L lista kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu 45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy I integracji społecznej w formie studiów podyplomowych”Pobieranie 98.66 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar98.66 Kb.

L
Lista kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w  formie studiów podyplomowych”
p.


Jednostka pomocy i integracji społecznej : nazwa, adres, telefon, fax, e-mail,

Kandydaci na studia (w kolejności alfabetycznej nazwisk według kierunków studiów )

Wybrany kierunek  studiów (pogrupowane według  nazw według kierunków studiów)

Województwo

1

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

 Kołomańska Sylwia

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

2

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

 Nowak Mariusz

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

3

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Im - Chatys Agnieszka

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

4

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

 Beill Katarzyna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

5

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Kieloch Minika

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

6

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Pokładek Maria

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Dzieciuch Mariola

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku

Kicińska Beata

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

9

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Kozłowska Witkoria

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

10

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Góźdz Anna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

11

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach,

Lewandowska Monika

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

12

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach,

Aniołek Izabela

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

13

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach

 Gołuch Marek

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

14

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach

 Znojek Ewa

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

Trawińska Katarzyna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

Galant Agnieszka

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

 Adamczyk Magdalena

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

18

Ośrodek korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie SOW MOPR Kielce

Mazur Agnieszka

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

19

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Górnicki Jan

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

20

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kowalska Anna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

21

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Mistachowicz Agnieszka

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

22

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Turkowska Katarzyna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

23

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Picheta Joanna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Gwlik-Maj Anna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie

Abramowicz Urszula

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie

Hajduszkiewicz Marzena

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

27

Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
w Kielcach

Pyk Piotr

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach

Kopacz  Stanisława

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach

Winiarska Kazimiera

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii

Barańska Marzanna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pinczowie

Adamczyk Alicja

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

32

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pińczowie

Rajkowska Dorota

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

33

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Czerwiec Anna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

34

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Polak Edyta

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  we Włoszczowie

Ilona Piech

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

36

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii

Krasa Anna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Kozłowska Bożena

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

38

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie

Pasik Barbara

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

39

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego

Markiewicz Piotr

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

40

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego

 Szymczyk -Kogut Bożena

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

41

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach

Góra Dominika

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

42

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Borkowska Iwona

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

43

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Domańska Katarzyna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

44

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Dudzic Joanna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

45

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Lasek Monika

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Świętokrzyskie

46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu

Karaś Justyna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Małopolskie

47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Połańcu ,

Maćkowska Łucja

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Małopolskie

48

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu ,

Konat Anna

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Małopolskie

49

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Pawłowie

Zapała Agnieszka

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Małopolskie

50

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Murawska Renata

Zarządzanie funduszami  europejskimi

Małopolskie

51

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brody 

 Klepacz Joanna

Zarządzanie funduszami  europejskimi

Małopolskie

52

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brody 

 Słotysik Nina

Zarządzanie funduszami  europejskimi

Małopolskie

53

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

 Zycka Jadwiga

Zarządzanie polityką społeczną

Mazowieckie

54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej

Burhard Bożena

Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej

Mazowieckie

55

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego

Michał Kocia

Organizacja pomocy społecznej
zarządzanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi zakres tematyczny w/w kierunku

Mazowieckie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna