Lechosław jarzębskiPobieranie 15.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.95 Kb.
Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Rybnik 2005-09-25

„Prawo do życia”

Gelzok Zbigniew

Ul. Bracka 16 A

44-251 Rybnik 9
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Wojewoda ŚląskiLECHOSŁAW JARZĘBSKI
Dotyczy: Łamanie prawa mieszkańców Śląska, stowarzyszeń, fałszowania decyzji, poświadczenia nieprawdy, prawdopodobieństwa korupcji ze strony panów Adama Wolnego i Ryszarda Nawałki z Wydziału Rozwoju Regionalnego.
Szanowny Panie!
Z uwagi, iż w imieniu pana są podpisywane decyzje w sprawach dotyczących budowy stacji bazowych telefonii komórkowej i wszystkiego, co z tym związane zwracam się do pana w imieniu stowarzyszenia oraz mieszkańców Śląska z zapytaniem czy bierze pan odpowiedzialność za działania panów Wolnego i Nawałki które jednoznacznie są skierowane przeciwko mieszkańcom Śląska, ustawom, organom władzy najwyższej, co sugeruje, że ci panowie sprzedali nas Ślązaków prawdopodobnie za ciężkie pieniądze operatorom telefonii komórkowej, którzy dzięki nim notorycznie łamią prawo na Śląsku.
Ja zgadzam się z Ministerstwem Infrastruktury, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz podległymi jednostkami niższego szczebla, mając dokumenty, które jednoznacznie pokazują, iż wymienieni panowie przyjęli postawę hańbiącą urzędników i potwierdzającą wszechobecną opinię o korupcji w urzędach, bo nie przypuszczam, aby prawo łamano bez przyjmowania korzyści majątkowych tym bardziej, że operatorzy na każdym kroku podkreślają, że mają Urząd Wojewódzki i im pomoże i uchyli niekorzystną dla niech decyzję, bo przecież jest tam ich człowiek Adam Wolny i jego pomocnik pan Nawałka.
W każdym uczciwym Polskim Urzędzie w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej toczy się postępowanie z udziałem społeczeństwa na przepisach Prawa Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia, ale są wyjątki.
1.Prezydent Miasta Gliwic w lutym 2005 roku daje sprzeciw do zgłoszenia operatora PLUS GSM mając na uwadze obowiązujące przepisy i mieszkańców swojego miasta, stowarzyszenia, lecz operator odwołuje się do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wiedząc, że pan Adam Wolny pomoże mu i pozbawi praw mieszkańców Gliwic i tak zrobiono nazywając stację bazową telefonii komórkowej urządzeniem budowlanym, wydając decyzję bezprawną, rzucającą cień korupcji na Urząd Wojewódzki.

Zadałem kilka pytań panu Wolnemu, lecz nie odpowiedział, bo nie miał odpowiedzi na nie i nie wyjaśnił, dlaczego łamie przepisy dla operatora.


Kolejną sprawą jest ELROW w Rybniku gdzie pan, Nawałka powiedział uprzejmie, że się z panem Wolnym pomylili oczywiście na korzyść operatora tym bardziej, że nielegalna stacja działa od września 2004 roku i oczywiście, kto ją zalegalizuje pan Wolny.
Przykładów można mnożyć, ale najbardziej jaskrawym jest sprawa PLUS GSM w Rybniku-Ochojcu i przykład jak Urząd Wojewódzki reprezentowany przez tych panów łamie prawo. poświadcza nieprawdę, legalizuje bezprawie posuwając się do sytuacji absurdalnych gdzie jedyną odpowiedzią może być korupcja, ponieważ:


  1. Zalegalizowano bezprawie wiedząc że w dniu wydawania decyzji przez Urząd Miasta Rybnik stacja działała nielegalnie kilka miesięcy i była w użytkowaniu, lecz prawdopodobnie z pieniądze pan Wolny zalegalizował to.

  2. Stwierdzono ze inwestor rozpatrzył wnioski społeczeństwa i stowarzyszenia 25 kwietnia 2005 roku tylko ze do dnia dzisiejszego PLUS GSM nie zrobił tego wiec pan Wolny poświadczył nieprawdę i fakt potwierdziła Rada Miejska w Rybniku.

  3. Ponadto pan Adam Wolny i Ryszard Nawałka również rozpatrzyli wnioski z prawa ochrony środowiska uważając się za wybitnych specjalistów z zakresu oddziaływania pól elektromagnetycznych podważając profesorów i inżynierów znawców tematu i w tej sprawie zwracam się do Ministerstwa Środowiska o potwierdzenie czy ci panowie są uważani za fachowców w tej dziedzinie, bo dla mnie to zwykli oszuści niemający zielonego o tym temacie.

  4. Według przepisów, ustaw, Ministerstwa Środowiska stowarzyszenia mogą uczestniczyć w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, ale nie według tych panów, ponieważ oni uznali, że udział społeczeństwa i stowarzyszeń jest uzależniony od operatora i to on decyduje o tym, co znowu może świadczyć o korupcji.

Mogę twierdzić tak z pełną odpowiedzialnością tym bardziej, że Wydział Środowiska i Rolnictwa, któremu szefuje pan Andrzej Jeżewski jest całkowicie inny przestrzegający prawa, honorujący mieszkańców Śląska, stowarzyszenia, bo nie mają nic do ukrycia.

Pan Andrzej Jeżewski odpisał bardzo szybko, że jeżeli Nadzór Budowlany stwierdzi samowole budowlaną on podejmie kroki zmierzające do uchylenia pozwolenia na emisję, pana Wolnego nigdy by na to nie było z wymienionych przyczyn.
Przed powiadomieniem organów ścigania zwracam się do Wojewody Śląskiego o pisemnie przejęcie odpowiedzialności za nieuczciwych urzędników lub o wyciągniecie konsekwencji wobec nich i z uwagi, iż rozpatrywane są ważne sprawy związane z wymienionym tematem proszę o odsuniecie tych panów i zakazane podejmowania dalszych lewych decyzji do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności a szczególnie, dlaczego my Ślązacy zostaliśmy pozbawienie naszych praw.
Na wszystko powyższe mam dowody nie mogę tylko udowodnić korupcji, więc pisze tylko o prawdopodobieństwie, lecz trudno uwierzyć, że bezinteresownie łamie się prawo, a szczególnie twierdzenia o rozpatrywaniu wniosków z prawa ochrony środowiska przez panów Wolnego i Nawałki.
Mam również nadzieję, że przyszły klub rządzący w Polsce Prawo i Sprawiedliwość wyjaśni również sprawę i przywróci praworządność na Śląsku.
Oczekuje szybkiej odpowiedzi, sprawa bardzo pilna tym bardziej, że ludzie lawinowo skarżą się na negatywne skutki oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych w pobliżu zabudowań i miejsc przebywania ludzi i coraz więcej lekarzy o tym mówi otwarcie łącznie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi oraz oficjalnie na rynku w Żorach potwierdził to pan poseł Bolesław Piecha-lekarz, więc nie można wykluczyć na dzień dzisiejszy ze pan Adam Wolny i Ryszard Nawałka nie zostaną oskarżeni o najcięższe przestępstwa.

Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom

„Prawo do życia”

Zbigniew Gelzok.


Do wiadomości: Ministerstwo Infrastruktury.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna