Kontekst egzystencjalny bądź treściowy, do którego nawiązujemy: Lekcja przygotowująca do Światowych Dni Młodzieży. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”Pobieranie 43.79 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar43.79 Kb.
Konspekt lekcji religii
Autorzy: s. Otylia Pierożek, ks. Piotr Pierzchała

Temat lekcji: Czystość to odpowiedzialność - św. Jan Paweł II

Kontekst egzystencjalny bądź treściowy, do którego nawiązujemy: Lekcja przygotowująca do Światowych Dni Młodzieży. („Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”)
Cel lekcji: Zrozumienie czystości, jako uruchomienie dynamizmu miłości Boga i ludzi
Cele katechetyczne-wymagania ogólne:

 • Zrozumienie, że czystość nie jest celem, ale drogą do miłości człowieka i Boga

 • umocnienie omawianej zasady w życiu katechizowanych (czysty to odpowiedzialny) oraz wskazanie na konsekwencje jej złamania

Treści nauczania-wymagania szczegółowe.

 • po zajęciach uczeń określa, czym jest czystość w znaczeniu pozytywnym i negatywnym

 • analizuje zasadę sięgania po większe wartości

 • wie, że czystość dostępna jest dla każdego człowieka

 • po lekcji korzysta z różnych źródeł informacji

 • udoskonalił pracę w zespole

 • świadomie przygotowuje się do ŚDM

Metody

 • pogadanka

 • obejrzenie filmu http://www.eprudnik.pl/karolina-film-o-obronie-wiary-i-czystosci/

 • praca z tekstem

 • rozmowa kierowana

Organizacyjne formy pracy uczniów

 • praca na forum klasy

 • praca w grupach

Środki i pomoce dydaktyczne:

Literatura:

 • http://tv-trwam.pl/film/pytasz-i-wiesz-kto-jest-odpowiedzialny-za-czystosc

 • http://www.eprudnik.pl/karolina-film-o-obronie-wiary-i-czystosci/

 • https://www.youtube.com/watch?v=Q7Nl9C9_7cY

 • https://www.youtube.com/watch?v=SabvvO1-VUE (ks. Orzechowski o seksie, co z tym seksem)

 • https://www.youtube.com/watch?v=zk7DNIxOlF4 (nieczystość wg Szustaka)

 • https://www.youtube.com/watch?v=zk7DNIxOlF4 (ks. P. Pawlukiewicz, Kochasz czy jesteś uzależniony?)

 • Ks. P. Pawlukiewicz - Zniewolenie nieczystością – św. Augustyn

 • https://www.youtube.com/watch?v=o6gbVpZN1NA (Seks – poezja czy rzemiosło)Przebieg zajęć

Treści i zadania metodyczno

- dydaktyczne

Pomoce

dydaktyczne

Czas

Powitanie i czynności organizacyjne

Nauczyciel sprawdza listę obecności i wprowadza do modlitwy. Intencja modlitwy: Módlmy się, abyśmy zrozumieli naukę św. Jana Pawła II, że czystość to odpowiedzialność i dlaczego warto być czystym.

Uczniowie mogą wcześniej obejrzeć film Karolina (film o Karolinie Kózka) lub któryś z zaproponowanych w Literaturze

5 min.

Stworzenie definicji czystości i odpowiedzialności

Uczniowie otrzymują karty OH i w grupach (w ciągu 3 minut) tworzą definicję czystości i odpowiedzialności. Po prezentacji nauczyciel podsumowuje. Można wykorzystać poniższe myśli.

Czystość. Samo słowo ma pozytywny wydźwięk. Czyste powietrze, czysta woda, czysta gra, czyste ręce, czyste serce. Czystość oznacza coś dobrego, wartościowego, coś wyższej klasy. Każdy człowiek tęskni do czystości, bo tęskni do doskonałości.


Temat czystości w sferze intymnej człowieka jest niezwykle delikatny, gdyż dotyczy najbardziej prywatnej sfery życia. Bóg stworzył człowieka z miłości, bo sam jest Miłością. Człowiek w momencie poczęcia otrzymuje duszę od Boga. Bóg stworzył człowieka jako „mężczyznę i niewiastę. Skoro czystość to temat tak bardzo doskonały i dotyczy drugiej osoby, to także musi się wiązać z odpowiedzialnością.

Zajrzyjmy jeszcze do słownika, by zdefiniować odpowiedzialność.1. «obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny»

2. «przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś»

http://sjp.pwn.pl/sjp/;2493511


10 min.

Nauczanie Jana Pawła II o czystości

Uczniowie w tych samych grupach pracują nad tekstem ks. Edwarda Stańka. Odpowiadają na pytania: 1. Jak rozumie czystość św. Jan Paweł II?

2. Dlaczego czystość?Zał. 1

10 min.

Prezentacja uczniowskich odkryć

Przedstawiciele grup odpowiadają na pytania do referatu Ks. Prof. E. Stańka
7 min.

Podsumowanie

przez nauczycielaSłuchając wypowiedzi uczniów, nauczyciel zapisuje na tablicy w formie równoważników korzyści zachowania czystości (pyt. 2 –Dlaczego czystość?)

Kardynał Wojtyła chciał ukazać wartość odpowiedzialności człowieka. Ona bowiem gwarantuje nam wolność i tożsamość. Człowiek czystego serca to ten, komu może zaufać Bóg i my, bo jest odpowiedzialny.Jako notatka do zeszytu może posłużyć tekst, z podsumowania lekcji przez nauczyciela lub poniższa propozycja: Karol Wojtyła chciał…

10 min.

Zadanie domowe

 1. Zastanów się nad pytaniem: Czy z mojej postawy ludzie mogą wyczytać że jestem skromny i czysty? Czy pamiętam, że to wyraz miłości do ludzi, ale też zaprzeczenie egoizmu?

 2. Przeczytaj Dekalog odpowiedzialnej miłości i zastanów się nad tym czy jest on wyczerpujący. Czy w dzisiejszym świecie należałoby zwrócić uwagę na coś innego?

Dekalog odpowiedzialnego chłopaka

 Silny mężczyzna nie traci kontroli nad swoimi zachowaniami.

 Darzę uczuciem swoją dziewczynę. Zależy mi na niej i nie traktuję jej jak zabawki.

 Lubię z nią przebywać i pragnę jej dobra.

 Chciałbym dać mojej dziewczynie wszystko to, co najlepsze i nie chcę od niej fizycznych "dowodów" miłości.

 Akceptuję jej godność tak jak szanuję moją siostrę i matkę.

 Cenię w mojej dziewczynie wspaniałą kobietę, która kiedyś zostanie matką.

 Ja sam w przyszłości zostanę ojcem, od mojego zachowania dzisiaj zależy jak będzie wyglądała moja rodzina.

 Od poczęcia będę kochał wszystkie moje dzieci, bez względu na to jakie one będą. Nie pozwolę ich skrzywdzić. Zadbam o to, by w naszym domu niczego nie brakowało.

 W moim życiu spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Chciałbym umieć przekazać swoim dzieciom to, co otrzymałem od nich.

Silny jestem w Bogu, który mnie umacnia: mam prawo wyrażać swoje zdanie i szukać tych, którzy myślą podobnie.

Dekalog odpowiedzialnej dziewczyny

 Nie jestem zabawką, moje ciało jest dziełem Boga.

 Czystość jest wciąż dla mnie cenną wartością, której nie mogę podarować byle komu i byle jak.

 Chciałabym mieć męża i dzieci. Zachowam moją czystość i miłość dla nich.

 Kiedyś mój chłopak zostanie mężem i ojcem. Chcę mu pomóc, aby był KIMŚ w oczach żony i dzieci.

 Mój sposób bycia nie jest obojętny dla chłopaka. Zwracam uwagę na moje zachowanie dla naszego wspólnego dobra.

 Pierwsze "NIE" może być trudne, każde następne będzie łatwiejsze.

 Moje pocałunki wyrażają dar mojej miłości i są o wiele więcej warte niż udana impreza lub kino.

 Kocham moich rodziców; nie zawiodę ich zaufania.

Gdy zostanę matką, będę kochać każde swoje dziecko od poczęcia i chronić je niezależnie od trudności, jakie staną na mojej drodze życia.

 Nie dam sobie wmówić, że jestem gorsza, bo mam takie niedzisiejsze poglądy. To po prostu nie jest prawdą!
http://adonai.pl/milosc/?id=16

Przeczytaj tekst ks. M. Dziewieckiego nt. A. Radwańskiej i ustosunkuj się do kwestii czystości w jej życiu.Zał. 2
Uwaga: wybrane zadanie lub zadania należy rozdać uczniom wydrukowane.

1 min.

Modlitwa końcowa

 1. Prośmy Maryję Czystą – Niepokalaną Oblubienicę Ducha Świętego o czystość dla nas i dla naszych kolegów i koleżanek. Módlmy się modlitwą: Pod Twoją obronę…
2 min.


Załączniki:

Zał. 1

Św. Jan Paweł II (1920 – 2005)

Czystość to odpowiedzialność
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Jezus w tych słowach odsłania sekret modlitwy. Ona bowiem polega na oglądaniu Boga albo oczami wiary, albo oczami mistyka, albo po zmartwychwstaniu w niebie oczami ciała. Warunkiem modlitwy jest czystość serca. Czym ona jest? – oto pytanie, na które w najbliższych miesiącach pomogą nam znaleźć odpowiedź nasi polscy święci.

Przez czystość należy rozumieć nie tylko wolność serca od grzechu, ale również od słabości. Można ją zyskać aktem żalu podyktowanym miłością Boga, albo przez dotknięcie łaską przebaczenia w sakramencie pokuty. Takie podejście jest wezwaniem do oczyszczania serca, jeśli tylko grzech je dotknie, oraz troską o to, aby grzechu nie popełnić. Wielu ludzi tak podchodzi do czystości swego serca. Jest to jednak nastawienie minimalistyczne i brak w nim dynamizmu życia. Czystość serca może stać się celem tak, jak u pedanta celem są czyste buty bo dla niego czystość butów jest ważniejsza niż wszystko inne. Tymczasem używanie butów jest połączone z ryzykiem ich brudzenia. Czystość serca nie może być celem, bo nim jest oglądanie Boga.

Jeszcze częściej przez czystość serca rozumie się wolność od nieczystości erotycznej. Takie zawężenie czystości niewiele ma wspólnego z Ewangelią. Można spotkać takich, którzy czystość sprowadzają tylko do panowania nad erotyką. Skutkiem takiego ustawienia jest niewłaściwe rozumienie szóstego przykazania przez akcentowanie go jako pierwszego i najważniejszego. Czystość serca, o którym mówi Jezus w błogosławieństwie jest jego wolnością od jakiegokolwiek grzechu, a taka wolność jest możliwa jedynie wówczas, gdy serce bije miłością Boga i ludzi. W rytmie tej miłości serce reaguje natychmiast jeśli pełni wolę swoją lub innych.

Pozytywne podejście do czystości serca polega na uruchomieniu dynamizmu miłości Boga i ludzi. Tak rozumiał czystość Karol Wojtyła. On w roku 1960 wydał książkę „Miłość i odpowiedzialność”. Wielu wówczas miało do niego pretensje o to, że jako kapłan zajmuje się taką tematyką. Tak książkę odbierali ci, którzy mieli takie podejście do czystości. Jednak każdy, kto odczytał ją według klucza zawartego w tytule, wiedział, że ona dotyczy odpowiedzialnej miłości. Autor zatrzymał się nad seksem tylko z tej racji, że wykładnikiem dojrzałości człowieka jest jego odpowiedzialność za seks swój i innych, a zwłaszcza partnera. Karol Wojtyła jako papież tratował seks jako wykładnik odpowiedzialności mężczyzny i kobiety. Takie podejście wymaga wysiłku, bo pożądanie ciała jest mocą, którą trzeba opanować tak, aby była posłuszna człowiekowi, a nie odwrotnie, aby on jej ulegał.

Żyjemy w świecie, który robi duże pieniądze na propagowaniu i zaspakajaniu seksu. W mediach on jest na pierwszym planie. Obserwujemy nagłaśnianie i narzucanie ideologii gender, która jest nastawiona na zniewolenie człowieka przy pomocy pożądań ciała. Nie należy się temu dziwić. Programy świata trzeba znać, ale jeśli niszczą naszą tożsamość należy zachować wobec nich dystans. Na tym polega sztuka życia w pogańskim świecie. My nie jesteśmy wezwani do niszczenia pogaństwa, ono ma pełne prawo życia, bo ono jest ustrojem tego świata. Naszym zadaniem, którego oczekuje od nas Jezus, jest zachowanie w tym świecie swej godności i wolności. Kardynał Wojtyła już ponad pięćdziesiąt lat temu, jako prorok naszych czasów, liczył się z takim ostrym atakiem i chciał ukazać wartość odpowiedzialności człowieka. Ona bowiem gwarantuje nam wolność i tożsamość. Człowiek czystego serca to ten, komu może zaufać Bóg i my, bo jest odpowiedzialny. Tylko odpowiedzialny jest w stanie stanąć przed Bogiem i spojrzeć w Jego oczy. Tak to ustawił Jezus w słowach: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.
Ks. Edward Staniek

Zał. 2

Osobiście jest mi bardzo przykro, gdy ktoś deklarujący się po stronie Jezusa, jednocześnie poddaje się mentalności tych, którzy traktują człowieka jak rzecz do oglądania, a nie osobę, dziecko Boże zasługujące na szacunek i miłość, i postępujące w sposób właściwy swojej godności.

Żyjemy w czasach, w których imperium zła czyni wszystko, by wykpić czystość, miłość, wierność, odpowiedzialność. Skrajnym przykładem tego imperium zła jest ideologia "gender", która zakłada, że do szczęścia wystarczy człowiekowi przyjemność seksualna, osiągnięta z kimkolwiek, gdziekolwiek, jakkolwiek i za każdą cenę. W tej sytuacji młodzi ludzie, którzy respektują swoją godność i intymność ciała, są prorokami dobra i znakami sprzeciwu dla tych, którzy nie odróżniają człowieka od zwierzęcia.

Jeśli pani Agnieszka Radwańska spotka mężczyznę, który potrafi wiernie kochać i założy szczęśliwą rodzinę, wychowując dzieci w duchu katolickim, czyli zgodnie z Ewangelią miłości i błogosławionej czystości, to sesje zdjęciową, na którą się zdecydowała, będzie chyba chciała ukryć przed bliskimi. Błądzenie jest rzeczą ludzka, lecz kryterium dojrzałości jest mądra reakcja na błędy z przeszłości. Mam nadzieję, że p. Agnieszka Radwańska powie kiedyś, że tego typu sesja zdjęciowa była błędem. Bowiem szczytem piękna jest człowiek, który respektuje godność ludzkiego ciała. W relacjach międzyludzkich obowiązuje bowiem zasada: powiedz mi, w jaki sposób odnosisz się do ludzkiego ciała, a powiem ci, w jaki sposób odnosisz się do człowieka.http://www.fronda.pl/a/ks-dziewiecki-o-rozbieranej-sesji-agnieszki-radwanskiej-imperium-zla-czyni-wszystko-by-wykpic-czystosc-milosc-wiernosc-odpowiedzialnosc,29215.html


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna