Listopada 2008 roku 17. 11. 2008 (poniedziałek)Pobieranie 15.72 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.72 Kb.
Program konferencji naukowej poświęconej pamięci

Prof. dr. hab. Romana Wapińskiego

II Rzeczpospolita z morzem w tle

Muzeum Miasta Gdyni

17-18 listopada 2008 roku

17. 11. 2008 (poniedziałek)
11.00 Otwarcie konferencji
Wystąpienia:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Bernard Lammek
Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów

Wojciech Duda
Absolwent Instytutu Historii UG

Wiesław Walendziak
11.30 – 12.15 obrady
Prof. dr hab. Marian Mroczko (Instytut Historii AP w Słupsku), Profesor Roman Wapiński jako uczony i wychowawca.
Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński (Instytut Historyczny UWr), Profesor Roman Wapiński a badania nad polską myślą polityczną.
Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Instytut Historii UG), Pomorskie badania Profesora Romana Wapińskiego i jego związki z ruchem kaszubsko-pomorskim.
12.15 – 12.30 przerwa
12. 30 – 14.00 obrady
Dr Maria Pelczar (Biblioteka Gdańska PAN), Związki Profesora Romana Wapińskiego z Biblioteką Gdańską PAN.
Prof. dr hab. Jerzy Przybylski (AMW w Gdyni), Profesor Roman Wapiński i jego współpraca z Marynarką Wojenną.
Prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski (Instytut Historii i Archiwistyki UMK), Garść wspomnień o Profesorze Romanie Wapińskim.
Dr Roman Jurkowski (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UW-M), Moje pożegnanie z Mistrzem – wspomnienie o Profesorze Romanie Wapińskim.

14.00 – 16.00 przerwa obiadowa


16.00 – 17.45 obrady
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Instytut Historii UG), Morze z Polski widziane.
Dr Andrzej Drzewiecki (AMW w Gdyni), U źródeł polityki morskiej Polski odrodzonej. Między wyobrażeniami a realiami.
Prof. dr hab. Jerzy Przybylski (AMW w Gdyni), Poglądy Jerzego Świrskiego dotyczące zadań i rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej.
Prof. AP dr hab. Bogdan Zalewski (Instytut Historii AP w Słupsku), Udział Marynarki Wojennej Polski odrodzonej w rewindykacji Pomorza w 1920 r.
Dr Jarosław Drozd (Instytut Historii UG), Budowa portu gdyńskiego – symboliczne budowle.
17.45 – 18.00 przerwa
18.00 – 19.45 - obrady
Prof. dr hab. Urszula Jakubowska (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa), Narodziny II Rzeczypospolitej w optyce prasowej lat siedemdziesiątych.
Prof. dr hab. Przemysław Hauser (Instytut Historii UAM), Niemcy wobec perspektywy utraty Pomorza Gdańskiego (X 1918 – VI 1919).
Prof. dr hab. Wiktor Pepliński (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG), Prasa pomorska jako zwierciadło i jako kreator postaw i opinii mieszkańców Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1920-1939.
Prof. UG dr hab. Marek Stażewski (Instytut Historii UG), Powrót Polski na Pomorze a przemiany ludnościowe.

18. 11. 2008 (wtorek)
9.00 – 11.00 rejs okrętem MW RP (Gdynia – Hel – Westerplatte – Gdynia; w razie niepogody – zwiedzanie Portu Wojennego na Oksywiu)
12.00 – 13.30 obrady
Dr Bogdan Libich (Lębork), Wojenne i powojenne losy mieszkańców Gdyni.
Prof. UW dr hab. Jerzy Kochanowski (Instytut Historyczny UW), Gdynia: szczególny przypadek przetrwania PRL?
Prof. dr hab. Adam Wątor (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US), Na drogach secesji. Oblicze ideowe Grupy „Rzeczpospolitej”(1900-1914).
Prof. dr hab. Janusz Faryś (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US), Polityka lokarneńsko-genewska w ocenie obozu narodowego (1924-1932).
Prof. dr hab. Michał Śliwa (Instytut Politologii, AP w Krakowie), Polskich socjalistów wyobrażenia racji stanu Drugiej Rzeczypospolitej.
13.30 – 13.45 przerwa
13.45 – 15.00 obrady
Prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt (Instytut Historii UG), Reakcje gdańskiej prasy niemieckiej na odrodzenie państwa polskiego.
Dr Magdalena Nowak (Instytut Historii UG), Galicjanie wobec Niepodległości.
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko (Instytut Historii UG), Rosja bolszewicka w publicystyce politycznej Franciszka Rawity-Gawrońskiego.
Antoni Kakareko (Biblioteka UG), Akcenty morskie w życiu społeczno-politycznym Wilna okresu II Rzeczypospolitej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna