Kraków dn r. Ogłoszenie na strony internetowePobieranie 29.64 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar29.64 Kb.
Kraków dn…...03.2012 r.


OGŁOSZENIE NA STRONY INTERNETOWE: www.3rblog.wp.mil.pl oraz www.przetargi.army.mil.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OD WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
p.n. „Dostawa części do sprzętu informatycznego, podzespołów sieciowych, części do UPS oraz części do Monitorów LCD.” (nr. sprawy: 10/2012).

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający - Jednostka Wojskowa 4228, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3, informuje, że wpłynęły zapytania od wykonawców dotyczące zapisów SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę części do sprzętu informatycznego, podzespołów sieciowych, części do UPS oraz części do Monitorów LCD. Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:


Pytanie 1.

Poz. 4 - Dysk zewnętrzny.

Zamawiający podaje prędkości odczytu i zapisu, których producent dysku przykładowego Transcend nie podaje w danych technicznych, w związku z tym iż jest to parametr rzadko podawany przez producentów, proszę o wykreślenie zapisu „Prędkość odczytu 35 MB/s; Prędkość zapisu 25 MB/s”.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu: ”Prędkość odczytu 35 MB/s; prędkość zapisu 25 MB/s”.


Pytanie 2.

Poz. 14. D – Link DE – 816 TP to produkt niedostępny na rynku (zakończono produkcję i brak możliwości zamówienia innego urządzenia spełniającego wszystkie wymagania). Czy zamawiającemu faktycznie potrzebny jest port BNC i AUI czy potrzebne są tylko 16 portów RJ45 takie jak w wielu modelach switch`y dostępnych na rynku? Proszę o informację, czy dopuścicie Państwo switche posiadające 16 portów RJ45 10 BaseT wewnętrzny port kaskadowania, możliwość montażu w szafie, a nie posiadające 1 BNC, 1 AUI.Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 14 switch bez złącz BNC, AUI i kaskady np. D – LINK DES–1016D z uwagi na zamknięcie produkcji i niedostępność modelu DE–816TP?Pytanie 4.

Poz. 14 – Switch 16 Port.

W związku z wycofaniem z produkcji i brakiem dostępności u producenta switcha D – Link DE 8116TB oraz brakiem możliwości zakupu switcha z wymaganymi złączami BNC, AUI (są to złącza przestarzałe) czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie modelu nowszego tj. DES – 1016R+. Proponowany switch nie posiada złącz BNC i AUI, zamiast tego posiada Gniazdo rozszerzenia na opcjonalny moduł z 2 złączami światłowodowymi 100 Mb/s (SC).

Odpowiedź na pytania 2, 3 i 4:

Dopuszcza się switch bez złącz BNC i AUIPytanie 5.

Poz. 22 - Zasilacz UPS 1500 VA.

Zamawiający podał jako model przykładowy APC BACK 1500 VA, oraz wyspecyfikował „wbudowane gniazdo SmartSlot”, które jest charakterystyczne dla serii APC SMART, w związku z powyższym proszę o wyjaśnienie jaki model zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź:

Planowany do zakupu UPS powinien spełniać kryteria urządzenia UPS3 zgodnie z „Wykazem obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej” wersja dokumentu: 3.00, data wersji 20.01.2012 r.


Pytanie 6.

Poz. 24 - Zasilacz UPS.

Wyspecyfikowany model posiada moc pozorną 500 VA oraz moc rzeczywistą 300 W, a nie jak zamawiający określił 700 VA i 420 W, czy w związku z powyższym zamawiający dopuści model o mocy pozornej 500 VA oraz mocy rzeczywistej 300 W przy spełnieniu pozostałych parametrów? Ewentualnie proszę o zmianę zapisu waga do 8 kg.

Odpowiedź:

Parametry minimalne dotyczące poz. 24–Zasilacz UPS: moc pozorna min. 700 VA, moc rzeczywista min. 420 W, waga UPS do 7 kg (zgodnie ze standardami informatycznymi DIiT MON).


Pytanie 7.

Poz. 28 - Kabel UTP skrętka.

Proszę o doprecyzowanie jakiej średnicy ma być przewodnik – drut miedziany, FI 0,511 czy 0,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza średnicę żyły 0,51 mm.Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 33 Zał. nr 1 do SIWZ standardowy wtyk RJ 11 o powszechnie stosowanym oznaczeniu "6PC - RJ11" ?

Jeśli tak to prosimy o wykreślenie z opisu zbędnego i niezrozumiałego opisu zgodnie z

poniższą sugestią.
33.

WTYK TELEFONICZNY RJ 11
Wtyk telefoniczny RJ-11.

nie gorszy niż Produkt występujący w kablu PT-AP radiostacji KF typu RF-5800H 400W na samochodzie osobowo-terenowym HONKER. Podstawa: Album schematów 036.00.00.00 AS.


Odpowiedź:

Dotyczy wtyku 6PC-RJ11


Pytanie 9.

Poz. 36 - Tester kabli NS–468.

Zamawiający podaje model przykładowy NS–468, oraz wymaga „(…) który dzięki intuicyjnemu menu pozwala zaoszczędzić(…)”. Tester kabli NS–468 nie posiada menu, oraz nie posiada funkcji oszczędzania baterii poprzez automatyczne wyłączenie zasilania. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści model, który spełnia tylko zapis: „Specyfikacja: testuje kable sieciowe (skrętka) i telefoniczne, posiada porty RJ-45/8P8C,
RJ-12/6P6C, posiada 9 diod kontrolnych, posiada wyłącznik zasilania, dwie prędkości testowania (szybko, wolno), sprawdza poprawność połączeń (pary skrzyżowane, zwarcie, pary odwrócone), zasilany jedną baterią 9V, posiada odłączany odbiornik, dzięki czemu może testować już zainstalowane kable”.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza model: do testowania kabli sieciowych i telefonicznych, posiada porty RJ 45 i RJ 12, diody kontrolne, wyłącznik zasilania, min. dwie prędkości testowania, sprawdzanie poprawności połączeń (np. zwarcie, pary odwrócone), zasilanie bateryjne (nie określa się wysokości napięcia), odłączany odbiornik.
Pytanie 10.

Poz. 35, 36 i 49.

Czy zamawiający we wszystkich trzech pozycjach miał na myśli ten sam tester kabli sieciowych?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli następujące produkty:

Poz. 35 – TESTER KABLI SIECIOWYCH

Nie tylko UTP/FTP – ale np. też współosiowe (BNC)

Parametry możliwości porównywalne z NS–468 z poz. 36

Poz. 36 – TESTER KABLI RJ45, RJ12/RJ11 – nie gorszy niż NS-468

Poz. 49 – TESTER SIECI LAN – nie gorszy niż K240

Model o podstawowych parametrach

Parametry możliwości mogą być gorsze niż NS-468 z poz. 36
Pytanie 11.

Czy zamawiający może podać dla poz. 37 przykładowy produkt z aktualnej oferty producenta KNIPEX, gdyż wskazany nr katalogowy 975110 już nie występuje?Odpowiedź:

Podany typ jako „nie gorszy niż” jest tylko przykładem i odniesieniem do jego parametrów, możliwości i nie oznacza, że zamawiający chce kupić dokładnie ten typ.


Pytanie 12.

Poz. 45 - Nagrywarka DVD.

W związku z wycofaniem z produkcji i sprzedaży modelu proponowanego przez zamawiającego, oraz brakiem w opisach technicznych informacji o czasie wypalania etykiety, składamy prośbę o wykreślenie zapisu „ czas wypalania od 20 do 36 min”.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu „czas wypalania od 20 do 36 min”.


Pytanie 13.

Poz. 48 - Pamięć RAM.

Zamawiający podał model przykładowy jako PC2100 co zgodnie z opisem wskazuje, że mają to być pamięci DDR – 266 SDRAM, których maksymalna częstotliwość wynosi 133 MHz, a nie jak zamawiający podał 1333 MHz. Proszę o doprecyzowanie ww. zapisów.

Odpowiedź:

Powinno być: 133 MHz w jednym module.Pytanie 14.

Poz. 53. D-Link DP – 300U to produkt niedostępny na rynku (zakończono produkcję i brak możliwości zamówienia innego urządzenia spełniającego wszystkie wymagania). Czy Zamawiający dopuści printserver wyposażony w 1 port LPT i 2 porty USB jak np. w modelu D-Link DPR-1061/E.Pytanie 15.

Poz. 53 – Printserver.

W związku z wycofaniem z produkcji i brakiem dostępności u producenta serwera wydruku D-Link DP – 300 U oraz brakiem możliwości zakupu tego modelu z wymaganymi dwoma portami IEEE 1284 (porty już przestarzałe wyparte przez USB) czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie modelu EDIMAX PS – 3207U. Proponowany printserver nie posiada dwóch portów IEEE 1284 tylko jedno, zamiast tego posiada dwa porty USB, dzięki czemu jest nadal 3 portowym serwerem wydruku.

Odpowiedź na pytania 14 i 15:

Zamawiający wymaga w poz. 53 – Printserver: min. jeden port LPT 1 i dwa porty USB


Pytanie 16.

Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 53 produkt o parametrach nie gorszych niż D-LINK DPR-1061 z uwagi na zamknięcie z produkcji i niedostępność modelu


DP-300U ?

Odpowiedź:

Tak.
Pytanie 17.

Poz. 58. Proszę o doprecyzowanie (podanie przykładowego produktu) o jaki chodzi zamawiającemu.

Pytanie 18.

Poz. 58 - Lock do kabli miedzianych.

Proszę o doprecyzowanie parametrów łącznika o typ kabla do jakiego ma służyć.

Pytanie 19.

Poz. 58 - W związku z niepełnym opisem wymagań dotyczących parametrów łącznika, czy zamawiający oczekuje łącznika Scotchlok UY2?Odpowiedź na pytania 17, 18 i 19:

Zamawiający wymaga łącznika typu np. SL-UY -2.


Pytanie 20.

Poz. 68 - Wyspecyfikowany tranzystor IRF7139 SMD jest niedostępny w sprzedaży, czy zamawiający miał na myśli model IRF 7319?Odpowiedź:

Tak, zamawiający miał na myśli model IRF 7319 SMD.


Pytanie 21.

W związku z tym, że Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania Certyfikatu AQAP prosimy o wykreślenie zbędnych zapisów (zgodnie z poniższą sugestią) z Załącznika nr 1 do SIWZ :" Odbioru jakościowego i ilościowego w imieniu zamawiającego zgodnie z wymogami

AQAP 2131 dokona Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - wskazane przez zamawiającego, poświadczając ten fakt podpisem na protokole odbioru technicznego.

Fakt podpisania protokołu odbioru technicznego przez RPW nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku dostarczenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami umowy.


W związku z objęciem sprzętu dostarczanego na potrzeby Sił Zbrojnych procesem kodyfikacji (zgodnie z Natowskim Systemem Kodyfikacyjnym) Wykonawca zobowiązany jest do:

  • udostępnienia Zamawiającemu własnych i pozyskanych od poddostawców aktualnych danych technicznych, niezbędnych do identyfikacji wszystkich pozycji zaopatrzenia objętych umową;

  • sporządzenia wykazu wszystkich pozycji objętych umową z uwzględnieniem danych kodyfikacyjnych (Natowski Numer Magazynowy – NSN; Numer Referencyjny – RN (P/N); Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE – jeżeli istnieją).

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisów z załącznika nr 1 do SIWZ wg powyższych sugestii.Powyższe informacje stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jednocześnie zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji przetargu. Dokonane zmiany SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: www.3rblog.wp.mil.pl oraz na stronie: ww. przetargi.army.mil.pl.
DOWÓDCA

/-/ płk Krzysztof KRUŻYCKI

E.P.(12)4557568Dn.21.03.2012r.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna