Ks dr Adam WodarczykPobieranie 38.72 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.72 Kb.

Ks. dr Adam Wodarczyk


Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice

tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl

kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl


Katowice, 7.06.2013 r.,
w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Komunikat
do Moderatorów diecezjalnych i zakonnych Ruchu Światło-Życie


Czerwiec 2013


 1. Kongregacja DIAKONII

W Kongregacji wzięło udział 132 delegatów reprezentujących sekcje diecezjalne Stowarzyszenia, diakonie centralne, filie i inne środowiska naszego Ruchu. Tematem VI Kongregacji była „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot celem planu Ad Christum Redemptorem 2”. Owocem tego spotkania było uchwalenie dokumentu programowego pod tym samym tytułem, który ukazuje ukierunkowanie misji naszego Ruchu na odnowę parafii, jako wspólnoty wspólnot. VI Kongregacja DIAKONII przypomniała w ten sposób zadania Ruchu
w parafii i pokazała narzędzia służące odnowie parafii, którymi Ruch dysponuje.

Drugim dokumentem, który stanowił przedmiot pracy Kongregacji, było „Dyrektorium dóbr doczesnych Stowarzyszenia «Diakonia Ruchu Światło-Życie»”. W wielkopostno-paschalnym „Komunikacie – Liście jedności” do odpowiedzialnych Ruchu pisałem, że „Dyrektorium” będzie dyskutowane i „być może przyjęte przez Kongregację DIAKONII”. Podczas Kongregacji przedstawiono projekt tego dokumentu, który był owocem wielu miesięcy pracy. Jego powstanie poprzedziło kilka prób jego redakcji podejmowanych w ciągu minionych lat. W trakcie dyskusji podczas VI Kongregacji nad obecnym projektem, mimo że wizja całości dokumentu spotkała się z akceptacją uczestników Kongregacji, pojawiały się głosy, że warto jednak doprecyzować punkty, co do których zaistniały rozbieżności zdań. Dlatego podjąłem decyzję, że „Dyrektorium” nie zostanie przedłożone do głosowania podczas VI Kongregacji, aby tym samym dać jeszcze czas do rozmowy


i dopracowania dokumentu. Niemniej jednak, wskazania „Dyrektorium” w obecnej formie, przed jego formalnym zatwierdzeniem, można stosować w praktyce.

Czas VI Kongregacji związany był również z wyborem trzech kandydatów na Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, którzy zostaną przedstawieni przez Delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie bpa Adama Szala Konferencji Episkopatu Polski. Każdego z trzech kandydatów wybierano kolejno w osobnych głosowaniach. Owocem tych głosowań jest wybór trzech następujących kandydatów na Moderatora Generalnego:

1. ks. Adam Wodarczyk

2. ks. Maciej Krulak

3. ks. Andrzej Pawlak.

W czasie Kongregacji odbyły się także wybory pięciu delegatów Kongregacji Diakonii do Centralnej Diakonii Jedności. Zostały wybrane następujące osoby:

1. Ks. Ryszard Nowak

2. Robert Derewenda

3. Ks. Aleksander Suchocki

4. Ks. Jarosław Gąsiorek

5. Paweł Maciejewski.

VI Kongregacja DIAKONII to czas doświadczenia działania Ducha Świętego. Było to spotkanie ludzi szczerze zatroskanych i rozmiłowanych w naszym Ruchu! I za to Bogu niech będą dzięki, że mamy taki wspaniały potencjał! Teraz nadchodzi czas pracy nad zachowaniem i upowszechnieniem dobrych owoców VI Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie!

Do Komunikatu załączam dwa teksty:

– „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot, jako formy realizowania się Kościoła lokalnego – cel Planu Ad Christum Redemptorem 2” – dokument przyjęty przez VI Kongregację DIAKONII.

– Dyrektorium dóbr doczesnych Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” – projekt.


 1. PODSUMOWANIE OŻK 2013

Podsumowanie odbędzie się w Krościenku, w dniach 27-29 sierpnia br. Rozpoczęcie 27 sierpnia (obiadem o godzinie 13.00), zakończenie 29 sierpnia (ok. godziny 14.00). Ramowy program Podsumowania:

Wtorek, 27 sierpnia


13.00 Obiad

14.30 Praca w grupach poprzedzona wprowadzeniem

17.00 Podsumowanie pracy w grupach

18.00 Kolacja

19.30 Eucharystia z Nieszporami

Środa, 28 sierpnia


7.30 Eucharystia z Jutrznią

8.40 Śniadanie

9.30 Sprawozdanie z diecezji i zgromadzeń zakonnych (w grupach filialnych)

13.00 Obiad

14.45 Kawa

15.00 Krajowe Kolegium Moderatorów, Relacje moderatorów filialnych

18.00 Kolacja

19.30 Nieszpory z błogosławieniem do DIAKONII


Czwartek, 29 sierpnia


7.30 Jutrznia

8.15 Śniadanie

9.00 Krajowe Kolegium Moderatorów

11.45 Przygotowanie Eucharystii

12.00 Eucharystia

13.00 Obiad


Do spotkań w grupach filialnych dotyczących sprawozdań z diecezji i zgromadzeń należy przygotować się według „Pytań do podsumowania” zamieszczonych w Teczce roku. Szczególną uwagę proszę zwrócić na pytania dotyczące pracy całorocznej w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych. Odpowiedzi na te pytania proszę dostarczyć także w formie elektronicznej, wysyłając opracowanie na adres: sekretariat@oaza.pl. Pytania zamieszczone są poniżej.

Na Podsumowanie przywozimy też wypełnione tabele statystyczne (formularze do danych statystycznych można pobrać ze strony www.oaza.pl).

Zachęcam do pełnego udziału w Podsumowaniu. Niech ten czas nie będzie tylko okazją do przekazania danych liczbowych i podjęcia ustaleń formalnych, ale niech stanie się dla nas okazją do wspólnego radosnego dziękczynienia za wielkie dzieła Boże!

Zachęcam do przyjazdu na Podsumowanie kilkuosobowych delegacji z diecezji. Na KKM


w przypadku niemożności przybycia moderatora diecezjalnego lub zakonnego należy wydelegować zastępcę.

Kwestionariusz pracy całorocznej Ruchu Światło-Życie w diecezjach i zgromadzeniach

 1. Liczba wspólnot oazowych w diecezji (zgromadzeniu)

 2. Liczba rejonów oazowych

 3. Liczba księży zaangażowanych w pracę w ramach Ruchu Światło-Życie.

 4. Czy odbywają się regularnie dni wspólnoty moderatorów i spotkania członków Unii Kapłanów Chrystusa Sługi? Jak często?

 5. Czy odbywają się regularnie Rejonowe Dni Wspólnoty Animatorów, jak wygląda formacja animatorów (miesięczne spotkania animatorów, Szkoła Animatora)?

 6. Czy odbywają się Rejonowe Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie (jak wygląda udział Domowego Kościoła, dorosłych, młodzieży, dzieci)? Ile razy w roku są organizowane Rejonowe Dni Wspólnoty? Czy odbywają się zgodnie z terminarzem kalendarza pracy rocznej Ruchu?

 7. Jakie jest wykorzystanie materiałów przygotowywanych przez Centralę (materiały na Dni Wspólnoty, materiały do formacji permanentnej, inne)?

 8. Czy Ruch w danej diecezji/zgromadzeniu posiada własne centra formacyjne, jeśli tak, to w jaki sposób funkcjonują?

 9. Czy istnieje diecezjalna diakonia jedności i inne diecezjalne diakonie specjalistyczne? Czy są one tworzone wspólnie przez wszystkie środowiska Ruchu – młodzież, dorosłych, rodziny? Czy odbywają się regularne spotkania diakonii?

 10. Czy członkowie Ruchu uczestniczą w różnych rekolekcjach specjalistycznych (niezależnie od podejmowanej diakonii) ORAE, ORDW, ORDŻ, ORAM itp.?

 11. Czy w diecezji (filii) organizowane jest ORD? Ile osób w ciągu roku uczestniczy w tym typie rekolekcji?

 12. Ile osób należy do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”?

 13. Jak wygląda i kształtuje się problem formacji ludzi dorosłych (tzw. grupy formacyjne dorosłych, ewentualnie wspólnoty, które wyrosły na bazie Ruchu i z nim się utożsamiają)?

 14. Czy w diecezji organizowane są oazy formacji podstawowej krótsze niż piętnastodniowe lub dzielone na kilkudniowe części?

 15. Jak kształtuje się rozwój i sytuacja Domowego Kościoła w diecezjach?

 16. Proszę także, aby podzielić się w tym opisie radościami i problemami charakterystycznymi dla danej diecezji/zgromadzenia, opisać sprawy i problemy, które w powyższych punktach nie zostały uwzględnione, a są istotne dla ukazania specyfiki Ruchu w danej diecezji czy zgromadzeniu
  w rozeznaniu Księdza Moderatora.
 1. WPŁATY „OD UCZESTNIKA” NA POTRZEBY CENTRALNE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

W ubiegłym roku z tytułu składek „od uczestnika” zebrano 211 586,84 zł (szczegółowy wykaz został wysłany do Moderatorów z poprzednim Komunikatem). Bardzo dziękuję za wszystkie złożone ofiary, które umożliwiają funkcjonowanie centralnych ośrodków Ruchu.

Od ubiegłego roku stawka tej składki wynosi 14 zł. Wpłat „od uczestnika” dokonujemy na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n.D., nr 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360, a ewentualne wpłaty gotówkowe proszę przekazywać do Sekretariatu Moderatora Generalnego w Katowicach – zawsze z wyraźnym zaznaczeniem, że jest to wpłata „od uczestnika”.
 1. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PROBOSZCZÓW – KOINONIA
  (Porszewice, 8-10 października 2013 r.)Uwaga nastąpiła zmiana terminu Koinonii. Ze względu na to, że 7 października będą odbywały się dni wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych rozpoczęcie spotkania Proboszczów będzie miało miejsce dzień później, czyli 8 października i potrwa do 10 października.

Temat: Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot

Zapraszam na kolejne ogólnopolskiego spotkanie Koinonia – Ku odnowie wspólnoty lokalnej. Adresatami spotkania są proboszczowie wywodzący się z Ruchu Światło-Życie lub pragnący realizować pastoralną wizję ks. Blachnickiego w parafiach powierzonych ich pieczy oraz moderatorzy Ruchu Światło-Życie. Celem spotkania jest budowanie trwałej wspólnoty kapłanów-proboszczów związanych z Ruchem Światło-Życie; wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń wynikających


z posługi proboszczowskiej; tworzenie Diakonii Wspólnoty Lokalnej Ruchu Światło-Życie, której celem będzie inspirowanie i wprowadzanie w życie soborowej wizji parafii wspólnoty wspólnot.

W tym roku będziemy chcieli przybliżyć uczestnikom spotkania dokument „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot, jako formy realizowania się Kościoła lokalnego – cel Planu Ad Christum Redemptorem 2” oraz nowe programy formacyjne służące ewangelizacji i formowaniu animatorów życia parafialnego.


Zgłoszenia udziału w spotkaniu KOINONIA należy kierować do końca września na adres:


, tel. 603 871 658. Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice

mail: sekretariat@oaza.pl

Program spotkania

Wtorek, 8 października 2013 r.

12.00 Modlitwa w ciągu dnia i zawiązanie wspólnoty

13.00 Obiad

15.00 Sesja I: Wykład, Świadectwa, Dyskusja

17.30 Eucharystia z Nieszporami

18.45 Kolacja

19.45 Praca w grupach

21.00 Modlitwa wieczorna – Adoracja, wspólnotowa modlitwa, kompletaŚroda, 9 października 2013 r.

7.30 Jutrznia

8.00 Śniadanie

9.00 Sesja II: Wykład, Świadectwa, Dyskusja

12.00 Namiot Spotkania, Modlitwa w ciągu dnia

13.00 Obiad

14.30 Sesja III: Wykład, Świadectwa, Dyskusja

17.30 Eucharystia z Nieszporami

18.30 Kolacja

19.45 Praca w grupach

21.00 Modlitwa wieczorna, kompleta

Czwartek, 10 października 2013 r.

7.00 Namiot spotkania

7.30 Eucharystia z Jutrznią

8.45 Śniadanie

9.30 Sesja IV: Wykład, Świadectwa, Dyskusja

11.30 Podsumowanie Koinonii, plan działań na przyszłość

11.45 Modlitwa w ciągu dnia

12.00 Obiad
 1. REKOLEKCJE DLA MODERATORÓW DIECEZJALNYCH i ZAKONNYCH
  (Porszewice, 21-23 października 2013 r.)


Podczas rekolekcji dla moderatorów diecezjalnych podejmiemy tematykę nowego programu Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji i nowych programów formacyjnych, o których mówiłem podczas XXXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych. Pochylimy się również nad tematyką dokumentów „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot, jako formy realizowania się Kościoła lokalnego – cel Planu Ad Christum Redemptorem 2” i „Dyrektorium dóbr doczesnych”. Gorąco zachęcam do udziału w rekolekcjach wszystkich moderatorów. Jeśli ktoś nie może w tym terminie, to zachęcam do udziału w Koinonii, która jest dwa tygodnie wcześniej (adresatami Koinonii są przede wszystkim moderatorzy, którzy są proboszczami).


 1. PODZIĘKOWANIA

Wszystkim serdecznie dziękuję za całoroczny trud i zaangażowanie w pracę formacyjną. Dziękuję także za wszelkie przejawy kapłańskiej przyjaźni, życzliwości i dobra, których doświadczałem
z Waszej strony w czasie sprawowania posługi Moderatora Generalnego w dobiegającej końca kadencji. Życzę Wam i Waszym Współpracownikom wielu łask Bożych na czas tegorocznej Oazy Żywego Kościoła.

W dniach 21-23.06.2013 r. nadejdzie czas słuchania Ducha Świętego, który przemówi przez naszych Pasterzy, czyli posiedzenie Konferencji Episkopatu Polski, która zadecyduje, kto przez najbliższe sześć lat poprowadzi Ruch Światło-Życie jako Moderator Generalny.

Dlatego wołajmy słowami modlitwy błogosławionego Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” oraz o módlmy się za wstawiennictwem sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego w intencji naszego Ruchu!

Pan niech będzie z Wami!Ks. Adam Wodarczyk

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Załączniki (w oddzielnych plikach):

 • „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot, jako formy realizowania się Kościoła lokalnego – cel Planu Ad Christum Redemptorem 2”.

 • Dyrektorium dóbr doczesnych Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” – projekt.

Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna