Kraków, data Imię i nazwiskoPobieranie 4.85 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar4.85 Kb.

Kraków, data

Imię i nazwisko

Rok, kierunek, tryb studiów

Numer albumu: _____

Dziekan wydziału [nazwa wydziału, tytuł naukowy oraz imię i nazwisko dziekana lub właściwego prodziekana]

Zwracam się z prośbą o przydzielenie urlopu dziekańskiego na okres [Możliwe długości trwania urlopu dziekańskiego określa Regulamin studiów w AWF w Krakowie, rozdział V (http://www.awf.krakow.pl/pdf/studia/regulamin.pdf)].

Swoją prośbę motywuję [Powód prośby. O urlop dziekański można ubiegać się na podstawach określonych Regulaminem studiów w AWF w Krakowie, rozdział V (http://www.awf.krakow.pl/pdf/studia/regulamin.pdf)].

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko,własnoręczny podpis]


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna