Śladami księdza Władysława Skierkowskiego patrona Mazowsza 2011 rokuPobieranie 16.9 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.9 Kb.
Śladami księdza Władysława Skierkowskiego -

patrona Mazowsza 2011 roku
Test wiedzy o życiu i pasji ks. Wł. Skierkowskiego

Posługując się tylko ołówkiem i papierem nutowym, przy pomocy doskonałego słuchu i pamięci muzycznej, notował dziennie od kilku do kilkunastu pieśni wielozwrotkowych. Zapisywał także zwyczaje, obyczaje, przysłowia, słowem wszystko, co związane było z szeroko pojętą kulturą ludową”.


H. Gadomski „Władysław Skierkowski 1886-1941”. Ostrołęka : MOBN : OTM, 1984.

 1. Władysław Skierkowski urodził się 12 marca 1886 roku w rodzinie chłopskiej we wsi ……………………..k/Mławy.
 1. Po ukończeniu miejscowej szkoły ludowej uczył się ……………………. u organisty Kwaśniewskiego w Mławie, później w Płocku pod kierunkiem znanego muzyka, ks. Eugeniusza ………………………………
 1. Wkrótce zostaje …………………………….. w kościele seminaryjnym w Płocku.
 1. Po zdaniu egzaminu z czterech lat gimnazjum wstępuje do miejscowego ……………………………………………….., gdzie w wieku 26 lat 23 czerwca 1912 roku przyjmuje święcenia kapłańskie.
 1. Pierwszą duszpasterską pracę na stanowisku wikariusza obejmuje niedaleko od rodzinnych stron w …………………………………..
 1. Po niespełna roku udaje się na wikariat do …………………………., gdzie zaczyna spisywać ludowe melodie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
 1. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej przechodzi na wikariat do Krasnosielca, później do Różana. W 1920 roku zostaje proboszczem w Ciachcinie, a pięć lat później w ………………………………., gdzie podejmuje się budowy murowanego kościoła. Tu też organizuje i prowadzi Regionalny Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca przedstawiający „Wesele na Kurpiach”. Zebrany dochód z przedstawień w całości przeznaczano na budowę kościoła.
 1. Ks. Władysław Skierkowski ocalił od zapomnienia ponad …………….. pieśni kurpiowskich – dziś zabytków kultury duchowej Kurpiów. Podczas corocznych wakacji odwiedzał kurpiowskie parafie, głównie Baranowo, Czarnię, Kadzidło, Łyse i Myszyniec – wytrwale zbierając „bogactwa” Kurpiowszczyzny.
 1. Zebrany materiał ks. W. Skierkowski podzielił na 10 części. Dwie pierwsze części pieśni zebrane w czterech zeszytach pt. ………………………………………… ………………… wydało Towarzystwo Naukowe Płockie. Utwory te spopularyzowały w całej Polsce region kurpiowski i jego dorobek folklorystyczny. Od 1926 roku ks. W. Skierkowski, jako członek TNP wielokrotnie wygłasza referaty o Kurpiach ilustrowane grą na fortepianie i własnym śpiewem.
 1. Opublikowane pieśni stały się inspiracją twórczą dla wielu polskich kompozytorów, m.in. (podaj co najmniej trzech)………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Niespełna rok po opublikowaniu pieśni kurpiowskich, jeden z największych kompozytorów polskich ………………………………………… publikuje „ 6 pieśni kurpiowskich na chór a cappella”, a w pięć lat później „12 pieśni kurpiowskich na głos z fortepianem”.
 1. W 1928 roku uznanie i rozgłos przyniosła ks. Skierkowskiemu sztuka sceniczna „………………………………………….”, którą przez dwa letnie miesiące w teatrze „Ateneum” w Warszawie wystawiał zespół Teatru Płockiego. Libretto do sztuki napisał inny ceniony badacz Kurpiowszczyzny …………………………………….
 1. Działalność naukową ks. Skierkowskiego przerwała II wojna światowa. W 1941 roku został aresztowany i wywieziony do największego obozu śmierci dla duchowieństwa płockiego w ………………………………….., gdzie w tym samym roku umiera.


Bibliografia:


 1. Gadomski Henryk: Ks. Władysław Skierkowski – wybitny badacz Kurpiowszczyzny. „Zeszyty Naukowe” 2004, nr 18, s. 211-222

 2. Gadomski Henryk: Władysław Skierkowski : 1886-1941. Ostrołęka : MOBN : OTM, 1984.

 3. Kielak Bernard: Adam Chętnik i Władysław Skierkowski – widzenie regionu kurpiowskiego Puszczy Zielonej. „Zeszyty Naukowe” 1996, nr 10, s. 22-26

 4. Pajka Stanisław: Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku. Kadzidło : "Kurpik", 2008. ISBN 83-916349-2-2

 5. Skierkowski Władysław: Puszcza Kurpiowska w pieśni. T. 1. Ostrołęka : Związek Kurpiów, 1997. ISBN 83-907439-0-6

 6. Sowiecki Józef: Śladami księdza Władysława Skierkowskiego. „Kurpie” 2009, nr 2, s. 17-19

 7. Stołoska-Fuz Katarzyna: Ks. Władysław Skierkowski – działacz Towarzystwa Naukowego Płockiego. „Kurpie” 2006, nr 2, s. 10-12Odpowiedzi:


 1. Głużek;

 2. muzyki; Gruberskiego;

 3. organistą;

 4. Seminarium Duchownego;

 5. Dzierzgowie;

 6. Myszyńca;

 7. Imielnicy;

 8. 2000;

 9. „Puszcza Kurpiowska w pieśni”;

 10. Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Tadeusza Sygietyńskiego, Karola Szymanowskiego;

 11. Karol Szymanowski;

 12. „Wesele na Kurpiach” ; Adam Chętnik;

 13. Działdowie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna