Leszek LorensPobieranie 124.18 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar124.18 Kb.
Leszek Lorens
Serwer FTP – dokumentacja

Serwer FTP umożliwia wymianę plików między odległymikomputerami za pomocą Protokołu Transmisji Plików. File Transfer Protocol po raz pierwszy został wykorzystany w 1971 roku. Okazał się znakomitym sposobem na przesyłanie plików pomiędzy komputerami. Jego autorem jest Abhay Bhushan. Jest to protokół komunikacyjny typu klient-serwer.

Serwer FTP może być również elementem pakietu programów stanowiąc jedną z oferowanych usług.

Usługa ftp polega na bezpośrednim przesyłaniu plików między komputerami w sieci rozległej, jaką jest Internet. W sieci Internet, podobnie jak dla pozostałych usług, również dla usługi FTP, rozróżniamy serwery FTP oraz klienta FTP. Do transmisji plików stosuje się protokół FTP (akronim od File Transfer Protocol). Protokół FTP umożliwia użytkownikowi, czyli klientowi FTP:


 • połączenie się ze zdalnym serwerem plików (serwer FTP),

 • ściąganie plików udostępnionych w archiwach na serwerze

 • lub umieszczenie swoich plików na danym serwerze np. umieszczenie na serwerze WWW plików strony WWW.

W archiwach umieszczonych na serwerach FTP publikowana jest informacja, w postaci plików do ściągnięcia. Pliki te mogą zawierać:

 • teksty,

 • grafikę,

 • dźwięk

 • lub programy.

Charakterystyka FTP


Prędkość przesyłania danych za pomocą protokołu FTP jest większa niż prędkość przesyłania plików za pomocą stron WWW. Protokół FTP został zaprojektowany pod kątem uzyskania jak największej prędkości przesyłania plików. Prędkość przesyłania plików ma szczególne znaczenie dla:

 • każdego użytkownika korzystającego z zasobów sieci poprzez różnego rodzaju łącza telefoniczne

 • oraz w przypadku transmisji większych plików.

Usługa FTP umożliwia przesyłanie plików dwoma sposobami:

 • binarnie (pliki przesyłane są bez żadnych zmian, przesyłanie 8 bitowe)

 • oraz w trybie ASCII (tekstowym, pliki są kodowane, przesyłanie 7 bitowe).

Jeżeli do przesyłania plików użyjemy systemowego polecenia ftp to nie należy, przesyłać plików typowo binarnych (archiwów ZIP, plików wykonywalnych EXE) przy pomocy trybu ASCII, gdyż zmiany, jakie zostaną wprowadzone w trakcie przesyłania, uniemożliwią odczytanie takiego pliku.

Tryby dostępu do serwerów FTP


Serwery FTP udostępniają dane w dwu trybach:

 • zwykłym

 • i anonimowym.

Zwykły tryb, to tryb, w którym korzystamy z zasobów konta chronionego, tzn., że musimy mieć na serwerze:

 • własne konto i hasło

 • oraz stosowne uprawnienia.

Po załogowaniu się na serwerze możemy pobierać pliki, a jeżeli mamy stosowne uprawnienia to także wysyłać pliki na serwer.

Tryb anonimowy służy do korzystania z informacji na serwerach ogólnodostępnych.

Internetowe zasoby FTP


W Internecie istnieją tysiące serwerów FTP. Najczęściej wraz z serwerem WWW danej firmy dostępny jest serwer FTP, na którym znajdują się zbiory tematycznie związane z działalnością firmy.

Liczba serwerów oferujących do ściągnięcia darmowe oprogramowanie w stosunku do serwerów firmowych jest niewielka. Związane jest to z możliwościami finansowania serwisu przeważnie tylko przez reklamy. Większość atrakcyjnych serwerów znajduje się w USA. Jednak w innych rejonach świata istnieją kopie tych serwerów (mirrory), z którymi można nawiązać szybkie połączenia.


Wyszukiwanie plików


Najważniejszą rzeczą przy korzystaniu z usług FTP jest:

 • adres serwera z interesującymi nas programami

 • oraz dokładne miejsce gdzie znajduje się plik.

Do znalezienia położenia plików służą wyszukiwarki (serwisy wyszukiwawcze) i katalogi FTP.

W początkach Internetu największym serwerem-katalogiem był Archie. Obecnie jest możliwość korzystania ze stron WWW. Adres polskiego mirrora to:http://archie.icm.edu.pl/

Jednym z najpopularniejszych serwisów wyszukiwawczych FTP jest serwis FTPSearchhttp://ftpsearch.net/

Po wpisaniu nazwy pliku otrzymujemy listę adresów serwerów, których archiwa zawierają szukany plik.

Jeżeli nie znamy nazwy pliku, ale potrafimy opisać jego nazwę to możemy skorzystać ze znanej witryny internetowej udostępniającej wyszukiwarkę adresów plików, jaką jest C-Net Sharerwere o adresie:

http://www.shareware.com/.

Serwis ten przeszukuje duże archiwa zawierające opisy programów i wyszukuje w nich fragment opisu zawierającego poszukiwany opis pliku. W efekcie zostaniemy przekierowani na stronę:http://download.cnet.com/windows/

Innym podobnym serwisem jest Tucowshttp://www.tucows.com/

który ma kilka polskich mirrorów np.:http://sunsite.icm.edu.pl/

http://www.task.gda.pl/

W powyższych wyszukiwarkach programy podzielone są na kategorie zastosowań np. muzyczne, graficzne, oraz platformę (sprzęt, system), na którą są przeznaczone.

Można wyszukać program o podanej nazwie lub, zagłębiając się w katalogi tematyczne, wybrać go.

Po wybraniu programu i jego wersji do ściągnięcia wyświetlana jest lista serwerów FTP, z których można go ściągnąć. Należy wybrać serwer znajdujący się w Polsce, co przeważnie zapewnia najszybszą transmisję.

Przykładowym katalogiem z programami freeware jest serwis:

http://www.freewareweb.com/

Wiele stron internetowych, zwłaszcza poświęconych informatyce, oprócz wielu informacji daje możliwość ściągnięcia programów ze swoich archiwów np.http://www.x86.info.pl/

Dostęp do serwerów FTP


Używanie usługi FTP od strony klienta wymaga posiadania oprogramowania - klienta FTP. Istnieje kilka możliwości skorzystania z takiego oprogramowania, a mianowicie:

 • program - klient FTP - dostępny jest wraz z systemem operacyjnym np. ftp w Windows (pracuje w trybie MS-DOS).

 • korzystać z usług FTP, można także przy pomocy przeglądarek internetowych, w których zaimplementowano klienta FTP np. Internet Explorer, Netscape Communicator i inne.

 • istnieje także wiele specjalizowanych programów shareware i freware do obsługi usługi FTP od strony klienta np. WS_FTP, który wyglądem przypomina Nortona Comandera.

 • wiele menadżerów plików, np. Windows Comander (najnowsza wersja nazywa się Total Commander), jest także klientem FTP.

Dostęp do serwerów FTP 
za pomocą klienta FTP


Jeżeli do ściągnięcia znalezionych plików używamy programu - klienta FTP, to po uruchomieniu takiego programu:

 • podajemy nazwę serwera, z którym chcemy się połączyć,

 • a następnie określamy jego typ oraz konto użytkownika.

Po procesie logowania wyświetla się struktura katalogów na danym serwerze. Dokładniej wybrany program tego typu omówimy, gdy będziemy umieszczać wykonaną stronę WWW na serwerze.

Dostęp do serwerów FTP 
za pomocą przeglądarki WWW


Innym sposobem na pobranie pliku jest wykorzystanie przeglądarki WWW. Przeważnie przy pomocy przeglądarki możemy ściągać pliki tylko w trybie anonimowym i nie mamy możliwości transmisji na serwer.

ZESTAW POLECEŃ FTP
Polecenia FTP sterujące dostępem
Dotyczą rozpoczęcia i zakończenia sesji. Kolejność ich wprowadzania:

-otwarcie połączenia z żądaną stacją

-podanie nazwy użytkownika ( USER)

-podanie hasła ( PASS)

OPEN

[komputer]

Ustanawia sesję z usługą FTP stacji o nazwie komputer.

USER

[nazwa]

Określa użytkownika korzystającego z poleceń FTP. Jest to pierwsze polecenie przesyłane po nawiązaniu połączenia.

PASS

[hasło]

Polecenie wprowadzane bezpośrednio po USER. Przekazuje ono hasło użytkownika do serwera FTP za pośrednictwem protokołu Telnet. Pomimo że klient podczas wprowadzania hasła nie widzi go na ekranie, w sieci przesyłane jest ono w sposób jawny.

ACCT

[konto]

Wymagany przez niektóre serwery FTP opcjonalny parametr określający konto

użytkownika. Podawana nazwa nie musi mieć związku z poleceniem user.SMNT

Polecenie montuj strukturę (Slructure Mount) pozwala na zainstalowanie struktury danych odmiennego systemu plików bez ponawiania logowania do serwera.

REIN

OUIT
Polecenie inicjuj ponownie (Reinitialize) kończy sesję dla bieżącego konta użytkownika. Transmisja wszystkich danych wejściowych i wyjściowych (z wyjątkiem trwającego przesyłania) zostaje wstrzymana. Użytkownik wraca do tego samego punktu, w którym znajdował się w momencie nawiązania połączenia z serwerem.
Kończy sesję łączącą stacje klienta i serwera


Polecenia FTP sterujące przesyłaniem.

Zmieniają one sposób przesyłania danych ale nie zmieniają ustawienia serwera bo tio, dokonuje się tylko w przypadku kiedy oprogramowanie klienta wymaga nowszych metod transmisji.PORT##

Polecenie to pozwala wybrać numer portu po stronie klienta.Parametr ## powinien zawierać 32-bitowy adres IP stacji, z którą nawiązane będzie połączenie DTP oraz l6-bitowy numer portu.

PASV

Polecenie Passive (Pasywny) zmienia zachowanie serwera przy ustanawianiu sesji danych. Zamiast inicjowania połączenia, serwer będzie jedynie monitorował port danych i oczekiwał na ustanowienie sesji przez klienta.

TYPE

Polecenie Representation Type (Typ reprezentacji) określa format reprezentacji danych serwera: ASCII, EBCDIC lub Image.

STRU

Polecenie File Structure (Struktura pliku) określa domyślną strukturę plików: files (pliki), records (rekordy) lub pages (strony).

MODE

Polecenie Transfer Mode (Tryb przesyłania) określa tryb transmisji danych jako: Stream (Strumień), Block (Blok) lub Compressed (Skompresowane).

Polecenia przesyłania danych – polecenia za pomocą których rozpoczyna się właściwa transmisja :

ASCII

Włącza tryb transmisji ASCII, dla plików tekstowych. Jest on używany domyślnie.
BINARY

Włącza tryb binarny transmisji, który powinien być stosowany do przesyłania wszystkich plików innych niż pliki tekstowe.
TYPE

Pozwala sprawdzić, który z trybów przesyłania został ustawiony – binarny czy ASCII.
RECV plikserwer

[plikklient]

Kopiuje plik plikserwer z serwera do pliku lokalnego plikklient, Jeżeli nazwa pliku lokalnego nie zostanie podana, plik zostanie skopiowany z zachowaniem nazwy oryginalnej.
SEND plikklient

[plikserwer]

Kopiuje lokalny plik plik klient do pliku plikserwer na serwerze. Jeżeli nazwa pliku na serwerze nie zostanie podana, plik zostanie skopiowany z zachowaniem nazwy lokalnej
GET plikserwer

[plikklient]

Funkcjonuje tak samo jak polecenie recv.

PUT plikklient

[plikserwer]

Funkcjonuje tak samo jak polecenie send.

MGET [plikserwer]

Multiple Get (Wielokrotne Get) funkcjonuje podobnie jak polecenie GET, ale pozwala na kopiowanie większej ilości plików, dzięki możliwości zastosowania do określenia grupy plików symboli wieloznacznych.

MPUT [plikklient]

Multipłe Put (Wielokrotne PUT) funkcjonuje podobnie jak polecenie put, ale pozwala na kopiowanie większej ilości plików, dzięki możliwości zastosowania symboli wieloznacznych do określenia grupy plików.

PROMPT

Włącza lub wyłącza wyświetlanie komunikatów z żądaniem potwierdzenia kopiowania po wprowadzeniu poleceń mget i mput. Gdy są one włączone, pojawia się zapytanie, czy kopiowanie plików ma być kolejno potwierdzane. Gdy są wyłączone, żadne potwierdzenia nie są wymagane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polecenia FTP do zarządzania plikami i katalogami - do różnych operacji na serwerze :

DELETE plikserwer

Usuwa plik o nazwie plikserwer z serwera FTP.

MDELETE plikserwer [...]

Usuwa wszystkie pliki odpowiadające opartemu na symbolach wieloznacznych wzorcowi plikserwer

LCD

Polecenie Local Change Directory (Zmień katalog lokalny) zmienia lokalny katalog bieżący. Jego podstawowym zastosowaniem jest określanie katalogu, do którego kopiowane będą pliki z serwera.

CD [katalog]

Polecenie Change Directory (Zmień katalog) zmienia katalog bieżący na serwerze.

CDUP

Polecenie Change Directory Up (Zmień katalog „do góry") zmienia katalog bieżący na serwerze na katalog o poziom wyżej. Zostało ono wprowadzone ze względu na zróżnicowanie reprezentacji katalogu nadrzędnego w różnych systemach.
MKDIR katalog

Polecenie Make Directory (Utwórz katalog) zakłada nowy katalog na serwerze FTP.

RMDIR katalog

Polecenie Remove Directory (Usuń katalog) usuwa katalog na serwerze.

DIR

Wyświetla zawartość bieżącego katalogu serwera ze szczegółami. Może ona zostać zapisana do pliku.

LS

Polecenie List wyświetla zawartość bieżącego katalogu serwera w formie skróconej. Podstawowe przełączniki tego polecenia to -F i -all. Pierwszy powoduje wyświetlanie nazw podkatalogów ze znakiem łamania (/) na końcu. Użycie drugiego prowadzi do otrzymania takiego wyniku, jak po wprowadzeniu polecenia dir.

PWD

Wyświetla nazwę bieżącego katalogu serwera.

RENAME nazwa1Nazwa2

Zmienia nazwę pliku na serwerze z nazwa1 na nazwa 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polecenia FTP dotyczące pomocy i kontroli stanu sesji :

!

Powoduje wyjście z sesji FTP do lokalnego interpretatora poleceń lub powłoki systemowej. Powrót do sesji zapewnia zazwyczaj wprowadzenie polecenia exit.

?

Wyświetla wszystkie polecenia dostępne w programie klienta FTP.

HELP

Funkcjonuje tak samo jak polecenie ?.

STATUS

Wyświetla informacje o bieżącym stanie sesji FTP. Obejmują one tryb transmisji, stan połączenia, ustawienia wyświetlania komunikatów i wartość limitu czasu.

VERBOSE

Przełącza tryb wyświetlania informacji (tzw. tryb informacji pełnej). Gdy jest włączony, użytkownik otrzymuje informacje o wszystkich odpowiedziach serwera FTP oraz szybkościach przesyłania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na każde polecenie serwer odpowiada specjalnym kodemKody składają się z trzech znaków umieszczanych wg następującego wzorca:

Wartości pierwszej pozycji kodu odpowiedzi serwera FTP

[1]. Wartość

Nazwa

Opis

1yz

Pozytywna odpowiedź wstępna

Żądana akcja została podjęta. Kolejna odpowiedź zostanie wysiana przed osiągnięciem gotowości do przyjęcia kolejnego polecenia. Jednorazowo może zostać wysiana tylko jedna odpowiedź wstępna.

2yz

Pozytywna odpowiedź końcowa

Żądana akcja została poprawnie wykonana i serwer gotów jest na przyjęcie od klienta kolejnego polecenia.

3yz

Pozytywna odpowiedź pośrednia

Serwer zaakceptował polecenie, ale oczekiwane są dalsze dane. Jest to typowa odpowiedź, gdy oczekiwane jest określone następstwo poleceń, jak pass po user.

4yz

Negatywna odpowiedź tymczasowa

Przedłożone serwerowi polecenie nie zostało poprawnie wykonane. Jest to jednak tymczasowy błąd w połączeniu i polecenie powinno zostać przesiane ponownie.5yz

Pozytywna odpowiedź trwała

Żądana akcja nie mogła zostać wykonana. Typowe przyczyny takiej odpowiedzi to błąd we wpisywaniu polecenia oraz brak przypisania użytkownikowi odpowiednich uprawnień.

Wartość drugiej pozycji kodu odpowiedzi serwera FTP

X0z

Składnia

Błąd wynika z niewłaściwej składni albo też wydania polecenia poprawnego, ale w nieodpowiednim momencie.

X1z

Dane

Kod wykorzystywany w odpowiedziach na polecenia pomocy i kontroli stanu sesji, jak help i status.

X2z

Połączenia

Kod używany w odpowiedziach odnoszących się do stanu połączenia danych

X3z

Uwierzytelnianie

i rejestracjaKod wykorzystywany podczas procesu uwierzytelniania użytkownika.

X4z

Nieokreślony

Kod jeszcze nieużywany.

Trzecia pozycja kodu zazwyczaj pełni rolę uściślającą dwie poprzednie.

Znaczenie poszczególnych kodów trzycyfrowych odpowiedzi serwera FTP w kolejności lioczbowej

FTP reply codes:

Code

Description

110

Restart marker reply.

120

Service ready in nnn minutes.

125

Data connection already open; transfer starting.

150

File status okay; about to open data connection.

200

Command okay.

202

Command not implemented, superfluous at this site.

211

System status, or system help reply.

212

Directory status.

213

File status.

214

Help message.

215

NAME system type.

220

Service ready for new user.

221

Service closing control connection.

225

Data connection open; no transfer in progress.

226

Closing data connection.

227

Entering Passive Mode

.


228

Entering Long Passive Mode.

229

Extended Passive Mode Entered.

230

User logged in, proceed.

250

Requested file action okay, completed.

257

"PATHNAME" created.

331

User name okay, need password.

332

Need account for login.

350

Requested file action pending further information.

421

Service not available, closing control connection.

425

Can't open data connection.

426

Connection closed; transfer aborted.

450

Requested file action not taken.

451

Requested action aborted. Local error in processing.

452

Requested action not taken.

500

Syntax error, command unrecognized.

501

Syntax error in parameters or arguments.

502

Command not implemented.

503

Bad sequence of commands.

504

Command not implemented for that parameter.

521

Supported address families are

522

Protocol not supported.

530

Not logged in.

532

Need account for storing files.

550

Requested action not taken.

551

Requested action aborted. Page type unknown.

552

Requested file action aborted.

553

Requested action not taken.

554

Requested action not taken: invalid REST parameter.

555

Requested action not taken: type or stru mismatch.

FTP reply code format:

Code

Description

1yz

Positive Preliminary reply.

2yz

Positive Completion reply.

3yz

Positive Intermediate reply.

4yz

Transient Negative Completion reply.

5yz

Permanent Negative Completion reply.

x0z

Syntax. These replies refer to syntax errors, syntactically correct commands that don't fit any functional category, unimplemented or superfluous commands.

x1z

Information. These are replies to requests for information, such as status or help.

x2z

Connections. Replies referring to the control and data connections.

x3z

Authentication and accounting. Replies for the login process and accounting procedures.

x4z

File system. These replies indicate the status of the Server file system vis-a-vis the requested transfer or other file system action.

x5z

 


http://www.networksorcery.com/enp/rfc/rfc959.txt
http://slacksite.com/other/ftp.html

Literatura wykorzystana do prezentacji:


http://www.w3.org/Protocols/rfc959/A3_FTP_RFCs.html
http://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html
http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/dyski-internetowe-i-serwery/2011/04/40-urodziny-protokolu-ftp
http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/zajecia/ps2/FTP.pdf
http://www.prz.rzeszow.pl/we/katedry/zsc/materialy/projekty/009.pdf
http://www.programs.pl/podkategoria,Internet,Klienty_i_serwery_FTP,1,1,.html
http://amencwal.kis.p.lodz.pl/sso/http.pdf
http://pclive.pl/porady-komputerowe/webmastering/obsluga-ftp.html
http://www.buzzle.com/articles/sftp-vs-ftps.html
http://amm.net.pl/konfiguracja_i_zarzadzanie_serwerem_ftp.htm
http://technika.dlastudenta.pl/artykul/Moj_wlasny_serwer_FTP,9994.html
http://www.drzewo-wiedzy.pl/?page=artykul&id=79
http://internet.prezentacja.org/ftp-i-transfer-plikow/dzialanie-ftp.html
http://internet.prezentacja.org/ftp-i-transfer-plikow/oprogramowanie-serwera-ftp.html
http://www.rfc-editor.org/info/rfc959
http://linuxiarze.pl/ftp/
http://www.wsp.krakow.pl/papers/archiepl.html
http://archie.icm.edu.pl/
http://www.mp.sie.vectranet.pl/sieciint/ftp.html
http://www.networksorcery.com/enp/rfc/rfc959.txt
http://slacksite.com/other/ftp.html
: dydaktyka
dydaktyka -> Oznaczenia: d zbiór działań dopuszczalnych, gdzie
dydaktyka -> Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
dydaktyka -> Spis treści Wstęp 2 Opis robota mobilnego 3
dydaktyka -> Metoda nauczania
dydaktyka -> Niklowo kadmowe; niklowo wodorkowe; litowo jonowe; litowo polimerowe
dydaktyka -> Inteligentne systemy informacyjne
dydaktyka -> Mikrobiologia żywności Ćwiczenie 11 wtż II rok
dydaktyka -> Dla studentów geologii, specjalizacja: Hydrogeologia I ochrona środowiska wodnego (how)
dydaktyka -> Stm I od mikroskopii sił atomowych
dydaktyka -> Uwaga Kolokwium zaliczeniowe z Zaawansowanych Metod Badań Materiałów odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 12. 15 w sali 010a na kolokwium obowiązują problemy I zagadnienia omawiane na wykładach I wykorzystywane podczas ćwiczeń
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna