Lecie wizyty Jana Pawła II w Papieskim Ateneum AntonianumPobieranie 41.44 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar41.44 Kb.
FRATERNITAS

Pol. Vol. XLV. Nr. 184 - OFM Roma - Email: fraternitas@ofm.org - 01. 02. 2012


30-lecie wizyty Jana Pawła II w Papieskim Ateneum Antonianum
16 stycznia 1982 r. Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście odwiedził Papieskie Ateneum Antonianum. W wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu Papież powiedział m.in.: „Bardzo mnie cieszą te dzisiejsze odwiedziny, ponieważ wpisują się w obchody zakończenia Jubileuszu 750-lecia śmierci Św. Antoniego z Padwy, którego Ateneum nosi imię oraz w początek uroczystości związanych z Jubileuszem 800-lecia urodzin Św. Franciszka, Założyciela Zakonu, do którego należy Antonianum.

Św. Antoni, który właśnie - w dniu 16 stycznia 1946 r. - został ogłoszony przez mego Czcigodnego Poprzednika Piusa XII «Doktorem Kościoła» jest znamienitym wzorem uczonego i głosiciela Słowa Bożego zarazem. Był tak niezwykłym miłośnikiem i znawcą Pisma Świętego, że Papież Grzegorz IX nazwał go «Arką Testamentu».

Wraz ze Św. Antonim niech inspiruje Was i wspiera Ten, który był dla niego duchowym przewodnikiem - Św. Franciszek. Wszyscy dobrze wiemy, co znaczą dla ludzkości narodziny wielkiego Świętego z Asyżu: wraz z nim - mówi Dante - «wzeszło nad światem słońce» (Raj XI, 54).

Wiem, że przy wejściu do tej wspaniałej auli, której Patronką jest Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta, znajduje się tablica upamiętniająca wizytę mojego Czcigodnego Poprzednika, Papieża Pawła VI z okazji VII Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego -16 maja 1975 r. Pragnę dziś uczynić swoimi Jego słowa skierowane do Kapituły Generalnej Zakonu Braci Mniejszych w 1973 r: „Tak, jak Św. Franciszek, Wy również bądźcie w dzisiejszym świecie strażnikami nadziei!


Kapituła Namiotów „Under Ten” 2012
Listem z 24 kwietnia 2011 r. Minister Generalny zwołał Kapitułę Namiotów dla Braci „Under Ten”. Odbędzie się ona w Meksyku, w dniach 2-10 czerwca 2012 r. Uczestniczyć w niej ma przynajmniej jeden reprezentant każdej Prowincji bądź Kustodii z mniej niż 10 letnim stażem od złożenia ślubów wieczystych. Przesłaniem Kapituły są słowa: Aspicientes in Iesum. Z oczyma skierowanymi ku Jezusowi, pragniemy pogłębić temat przyświecający obradom Kapituły: Tożsamość Braci Mniejszych a Błogosławieństwa Ewangeliczne.

Podobnie jak poprzednie Kapituły, również najbliższa Kapituła Namiotów dla Braci „Under Ten” będzie szczególną okazją, aby Minister Generalny wraz z Definitorium mogli wsłuchać się w głos najmłodszych Braci i poznać w ten sposób ich oczekiwania i marzenia, a także trudności i problemy, niepokoje i nadzieje związane z przyszłością. Będzie to również sposobność, aby młodzi Bracia w szczerym, braterskim dialogu mieli możliwość wysłuchania O. Generała i Definitorium.

Znaczącym jest fakt - pisze O. Generał - że Kapituła rozpocznie się w Sanktuarium Maryjnym w Zapopan (Guadalajara) a zakończy się w Sanktuarium w Guadalupe (Miasto Meksyk). Maryja nie przestaje mówić do nas tak, jak kiedyś w Kanie Galilejskiej mówiła do Apostołów: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Jeśli słuchać będziemy Pana i siebie nawzajem, wówczas nasze życie - ewangelicznie mówiąc - nabierze nowego znaczenia i pociągać będzie innych. Wszelkie informacje na temat Kapituły „Under Ten” można uzyskać na stronie http://www.ofm.org/underten12/ lub też pisząc na adres: underten2012@ofm.org
Rzym - Kurs SPZS w Antonianum
Najbliższy Kurs organizowany przez Biuro Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia odbędzie się w Rzymie, w siedzibie Antonianum w dniach 17-27 kwietnia 2012 r.

Kapituła Generalna z 2003 r. postanowiła, aby przy Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie tak, jak przy innych Wyższych Szkołach oraz Instytutach Franciszkańskich, organizowano kursy SPZS, „poprzez które zwróci się szczególną uwagę na tematy dotyczące ochrony stworzenia i zwalczania przemocą” (Zalecenie 4). W odpowiedzi na to PUA we współpracy z Biurem SPZS po raz kolejny organizuje taki kurs. Jak zawsze, mogą w nim uczestniczyć wszyscy Bracia i zainteresowani: osoby zakonne oraz świeccy. Spotkania tłumaczone będą na język włoski, angielski i hiszpański. Więcej informacji na stronie: pax@ofm.orgNowy Biskup Franciszkański

Watykan - 30 grudnia 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI nominował Fr. Miguela Lenihan z Prowincji Naszej Pani z Guadalupe, obejmującej region Ameryki Centralnej i Panamy pierwszym Biskupem nowo erygowanej Diecezji La Ceiba w Hondurasie (obszar: 4.640.000; ludność: 547.709; Katolicy: 398.800; kapłani: 22; osoby konsekrowane: 42). Fr. Miguel Lenihan urodził się 22 września 1951 r. w Abbeyfeale (Irlandia). Śluby wieczyste w zakonie Braci Mniejszych złożył w roku 1977, a w roku 1980 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1982-1984 był wikariuszem klasztoru w Westford (Irlandia); następnie w latach 1984-1989 piastował urząd wikariusza Parafii p.w. Św. Franciszka w Gotera, Morazán w Diecezji Św. Michała w Salwatorze; od roku 1997 do 2000 był gwardianem i wikariuszem Parafii La Palma, Chalatenango (Salwator); w latach 2004-2008 był Definitorem Prowincji dla regionu w Hondurasie; a w latach 2001-2009 był Wikariuszem Generalnym Diecezji Comayagua w Hondurasie; od roku 2009 był gwardianem Wspólnoty Św. Bonawentury w Kurii Prowincjalnej oraz wikariuszem Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Gwatemali.


Kongresy organizowane SGFS w 2012 r.
Generalny Sekretariat Formacji i Studiów - zgodnie z zaleceniem Kapituły Generalnej z 2009 r. - organizuje w 2012 r. trzy Kontynentalne Kongresy dla Formatorów. Pierwszy z nich dla Braci z Europy Zachodniej (Konferencje: COMPI, COTAF, CONFRES i CTS) odbędzie się w Fatimie (Portugalia) w dniach 22-29 kwietnia; drugi dla Braci z Konferencji Anglojęzycznej (ESC) będzie miał miejsce w Colorado (USA) w dniach 6-10 sierpnia; a w trzecim będą mogli wziąć udział Bracia z Europy Wschodniej (Konferencje Południowo i Północno Słowiańskie) w Splicie (Croazia), w dniach 16-23 września.

W Kursach będzie uczestniczyło po dwóch formatorów z każdej Prowincji: jeden zaangażowany w formację obejmującą śluby czasowe i drugi pracujący w duszpasterstwie powołaniowym lub w postulacie. Podczas spotkań omawiane będą cztery ważne tematy: 1. Recepcja Ratio Formationis Francescanae i Ratio Studiorum; 2. Formacja Franciszkańska w kontekście Rad Ewangelicznych; 3. Formacja Franciszkańska w życiu sakramentalnym; 4. Towarzyszenie Braciom powołanym do służby ministerialnej. Ponadto, podczas Kongresów - na podstawie kwestionariuszy opracowanych przez Prowincjalne Sekretariaty Formacji i Studiów - omówiona zostanie sytuacja formacji w danym regionie.

W latach 2010-2011 odbyły się następujące Kongresy Kontynentalne: Azja, wrzesień 2010 r. - Tagaytay (Filipiny); Ameryka Łacińska, wrzesień 2011- Bogotà (Kolumbia); Afryka, listopad 2011 - Arusha (Tanzania).
Pro memoria
Rozpocząć na nowo od Ewangelii
Pod tym tytułem Definitorium Generalne proponuje Zakonowi „wytyczne do animacji na lata 2010-2015”. Obchodząc Jubileusz Łaski Początków powróciliśmy do Św. Franciszka i do Protoreguły, a On posłał nas na nowo do Chrystusa i Jego Ewangelii, czyli do „naśladowania” Go według „formy życia ewangelicznego”. Dlatego też Definitorium Generalne, biorąc pod uwagę przyjęte Priorytety, proponuje, abyśmy wszyscy „rozpoczęli na nowo od Ewangelii”, i aby w dzisiejszych czasach ożywić Słowo, które stało się Ciałem w naszym życiu, w naszej misji i w naszych zakonnych strukturach. Poszczególne etapy zaproponowanej drogi skupiają się wokół Ewangelii: 1. Żyć darem Ewangelii, aby odnowić jakość naszego życia (2010-2011); 2. Zwrócić dar Ewangelii światu poprzez konkretne gesty, aby twórczo ożywić naszą misję ewangelizacyjną (2012-2013); 3. Na nowo zrewidować i odnowić naszą obecność i struktury, by stać się bardziej wolnymi, wymownymi i profetycznymi (2014-2015).

Owe „wytyczne animacji” są proste i konkretne zarazem, dlatego też możliwe do przyjęcia przez wszystkich Braci; Każdy z tematów - zgodnie z Zaleceniem 1 Kapituły Generalnej - przedstawiony jest w misyjnej perspektywie otwarcia się na świat.

W kontekście tych trzech zagadnień - o co również postulowała Kapituła - zostały przypomniane na nowo (choć w nieco innej kolejności niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni) Priorytety, które podkreślają oryginalność franciszkowej inspiracji, która polegała na tym, że Franciszek pierwsze odkrył powołanie do tego, aby się stać Uczniem (naśladowanie Chrystusa) i Świadkiem („misja”) Chrystusa i Jego Ewangelii, aby w następstwie żyć «według Świętej Ewangelii» jako Brat Mniejszy.

Od strony metodologicznej, w każdym z tematów zawarte zostały: inspiracje, które przywołują obydwie Reguły, Konstytucje Generalne oraz ostatnie Dokumenty Zakonu; przemyślenia, czy też raczej programy działalności, wskazane przez Zalecenia Kapituły Generalnej i wdrażane przez odpowiednie Sekretariaty i Biura Kurii Generalnej jako narzędzia animacji; konkretne propozycje, jako wybór, zadanie, czy możliwa działalność; oraz niektóre gesty i znaki - niewielkie, ale przemawiające - które mogą być inspiracją w tworzeniu i badaniu innych sposobów, aby jeszcze bardziej wiarygodnie przeżywać obrany wymiar.

Zaproponowana droga obejmuje etapy dwuletnie. Pozostawia jednak poszczególnym Prowincjom dowolność w opracowaniu własnych programów, odpowiadających wymogom warunków i czasów. Trzeba również zaznaczyć, że w pierwszych trzech latach (2010-2012) dołączony został zaplanowany przez Kapitułę Generalną projekt animacji - Moratorium.

Pod koniec zwraca się uwagę na wymienioną w obranej kolejności «Działalność uzupełniającą animację», aby w ten sposób zaproponować ogólną wizję form animacji, i wskazać różnorodność inicjatyw, które powstaną w tym celu, aby wprowadzić w życie projekt animacji, zaproponowany przez Definitorium Generalne.

W słowie wprowadzającym do lektury dokumentu, O. Generał kieruje do wszystkich Braci Mniejszych apel, aby przyjęli to narzędzie animacji w celu głębokiego odnowienia naszego życia: „Powołani do ożywienia w nas samych łaski początków, pozwólmy się nasycić Ewangelią, aby Ona przekształciła nas w ludzi nowych, wolnych, ewangelicznych i autentycznych, w Sługi Słowa zaangażowane w dzieło ewangelizacji”.

PUA - III Edycja Nagrody Św. Franciszka
Z okazji dorocznego święta Papieskiego Uniwersytetu Antonianum (PUA) oraz Wielkiego Kanclerza - 16 stycznia 2012 r. - po raz trzeci została wręczona „Nagroda Św. Franciszka”. W tym roku nagrody otrzymali autorzy publikacji: Lehmann LeonhardFranziskus - Quellen, Wyd. Butzon & Bercker, 2009 (I miejsce); Mariani Nazareno, Commentarius in IV libros Sententiarum Petri Lombardi, Wyd. Quaracchi 2009 (II miejsce); Polmonari Simonetta, Padre Basilio Brollo da Gemona, Wyd. L.I.E.F., 2009 (III miejsce).
Nowy blog Fraternitas
Wraz z początkiem 2012 roku, ruszył nowy blog Fraternitas, na którym znajdą się aktualne wiadomości o Zakonie i Kościele. Redakcja zamieszczać będzie również otrzymane wcześniej informacje o różnych inicjatywach, kursach, wystawach czy sympozjach. Odwiedź blog na stronie: http://fraternitasofm.blogspot.com/
Franciszkańskie Nowości Wydawnicze  • Francesco e il Sultano. Lo „Spirito di Assisi” e la profezia della pace (Franciszek i Sułtan. „Duch Asyżu” i proroctwo pokoju), E. Scognamiglio, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2011, ss. 116.

Sułtanowi Egiptu nie przedstawił Franciszek samego siebie, ani też żadnego innego dogmatu, lecz doświadczenie miłości zakorzenionej w Chrystusie i Jego życiu dla zbawienia grzeszników.

Franciszek zrozumiał, że ogarnięty jest Prawdą, Słowem Życia, i że nie można do niej zmuszać Braci Muzułmanów na siłę jak maczugą, ani też zrzucać na głowę niewiernych niczym meteoryt. Ta Prawda - Chrystus, był i wciąż pozostaje darem, który rozprzestrzenia się bez przemocy, ani przelewu krwi.

Franciszek był promotorem drogi dialogu, który zawsze jest możliwy i nigdy nie powinien być przerwany. Dialog, bowiem może zastąpić pierwszą, niewłaściwą drogę Wypraw Krzyżowych i Bratobójczych Wojen, czy też drugą drogę - wykluczenia i odizolowania od wszystkiego, co różni się od nas i - jak nam się wydaje - zagraża naszej tożsamości.


  • Euzebiusz Huchracki OFM. Dodatek do biografii, Prowincja Wniebowzięcia NMP, Katowice 2011, ss. 80.

Franciszkanie z Katowic przygotowali nowe opracowanie biografii Sługi Bożego O. Euzebiusza Huchrackiego (1885-1942), który poniósł śmierć męczeńską podczas II Wojny Światowej, wraz z grupą osób niepełnosprawnych w komorze gazowej Obozu w Hartheim w pobliżu Linz w Austrii. Akta Procesu Beatyfikacyjnego zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Spora część akt zawiera świadectwo towarzysza Sługi Bożego - O. Hugolina Pieprzyka (1914-2009).

  • Chiesa di Sant’Antonio in Terni. Santuario antoniano dei protomartiri francescani (Kościół Św. Antoniego w Terni. Sanktuarium Pierwszych Męczenników Franciszkańskich), Giuseppe Cassio, Ellenici-Velar, Gorle 2011, ss. 48.

W ten sposób starali się żyć Święci, tak żył Św. Walenty z Terni i o takim sposobie życia dali świadectwo Pierwsi Bracia Męczennicy w Maroku jeszcze za życia Św. Franciszka. Ta bezgraniczna Miłość, zakorzeniona w Eucharystii, jest sposobem naśladowania Chrystusa. Nie jesteśmy już włóczęgami podążającymi za panującą samymi sobą, czy panującą modą, lecz pielgrzymami, zdążającymi do Niebiańskiego Królestwa Pokoju.

Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Terni jest swego rodzaju przystankiem na tej drodze. Krocząc nią, możemy zakosztować piękna Jeruzalem Niebieskiego w towarzystwie Pierwszych Męczenników Franciszkańskich.  • Maria Immacolata. Il dogma dell’amicizia con Dio (Maria Niepokalana. Dogmat przyjaźni z Bogiem), Stefano M. Cecchin, Editrice Velar, 2011, ss. 48.

Maria nie tylko nie popełniła żadnego grzechu, ale ze względu na przygotowaną dla Niej przez Boga szczególną misję - Matki Odkupiciela, została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego. Taka właśnie jest treść prawdy wiary o Niepokalanym Poczęciu NMP. Biblijny fundament tego dogmatu odnajdujemy w słowach Archanioła skierowanych do Dziewicy z Nazaretu: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” (Łk 1,28).

  • Francesco e il Sultano. Atti della Giornata di Studio (Franciszek i Sułtan. Akta Sympozjum) (lorencja, 25 września 2010 r.), w Studi Francescani 108/3-4 (2011).

W swych relacjach Giuseppe Ligato, Anna Ajello i Pacifico Sella - wychodząc od Źródeł - starali się przedstawić czym w rzeczywistości było spotkanie Franciszka z Asyżu z Sułtanem. Następnie - Chiara Frugoni i John Tolan (wprowadzenie: Pietro Messa) - ukazali, jakie przyniosło ono owoce na przestrzeni minionych wieków.
Wiadomości w skrócie


  • Kurs języka angielskiego: chcesz tego lata uczestniczyć w kursie języka angielskiego w Anglii?
    Jeśli tak, to właśnie nadszedł czas decyzji. Czasami programujemy czas wakacji dopiero w maju lub czerwcu i wtedy okazuje się, że na wiele inicjatyw jest już za późno. W Londynie tego lata odbędzie się Olimpiada i niemożliwym będzie zapewnić Braciom pobyt w mieście w tym czasie. Pozostaje jednak możliwość przyjęcia Braci w lipcu i w sierpniu br. w Międzynarodowym Centrum Franciszkańskim w Canterbury, gdzie znajduje się wiele dobrych szkół językowych.

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje na temat pobytu i kursu można uzyskać u Fr. Seamusa Mulhollanda OFM semulholland@yahoo.com do dnia 29 lutego br.

  • Największa Szopka na świecie: w Mieście Meksyk do 15 stycznia br. można było oglądać największą szopkę bożonarodzeniową na świecie. Wybudowano ją na parkingu przy stadionie Azteca, uzywając ponad 10.000 elementów i właśnie pod tym względem została ona uznana za największą szopkę na świecie. Przygotowana na powierzchni 2 km2 i zawierała 57 scen związanych z Bożym Narodzeniem, a także „ścianę życzeń”, na której odwiedzający mogli wypisać swoje życzenia.

Budowa szopki, w której uczestniczyli architekci, inżynierowie i historycy trwała 70 dni. Zużyto 700 ton materiału ma konstrukcję, 5000 części oraz 500 ówczesnych kostiumów. Według Letícii Almada, odpowiedzialnej za sektor komunikacji, idea wybudowania szopki narodziła się w Kolumbii, gdzie została po raz pierwszy wybudowana największa na świecie szopka, która została wpisana do Księgi Rekordów. Zobacz video!

  • Film przedstawiający ponadczasową podróż opowiadającą historię Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie, miejsca, które różne wyznania chrześcijańskie nazywają „Centrum świata” został zrealizowany przez Raffaellę Zarodni. Reżyserka przedstawia trójwymiarową rekonstrukcję Bazyliki Bożego Grobu na przestrzeni różnych epok, począwszy od zatoczenia nagrobnego kamienia i zmartwychwstania Chrystusa. 

Zobacz: http://www.proterrasancta.org/santo-sepolcro-un-viaggio-tridimensionale-indietro-nel-tempo/

  • Doroczne spotkanie nowo wybranych Ministrów Prowincjalnych i Kustoszy - odbyło się w Kurii Generalnej w Rzymie w dniach 16-27 styczna br. Wzięło w nim udział 21 Prowincjałów i Kustoszy. Wysłuchali oni wystąpień zaproszonych relatorów, którzy podjęli tematy związane z animacją, zarządzaniem i admistracją Wspólnot Prowincjalnych i Kustodialnych. Każdy z uczestników miał również okazję osobistej rozmowy z O. Generałem i z członkami Definitorium Generalnego oraz poznać sposób pracy Sekretariatów i Biur Kurii Generalnej. Zobacz: http://www.ofm.org/


Nowi Wizytatorzy Generalni
Fr. Massimo Reschiglian z Asyskiej Prowincji Św. Franciszka Serafickiego dla Fundacji „Notre Dame d’Afrique” w Kongo-Brazzaville, (zależnej od Ministra Generalnego).

Fr. Richard Dzierzenga z Prowincji Wcielonego Słowa w Afryce Zachodniej dla Prowincji Św. Benedykta Afrykańczyka Demokratycznej Republice Konga.

Fr. Martin Olsthoorn - Harun z Prowincji Św. Michała Archanioła w Indonezji dla Prowincji Św. Męczenników z Gorkum w Holandii.

Fr. Robert Hoogenboom z Prowincji Św. Męczenników z Gorkum w Holandii dla Prowincji Św. Elżbiety w Niemczech.
Nowy Minister Prowincjalny
Fr. Sergio Horacio Carballo został wybrany Prowincjałem Prowincji p.w. Św. Michała Archanioła w Argentynie.
Kalendarz Ministra Generalnego
01-04 luty: Kongres Komisarzy Ziemi Świętej (Jerozolima).

05-12 luty: II Kongres Prezydentek Federacji Sióstr Klarysek (Asyż).

12-19 luty: Międzynarodowe Spotkanie Asystentów Federacji Sióstr Klarysek i Koncepcjonistek Franciszkańskich (Asyż).

21-26 luty: Wizyta w Kustodii w Maroku.

27-29 luty: Rozpoczęcie wizyty w Fundacji Świętej Bożej Rodzicielki w Angoli..

Niosący dar Ewangelii
«Życie nacechowane dynamiką Ewangelii przemienia się w nieugaszoną pasję dla sprawy Królestwa. Trzeba nadać kształt życiu, aby nie utracić owoców z tego, co Pan zasiał… Tym, co przynagla nas do wiary w niniejszy projekt, nie jest przede wszystkim zatroskanie o skuteczność działania, ale raczej potrzeba zintegrowania misji ewangelizacyjnej w kontekście naszego życia oraz ustanowienie priorytetów kierujących naszymi decyzjami» (28).

FRATERNITAS - OFM – Roma

Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas Email: rbahcic@ofm.org

­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna