Krwiodawstwo Informacje na temat krwiodawstwa na stronach pckPobieranie 66.76 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar66.76 Kb.
Krwiodawstwo


Jak zostać krwiodawcą? Co to jest krew? Kto może być dawcą? Czy w czasie oddawania krwi można zarazić się AIDS? Jak często można oddawać krew? Co to jest plazmafereza?

http://www.pck.org.pl/index.phtml?o=4.6&link=krwiodawstwo
 • USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0681.htm


 • Podstawowe

Grupy krwi a charakter, procentowy udział grup krwi

http://www.krwiodawstwo.prv.pl
 • Informacje na temat krwiodawstwa na stronach Przyjaznej Administracji

http://www.infoobywatel.gov.pl/zis/krwiodawstwo/


Informacje na temat krwi oraz chorób krwi • Krew i układ krwiotwórczy

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat układu krwiotwórczego zapraszamy do przeczytania artykułu zamieszczonego pod tym adresem

http://www.resmedica.pl/rmart0017.html
 • Nieśmiertelne komórki krwi

Komórki tworzące złożony organizm nie mogłyby ze sobę współdziałać bez spoiwa wiążącego je w jedną całość. Takim łącznikiem jest krew, powstająca nieustannie w ciągu całego życia organizmu.

Artykuł z gazety "Wiedza i życie"

http://www.pbkm.pl/u235/navi/27855


 • Strona Katedry I Kliniki HematologiiCollegium Medicum

Uniwersytetu Jagielońskiego

Tytuł mówi sam za siebie...wszelkie informacje na temat hematologii, można znaleźć atlas hematologii (76 ilustracji z opisami) a także kalkulator obliczający stopień otyłości oraz stężenie glukozy, cholesterolu etc.

http://www.cm-uj.krakow.pl/hematologia/hematologia.html


 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

http://www.ihit.waw.pl


 • Atlas hematologiczny

http://www.hematologica.pl


 • Cells of the blood

Malutki interaktywny atlas mikroskopowy. Po kliknięciu na komórkę uzyskujemy informacje o niej.

http://www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/bloodmap/Blood.htmlOpinie - artykuły na temat krwiodawstwa • "Honorowe krwiodawstwo: Na pierwszym miejscu zaufanie"

zy to prawda, że krew może oddać każdy? Jakie są ograniczenia? Kto je weryfikuje?

http://www.gg.bt.pl/info2/honorowe_krwiodawstwo.htm
 • Bezpieczna krew

Artykuł Ewy Różyckiej, konsultowany przez doc. dr. n. med. Jana Sablińskiego, krajowego konsultanta w dziedzinie transfuzjologii

http://www.resmedica.pl/zdart8002.html
 • Z kart historii krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Artykuły na temat krwiodawstwa autorstwa Br. Kastelika

http://www.nsik.com.pl/archiwum/51/a16.html

http://www.nsik.com.pl/archiwum/52/a12.html

http://www.nsik.com.pl/archiwum/53/a21.htmlRegionalne centra krwiodawstwahttp://www.rckik.bialystok.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

http://www.rckik-gdansk.internetdsl.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oddział terenowy w Hrubieszowie

http://www.hrubieszow.info/krwiodawstwo/krwiodawstwo.htm


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

http://www.rckik-katowice.com.pl/


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

http://www.rckik.deptak.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

http://www.rckik-kielce.com.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Placówka Terenowa w Kościanie

http://www.rckik.koscian.net.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

http://www.rckik.lublin.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

http://www.krwiodawstwo.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

http://www.rckik-opole.com.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

http://www.rckik-poznan.com.pl


http://www.rckik.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu

http://www.rckik.radom.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

http://www.rckk.rzeszow.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

http://www.krew.walbrzych.pl/


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

http://www.rckik-warszawa.com.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

http://www.rckik.wroclaw.pl


 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

http://www.rckik.zgora.pl

Inne organizacje • Harcerska Służba Krwi Chorągwi Kieleckiej ZHP

Naprawdę dobra strona - wszystko o oddawaniu krwi!

Polecam ciekawostki a w nich:

Procentowy udział grup krwi / Grupa krwi a charakter / Styl życia a grupa krwi / Dieta dla każdej grupy krwi http://republika.pl/wwwhsk/


 • Fundacja "Sportowcy dla Życia"

Fundacja zainicjowała nową formułę promocji honorowego krwiodawstwa oraz włączenie się w nią znanych i cenionych sportowców

http://www.fundacjasport.pl/krwiodawstwo.html
Fundacja promująca Honorowe Krwiodawstwo (wcześniej Fundacja Sportowcy dla Życia)

http://www.krewniacy.pl
 • Oficjalny serwis internetowy fundacji "Bądź Świadomym Dawcą Narządów"

http://www.dawca.pl/glowna.phtml


 • Grupa Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku

http://www.grm.gda.prv.pl


 • Portal Ruchu Młodzieżowego PCK

http://www.krm.now.pl


 • Międzynafodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

http://www.ifrc.org


 • Światowa organizacja zdrowia

http://www.who.int


 • America's Blood Centers Foundation

Ciekawie zaprojektowana strona - po kliknięciu na odpowiedni stan USA uzyskujemy adresy centrów krwiodawstwa należących do Fundacji ABC. Strona zawiera kilka ogólnych ciekawych informacji na temat oddawania krwi i jej zastosowania.

http://www.americasblood.orgKluby krwiodawstwa • Strona Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Ratownik" przy GRM PCK w Gdańsku

http://republika.pl/khdkpck


 • Klub Honorowych Dawców Krwi przy II LO w Gdańsku

http://www.hdk-2lo.prv.pl


 • Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

http://www.klubhdk.tk


 • Strona Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju

http://www.hdk.nr1.pl


 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu

http://republika.pl/zsz1brzeg/hdk.html


 • Klub Honorowych Dawców Krwi przy Internacie ZSZ Nr 2 w Wieluniu

http://www.adus.home.pl/hdk/drugi.htm
Strona Domowa Honorowych Krwiodawców we Włocławku

http://zsb.wloc.ids.pl/pomocni/
 • Oficjalna strona akademickiego koła PCK i klubu HDK przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

http://student.uci.agh.edu.pl/~klubhdk/


 • Strona największego klubu Honorowych Dawców Krwi na Śląsku przy Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba"

http://republika.pl/hdkhalemba/


www.hdkzarow.republika.pl


 • Klub Honorowych Dawców Krwi w Świnoujściu

http://www.promail.pl/~paleo/page4.html


 • Klub Honorowych Dawców Krwi "CARDIA" przy Zespole Szkół Mechanicznych w Nysie.

http://www.klub.cardia.prv.pl


 • Klub Honorowych Dawców Krwi przy Ordynariacie Polowym WP

http://www.ordynariat.opoka.org.pl/hdk/hdk.htm


 • Pierwszy Ogólnopolski Korespondencyjny Klub HDK PCK "KROPELKA SERCA" z siedzibą w Oświęcimiu

http://www.republika.pl/kropelka_serca


 • Klub Honorowych Dawców Krwi "Gośliniacy"

http://gosliniacy.jdm.pl


 • Strona klubu HDK przy elektrowni Połaniec

http://robwiktor.fm.interia.pl/hdk/indexhdk.html


 • Strona klubu HDK - Gmina Żołynia

http://www.khdkzol.z.pl


 • Koło Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej

http://www.sgsp.edu.pl/hdk/hdk.htm


 • Studenckie Koło Krwiodawstwa "Dracula TEAM" działajace przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie

www.draculateam.w.pl


 • Strona Klubu HDK studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

http://www.hdk.umk.pl


 • Międzyzakładowy Górniczy Klub Honorowych Dawców Krwi im. Św. Barbary z siedzibą w KWB "Konin" w Kleczewie S.A.

http://www.hdk-pck.kwbkonin.pl


 • Klub Honorowych Dawców Krwi w Nowej Sarzynie

http://www.republika.pl/pckrzeszow/hdk/index.htm


 • Klub Honorowych Dawców Krwi im. św. Floriana przy Hucie Łabędy S.A. w Gliwicach

http://hdklabedy.w.interia.pl


 • Klub Honorowych Dawców Krwi im. "Miedzianej Kropli Krwi" w Polkowicach

http://www.hdkzgrudna.republika.pl


 • Klub Honorowych Dawców Krwi przy kopalni węgla kamiennego "Budryk" S.A. w Ornontowicach

http://republika.pl/hdk_budryk


 • Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Tczewie

http://kk.zse.tcz.pl/index.htm


 • Klub Honorowych Dawców Krwi im. Tytusa Chałbińskiego przy Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

http://www.hdk.azoty.tarnow.pl

Szpik - zostań dawcą. Pod tymi adresami znajdziesz wszelkie informacje


 • Informacje dla dawców szpiku

http://www.medigen.pl


 • Krajowy Bank Dawców Szpiku / Komórek Pnia Układu Krwiotwórczego

Dlaczego? Jak? Czy to bezpieczne? Procedury pobrania.

http://www.bm-donor.wroc.pl
 • Przeszczepy szpiku

rozmowa Alicji Paciorek-Kolbus z prof. dr. hab. med. Bożeną Mariańską z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Jakie są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie transplantologii szpiku? Jakie ośrodki wykonują przeszczep szpiku? Czemu służy przeszczep szpiku i kiedy jest wskazany? Co to jest przeszczep allogeniczny i autologiczny? Jak przebiega zabieg? Jakie są jego konsekwencje dla dawcy i biorcy?

http://www.resmedica.pl/zdart4001.html


 • Kiedy przeszczepiać szpik

Co roku tysiące pacjentów słyszy od lekarzy, że tylko przeszczepienie szpiku kostnego, a nie konwencjonalna chemioterapia, pozwoli zwalczyć ich chorobę. Skutki uboczne tego zabiegu, w przypadku niektórych nowotworów mającego ciągle charakter eksperymentalny, mogą być poważne, a nawet spowodować śmierć.

Artykuł w gazecie "Świat Nauki"

http://www.swiatnauki.pl/pdfs/199611/88-104/199611_kiedy_przeszczepiac_szpi.pdf


 • Leukemia - białaczka

Informacje dla pacjentów, dawców i lekarzy

http://leukemia.dobrestrony.pl/
 • Fundacja Urszuli Jaworskiej - Bank Dawców Szpiku Kostnego

Kto może zostać dawcą? Jak zostać dawcą? Kiedy zostaje się dawcą?

http://www.fundacjauj.pl
 • Bone Marrow Donors Worldwide

Witryna organizacji zajmującej się wyszukiwaniem dawców szpiku i krwi pępowinowej o odpowiednim układzie HLA z całego świata. Program uwzględnia ponad 6 mln dawców w 50 rejestrach z najróżniejszych stron świata. Podaje kontakt i kryteria wymagane do rejestracji uczestnictwa w programie.

http://www.bmdw.org
 • Leukemia Information Center

Część serwisu Medicine OnLine dotycząca białaczek (głównie AML i ALL). Dostępne są publikacje na temat nowych trendów w leczeniu ostrych białaczek, atlasy: mikroskopowy i fluorocytometrii przepływowej, odnośniki do stron WWW z literaturą hematologiczną, jak również informacje na temat prób klinicznych. Odnośniki rozdzielono na przeznaczone dla lekarzy i pacjentów.

http://www.meds.com/leukemia/leukemia.html
 • American Association of Blood Banks

Strona organizacji rozpowszechniającej ideę dawstwa krwi i szpiku. Zawiera dość szczegółowe informacje przeznaczone dla przyszłych dawców, wyjaśnia wątpliwości (np. możliwość przeniesienia wirusów zapaleń wątroby lub choroby Creutzfelda-Jakoba), omawia procesy transfuzji ze strony zarówno dawców jak i biorców krwi i preparatów krwiopochodnych. W sklepie internetowym można zamówić kilkadziesiąt pozycji z zakresu przechowywania krwi i transfuzjologii.

http://www.aabb.orgKrew Pępowinowa • Zestaw artykułów z prasy oraz internetu udostępnianych w ramach serwisu pbkm.com.pl

http://www.pbkm.com.pl/u235/navi/28009


 • Krew pępowinowa - cudowny lek?

Krew pępowinowa i łożyskowa, zwykle wyrzucane po porodzie, zawierają komórki macierzyste mogące odbudować krew i układ odpornościowy pacjentów cierpiących na białaczkę lub inne choroby.

Artykuł w gazecie "Świat Nauki"

http://www.swiatnauki.pl/pdfs/200106/20-28/200106_krew_pepowinowa_cudowny.pdf


 • Jakie choroby można najskuteczniej leczyć komórkami macierzystymi wyizolowanymi z krwi pępowinowej?

Odpowiedź na to pytanie w serwisie dlaczego.pl

http://www.dlaczego.pl/pytanie.phtml?pytanie=6
 • Udar mózgu do wyleczenia?

Komórki o nieograniczonych możliwościach różnicowania, tzw. pierwotne komórki zarodkowe, uzyskiwane z krwi pępowinowej mogą stać się najlepszym sposobem leczenia ofiar udaru mózgu.

http://www.wiw.pl/nowinki/biologia/200102/20010228-001.asp
 • Polski Bank Komórek Macierzystych - bank krwi pępowinowej

http://www.pbkm.com.pl


 • Pierwszy komercyjny bank krwi pępowinowej w Polsce

Strona firmy biotechnologicznej Activision-Life S.A.

http://www.activisionlife.com.pl/
 • Progenis - Bank Komórek Macierzystych

http://www.progenis.pl


http://www.macierzynstwo.iaw.pl

Ciekawostki • Głośno o sztucznej krwi

Nowe substytuty w ostatniej fazie prób klinicznych

Artykuł w gazecie "Świat Nauki"

http://www.swiatnauki.pl/pdfs/199611/12-27/199611_glosno_o_sztucznej_krwi.pdf


 • W poszukiwaniu preparatów krwiozastępczych

Groźba globalnego braku krwi oraz obawa przed jej skażeniem przyspieszyły poszukiwanie podtrzymującego życie substytutu. Kilka związków zapowiada się obiecująco

Artykuł w gazecie "Świat Nauki"http://www.swiatnauki.pl/pdfs/199804/199804_w_poszukiwaniu_preparato.pdf
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna