Lodowce-pozostająca w ciągłym, powolnym ruchu masa lodu, powstająca wskutek nagromadzenia dużej ilości śniegu i przekształcenia go w lódPobieranie 12.93 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar12.93 Kb.
Lodowce-pozostająca w ciągłym, powolnym ruchu masa lodu, powstająca wskutek nagromadzenia dużej ilości śniegu i przekształcenia go w lód. Lodowce są największym źródłem wody słodkiej na Ziemi, i drugim po oceanach źródłem wody w ogóle.

Pod względem termicznym dzieli się lodowce na:-umiarkowane (ciepłe) – o temperaturze zbliżonej do 0 °C

-subpolarne (mieszane) – przemarznięte w porze zimowej

-polarne (zimne) – przemarznięte w ciągu całego roku

Wyróżniamy dwa, główne typy lodowców: 1)Lodowce górskie 2) Lodowce kontynentalne

Lodowiec górski może występować w każdej strefie klimatycznej, na obszarze górskim i podgórskim. Lądolód natomiast występuje w klimacie zimnym, pokrywając cały kontynent lub znaczną jego część.

Lodowiec kontynentalny (lądolód) jest znacznie większy od górskiego a ponadto nie dostosowuje swojego kształtu do rzeźby terenu.


Lodowce górskie i lądolody powstają powyżej linii wiecznego śniegu (linia powyżej której mniej śniegu topi się aniżeli spada w ciągu roku). Granica ta jest różna dla różnych szerokości geograficznych.


Lodowce powstają tam, gdzie ukształtowanie terenu sprzyja gromadzeniu się dużej ilości śniegu, a jednocześnie jest zbyt chłodno, aby cały zgromadzony śnieg stopił się w ciągu lata.

Miejsce gromadzenia się śniegu, powstawania firnu i lodu lodowcowego, czyli miejsce narodzin i zasilania lodowca nazywa się polem firnowym.

Gdy dostawa nowego lodu jest mniejsza niż ablacja (topnienie) , zmniejsza się zasięg lodowca - mówimy wtedy o regresji lub cofaniu się lodowca. Dzięki takiemu mechanizmowi ruch lodowca może występować poniżej granicy wiecznego śniegu, nawet w klimacie ciepłym.

Lód lodowcowy - lód o budowie ziarnistej, będącej wynikiem kilku faz przemian pod wpływem nagromadzania się kolejnych warstw śniegu. Świeży śnieg charakteryzuje się niewielką gęstością. Aby powstał z niego lód lodowcowy śnieg musi ulec podtopieniu i natychmiastowemu ponownemu zamrożeniu. Faza przejściową między firnem a lodem lodowcowym jest biały lód firnowy o gęstości > od gęstości śniegu.

Wieczna lub wieloletnia zmarzlina- zjawisko trwałego (minimum dwa kolejne lata) utrzymywania się części skorupy ziemskiej w temperaturze poniżej punktu zamarzania wody niezależnie od pory roku.

******************************************************************************************Pięć faz przemian morza bałtyckiego:

  1. Bałtyckie Jezioro Lodowe: zaczęło się kształtować u schyłku plejstocenu

  2. Morze Yoldiowe

  3. Jezioro Ancylusowe
  4. Morze Litorynowe


  5. Morze Mya - to faza rozwoju Bałtyku trwająca do dzisiaj. Oczekuje się, że w przyszłości zmieni się zasięg Morza Bałtyckiego.

Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu klimat oziębił się, a jednocześnie wzrosła liczba opadów. Na wielu obszarach kuli ziemskiej zaczęły się tworzyć lodowce. Jednym z obszarów powstania lodowców była Skandynawia. Stamtąd lądolód nasuwał się na obszary dzisiejszej Polski.


Czwartorzęd rozpoczął się około 1,9 mln lat temu
Na obszar Polski lądolód Skandynawski nasunął się najpewniej czterokrotnie podczas zlodowaceń:

  • podlaskiego - najstarszego,

  • krakowskiego,

  • środkowopolskiego i

  • bałtyckiego - najmłodszego.

Każdy z kolejnych lodowców wykształcał charakterystyczny układ form polodowcowych.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna