Kontrreformacja i reforma Kościoła katolickiego podręcznik, str. 163-167Pobieranie 14.93 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.93 Kb.
Kontrreformacja i reforma Kościoła katolickiego
podręcznik, str. 163-167


 1. Sobór trydencki 1545-1563

  1. próba zahamowania reformacji i naprawy sytuacji w Kościele

  2. reforma inkwizycji zwalczającej herezje- Święte Officjum

  3. postanowienia soboru trydenckiego:

- potępienie nauk reformatorów i uznanie protestantów za heretyków,

- potwierdzenie pozycji papieża,

- jednolita liturgia po łacinie,

- znaczenie siedmiu sakramentów,

- potępienie predestynacji,

- zakaz nepotyzmu przy obsadzaniu stanowisk kościelnych,

- sformułowanie katechizmu,

- dyscyplina wśród duchownych- przebywanie w parafiach i diecezjach, noszenie szat liturgicznych, prowadzenie ksiąg parafialnych,

- rozwój szkolnictwa katolickiego: szkoły parafialne, kolegia, seminaria duchowne,

- druk katechizmów i modlitewników, • działalność o roku 1559 indeksu ksiąg zakazanych-cenzura pozycji sprzecznych z nauką Kościoła – m.in. O obrotach sfer niebieskich” Kopernika, prace Galileusza, Giordano Bruno, Niccolo Machiavellego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 1. Zakon jezuitów zbrojne ramię kontrreformacji

a. założenie Towarzystwa Jezusowego ( jezuici) w roku 1539 przez Ignacego Loyolę

b. reguła zakonu: bezwzględne posłuszeństwo Kościołowi i papieżowi,

c. działalność jezuitów: kandydat na zakonnika musiał odznaczać się silną osobowością i inteligencją


 • prowadzenie kolegiów,

 • kazania, dysputy religijne z protestantami,

 • działalność misyjna w Nowym Świecie- Ameryka, Azja, Japonia, Afryka

 • królewscy spowiednicy

 1. Dalsze reformy Kościoła:

a. działalność zakonów: pijarów, lazarystów, teotynów, kapucynów

b. działalność nuncjuszy apostolskich- reprezentantów Państwa Kościelnego w poszczególnych krajach

c. podział na kongregacje w zarządzaniu Kościołem

d. reforma kalendarza- papież Grzegorz XIII- kalendarz gregoriański

e. nurt barokowy w budownictwie i sztuce sakralnej
4. Wojna trzydziestoletnia 1618-1648

a. przyczyny:

- rywalizacja religijna: katolicy: Liga Katolicka ( 1609): Bawaria, Habsburgowie ( cesarstwo i Hiszpania), Rzeczpospolita kontra protestanci – Unia Protestancka ( 1608): Palatynat ( Fryderyk V), Wittenberga, Anglia, Holandia, Szwecja, Dania, Francja, Turcja

- rywalizacja ekonomiczna między książętami Rzeszy Niemieckiej : rozwinięta północ z zacofanym południem

- walka między Francją a Habsburgami o hegemonię w Europie

b. okres czeski 1618-1621: • prześladowania protestantów przez Habsburgów mimo „Listu Tolerancyjnego”

 • wybór na tron czeski Ferdynanda, gorliwego katolika,

 • konflikt narodowościowy między Czechami i Niemcami

 • defenestracja praska- wyrzucenie przez okno na praskich Hradczanach urzędników cesarskich

 • detronizacja Ferdynanda, królem Czech Fryderyk V władca Palatynatu

 • oblężenie Wiednia przez wojska księcia Siedmiogrodu Bethlena Gabora w roku 1619 i odsiecz polskich lisowczyków,

 • klęska Czechów 8 XI 1620 r. w bitwie pod Białą Górą

 • ucieczka z Czech „zimowego króla” Fryderyka V

 • eksterminacja szlachty czeskiej, rekatolizacja kraju, wyludnienie kraju, liczne nadania ziemskie przez obcokrajowców i Kościoła

 • Czechy zwykłą prowincją monarchii austriackiej

c. okres duński 1622-1629

- porozumienie Bethlena Gabora z Ligą Katolicką, • klęski wojsk „króla zimowego” w walkach z siłami Ligi, kapitulacja Fryderyka V, Bawaria elektoratem

 • sukcesy Hiszpanów z Nierlandach- bitwa po Bredą, kapitulacja wojsk niderlandzkich 1625,

 • Chrystian IV, króla Danii na czele Unii Protestanckiej, klęski w bitwach Rosslau, Lutter, Wolgast) z Tillym i Albrechtem Wallensteinem

 • Dania uznaje suwerenność Holsztynu 1629

d. okres szwedzki 1630-1635 .

 • podboje Gustawa II Adolfa, władcy Szwecji w basenie Morza Bałtyckiego ( Inflanty, porty pruskie) i atak szwedzki na północne tereny Rzeszy – Wolin, Uznam, Szczecin, podbój Pomorza

 • dymisja dowódcy sił Ligi Albrechta Wallensteina ( rzekome spiski z protestantami)

 • sojusze Szwecji z Francją, Saksonią i Brandenburgią

 • zwycięstwo Gustawa II Adolfa nad Tillym ( ciężko ranny umiera) pod Breitenfeldem 1631- Szwedzi wkraczają do Czech

 • wygrana Szwedów pod Rain 1632- zajęcie Bawarii i powrót do dowództwa wojsk Ligi Wallensteina,

 • bitwa pod Lützen 16 XI 1632 – klęska wojsk szwedzkich i śmierć Gustawa II Adolfa ( Lew Północy)

 • zamordowanie Wallensteina za spiski z protestantami

e. okres francuski 1635-1648

 • Francja wypowiada wojnę Hiszpanii, na czele wojsk francuskich Wielki Kondeusz, książę Conte ( Ludwik II),

 • Zwycięstwa wojsk Unii pod Rocroi 1643, Fryburgiem –1644, Nördlingen 1645, Lens 1648

 • Układy pokojowe Francji i Szwecji z Brandenburgią, Saksonią i Bawarią- 1645

 • Pokój westfalski 1648- porozumienie w Monasterze ( Francja- Rzesza) i Osnabrück ( Szwecja- Rzesza)

 • Nabytki terytorialne Francji- Alzacja, nabytki nadreńskie, biskupstwa Metz, Vedun, Toul

 • Nabytki terytorialne Szwecji: Pomorze Zachodnie ze Szczecinem, Brema

 • Nabytki terytorialne Brandenburgii : Pomorze słupskie i kołobrzeskie

 • Pokój augsburski rozszerzono o kalwinizm,

 • Cesarz ogłosił amnestię wobec książąt

 • Hiszpania uznała niepodległość Niderlandów- Haga 1648

f. skutki wojny trzydziestoletniej:

 • hegemonia Francji w Europie,

 • ogromne zniszczenia w Rzeszy, straty ludnościowe sięgające 40 % ludności,


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna