Kwestionariusz msepkPobieranie 61.21 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar61.21 Kb.

Kwestionariusz MSEPK

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Interesuje mnie jedynie Twoja opinia, to co myślisz i czujesz. Twoja własna i szczera interpretacja pojęć i zagadnień.

Żadna wypowiedź nie będzie nigdy użyta przeciwko nikomu – ma jedynie na celu poznanie opinii na przedstawiane zagadnienia.
Właściwy wybór należy zaznaczyć albo poprzez inny kolor samego tekstu albo poprzez pogrubienie czcionki

1. W jakim przedziale wiekowym znajduje się Pan/Pani?


poniżej 18 lat

 • 18 – 24

 • 25 – 30

 • 31 – 40

 • 41 – 50

 • 51 – 60

 • powyżej 61 lat

2. Płeć


 • kobieta

 • mężczyzna

3. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie (Chodzi o najwyższy ukończony poziom edukacji): • niepełne podstawowe

 • podstawowe

 • gimnazjalne

 • zasadnicze zawodowe

 • niepełne średnie (ukończona szkoła średnia bez matury)

 • średnie ogólne

 • średnie zawodowe

 • policealne / pomaturalne

 • niepełne wyższe (ukończone studia wyższe bez dyplomu)

 • wyższe licencjackie lub równorzędne

 • wyższe magisterskie lub równorzędne

 • doktorat / studia podyplomowe

4. Jak często korzysta Pan/Pani z z Internetu? • Raz lub kilka razy dziennie

 • Kilka razy w tygodniu

 • Raz w tygodniu

 • 2-3 razy w miesiącu

 • raz na miesiąc

 • raz na 2-3 miesiące

 • Rzadziej

5. Jak długo korzysta Pan/Pani z Internetu ? • mniej niż 1 godzinę dziennie

 • 2 – 3 godziny dziennie

 • 4 – 6 godzin dziennie

 • 6 – 8 godzin dziennie

 • powyżej 8 godzin dziennie

6. Kiedy najczęściej korzysta Pan/Pani z Internetu? • w ciągu dnia

 • wieczorami lub w nocy

 • zarówno w dzień jak i nocy

7. W jakim celu najczęsciej korzysta Pan/Pani z Internetu ? • zawodowym

 • dla rozywki

 • inny – jaki? ........................................................................

8. Proszę procentowo określić czas poświęcany w Internecie na:?9. Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi, z których z wymienionych niżej usług korzysta Pan/Pani w swoim gospodarstwie domowym?

 • internet mobilny abonament

 • internet mobilny pre-paid

 • telefon stacjonarny

 • internet stacjonarny

 • telefon komórkowy

 • płatna telewizja kablowa / satelitarna

 • żadne z powyższych

 • inna – jaka? ........................................................................

10. Proszę wskazać, w którym województwie obecnie Pan/Pani mieszka: • dolnośląskie

 • kujawsko-pomorskie

 • lubelskie

 • lubuskie

 • łódzkie

 • małopolskie

 • mazowieckie

 • opolskie

 • podkarpackie

 • podlaskie

 • pomorskie

 • śląskie

 • świętokrzyskie

 • warmińsko-mazurskie

 • wielkopolskie

 • zachodniopomorskie

 • poza Polską

11. Proszę wskazać wielkość miejscowości, w której Pan/Pani obecnie mieszka:   • wieś

 • miasto do 20 tys. mieszkańców

 • 20 - 49 tys. mieszkańców

 • 50 - 99 tys. mieszkańców

 • 100 - 199 tys. mieszkańców

 • 200 - 500 tys. mieszkańców

 • powyżej 500 tys. mieszkańców

12. Jaka jest Pana/Pani aktualna sytuacja zawodowa (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi): • uczę się (np. w gimnazjum, szkole pomaturalnej itp.)

 • studiuję

 • mam stałą pracę

 • pracuję dorywczo

 • jestem na urlopie macierzyńskim / wychowawczym

 • jestem emerytką / rencistką

 • jestem bezrobotna

 • nie pracuję, zajmuję się domem

 • inna sytuacja

13. W jakich granicach mieszczą się Pana/Panie łączne miesięczne dochody netto („na rękę”) uzyskiwane ze wszystkich źródeł: • brak dochodów

 • poniżej 500 zł

 • 501 - 1 000 zł

 • 1 001 - 2 000 zł

 • 2 001 - 3 000 zł

 • 3 001 - 4 000 zł

 • 4 001 - 5 000 zł

 • 5 001 - 10 000 zł

 • ponad 10 000 zł

 • nie wiem, trudno powiedzieć

 • odmawiam odpowiedzi

14. Jak często Pan/Pani czyta książki lub czasopisma? • Codziennie

 • Kilka razy w tygodniu

 • Raz w tygodniu

 • 2-3 razy w miesiącu

 • raz na miesiąc

 • raz na 2-3 miesiące

 • Rzadziej

15. Co Pan/Pani czyta (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)? • książki

 • komiksy

 • prasę codzienną

 • czasopisma kolorowe

 • gazety rozdawane na ulicach

 • gazety ogłoszeniowe

 • biuletyny okolicznościowe

16. Czy korzysta Pan/Pani z audiobooków? • tak

 • nie

17. Jeśli korzysta Pan/Pani z audiobooków, czego używa Pan/Pani do ich odtwarzania (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)? • odtwarzacz samochodowy

 • przenośny odtwarzacz CD

 • przenośny odtwarzacz mp3

 • telefon komórkowy

 • domowy odtwarzacz CD

18. Gdzie wolałby/wolałaby Pan/Pani pójść: • do kina

 • na spektakl teatralny

 • do filharmonii

 • na przedstawienie baletowe

 • na operę

19. W jaki sposób Pan/Pani woli spędzać czas wolny?20. Czy korzysta Pan/Pani z komunikatorów internetowych? • tak

 • nie

21. Jeśli korzysta Pan/Pani z komunikatorów internetowych, jakiego programu/sposobu używa Pan/Pani do konwersacji internetowej (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)? • Gadu-Gadu

 • Skype

 • WL/MSN

 • ICQ

 • AOL Instant Messenger

 • Yahoo Messenger

 • Facebook Chat

 • Google Talk

 • Jabber

 • nktalk

 • Konnekt

 • Kadu

 • Miranda IM

 • WTW

 • AQQ

 • Pidgin

 • Kopete

 • Trillian

 • Tlen

22. W jaki sposób NAJCZĘŚCIEJ korzysta Pan/Pani z komunikatorów internetowych? • pisząc wiadomości

 • za pośrednictwem połączeń głosowych

 • za pośrednictwem połączeń video

23. Czy z których innych sposobów komunikowania się przez Internet korzysta Pan/Pani (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)? • IRC

 • chatroomy

 • inne – jakie? ........................................................................

24. Czy korzysta Pan/Pani z portali społecznościowych? • tak

 • nie

25. Jeśli korzysta Pan/Pani z portali społecznościowych, to z których (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)? • nk.pl

 • facebook

 • fora internetowe ogólnotematyczne

 • fora internetowe specjalistyczne

26. Czy prowadzi Pan/Pani bloga w internecie? • tak

 • nie

27. Jeśli prowadzi Pan/Pani bloga, to jaki jest ten blog (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)? • pamiętnikiem opisującym codzienne życie prywatne

 • prezentacją prac zawodowych

 • prezentacją hobby (np. blog kulinarny czy motoryzacyjny)

 • komentuje współczesne wydarzenia w kraju i na świecie

 • komentuje życie osób sławnych

 • inny – jaki? ........................................................................

28. Co woli Pan/Pani zamieszczać zarówno na portalach społecznościowych jak i blogu: • krótkie komunikaty słowne

 • wyczerpujące wypowiedzi tekstowe

 • zdjęcia z obszernymi komentarzami

 • same zdjęcia a komentarze i interpretacje pozostawia Pan/Pani innym

29. Czy korzysta Pan/Pani z funkcji korekcji słów podczas pisania na komputerze? • nie, nie popełniam błędów ortograficznych ani literowych

 • tak, zdarza mi się popełniać błędy

 • tak, robię wiele błędów ortograficznych i literowych

30. Czy kiedykolwiek spotkał/a się Pan/Pani z osobami, które Pan/Pani poznał przez Internet?31. Jeśli odpowiedział/a Pan/Pani „tak” lub „planuję takie spotkanie”, jakiego rodzaju było lub będzie to spotkanie (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi) • randka (za pośrednictwem specjalistycznego portalu lub nie)

 • zlot forumowy

 • luźne spotkanie osób znających się z internetu (np. znajomych z facebooka)

 • inna – jaka? ........................................................................

32. Jeśli odpowiedział/a Pan/Pani „nie” na pytanie o spotkanie z osobami poznanymi przez Internet, proszę o odpowiedź na pytanie dlaczego (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)? • nie dostałem/am takiej propozycji

 • była taka możliwość ale nie mogłem/am pójść na spotkanie z przyczyn ode mnie niezależnych

 • jestem absolutnie przeciwny/a spotkaniom z osobami znanymi z Internetu

33. Czy Pan/Pani gra w gry komputerowe/internetowe? • tak

 • nie

34. Jeżeli gra Pan/Pani w gry komputerowe/internetowe, jaki jest ich rodzaj (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)? • wyścigi samochodowe lub motorowe

 • symulatory dyscyplin sportowych

 • symulatory jazdy lub lotu

 • strzelanki (zarówno FPS jak i inne)

 • bijatyki

 • gry platformowe

 • przygodowe

 • RPG (w tym MMORPG)

 • strategiczne (w tym również online)

 • wojenne

35. Czy zdarzyło się Panu/Pani opublikować coś w Internecie (zdjęcie lub opinię), co spotkało się z negatywnym przyjęciem przez innych Internautów? • tak

 • nie

36. Jeśli tak, to jaka była Pana/Pani reakcja na to zdarzenie? • ustosunkowałem/am się do zarzutów, wyjaśniając dlaczego to zrobiłem/am

 • polemizowałem/am z przeciwnikami aby udowodnić im swoją rację

 • zignorowałem/am wpisy innych, w końcu każdy ma prawo do swojego zdania

 • przestałem/am korzystać z tej strony internetowej

37. Czy ściąganie nielegalnych plików w Internecie powinno być według Pana/Pani traktowane tak samo jak kradzież w sklepie? • tak, kradzież to kradzież

 • tak, chociaż kary powinny być znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnej kradzieży w sklepie

 • nie, kradzież plików jest uzasadniona ich wygórowaną ceną

 • nie, dobra zamieszczone w Internecie powinny być bezpłatnie dostępne dla każdego

38. Czy popiera Pan/Pani pomysł, aby w Polsce pozwolić na nieodpłatne ściąganie i użytkowanie dowolnego oprogramowania na użytek domowy a opłaty za użytkowanie pobierać wyłącznie od przedsiębiorstw? • tak, firmy zarabiają i stać ich na płacenie za programy

 • tak, polscy obywatele powinni mieć nieograniczony dostęp do programów komputerowych

 • nie, prowadziłoby to do nadużyć ze strony firm

 • nie, każdy powinien płacić za to z czego korzysta

39. Czy korzysta lub korzystał/a kiedykolwiek Pan/Pani z któregoś z wymienionych niżej portali i programów (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)? • chomikuj.pl

 • redhat.com

 • 5fantastic.pl

 • freedisc.pl

 • ex.ua

 • Megaupload.com

 • rapidshare.com

 • thepiratebay.se

 • dropbox.com

 • Freenet

 • iMesh

 • Napster

 • Gnutella

 • Audiogalaxy

 • eDonkey

 • pobieralnia.pl

 • dobreprogramy.pl

 • wrzuta.pl

 • wykop.pl

40. Które z poniższych zdań według Pana/Pani jest najbardziej prawdziwe: • Każdy jest kowalem swojego losu.

 • Płótno naszego życia już dawno zostało utkane.

 • Bóg nas doświadcza poprzez los.

 • Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz.

41. Czy uważa Pan/Pani, że w życiu można osiągnąć wszystko, jeśli się tylko włoży w to odpowiednio dużo wysiłku? • tak

 • nie

42. Wymarzone wakacje, według Pana/Pani to: • plaża, tropiki, słońce, leżak, drinki z palemkami i błogie lenistwo

 • szalona eskapada bez planu w odludne tereny świata

 • zdobycie trudnego szczytu w gronie podobnych Panu/Pani pasjonatów

 • objazdowa wycieczka po wszystkich najważniejszych muzeach kontynentu

43. Co najchętniej wybiera Pan/Pani planując urlop? • turystykę zorganizowaną (wycieczki organizowane w całości przez biuro podróży)

 • turystykę indywidualną (uczestnik sam odpowiada za zaplanowanie, zarezerwowanie i zrealizowanie planów)

 • turystykę rodzinną (uczestnik odwiedza rodzinę w innym mieście lub kraju)

44. Czy, gdyby miał/a Pan/Pani nieograniczone możliwości finansowe, to: • zlecił/aby Pan/Pani zorganizowanie swojego urlopu wyspecjalizowanej firmie, podając jej tylko ogólne wytyczne i kwotę graniczną

 • usiadł/a przed Internetem i wyszukała najciekawsze miejsce spędzenia urlopu oraz dokonała przez Internet wszelkich rezerwacji i płatności

 • zostałby/ałaby Pan/Pani w domu, bo wszędzie dobrze ale w domu najlepiej, więc po co szwendać się po świecie

45. Zakupy w Internecie robi Pan/Pani • pod wpływem impulsu, gdy przychodzi e-mail z bardzo dobrą ofertą

 • zawsze dobrze przemyślane i poprzedzone wizytą na stronach ceneo.pl lub nokaut.pl

 • nie robię zakupów przez InternetDziękujemy za wypełnienie kwestionariusza.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna