Lekcja 10 Dział: Struktura i prawidłowości życia społecznego. Instytucje społeczne Temat: Etyka życia społecznegoPobieranie 13.78 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar13.78 Kb.
Technikum i Liceum WOS

Klasa I Lekcja 10 Dział: Struktura i prawidłowości życia społecznego. Instytucje społeczne


Temat: Etyka życia społecznego.
1. Sprawiedliwość - to zasada moralna domagająca się poszanowania praw innych, właściwego podziału dóbr materialnych, równości szans i uprawnień
a. Sprawiedliwość wyrównawcza i rozdzielcza (Arystoteles)

 • wyrównawcza - za towar należy zapłacić cenę nie niższą niż jego koszt wytworzenia

 • rozdzielcza – każdy, kto uczestniczył w wytwarzaniu towaru powinien otrzymać część zysku (proporcjonalną do wkładu pracy)
 • Formuły sprawiedliwość rozdzielczej
 • Brak mobilizacji do wysiłku, Sumienność i pracowitość się nie liczą

 • Demoralizacja, zabijane indywidualizmu, marnotrawstwo dóbr. (PRL)
 • Każdemu według jego potrzeb – każdy otrzyma dobra zgodnie z potrzebami społecznie uzasadnionymi

 • Trudne w realizacji – względność potrzeb, zaspokojenie jednej rodzi nową
 • Każdemu według jego wysiłku – podział dóbr uzależniony od ponoszonego trudu na rzecz społeczeństwa

 • Niema tu nacisku na efektywność działania
 • Każdemu według jego pracy –przydział dóbr ze względu na wkład pracy.

 • Praca w zespole - wkład pracy trudny do ustalenia

 • Osoby niezdolne do pracy – choroba, kalectwo – bez dóbr
 • Każdemu według jego zasług - nagradzani tylko Ci, co mają zasługi dla społeczeństwa.
 • Każdemu według jego urodzenia – ilość dóbr uzależniona od przynależności społecznej rodziców (feudalizm).

 • Zasada sprzeczna z przekonaniami o równości wszystkich ludzi – demokracji.


b. Współczesne teorie sprawiedliwości


 • Teorie indywidualistyczne –społeczność to zbiór wolnych jednostek starających się nie krzywdzić innych w imię własnych interesów

 • Jednostki nawiązują kontakty, gdy obustronnie korzyści emocjonalnie, ekonomicznie i politycznie.

 • Jednostki rywalizują ze sobą, ale w imię własnych interesów nie krzywdzą innych

 • Społeczność to wspólnota, w której silniejsi pomagać mają słabszym

c. Sprawiedliwość jako uprawnienie – przestrzeganie prawa w gromadzeniu dóbr materialnych (Sprawiedliwe posiadanie dóbr):

 • Sprawiedliwe pozyskanie (legalne nabycie dobra)

 • Sprawiedliwe przekazanie (legalna sprzedaż, kupno lub darowizna)

 • Sprawiedliwe dochodzenie praw (gdy ktoś zawłaszczał rzecz niezgodnie z prawem)


d. Sprawiedliwość jako równość szans – zapewnienie jednostce wolności wyboru drogi życiowej.

 • Każdemu zapewnić równe szanse i wolność wyboru drogi życiowej– rozwój i kształcenie


2. Problemy moralne współczesnych społeczeństw

a. Aborcja –zabieg przerywania ciąży (najpoważniejszy spór etyczny Świata)

 • Radykalni przeciwnicy - negowanie aborcji (zabijania) w każdym przypadku

 • Umiarkowani przeciwnicy – aborcja możliwa tylko –zagrożenie dla życia/zdrowia matki, zdiagnozowano ciężkie upośledzenie płodu, ciąża powstałą w wyniku gwałtu (w winnych przypadkach wykroczenie karane ust. z 1993)

 • Zwolennicy –feministki – „zło konieczne” – kobieta dysponuje własnym ciałem


b. eutanazja –przyspieszenie zgonu osoby nieuleczalnie chorej pod pretekstem skrócenia jej cierpień ( w Polsce zabroniona, legalna- Holandia, Belgia, stan Oregon)

 • Zwolennicy – człowiek wolny, wartością jest skrócenie upokarzającego cierpienia

 • Przeciwnicy – panem życia Bóg, cierpienie ma sens, nie można wykluczać poprawy zdrowia, przyznanie lekarzom prawa usypiania -nadużycia


c. Prawa homoseksualistów (pociąg seksualny do osobnika tej samej płci) 4-10% populacji

 • Lewicowe partie – poparcie dla gejów i lesbijek, powoływanie się na prawa jednostki

 • Prawicowe Partie – homoseksualizm grzechem, zagrożeniem dla rodziny, małżeństwo tylko kobieta –mężczyzna w takiej rodzinie rozwój dziecka prawidłowy

 • Małżeństwa homoseksualne oraz adopcja Hiszpania, Holandia, Belgia a w Europie Zach. związki partnerskie


d. Kara śmierci ( USA, Rosja, Chiny Afryka, brak UE,.)

 • Zwolennicy – odstrasza, wyklucza poczucie bezkarności, sprawiedliwa odpłata za morderstwo, nie trzeba płacić za utrzymanie skazanego

 • Przeciwnicy – możliwość pomyłki sądowej, niehumanitarna, odbieranie dania szansy na poprawę może być zastąpiona dożywociem


Zadanie domowe str. 54

5. Czy etyczny obowiązek ochrony powinien obejmować wyłącznie ludzi? Ludzi i zwierzęta? Wszystkie organizmy żywe? Całą planetę? Uzasadnij swoje stanowiskoPytania sprawdzające:

1. Wyjaśni, czym jest sprawiedliwość? • Sprawiedliwość - to zasada moralna domagająca się poszanowania praw innych, właściwego podziału dóbr materialnych, równości szans i uprawnień

2. Wymień i scharakteryzuj formuły sprawiedliwości

 • Każdemu równo, Każdemu według jego potrzeb, Każdemu według jego wysiłku, Każdemu według jego pracy, Każdemu według jego zasług, Każdemu według jego urodzenia

3. Omów problemy moralne współczesnych społeczeństw

 • Aborcja, eutanazja, prawa homoseksualistów, kara śmierci

10©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna