LokalizacjaPobieranie 62.71 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar62.71 Kb.
OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie


INWESTOR:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

………………………………………………………….


LOKALIZACJA :

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza

Sobolów 100

32-742 Sobolów


1. Podstawa opracowania.

1.Zlecenie Inwestora.

2.Mapa zasadnicza w skali 1:500.

3.Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.


2. Dane ogólne

Miejsce usytuowania –32-742 Sobolów 100, działka nr 120

Teren przeznaczony pod plac zabaw usytuowany jest na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej, w południowej części działki.
Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień:
KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOD CPV 77300000-3 Usługi ogrodnicze
Miejsce zabaw dostępne jest dla osób niepełnosprawnych: równy teren. Nasłonecznienie projektowanego placu zabaw wynosi ponad 4 godziny dziennie. Zachowane zostały również wymagane odległości od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, od miejsc gromadzenia odpadów oraz od miejsc postojowych.
3. Charakterystyka terenu

Stan istniejący

Działka nr 120 to działka szkolna, na której zlokalizowany jest budynek publicznej szkoły podstawowej wraz z dojściami, dojazdami, zielenią.

Teren porośnięty jest zielenią trawiastą i drzewami.

Stan projektowany

Wydzielone zostały następujące strefy nawierzchni:

– pod urządzenia do zabaw projektuje się nawierzchnię bezpieczną z materiałów przepuszczalnych, wylewanych lub układanych amortyzujących upadek dzieci,

– strefa komunikacyjna wykonana z materiałów syntetycznych,

– strefa zielona.
4. Dane liczbowe

•powierzchnia placu zabaw – 241 m²,

•powierzchnia terenu utwardzonego nawierzchnią absorbującą upadek –150 m²

•powierzchnia terenu komunikacji utwardzona nawierzchnią – 21 m²

•powierzchnia zielona pod trawniki, krzewy i drzewa – 70 m²
5. Charakterystyka urządzeń – małej architektury.

Na terenie działki 120 projektuje się urządzenie placu zabaw dla dzieci.Główne parametry urządzeń:

- wszystkie urządzenia posiadają stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność z normami PN-EN1176:2009, PN-EN1177:2009 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące

- elementy stalowe zabezpieczone przed rdzewieniem,

- mocowanie elementów metodą przemysłową, zabezpieczone przed rdzewieniem,

- wszelkie krawędzie i mocowania zaokrąglone pozbawione ostrych kantów,

- urządzenia pozbawione są niebezpiecznych szczelin czy otworów,

- urządzenia montowane do gruntu za pomocą kotew,

- elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blaknięcie kolorów i promienie UV,

- urządzenia objęte 3-letnią gwarancją.
Wykaz urządzeń do zabawy:
1. Równoważnia „Wiszący mostek”

Wymiary urządzenia: 300/87/40 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 20,67 m²

Wysokość swobodnego upadku: 40 cm


- elementy wykonane z drewna zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

- drewniane konstrukcje urządzeń wykonane z drewna klejonego

- urządzenie powinno być montowane na kotwach stalowych w fundamentach betonowych


2. Zestaw dwuwieżowy

Wymiary urządzenia: 600/230/150 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 39,67 m²

Wysokość swobodnego upadku: 150 cm


- elementy wykonane z drewna zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

- drewniane konstrukcje urządzeń wykonane z drewna klejonego

- urządzenie powinno być montowane na kotwach stalowych w fundamentach betonowych


Zestaw składa się z:

- 2 wieże z dachem

- schody wejściowe

- zjeżdżalnia

- wejście „koci grzbiet”

- mostek linowy- zjazd strażacki
3. Sześcian sprawnościowy

Wymiary urządzenia: 220/190/220 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 21,36m²

Wysokość swobodnego upadku: 220 cm


Zestaw składa się z:

-ścianka wspinaczkowa

-drążki do podciągania

-zjazd strażacki

-drabinka
- elementy wykonane z drewna zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

- drewniane konstrukcje urządzeń wykonane z drewna klejonego

- urządzenie powinno być montowane na kotwach stalowych w fundamentach betonowych


4. Pająk linowy

Wymiary urządzenia: 180/180/250 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 26,42 m²

Wysokość swobodnego upadku: 120 cm


- liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki

- elementy wykonane z drewna zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

- drewniane konstrukcje urządzeń wykonane z drewna klejonego

- urządzenie powinno być montowane na kotwach stalowych w fundamentach betonowych

5. Huśtawka ważka podwójna

Wymiary urządzenia: 300/30/60 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 11,80 m²

Wysokość swobodnego upadku: 60 cm


- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo

- drewniane konstrukcje urządzeń wykonane z drewna klejonego

- urządzenie powinno być montowane na kotwach stalowych w fundamentach betonowych
Wykaz elementów dodatkowych:

1. Tablica z regulaminem

Tablica informacyjna - na tablicy powinien znajdować się regulamin określający warunki i zasady korzystania z placu zabaw. Na tablicy powinny pojawić się informacje o numerze telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej do opieki nad placem oraz numery telefonów alarmowych. Na tablicy powinien być umieszczony emblemat programu „RADOSNA SZKOŁA” oraz napis „szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego”.

- tablica o wymiarach 70x90 cm

2. Kosz na śmieci

Kosz stalowy, na ramie rurowej, mocowany w gruncie w 2 punktach.

- elementy wykonane z drewna zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo
3. Ławki x2

Ławki drewniane, na ramie z rur stalowych, malowanych na kolor zielony.

Wymiary 64/180 cm.

Wysokości siedziska 45 cm.

- elementy wykonane z drewna zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi

- elementy metalowe zabezpieczone i malowane proszkowo


6. Charakterystyka nawierzchni utwardzonej, terenów zielonych i ogrodzenia

Trawa

Projektuje się wykonanie nawierzchni trawiastej i krzewów na nieutwardzonej części placu zabaw. Projektowana powierzchnia części „zielonej”- 70,0 m². Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Trawnik oraz nasadzenia zostaną wykonane zgodnie ze sztuka ogrodniczą.Podbudowa nawierzchni bezpiecznej i ścieżek komunikacyjnych

Podbudową nawierzchni bezpiecznej będzie warstwa odsączająca piasek grubość warstwy 100 mm, kruszywo łamane o frakcji 4-31,5 mm warstwa 100 mm, warstwę górną stanowić będzie miał kamienny o frakcji 0-5 mm warstwa 50 mm.Nawierzchnia bezpieczna

Pod urządzenia montowane na placu zabaw projektuje się nawierzchnię bezpieczną z materiałów syntetycznych absorbujących upadek, kolor pomarańczowy PANTONE 152 C, RAL 2011, powierzchnia –150,0 m².

Grubość nawierzchni oraz amortyzacja powinna być dostosowana do współczynnika HIC urządzenia w strefie którego będzie się znajdować.

Ścieżka komunikacyjna

Strefa komunikacyjna zaprojektowana została również z materiałów syntetycznych kolor niebieski PANTONE 540 C, RAL 5003 powierzchnia – 21,0 m²Główne parametry nawierzchni utwardzonej:

- strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej

- zgodna z wymogami poszczególnych urządzeń ,

- obrzeża betonowe,

- nawierzchnia prawidłowo odprowadzająca wodę do podłoża,

- nawierzchnia odporna na kwasy i zasady oraz warunki atmosferyczne (mróz, słońce, śnieg).

- gwarancja na wykonaną nawierzchnię - 3 lata.

Ogrodzenie:

Planuje się wykonanie ogrodzenia panelowego z paneli ogrodzeniowych o szerokości 2,5 m


i wysokości 120cm oraz furtki o szerokości 150 cm i wysokości 120 cm.
7. Analiza uciążliwości

Projektowana inwestycja nie wpływa na lokalizację sąsiednich budynków, nie ogranicza

możliwości ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W związku z tym, nie narusza interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmian.).
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna