Liturgia Modlitwa do Ducha Świętego widziećPobieranie 10.78 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.78 Kb.
Liturgia

Modlitwa do Ducha Świętego


WIDZIEĆ

l. Czy twoja wspólnota przyjęła już treść VII Drogowskazu i żyje nią? Jakie są tego przejawy?

2. Czy odkryłeś już bogactwo liturgii i sposób swego zaangażowania w niej?

3. W jaki sposób twoja wspólnota oazowa realizuje dzieło odnowy liturgicznej we wspólnocie parafialnej?

4. Czy w twoim środowisku istnieje diakonia liturgiczna (parafialna, rejonowa, diecezjalna)?
OSĄDZIĆ

l. Praca w grupach, w dwójkach lub indywidualnie na podstawie tekstów z materiałów źródłowych:

- Czym jest charyzmat liturgii w Ruchu Światło-Życie?

- Jak jest realizowany przez ciebie i twoją grupę?

- Jak postrzegasz posługę diakoni i liturgicznej w swojej parafii: czy jest to mistagogia czy "tresura"?

- W jaki sposób troszczysz się o to, by liturgia była piękna i sprawowana rozumnie?


Ks. Franciszek Blachnicki, List z Boliwii, w: Charyzmat i wierność:

„CHARYZMAT LITURGII, czyli: odkrycie źródła i szczytu życia Kościoła. Dar zrozumienia i przyjęcia pełnej i autentycznej liturgii odnowionej przez Sobór Watykański II, bazującej na odnowionej eklezjologii i teologii liturgii, ujmującej ją jako źródło i szczyt życia Kościoła i jako epifanię i sakrament Kościoła - Wspólnoty, jest kolejnym charyzmatem Ruchu, którym może on służyć wspólnotom lokalnym. Wspólnoty Ruchu przyczyniają się do budowania żywego Kościoła w parafiach przez kształtowanie żywych zgromadzeń liturgicznych w oparciu o wierność wobec słowa Bożego i poprawnie odczytane znaki liturgiczne”.


Benedykt XVI, Ad limina Apostolorum, 26.11 2005:

„Pośród różnych form modlitwy szczególne miejsce należy się Liturgii. W Polsce młodzi ludzie licznie i aktywnie uczestniczą w niedzielnej Mszy św. Trzeba jednak dołożyć starań, aby troska kapłanów o właściwe sprawowanie Liturgii, o piękno słowa, gestu, muzyki, były coraz bardziej czytelnym znakiem zbawczego Misterium, które się w niej dokonuje. Trzeba też, aby młodzi, przez aktywny udział w przygotowaniu Liturgii, przez zaangażowanie w Liturgię Słowa, w służbę Ołtarza, czy w oprawę muzyczną, sami byli włączeni w liturgiczną akcję. Wtedy poczują się uczestnikami Tajemnicy, która wprowadza w świat Boży, a równocześnie wyprowadza do świata ludzi pociąganych tą samą miłością Chrystusa”. .


List Krajowego Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie do Ojca Świętego, 4.11.1980 r. (fragmenty):

„Odpowiadając na Twoje, Ojcze święty, wezwanie, aby służyć wiernie Kościołowi w naszej Ojczyźnie, biorąc za niego odpowiedzialność, odczytując z wielką wrażliwością, z wielką gotowością serc znaki naszych czasów, chcemy dać wyraz naszym przekonaniom, iż zgodnie z otrzymanym charyzmatem oraz zdobytymi już doświadczeniami, powinniśmy w ramach ogólnej odpowiedzialności za wypełnienie w naszym Narodzie misji Kościoła w pełnym wymiarze Jego wolności, kontynuować czy też podjąć w szczególności następujące konkretne odcinki tej odpowiedzialności: (...).

6. Odpowiedzialność za odnowę liturgii według wszystkich założeń i przepisów reformy liturgii II Soboru Watykańskiego, tak aby ona stała się naprawdę szkołą życia chrześcijańskiego oraz szczytem i źródłem życia wspólnot lokalnych Kościoła.

- Wyrazem tej odpowiedzialności jest rozbudowany, dziesięcioletni program formacji służby liturgicznej, realizowany przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej głównie przez nurt oazowy wspólnot służby liturgicznej Światło-Życie”.


Drogowskazy Nowego Człowieka:

„Liturgia szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła-wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według wszelkich zaleceń soborowej odnowy liturgii”.


2. Wspólna rozmowa: dzielenie się owocami pracy w zespołach.
DZIAŁAĆ

l. Do czego w temacie ERŻ wzywa cię dzisiaj hasło roku: „Pamięć i tożsamość”?2. Co powinienem zrobić w najbliższym czasie dla głębszego przeżywania liturgii - we mnie, w życiu mojej grupy i rodziny?

3. Co mogę zrobić, aby zaszczepić innym gorliwość w dziele współtworzenia liturgii w parafii, Ruchu i rodzinie?


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna