Kryteria rekrutacji uczniów spoza obwodu gimnazjum nr 7 w azso nr 2 w Chorzowie na rok szkolny 2015/ 2016Pobieranie 14.08 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar14.08 Kb.
KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW SPOZA OBWODU

GIMNAZJUM nr 7 w AZSO nr 2 w Chorzowie

na rok szkolny 2015/ 2016

  1. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

  2. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  3. O kolejności przyjęcia decyduje ilość punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

  4. Przy jednakowej ilości punktów o kolejności przyjęcia decyduje wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie kandydata. Pierwszeństwo mają uczniowie z niższą kwotą potwierdzoną oświadczeniem rodziców.

  5. Kandydaci otrzymują punkty za spełnienie następujących kryteriów:
lp

Kryterium

Ilość punktów

1

Laureat lub finalista Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego

10 / 8

3

Świadectwo z wyróżnieniem

6

4

Średnia ocen na świadectwie powyżej 4,0

2

5

38 - 40 punktów ze sprawdzianu po klasie 6

8 / 9 / 10

6

I, II lub III miejsce w konkursach wiedzy na szczeblu co najmniej powiatowym

6 / 4 / 2

7

I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym

3 / 2 / 1

8

Zachowanie wzorowe lub bardzo dobre na świadectwie ukończenia szkoły

3 / 2

Podstawa prawna:- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art. 9-15)


-

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2015 / 2016.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna