Legenda symboli zawartych w modelach procesówPobieranie 26.61 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar26.61 Kb.

Kogeneracja S.A.Legenda symboli zawartych w modelach procesów
Postać graficzna symbolu

Znaczenie symbolu w modeluSymbol przedstawia w modelu I poziomu obszar (np.logistyka) rozpisany na poszczególne procesy. Na modelu II poziomu symbol przedstawia proces rozpisany w postaci modelu eEPC.Symbol przedstawia wystąpienie stanu rzeczywistości opisywanego w procesie, który steruje lub ma wpływ na dalszy przebieg procesu gospodarczego.Symbol przedstawia czynność, funkcję, zadanie (zależnie od interpretacji użytkownika bazy danych), którego wykonanie służy realizacji określonego celu procesu.Symbol przedstawia interfejs (przejście, portal) do innego procesu opisanego w bazie danych. Interfejs jest zawsze poprzedzony zdarzeniem, które jest elementem wspólnym (łącznikiem) dla obu procesów połączonych interfejsem. Zdarzenie określa moment w którym kończy się dany proces i zaczyna proces określony interfejsem.Symbol przedstawia dokument (wewnętrzny, lub zewnętrzny) związany z czynnością i służący jako źródło informacji do wykonania, lub występujący jako efekt wykonania danej czynności, np. tabela danych do sporządzenia analizy, lub formularz, który należy wypełnić.Symbol przedstawia system informatyczny, lub aplikację wspomagającą wykonanie czynności z którą jest związany, np. rejestracja RW w systemie EGOM.Symbole przedstawiają jednostkę organizacyjną , która jest integralną częścią struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, np. dział księgowości, departament informatyki, itp.Symbol przedstawia zbiór jednostek organizacyjnych mających podobne prawa i obowiązki wynikające z zależności organizacyjnych przedsiębiorstwa.Symbol przedstawia stanowisko w przedsiębiorstwie, charakteryzujące się pewnymi cechami, np. przynależność do danego działu, realizowane zadania, pełnione funkcje, itd.Symbol przedstawia zbiór stanowisk posiadających podobne prawa i obowiązki, np. kierownik działu, dyrektor pionu, itp.Symbol przedstawia zbiór osób lub jednostek organizacyjnych powołanych na określony czas dla realizacji określonych zadań, w ramach danego procesu, np. Zespół ds. logistyki.Symbol przedstawia osobę lub złożony podmiot zewnętrzny, który bierze udział w procesie , np. Odbiorca energiiSymbole przedstawiają podstawowe operatory logiczne „i”, „albo”, „lub”, łączące elementy modelu (funkcje, zdarzenia).


Proces jest opisany jako łańcuch czynności sterowanych zdarzeniami, przy udziale jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa, jako odpowiedzialnych za poszczególne fazy przebiegu procedury oraz zasobów wspomagających (dokumenty, systemy informatyczne, itp.)
Proces gospodarczy zamodelowany w narzędziu ARIS, zaczyna się zdarzeniem (może wynikać z interfejsu), następnie są realizowane kolejno czynności opisane w procesie zgodnie ze strzałkami i operatorami logicznymi.
Przykład procesu:

Interfejs – symbol procesu poprzedzającego

zdarzenie

czynność

System

informatyczny,


aplikacja

Operator logiczny

Jednostka organizacyjna

stanowisko

dokument

Typ stanowiska

Interfejs – symbol procesu następnegoInterpretacja znaczenia operatorów logicznych w modelu jest bardzo ważna dla zrozumienia idei procesu i możliwych ścieżek przebiegu procesu.
Przykłady zastosowań operatorów:

Grafika


Opis

W efekcie wykonania czynności przekazanie kopii faktury, kopia ta zostaje przekazana klientowi i do księgowości. Oba zdarzenia zachodzą równocześnie.

Czynność analiza danych jest inicjowana dwoma zdarzeniami : przekazano dane do analizy i nastąpił termin wykonania analizy. Muszą zajść oba zdarzenia aby czynność została wykonana.

Grafika


Opis

Czynność kontrola formularza wywołuje jedno z dwóch zdarzeń. Formularz może być wypełniony poprawnie lub niepoprawnie. Tylko jedno ze zdarzeń zachodzi po czynności.

Czynność Rejestracja reklamacji klienta zostanie wykonana w konsekwencji wystąpienia tylko jednego z dwóch zdarzeń. Reklamacja może być zgłoszona osobiście lub telefonicznie.

Grafika


Opis

Czynność weryfikacja norm zostanie wykonana w rezultacie wystąpienia dwóch zdarzeń, przekazania wniosku lub zmiany otoczenia prawnego. Zdarzenia te mogą wystąpić pojedynczo lub równocześnie.

Zdarzenie klient zgłosił reklamację towaru inicjuje dwie czynności : sygnał do działu zarządzania jakością i obsługę klienta na miejscu. Czynności te są wykonywane równocześnie.Opracowane przez ibcs polska©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna