Korzystanie z baz bibliograficznychPobieranie 26.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.48 Kb.
Korzystanie z baz bibliograficznych

Internet umożliwia szeroki dostęp do różnych źródeł informacji. Jedną z nich jest wyszukiwanie wykazów różnych publikacji, w tym, szczególnie interesujących studentów przygotowujących prace dyplomowe, prac naukowych. Każdego tygodnia wydawane są setki, jeśli nie tysiące czasopism naukowych, publikujących dziesiątki tysięcy artykułów przedstawiających wyniki badań naukowców oraz zbiorczych opracowań tych wyników (tzw. prace przeglądowe). Obecnie każde czasopismo, oprócz wydań drukowanych, posiada także wydanie elektroniczne. Niektóre „czasopisma” wydawane są jedynie w formie elektronicznej. Oczywiście dostęp do większości elektronicznych wersji czasopism wymaga wykupienia odpowiedniego abonamentu.

Pomimo, ze poszczególne czasopisma naukowe poświęcone są zazwyczaj określonej dziedzinie naukowej, czasami bardzo wąskiej, zwykle danej dziedzinie poświęcone jest więcej niż jedno czasopismo. Przeglądanie ich wszystkich dla zorientowania się w wynikach badań innych naukowców może być kłopotliwe, jeśli nie niemożliwe. Dlatego stworzono bazy danych publikacji naukowych, pozwalające bezpłatnie wyszukiwać publikacje poprzez wpisywanie określonych słów kluczowych (zagadnień), czy wyszukiwać prace określonych autorów. Możemy także wyszukiwać prace wydane w określonym przedziale czasu. Po wyszukaniu prac mamy zazwyczaj możliwość przeczytania ich streszczeń. Za możliwość przeczytania całych artykułów trzeba najczęściej zapłacić. Konkretne artykuły publikowane w różnych czasopismach naukowych można także wyszukiwać przy pomocy zwykłej przeglądarki o zasięgu międzynarodowym (np. Google).

Do najpopularniejszych internetowych baz danych dla biologów należy baza Amerykańskiej Narodowej Biblioteki Medycznej MEDLINE, będąca częścią ogólnodostępnych amerykańskich baz biomedycznych. Znajduje się ono pod adresem: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. Inną popularną bazą jest AGRICOLA (również amerykańska) zawierająca informacje dotyczące nauk rolniczych. Chociaż UMK posiada dostęp do bardzo dobrej bazy SCOPUS (www.scopus.com), dla przećwiczenia wyszukiwania informacji w bazach proponuję skorzystanie z bazy HighWire Press należącej do Biblioteki Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii (USA). Bazę znajdziemy pod adresem: http://highwire.stanford.edu/cgi/search. Na zdjęciu poniżej widać formularz bazy. Słowa kluczowe wpisujemy w polu „Anywhere in Text”, a zakres dat w polach „Filter by”.
Zadanie 1.

Za pomocą bazy HighWire Press wyszukaj artykuły przeglądowe (Reviews only) odnotowane w tej bazie (HighWire-hosted content only) na temat roślinnego fotoreceptora fitochromu (ang. phytochrome) w roku 1990+numer stanowiska i prześlij ich liczbę na adres: kesy@umk.pl. W temacie listu podać: Phytochrome, Nazwisko Imię (swoje), Nr grupy, Rok_Liczba publikacji.

Jak łatwo zauważyć część artykułów jest dostępna tylko w postaci streszczeń (Abstracts). Do wielu z nich mamy jednak dostęp poprzez stronę WWW Biblioteki Głównej UMK. Wyszukiwarka dostępnych czasopism znajduje się na stronie: http://www.bu.umk.pl/ w oknie KATALOG CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH. Dalej poruszamy się intuicyjnie.
Uwaga! Dostęp do pełnych tekstów artykułów tylko z komputerów UMK lub po zalogowaniu się na stronie http://login.umk.pl (link Kliknij, a następnie Lista czasopism online dostępnych dla pracowników UMK. Podobnie jest z dostępem do bazy Scopus.
Do przeglądania dokumentów w sieci internetowej służy, stanowiący dodatek do przeglądarek internetowych, program Acrobat Reader (obsługa starszej wersji programu poniżej). Kliknięcie na odpowiednim linku powoduje uruchomienie programu i wyświetlenie na ekranie żądanego dokumentu.

Zadanie 2.

Odnaleźć Nazwisko pierwszego autora ze spisu literatury (References), ostatniego artykułu umieszczonego w N* numerze 4 tomu (1999 rok) czasopisma „Trends in Plant Science” i przesłać je na adres: kesy@umk.pl. W temacie listu umieścić: References, Nazwisko i Imię (swoje), Nr grupy, Numer stanowiska_Odszukane Nazwisko.*N – nr stanowiska komputerowego (stanowiska powyżej 12 wybierają numery kolejno 1, 2, 3 i 4).


Program Acrobat Reader
Program Acrobat Reader firmy Adobe służy do przeglądania i drukowania plików w formacie Portable Document Format (PDF) w którym to publikowane są tzw. publikacje elektroniczne. Format PDP jest odpowiedzią na potrzebę przechowywania informacji o wyglądzie strony w sposób niezależny od platformy (np. systemu operacyjnego) i urządzenia, które ma stronę odtworzyć (np. drukarka, monitor). Co ważniejsze, program Acrobat Reader jest bezpłatny i dostępny praktycznie dla każdej platformy sprzętowej i programowej. Istnieją jego wersje dla systemów Windows, MacOS. OS/2 i różnych odmian systemów uniksowych. Podobnie pakiet Adobe Acrobat, służący do tworzenia takich publikacji, jest dostępny na wielu platformach (ten jednak nie jest już bezpłatny).
Uruchomienie programu

Najprostszy sposób to skorzystanie ze skrótu programu znajdującego się na pulpicie bądź w menu programów po „kliknięciu" na przycisk Start. Najczęściej jednak program uruchamia się po kliknięciu na nazwie lub ikonce dokumentu w formacie PDF.

Proszę wybrać ikonkę dokumentu dostarczonego przez prowadzącego ćwiczenia i nacisnąć Enter.

Na ekranie pojawi się okno programu wraz z dokumentem (ewentualnie zmaksymalizować widok).

Przeglądanie dokumentu

Po otwarciu dowolnego dokumentu w formacie PDF, na ekranie zazwyczaj ukazuje się jego pierwsza strona. Po tekście można przesuwać się w sposób podobny, jak w większości aplikacji Windows - za pomocą klawiszy Page Up i Page Down, "klikając" na pasek przesuwania lub używając strzałek.


Wykaz Zakładek, Stron i Miniaturek jest szczególnego rodzaju "spisem treści", mogącym znacznie ułatwić nawigację po dokumencie. Jeśli nie jest wyświetlony można go uaktywnić przyciskami zakładek po lewej stronie ekranu. Kiedy wykaz będzie już widoczny, można przemieszczać się do odpowiednich fragmentów tekstu "klikając" na odnośny nagłówek strony w spisie lub miniaturę.

Inną, przydatną w nawigacji funkcją są odnośniki, które może zawierać dokument PDF. Najogólniej rzecz biorąc, odnośnik to specjalnie zaznaczony fragment strony, po "kliknięciu", którego przeskakujemy do innej części dokumentu, w wypadku odnośników wewnętrznych, lub do innego pliku w wypadku odnośników zewnętrznych. Te ostatnie można porównać do odsyłaczy na stronach WWW. W otwartych dokumentach PDF (program Acrobat Reader) odnośniki można poznać po tym, że nad nimi kursor zmienił się w pokazującą palcem dłoń.

Program Acrobat Reader umożliwia również wyszukiwanie w tekście słów, zdań i ogólnie ciągów znaków. Służy do tego ikona , bądź polecenie Szukaj (Search) z menu Edycja (Edit).

Jak wspomniano już wcześniej, format PDF zawiera informacje umożliwiające odtworzenie strony zarówno na ekranie jak i jej wydruk. Uzyskany wydruk porównywalny jest z jakością normalnej książki. W celu wydruku dokumentu należy nacisnąć przycisk na pasku zadań lub wybierać polecenie Drukuj (Print) z menu Plik (File). Podobnie jak w edytorze tekstu możliwe jest wydrukowanie tylko części dokumentu.


Kopiowanie i wklejanie tekstu oraz grafiki do innej aplikacji

Dokumenty publikowane w formacie PDF pozwalają na kopiowanie i wklejanie tekstu oraz grafiki do innych aplikacji np. do edytora, programu graficznego czy prezentacji. Dokonuje się tego poprzez zaznaczenie odpowiednim narzędziem tekst lub grafikę w dokumencie PDF, skopiowanie ich do Schowka systemowego, a następnie po przełączyć się wklejenie do tej aplikacji. Czcionka skopiowana z dokumentu PDF niedostępna w systemie wyświetlającym skopiowany tekst, nie może być zachowana. W dokumencie zostanie użyta czcionka zastępcza. Najlepiej wklejenia tekstu należy dokonywać poprzez opcję Wklej specjalnie Tekst niesformatowany w menu Edycja.


Aby skopiować tekst, należy:

Zaznaczyć wiersz tekstu lub większy fragment zawierający również kolumny przez wybranie (kliknięcie) narzędzie Zaznaczanie Tekstu , a następnie ustawienie kursora na pierwszej literze zdania lub wyrażenia, przyciśnięcie lewego klawisza myszy i przeciągnięcie kursora do ostatniej litery. Po zwolnieniu przycisku myszy zaznaczony tekst pozostaje podświetlony. Aby usunąć zaznaczenie tekstu i rozpocząć operację od początku, należy kliknąć poza zaznaczonym tekstem. Po wybraniu opcji Kopiuj (Copy) w menu Edycja zaznaczony tekst zostaje przeniesiony do schowka systemowego.


Aby skopiować grafikę, należy:

Wybrać narzędzie Zaznaczanie Grafiki ustawić kursor w którymś z narożników rysunku, który ma być skopiowany, przycisnąć lewy klawisz myszy i przeciągnąć kursor rysując prostokąt wokół grafiki. Program automatycznie przeniesie zaznaczoną figurę do schowka. Następnie można wstawić figurę w dowolnie wybranym dokumencie. Czasami dobrze jest dla poprawienia jakości kopiowanego obrazu po jego zaznaczeniu wybrać powiększenie obrazu do 200-300% i wybrać polecenie Kopiuj (Copy) w menu Edycja.


Zadanie 3.

Używając odpowiednich narzędzi skopiuj do edytora tekstu Rysunek (Figure) 1b oraz opis do rysunku ze strony 3 (398) z dostarczonego pliku , sformatuj wg. załączonego poniżej wzoru (czcionka Times 11, równanie od prawej do lewej) i zapisz na nośniku jako dokument o nazwie <Ćwiczenia z Acrobata>. Dokument jako załącznik do listu prześlij na adres kesy@umk.pl. W temacie listu podać: Acrobat, Nazwisko i Imię, Nr grupy.Przeglądanie dokumentów PDF w sieci internetowej

Dzięki temu, że program Acrobat Reader stanowi również dodatek do przeglądarek internetowych użytkownik może przeglądać dokumenty PDF umieszczone w na stronach WWW. Dotyczy to szczególnie przeglądania elektronicznych wersji czasopism naukowych. Kliknięcie na odpowiednim linku powoduje uruchomienie programu Acrobat Readera i wyświetlenie na ekranie żądanego dokumentu. Konkretne artykuły publikowane w różnych czasopismach naukowych można wyszukiwać przy pomocy zwykłej przeglądarki o zasięgu międzynarodowym (Google), jednakże istnieją do tego celu specjalne portale, które umożliwiają wyszukiwanie zgodne ze specyfiką publikacji naukowej. Portale te są najczęściej płatnymi bazami danych, umożliwiającymi wyszukiwanie oddzielnie według nazwisk(a) autora(ów), tytułu, słów kluczowych, roku wydania, nazwy czasopisma, dziedziny czy typu artykułu (np. prace przeglądowe (Reviews)).Dodatek.
Korzystanie ze skrzynki poczty elektronicznej na serwerze studenckim UMK
Każdy ze studentów UMK ma założoną skrzynkę pocztową na jednym z uczelnianych serwerów. Do zalogowania się konieczna jest znajomość numeru indeksu, a w przypadku zakładania nowego hasła konieczna jest także znajomość swojego numeru PESEL.

Dostęp do skrzynek pocztowych na serwerach UMK możliwy jest pod adresem: poczta.umk.pl lub www.umk.pl/poczta/. Tam wybieramy link <IMP> pod nagłówkiem <Studenci i inni goście mający konta na serwerze studenckim>. Aby zalogować się do swojej skrzynki na stronie


wpisujemy w odpowiednim okienku Identyfikator (w postaci numerindeksu@stud.umk.pl) i hasło. Na stronie
znajdziemy jeszcze odnośniki do Filtru antyspamowego, Przekierowań poczty, Zmiany i Ustawienia nowego hasła oraz informację o Wielkości konta i Sprawdzenie adresów pocztowych. W oknie programu pocztowego i innych poruszmy się intuicyjnie korzystając ze znajdujących się tam Menu, np. w oknie <Tworzenie wiadomości> w ramce Do(t) wpisujemy adres internetowy adresata, np. kesy@umk.pl, poniżej Temat(u) korespondencji i w dużej ramce treść listu :) U dołu strony można dodawać załączniki. Przycisk <Przeglądaj> służy do wyszukania w folderach komputera pliku, który chcemy załączyć, a przycisk <Zaktualizuj> do dołączenie go do korespondencji. List wysyłamy przez naciśnięcie przycisku <Wyślij wiadomość>.

Informacje o innych usługach sieciowych dla studentów można znaleźć pod adresem: www.uci.umk.pl/studenci/.Przykładowe okno programu pocztowego IMP
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna