Kreatywny – kampania marketingowa Wypełnienie briefa stanowi kluczowy elementPobieranie 48.76 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar48.76 Kb.

.pl
BRIEF KREATYWNY – kampania marketingowaWypełnienie briefa stanowi kluczowy element we współpracy z nami. Pozwala na szybkie zapoznanie się z zakresem prac, informacjami na temat marki, celu działań, oczekiwaniami


z Państwa strony. Prosimy o rzetelne przedstawienie informacji, jest to niezwykle ważne.


DATA
DATA PREZENTACJI / ODPOWIEDZI NA BRIEFdo kiedy mamy odpowiedzieć


FORMA PREZENTACJI / ODPOWIEDZI
język polski, angielski, prezentacja ustna, prezentacja elektroniczna, oferta cenowa


DANE KONTAKTOWE LIDERA PROJEKTU
nazwa firmy, adres, osoba kontaktowa, telefon, email, www
Kontakt

LuckyStudio

Zachodnia 3/25

99-100 Łęczyca

tel. 24 721 47 63

kom. 602 783 139

email: biuro@luckystudio.plPamiętaj tylko dzięki Briefowi możemy wycenić kampanię. Nie trzeba wypełniać w nim wszystkich informacji! Wycena jest całkowicie bezpłatna.NAZWA PROJEKTU:

ZADANIE - wyzwanie


W skrócie opisane główne zadanie jakie ma wykonać agencja. Najlepiej w jednym lub kilku zdaniach.


STRATEGICZNE CELE PROJEKTU - zadanieOkreślenie celów projektów wizerunkowych, sprzedażowych np. wzrost odwiedzin na stronie, pozyskanie klientów.


SUKCES GDYCzyli czynniki, które pozwolą nam określić liczbowo czy nastąpiła oczekiwana zmiana. np. wzrost ruchu na stronie o 10%, wzrost liczby klientów o 5%.


BUDŻET
Prosimy o podanie waluty i kwoty netto, do której zostanie dodany podatek VAT.


ZAŁOŻENIA PROJEKTU


Dodatkowe informacje jakie chcą nam Państwo przekazać.USŁUGA/PRODUKT/MARKA


OGÓLNE INFORMACJEDane na temat marketingu np. wartości, osobowość, RTB, Unique Selling Point(USP), claim, emocje, korzyści, itp.


TON KOMUNIKACJI
W jaki sposób utrzymywana jest komunikacja np. luźno, poważnie, żartobliwie.


STRATEGIAEsencja marki (claim), obietnica marki, główny komunikat.


DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIAProsimy opisać działania jakie obecnie są wykorzystywane lub były wykorzystywane np. reklama w internecie, emailing, pozycjonowanie, Social Media, Advergaming,
e-PRG, Mobile Ad, programy afilacyjne, itp.GRUPA DOCELOWA
Określenie demograficzne i psychograficzne grupy docelowej. Prosimy
o zdefiniowanie demograficzno-społeczne takie jak: wiek, wykształcenie, płeć, dochód, geograficzno-demograficzne, status społeczny, zawodowy.INSIGHTTaktyka aby zaspokoić potrzeby członków danych grup docelowych.


KONKURENCJAGłówni konkurenci oraz działania konkurencji, które uważają Państwo za udane
lub nie. Ważne z punktu widzenia reklamy informacje.

KAMPANIA


CO SPOWODOWAŁO CHĘĆ PODJĘCIA DZIAŁAŃ / SYTUACJA OBECNAKrótki opis, dlaczego zdecydowano się podjąć przeprowadzenia kampanii. Czy jest sytuacja, która zmusza do działań? Czy przeprowadzono badania marketingowe jeśli tak to jakie, czy na ich podstawie przeprowadzane są już kampanie? Czy akcja ma mieć podłoże większej kampanii?


OCZEKIWANIA GRUP DOCELOWYCH NA AKCJĘ
Reakcje grup docelowych na kampanię. Czy poza pożądanym celem są cele poboczne? Strategiczne punkty np. przekazanie informacji znajomym, wzrost lojalności, dłuższy czas pozostania na stronie.


OBSZARY DZIAŁAŃ
Rekomendowane kanały lub techniki komunikacji z docelowymi grupami.


WARUNKI KAMPANIIUwarunkowania do jakich mamy się dostosować przeprowadzając kampanię.


OCZEKIWANIA CO DO RAPORTOWANIA I POMIARU SUKCESU
Niezbędne warunki, czynniki mające wpływ na pomiar sukcesu przeprowadzonych przez agencję akcji promocyjnych, zawartych w końcowym lub terminowym składaniu raportów.
POZOSTAŁE INFORMACJE


ZADANIA BRIEFUProsimy opisać konkretne założenia i elementy jakie musimy spełnić podczas prezentacji.


WYMAGANIA TECHNICZNESpecyficzne warunki techniczne niezbędne przy prezentacji.


HARMONOGRAM


Informacje na temat timingu lub inne ważne daty o jakich musimy widzieć.

…................................................................................

podpis osoby wypełniającej

DZIĘKUJEMY

brief kreatywny /


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna