Law and order, crime and punishmentPobieranie 21.9 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar21.9 Kb.
Wordbuilder, Heinemann, “Law and order, crime and punishment”
trial – proces, rozprawa

convicted – uznany za winnego

arrested

pardon – ułaskawienie, darowanie kary

suspect /'sspekt/ - podejrzany

confessed

enquiry – dochodzenie, śledztwo

innocent / guilty

judges

tried

court

sentenced – skazany

charged – oskarżony

to make a plea of guilty – przyznać się do winy

executed

custody - areszt

jury

appeal – apelacja, odwołanie

apprehended – zaaresztowany, zatrzymany

statement - zeznanie

execution – wykonanie (wyroku); egzekucja, stracenie

dropped

hunt

denied
point of lawkwestia prawna

crime

illegal

to commit suicide

execute

murdering

victim

to prosecute – wnieść oskarżenie

charges

suspected culprit – podejrzany sprawca

to drop
armed thieves break into


accomplice – wspólnik (przestępstwa)

intruder - intruz

legal right – przysługujące prawo

assault - napaść

weapon

to set a trap

burglar - włamywacz

to break the law

divorce

legal separation
alimony
- alimenty

to take to court

to bring a civil action

to commit an offencepopełnić wykroczenie

defendant (accused) – oskarżony, podsądny

barrister – obrońca, adwokat

to handle one’s defence

to sue

to consult one’s solicitor – poradzić się adwokata

to be suspected of

to be charged with rape

bail - kaucja

mercy-killing (euthanasia)

against the law

capital punishment (death penalty) – kara śmierci

to abolish - znieść

crime against society

criminal law

civil matter

joint guilt

in the eyes of the law

self-defence

breach of a promise – złamanie obietnicy

slander (libel) – oszczerstwo, zniesławienie

legal costs

negligence – niedopatrzenie, zaniedbanie

to pay damages (Pl.) – wypłacić odszkodowanie
crime

offence – wykroczenie

blackmail - szantaż

kidnapping - porwanie

arson - podpalenie

trespassing - naruszenie własności

manslaughter ­– nieumyślne spowodowanie śmierci

smuggling - przemyt

forgery - fałszerstwo

bigamy

baby-battering – znęcanie się nad dzieckiem

wife-battering – znęcanie się nad żoną

conspiracy - spisek

fraud - oszustwo

driving without due care and attention

mugging – robbery with violence – rozbój, bandycki napad (na ulicy)

drug peddling – rozprowadzanie narkotyków

espionage – spying /'espın/ - szpiegostwo, wywiad

shoplifting – kradzież sklepowa

treason - zdrada

hijacking - uprowadzenie

obscenity – nieprzyzwoitość, sprośność

bribery - łapówkarstwo

corruption - korupcja

petty theft – drobna kradzież

counterfeit money – fałszywe pieniądze

pornography

hostage - zakładnik

ransom - okup

heroin

traitor

state secrets

contraband - kontrabanda

store detectivedetektyw sklepowy
punishment - kara

life imprisonment - dożywocie

solitary confinement – więzienna izolatka

to put on probation­ – ustanowić nadzór kuratorski nad kimś

community service – praca na rzecz społeczności lokalnej

to impose a fine – ukarać kogoś grzywną

corporal punishment – kara cielesna

prison sentencekara więzienia

suspended sentence – wyrok w zawieszeniu

to pay compensation – wypłacić odszkodowanie

to be banned from driving

to endorse license - otrzymać punkty karne (za wykroczenie drogowe)

to dismiss the case – oddalić sprawę

to find someone not guilty

to acquit - uniewinniać

to find the case not proved

to exceed the speed limit

summons for traffic offences

jury

witness’ testimony

to reach a verdict


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna