Licencjonowanie Microsoft® Systems Management Server 2003 sierpień 2004Pobieranie 30.31 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar30.31 Kb.
Licencjonowanie Microsoft® Systems Management Server 2003 sierpień 2004


Dotyczy umów:  wszystkie Otwarte Licencje Microsoft (OPEN)  wszystkie licencje Select  wszystkie umowy Enterprise Agreement  wszystkie licencje akademickie (wersje akademickie, komercyjne i dla administracji samorządowej)

  • Oferta Microsoft SMS 2003

  • Licencjonowanie serwerów lokalizacji dodatkowych Microsoft SMS 2003

  • Licencjonowanie Microsoft SMS 2003 z technologią SQL Server™ 2000

Oferta i wersje Microsoft Systems Management Server 2003


Lista produktów dostępnych w ramach oferty Microsoft Systems Management Server 2003:


Microsoft Systems Management Server 2003

Produkt

Cechy

Microsoft Systems Management Server 2003

Microsoft Systems Management Server 2003 licencja serwerowa

Uprawnia do instalacji jednej kopii serwera Microsoft Systems Management Server 2003 na pojedynczym serwerze

Microsoft Systems Management Server 2003 licencja dostępowa CAL na urządzenie (Device CAL)

Umożliwia zarządzanie pojedynczym urządzeniem przez Microsoft Systems Management Server 2003. Przez pojedyncze urządzenie rozumie się np. pojedynczy serwer, pojedynczy komputer, stację roboczą, terminal, komputer kieszonkowy, pager, telefon, urządzenie PDA lub inne urządzenie elektroniczne
Microsoft Systems Management Server 2003 z Technologią SQL Server 2000

Uprawnia do instalacji jednej kopii Microsoft Systems Management Server 2003 na pojedynczym serwerze oraz zezwala na korzystanie z jednej instalacji Technologii Microsoft SQL 2000 wyłącznie do obsługi serwera lokalizacji głównej Microsoft Systems Management Server 2003 i (lub) serwera Microsoft Operations Manager


Licencjonowanie serwera Microsoft Systems Management Server 2003


W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby biznesowe klientów firma Microsoft począwszy od wersji serwera SMS 2003 zmodyfikowała wymogi licencyjne serwera SMS.

Licencjonowanie SMS 2003 dla serwerów lokalizacji dodatkowych


Przed wprowadzeniem serwera SMS 2003 klienci potrzebowali odrębnych licencji serwerowych na oprogramowanie serwerowe każdego serwera lokalizacji głównej (serwera centralnego) i wszystkich serwerów lokalizacji dodatkowych (serwerów pomocniczych). Natomiast w przypadku SMS 2003 klienci nadal potrzebują licencji serwerowych na oprogramowanie serwerowe każdego użytkowanego lub zainstalowanego serwera centralnego, ale nie muszą mieć odrębnych licencji na serwery pomocnicze. Jeśli serwer lokalizacji dodatkowej zarządzany jest przez serwer lokalizacji głównej, to serwer lokalizacji dodatkowej traktowany jest tak, jak każde inne urządzenie zarządzane przez serwer SMS. Aby zarządzać serwerem lokalizacji dodatkowej, potrzebna jest tylko licencja dostępowa SMS 2003 CAL na urządzenie.

Przykład


W poniższym przykładzie widzimy klienta, który ma jeden serwer SMS lokalizacji głównej, dwa pomocnicze serwery SMS lokalizacji dodatkowych i pięć zarządzanych urządzeń (cztery komputery i jeden serwer).
Klient korzystający z SMS 2.0 potrzebowałby trzech licencji serwerowych SMS 2.0 i pięciu licencji dostępowych SMS 2.0 CAL.

Klient posiadający taką samą infrastrukturę informatyczną i korzystający z SMS 2003, ma następujące zapotrzebowanie na licencje: jedna licencja serwerowa Microsoft SMS 2003 i siedem licencji SMS 2003 CAL (przy założeniu, że obydwa serwery pomocnicze objęte zarządzaniem). Licencja CAL nie jest wymagana do zarządzania serwerem SMS 2003 lokalizacji głównej.


Zapotrzebowanie na licencje SMS

* licencje CAL potrzebne są tylko wtedy, gdy serwery lokalizacji dodatkowej są objęte zarządzaniem

Licencjonowanie SMS 2003 z Technologią SQL Server™ 2000 Server™


Od 1 grudnia 2003 roku klienci mają możliwość zakupu nowego produktu z oferty SMS — SMS 2003 z Technologią SQL Server 2000. W skład produktu wchodzi licencja na instalację (a) serwera SMS 2003 lokalizacji głównej i (b) Technologii Microsoft SQL Server 2000, która może być wykorzystywana wyłącznie do obsługi serwera SMS lokalizacji głównej (lub) serwera Microsoft Operations Manager (MOM). Takie rozwiązanie daje klientom wygodę stosowania Microsoft SQL Server w obsłudze SMS 2003 bez potrzeby zakupu odrębnych licencji SQL Server i licencji dostępowych SQL Server CAL.

Technologia Microsoft SQL Server nie może być wykorzystywana jako samodzielne wdrożenie serwera Microsoft SQL ani też współpracować z jakąkolwiek inną aplikacją niż SMS i MOM. Wersja SMS 2003 z Technologią SQL Server 2000 jest oferowana niezależnie od podstawowej wersji SMS 2003. Niektórzy klienci mogą zdecydować się na zakup podstawowej, autonomicznej wersji SMS 2003, jeśli już posiadają serwer SQL, który obsłuży wdrożenie SMS.


Ścieżka migracji dla klientow posiadających SMS objęty ochroną aktualizacyjną w dniu 1 grudnia 2003 roku.


Klienci posiadający w dniu 1 grudnia 2003 roku licencje SMS objęte ochroną aktualizacyjną Software Assurance, Upgrade Advantage lub Enterprise Agreement (SA,/UA/EA), mogą migrować korzystając z tej ochrony albo do SMS 2003 z Technologią SQL Server 2000, albo do normalnej wersji SMS 2003.

Jeśli klienci wybiorą migrację do SMS 2003 z Technologią SQL Server 2000, mogą wdrożyć oprogramowanie Microsoft SQL Server 2000 obsługujące system SMS 2003 bez konieczności nabywania licencji dostępowych Microsoft SQL Server 2000 CAL. Klienci mogą odnowić zapewnienie oprogramowania (SA) na SMS z Technologią SQL Server 2000 w terminie wygaśnięcia ich aktualnej ochrony serwera SMS.

Jeśli klienci wybiorą migrację do normalnej wersji SMS 2003, to muszą upewnić się, że dysponują serwerem Microsoft SQL Server 2000 licencjonowanym w trybie Server/CAL lub na procesor. W scenariuszu licencjonowania Microsoft SQL Server 2000 w modelu Server/CAL licencje dostępowe Microsoft SQL Server 2000 CAL są wymagane dla każdego urządzenia zarządzanego przez serwer SMS.

Przykładowe scenariusze


W obydwu scenariuszach przyjęto założenie, że stacje robocze posiadają licencje na systemy operacyjne takie jak Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 Professional lub Microsoft Windows XP Professional. Założono ponadto, że wszystkie serwery i stacje robocze mają odpowiednie licencje serwerowe Microsoft Windows Server oraz licencje dostępowe CAL.

Scenariusz 1


Klienci, którzy oddzielnie nabyli licencje SMS 2003 i Microsoft SQL Server 2000, mają dwie możliwości:

1. Microsoft SQL Server licencjonowany w trybie na procesor

2. Microsoft SQL Server licencjonowany w trybie Server/CALScenariusz 2


W przypadku takiej samej infrastruktury, jak w scenariuszu 1, klientów, którzy wybrali licencje SMS 2003 z Technologią Microsoft SQL Server 2000 obowiązują następujące zasady licencyjne:
Najczęściej zadawane pytania


P: Jakie znaczenie ma ta oferta?

O: Oferta daje dwie kluczowe korzyści:

  • Klienci, którzy posiadają SMS 2003, nie muszą nabywać oddzielnych licencji na serwery SMS lokalizacji dodatkowych. Klienci powinni nabyć licencję dostępową SMS 2003 CAL dla każdego serwera lokalizacji dodatkowej (serwera pomocniczego), jeśli jest on objęty zarządzaniem przez SMS 2003.

  • Microsoft wprowadza dodatkową ofertę — Microsoft Systems Management Server 2003 z Technologią SQL Server 2000. W ramach tej specjalnej oferty klient otrzymuje Microsoft SQL Server 2000 wraz z licencją serwera SMS 2003. Niezależnie od tej propozycji nadal w sprzedaży znajduje się autonomiczna wersja serwera SMS 2003.

P: Jak rozumieć pojęcia serwer lokalizacji głównej i serwer lokalizacji dodatkowej?

O: Serwer lokalizacji jest jednym z komponentów systemu lokalizacji SMS. Systemy, klienty i zasoby to składniki lokalizacji SMS. Wyróżniamy dwa typy lokalizacji SMS:

  • lokalizacja głównaPrimary site — domyślnie jest to pierwsza instalowana lokalizacja SMS

  • lokalizacja dodatkowaSecondary site

Serwer dla lokalizacji głównej lub dla lokalizacji dodatkowej nazywa się odpowiednio serwerem lokalizacji głównej (serwerem centralnym) lub serwerem lokalizacji dodatkowej (serwerem pomocniczym).

Lokalizacja główna (Primary Site)


Lokalizacja główna przechowuje w bazie Microsoft SQL Server 2000 dane systemu SMS zarówno dla siebie, jak i dla lokalizacji podległych. Baza ta nazywana jest bazą danych lokalizacji SMS (SMS Site database). Lokalizacja główna dysponuje narzędziami administracyjnymi, takimi jak konsola administratora SMS umożliwiająca administratorowi SMS bezpośrednie zarządzanie lokalizacją. Do lokalizacji głównej może przynależeć wiele lokalizacji dodatkowych, z których każda przesyła dane do lokalizacji głównej.

Lokalizacja dodatkowa (Secondary Site)


Lokalizacja dodatkowa jest podłączona do lokalizacji głównej i do niej wysyła wszystkie dane. Lokalizacja dodatkowa nie ma osobnej bazy danych ani nie dysponuje konsolą administratora SMS. Lokalizacja dodatkowa jest zarządzana przez administratora SMS z poziomu konsoli administracyjnej lokalizacji głównej. Lokalizacja dodatkowa zbiera od klientów SMS dane, takie jak: informacje inwentaryzacyjne komputerów i status systemu, a następnie przekazuje je do lokalizacji głównej (czyli do swojej lokalizacji nadrzędnej). Lokalizacja główna gromadzi w bazie danych SMS gromadzi zarówno swoje dane, jak i dane zebrane swoich lokalizacjach podrzędnych.

Lokalizacje dodatkowe są szczególnie użyteczne w sieci rozległej WAN w placówkach nie posiadających własnego administratora, który mógłby realizować zadania zarządzania. W takiej sytuacji w wyodrębnionej placówce tworzy się lokalizację dodatkową i zarządza nią z poziomu jej lokalizacji głównej.P: W jakich warunkach serwer lokalizacji dodatkowej wymaga licencji dostępowej CAL?

O: Jeśli serwer lokalizacji dodatkowej objęty jest zarządzaniem w systemie SMS, to jest traktowany tak, jak każde inne urządzenie zarządzane i jest dla niego potrzebna licencja dostępowa SMS 2003 CAL.

P: W jakich warunkach do wdrożenia SMS 2003 wymagana jest licencja dostępowa Microsoft SQL CAL?

O: Proszę sprawdzić to w tabeli poniżej.


Tryb licencjonowania SMS

Tryb licencjonowania Microsoft SQL Server

Czy dla SMS 2003 potrzebna jest licencja dostępowa SQL CAL?

autonomiczny SMS 2003

Licencja procesorowa na autonomiczny Microsoft SQLServer

Nie

autonomiczny SMS 2003

Licencja serwerowa na autonomiczny Microsoft SQL Server

Tak. Serwer SMS 2003 i każde urządzenie zarządzane przez SMS — notebooki, stacje robocze, serwery (w tym serwery lokalizacji dodatkowych), urządzenia mobilne — wymagają licencji dostępowej Microsoft SQL CAL

SMS 2003 z Technologią SQL Server 2000

SMS 2003 z Technologią SQL Server 2000 lub MOM 2000 z Technologią SQL Server 2000

Nie

P: Czy są jakieś ograniczenia użycia serwera Microsoft SQL Server 2000 zakupionego jako Microsoft Systems Management Server 2003 z Technologią SQL Server 2000?

O: Tak. Oprogramowanie Microsoft SQL Server 2000 zakupione w tramach tej oferty nie może być wdrożone jako autonomiczna instalacja Microsoft SQL Server 2000. Nie może także działać z innymi aplikacjami niż MOM 2000 oraz SMS 2003.

P: Czy klient, który dokona migracji do SMS 2003 z Technologią SQL Server 2000, może odnowić zapewnienie oprogramowania (SA) na to oprogramowanie?

O: Tak. W terminie wygaśnięcia zapewnienia oprogramowania na SMS klienci mogą odnowić Software Assurance na SMS z Technologią SQL Server 2000.

Sierpień 2004. © 2004 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft i inne produkty Microsoft są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji (wyrażonych wprost lub domyślnie) co do informacji zawartych w tym dokumencie. Informacje te traktowane są jedynie jako przewodnik autoryzowanego użycia licencjonowanych produktów i nie stanowią umowy licencyjnej. Użycie licencjonowanych produktów w ramach umowy licencjonowania grupowego jest regulowane warunkami tej umowy. W przypadku różnic pomiędzy informacjami w tym dokumencie i umową licencyjną, w mocy pozostają warunki umowy. Aktualne ceny i warunki płatności mogą się zmieniać. Ceny licencji nabywanych w sieci handlowej ustalane są przez sprzedawców
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna