Kuratorium Oświaty w SzczeciniePobieranie 11.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.89 Kb.
ADRESAT

Kuratorium Oświaty

w Szczecinie

u. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin
NOTA KSIĘGOWA nr

z dnia

Obciążyliśmy:

TREŚĆ

UznaliśmyGRGR


Obciążamy Was kwotą ……………………………… zł


/słownie: ………………………………………………./

z tego:
§ 3040 Nagroda ZKO …………….zł


§ 4110 składki ZUS ………………zł
§ 4120 składka na FP ……………. zł
Tytułem: wypłaty Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, przyznanej dla Pani/a:
……………………………………………………………
zgodnie z pismem:
L.Dz.:………………………. z dnia ………………. . r.

Należność należy wpłacić na konto:……………………………………………………………………......
Sporządził:


Oświadczam, że dane zawarte w przedmiotowej nocie księgowej są zgodne z zapisami w księgach rachunkowych jednostki.

Główny Księgowy

Dyrektor


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna