Kryminalistyka warsztatyPobieranie 14.64 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.64 Kb.
Małgorzata Hrehorowicz

Pracownia Kryminalistyki WPiA UAMKRYMINALISTYKA – WARSZTATY

Zalecane materiały dodatkowe

 1. Struktura współczesnej kryminalistyki:

  1. Kołecki H., Struktura współczesnej kryminalistyki, Zeszyty Naukowe ASW, nr 28/1981, s. 77-85,

  2. Kołecki H., Zakres i sposób uprawiania kryminalistyki w Polsce, [w:] Kołecki H. (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 397-418.

 1. Ślady kryminalistyczne:

  1. Kołecki H., Funkcje śladów Kryminalistycznych. Kierunki wykorzystania treści informacyjnej śladów, Zeszyty Naukowe ASW, nr 27/1980, s. 115-126,

  2. Kołecki H., Ślad jako zbiór cech identyfikacyjnych. Cechy identyfikacyjne śladu, Problemy Kryminalistyki, nr 182/1988, s. 453-461,

  3. Szwarc A., Kołecki H., Identyfikacja kryminalistyczna, Zeszyty Naukowe ASW, nr 1/1973, s. 72-88

 1. Daktyloskopia:

  1. Ślady daktyloskopijne. Ujawnianie (materiał filmowy Szkoły Policji w Pile), http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/slady-daktyloskopijne/czesc-3.html, (21.03.2015)

  2. Zarządzenie nr 64 Komendanta Głównego Policji z 17.03.2003 r. zmieniające zarządzenie
   w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji (Dz. Urz. KGP z 30.04.2003,
   Nr 9), http://www.policja.pl/ftp/dzienniki_urzedowe/2003/dziennik_09_2003.pdf, (21.03.2015)

 1. Badania biologiczne:

  1. Famous American Trials. The O. J. Simpson Trial, http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/Simpson/simpson.htm, (21.03.2015),

  2. Gałęzka-Śliwka A., Wloska E., Sprawa O.J. Simpsona. Winny?, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki, nr LVI/2007, s. 433-435,

  3. Zarządzenie nr 1565 Komendanta Głównego Policji z 29.12.2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacji
   o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (Dz.Urz. KGP z 06.01.2006, Nr 1), http://www.policja.pl/ftp/dzienniki_urzedowe/2006/dziennik_01_2006.pdf, (21.03.2015)

 1. Traseologia: Traseologia cz. II (podometr, ekspertyza traseologiczna – przyp. M.H.), Akademicka Sieć Telewizyjna ICM Uniwersytetu Warszawskiego, materiał filmowy z udziałem ekspertów CLKP, https://www.youtube.com/watch?v=km_zJ26bFlM, (21.03.2015).

 2. Mechanoskopia:

  1. Mechanoskopia klasyczna, Akademicka Sieć Telewizyjna ICM Uniwersytetu Warszawskiego, materiał filmowy z udziałem ekspertów CLKP, https://www.youtube.com/watch?v=onWnjmpl44o, (21.03.2015),

  2. Zespół Badań Mechanoskopijnych, CLKP Instytut Badawczy, http://clk.policja.pl/clk/clkp/struktura/zaklad-broni-i-mechano/65193,Zespol-Badan-Mechanoskopijnych.html, (21.03.2015).

 1. Kryminalistyczne badania dokumentów:

  1. Badanie autentyczności dokumentów, Akademicka Sieć Telewizyjna ICM Uniwersytetu Warszawskiego, materiał filmowy z udziałem ekspertów CLKP, https://www.youtube.com/watch?v=cpBj6oJQYvA, (31.03.2015),

  2. Kołecki H., Fałszerstwo dokumentów w świetle kryminalistyki. Zagadnienia wybrane., [w:] Pohl Ł. (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja Szwarca, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 249-285.

 1. Fonoskopia:

  1. Maciejko W., Rzeszotarski J., Tomaszewski T., 50 lat polskiej fonoskopii, Problemy Kryminalistyki 2010, nr 269, s. 69-81,

  2. Fonoskopia. Badanie autentyczności nagrania dowodowego, cz. I, mowy, Akademicka Sieć Telewizyjna ICM Uniwersytetu Warszawskiego, materiał filmowy z udziałem ekspertów CLKP, https://www.youtube.com/watch?v=OwkbEGTmoXc, (21.03.2015),

  3. Fonoskopia, Badanie autentyczności nagrania dowodowego, cz. II, Odtwarzanie i spisywanie treści, Akademicka Sieć Telewizyjna ICM Uniwersytetu Warszawskiego, materiał filmowy
   z udziałem ekspertów CLKP, https://www.youtube.com/watch?v=2Z3cDoExUro, (21.03.2015),

  4. Fonoskopia, Badanie autentyczności nagrania dowodowego, cz. III, Odtwarzanie i spisywanie treści c.d., Akademicka Sieć Telewizyjna ICM Uniwersytetu Warszawskiego, materiał filmowy z udziałem ekspertów CLKP, https://www.youtube.com/watch?v=BGP9q1qoaKQ, (21.03.2015),

  5. Fonoskopia, Badanie autentyczności nagrania dowodowego, cz. IV, Indywidualna identyfikacja osób, Akademicka Sieć Telewizyjna ICM Uniwersytetu Warszawskiego, materiał filmowy z udziałem ekspertów CLKP, https://www.youtube.com/watch?v=CcsD15350sA, (21.03.2015),

  6. Fonoskopia, Badanie autentyczności nagrania dowodowego, cz. V, Indywidualna identyfikacja osób c.d., Akademicka Sieć Telewizyjna ICM Uniwersytetu Warszawskiego, materiał filmowy z udziałem ekspertów CLKP, https://www.youtube.com/watch?v=frbOGOnJfdU, (21.03.2015).

 1. Badania wariograficzne:

  1. Postanowienie SA z 18.09.2014 r., http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/I-KZP-0025_14_p.pdf, (21.03.2015),

  2. Postanowienie SN z 29.01.2015 r., sygn. I KZP 25/14, http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/I-KZP-0025-14.pdf, (21.03.2015).

 1. Standaryzacja badań kryminalistycznych: European Network of Forensic Science Institutes, http://www.enfsi.eu/, (31.03.2015).
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna