Księga rejestracji śWIŃPobieranie 466 Kb.
Strona1/3
Data27.04.2016
Rozmiar466 Kb.
  1   2   3

Okładka - strona
KSIĘGA REJESTRACJI ŚWIŃ

Numer siedziby stada:


P L -


Dane posiadacza zwierząt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Miejscowość Ulica Numer domu/mieszkania


- ..………..………………………………………………………………………………………………………………..

Kod pocztowy Poczta Gmina Powiat Województwo

Proszę zapoznać się z objaśnieniami wypełniania kart wsadowych księgi rejestracji wiń zamieszczonymi na stronie 2 i 3 okładki.
Objaśnienia:
wypełni czytelnie długopisem zgodnie z zakresem informacyjnym zawartym na stronie 3 okładki,
przy rozpoczęciu prowadzenia księgi rejestracji świń wpisać wszystkie posiadane sztuki (grupy świń oznakowane tym

samym numerem identyfikacyjnym),
karty wsadowe naly wpiąć do okładki i kolejno numerować,
księgę rejestracji świń należy prowadzić w porządku chronologicznym,
ewentualnej zmiany wpisów dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienionego,
księga rejestracji świń stanowi całość, niedopuszczalne jest usuwanie z niej kart wsadowych, kody zdarzeń wpisywać zgodnie z ponszym zestawieniem:

U urodzenie zwierzęcia
Do przemieszczenie do” siedziby stada
Z przemieszczenie „z” siedziby stada
P wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
W wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PD padnięcie zwierzęcia
ZN zabicie zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej
UG ubój zwierzęcia w gospodarstwie
Sposób wypełniania wierszy księgi rejestracji świń przez posiadacza zwierząt


Lp

(1)

Stan początkowy stada liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym (2)

Numer identyfikacyjny zwierząt

(3)

Zmiana stanu stada*)


Uwagi

(12)


PRZYBYCIE zwierząt do siedziby stada


UBYCIE zwierząt „z siedziby stada

Data przybycia

(4a)


Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym, które przybyły do stada

(5)


Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym po zmianie

stanu stada

(6)


Dane o miejscu, „z” którego przybyły zwierzęta

(7)


Data ubycia (8a)


Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym, które ubyły ze stada (9)


Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym

po zmianie stanu stada

(10)


Dane o miejscu,

do krego ubyły zwierzęta(11)

Kod zdarzenia

(4b)


Kod zdarzenia (8b)


110PL123456789001


01.01.20092030


PL123456789001

Jan Podroży, zam.

Krzyki 49,

00-034 Cichosze

Do


220PL987654321001


01.02.2009155


PL323232323001

Rzeźnia MMA,

Wola 25,

010-001 Wolanów
Z


*) Należy wypełnić tylko jeden rodzaj zdarzenia PRZYBYCIA lub UBYCIA dla zwierząt oznakowanych tym samym numerem
(1) - liczba porządkowa zwierząt w księdze rejestracji św

(2) - stan początkowy stada - liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym przed każdą zmianą stanu stada św  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna