Laboratorium fizyki cmf płPobieranie 82.9 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar82.9 Kb.

Laboratorium fizyki CMF PŁ
Dzień ............ godzina................ grupa..........

Wydział EEiA


semestr II rok akademicki 1

Kod ćwiczenia

Tytuł ćwiczenia

W 5 a

Absorpcja elektronów.

Przybył Andrzej
imię i nazwisko
nr indeksu 131548

Junde Karol
imię i nazwisko
nr indeksu 131493

Wysocki Rafał
imię i nazwisko
nr indeksu 131598

ocena _____


Wstęp:
1. Cel ćwiczenia:
Wyznaczenie współczynnika pochłaniania elektronów w różnych materiałach, na podstawie pomiarów ilość elektronów przechodzących przez próbki, w zależności od ich grubości.

2. Przebieg doświadczenia:
Początkowo doświadczenie polegało na pomiarze przez 10 minut poziomu promieniowania tła. Wyznaczyliśmy go z dokładnością do 1 minuty i obliczyliśmy średnią z liczby zliczeń i promieniowania tła na minutę. Następnie zainstalowane zostało źródło promieniowania b (izotop stronu) w specjalnym statywie i wykonane dla niego pomiary bez absorbentu w sposób opisany wyżej. Pomiary powtórzone zostały jeszcze kolejno dla aluminium, tektury i pleksji, dla ich różnych grubości. Ale w tych przypadkach nie liczyliśmy już średniej z liczby zliczeń na minutę. Do pomiaru promieniowania użyliśmy licznika Geigera-Müllera.

3. Wyniki pomiarów:

Promieniowanie tła:


Lp.

n [l.zliczeń]

t [min]

N[l.zliczen/min]

1.

11

1

11

2.

16

1

16

3.

13

1

13

4.

12

1

12
Średnia:

13Promieniowanie źródła (Sr):


Lp.

n [l.zliczeń]

t [min]

N[l.zliczen/min]

1.

3340

1

3340

2.

3282

1

3282

3.

3318

1

3318

4.

3286

1

3286
Średnia:

3306,5


absorbent:

aluminium

jednostka

1

2

3

4

5

x

mm

0,275

0,575

1,575

2,6

3,65

n

l.zliczeń

13

13

13

13

13

t

min

1

1

1

1

1

N

l.zliczeń/min

1708

877

147

20

20

N-N

l.zliczeń/min

1695

864

134

7

7

ln(N-N)
7,44

6,76

4,90

1,95

1,95

absorbent:

tektura

jednostka

1

2

3

4

5

x

mm

0,4

0,8

1,2

1,6

2

n

l.zliczeń

13

13

13

13

13

t

min

1

1

1

1

1

N

l.zliczeń/min

2545

1919

1502

1119

910

N-N

l.zliczeń/min

2532

1906

1489

1106

897

ln(N-N)
7,84

7,55

7,31

7,01

6,80

absorbent:

pleksja

jednostka

1

2

3

4

5

x

mm

0,5

1

1,5

2

2,5

n

l.zliczeń

13

13

13

13

13

t

min

1

1

1

1

1

N

l.zliczeń/min

2032

1123

642

277

123

N-N

l.zliczeń/min

2019

1110

629

264

110

ln(N-N)
7,61

7,01

6,44

5,58

4,70
5. Obliczenia:
Współczynnik absorpcji dla aluminium :
µ= -1759.93433

µ=277.99069


b= 7.63549

b=0.59583


Współczynnik absorpcji dla tektury:
µ=-655

µ=19.5789


b=8.088

µ=0.02597
Współczynnik absorpcji dla pleksji:
µ=-1450

µ=87.04788


b=8.443

b=0.14435

Absorbent

Gęstość[kg/m]

µ[1/m]

∆µ[1/m]

Aluminium

2700

1759.93433

277.99069

Tektura

852

655

19.5789

Pleksja

1180

1450

87.04788Korzystając z metody najmniejszych kwadratów masowy współczynnik absorpcji wynosi:
µ*=0.47552

µ*=0.32863


b=538.2501

b=581.97369

6. Wnioski:

Promieniowanie tła jest niewielkie. Gdy umieścimy źródło promieniowania (bez absorbera) promieniowanie rejestrowane przez miernik znacznie wzrasta.


Na wielkość absorpcji maja wpływ dwa czynniki, rodzaj substancji, z której wykonany jest absorber, (czym wyższy współczynnik pochłaniania, tym mniejsze promieniowanie rejestrowane przez miernik wiec więcej elektronów jest pochłanianych), oraz grubość materiału (im grubszy materiał tym większe pochłanianie).
Najwyższy współczynnik pochłaniania spośród badanych materiałów posiada aluminium, przy odpowiedniej grubości mierzone promieniowanie było równe promieniowaniu tła, dokładanie kolejnych warstw nie zmieniało wyniku, z czego wynika, iż promieniowanie było całkowicie pochłonięte. Najmniejszy współczynnik pochłanianie posiada tektura.
Wynika z tego, że najlepiej absorbuje aluminium a najgorzej tektura.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna