Lp. Numer w rejestrzePobieranie 136.36 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar136.36 Kb.
 

REJESTR 
PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, REGIONALNYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNYCH I INTERWENCYJNYCH OŚRODKÓW PREADOPCYJNYCH 

 


Lp.

Numer
w rejestrze


Pełna nazwa placówki oraz adres

Podmiot prowadzący i jego adres

Imię i nazwisko osoby kierującej 

Typ placówki

Liczba miejsc

Rodzaj wydanego zezwolenia

Zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki/
Ośrodka adopcyjno-opiekuńczego


Uwagi

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I   POWIAT EŁCKI

1

PS.VI.
9033.I.1/07

Dom Św. Faustyny
- "Pomocna Dłoń"
w Ełku
ul. Wojska Polskiego 45      
19-300 Ełk
Tel. 87 610 04 96

Caritas Diecezji Ełckiej
ul. 3 Maja 10
19-300 Ełk
dyrektor- ks. Dariusz Kruczyński

Marcin Chilicki

Wielofunkcyjna:   
a)socjalizacyjna 
b)mieszkania usamodzielnienia 
c)grupa wsparcia dziennego

88, w tym:                       
a) 42                               
b) 32                               
c) 14

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

2

PS.IV.
9019-I.2/02

Rodzinny Dom
Dziecka w Ełku
ul. Grajewska 9
19-300 Ełk  
tel. 87 620 77 60

Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe
ul.Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Helena Ćwiek

 rodzinna

8

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

3

PS.VII.
9033-I.3/05

Katolicki Ośrodek Adopcyjno -Opiekuńczy Diecezji Ełckiej
ul. Wojska Polskiego 45
19-300 Ełk
tel. 87 621 38 25

Caritas Diecezji Ełckiej
ul. 3 Maja 10
19-300 Ełk 
Tel.
87 621 58 45
dyrektor-ks. Dariusz Kruczyński

Anna Sawicka

konsultacyjno- diagnostyczna

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

4

PS.II.
9019-I.4/03

Dom Rodzinny
w Ełku ul. M.Dąbrowskiej 7
19-300 Ełk
tel. 87 610 86 54

Powiat Ełcki          Starostwo Powiatowe 
ul. Piłsudskiego 4      
19-300 Ełk

Teresa Górska

 rodzinna

7

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

5

PS.VII.
9033.I.5/06

Dom Rodzinny
w Starych Juchach       ul.Mazurska 27c
19-330 Stare Juchy
tel. 87 619 90 66

Powiat Ełcki        Starostwo Powiatowe
ul.Piłsudskiego 4 
19-300 Ełk

Ewa Moroz

 rodzinna

8

Zezwolenie na czas nieokreślony 

 

 

II POWIAT OLECKI

6

PS.IV.9019.II.1/02

Dom im.J.Korczaka w Olecku ul.Gołdapska 18a
19-400 Olecko
tel. 87 520 21 40

Powiat Olecki
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko

Barbara Sulima

wielofunkcyjna:     
a) socjalizacyjna   
b) mieszkania usamodzielnienia 
c) gr.interwencyjna

68, w tym:                       
a) 28
b) 30 

c) 10


Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

III POWIAT BRANIEWSKI

7

PS.IV.9019-III-1/02

Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze”
we Fromborku  
14-530 Frombork 
ul. Braniewska 11
tel. 55 243 72 15, 243 76 03

Powiat Braniewski Starostwo Powiatowe
 
Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

p.o. Dyrektora Joanna Lewandowska

 socjalizacyjna

30

Zezwolenie na czas nieokreślony 

 

 

8

PS.V.9033-III-2/07

Katolicki Ośrodek Wsparcia
dla Dzieci
i Młodzieży
w Braniewie 
14-500 Braniewo
ul. Bł.Reginy Protmann 4 
tel/fax 55 234 25 73 
vianej@poczta.onet.pl

Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny
w Braniewie,           
ul. Moniuszki 7,       
14-500 Braniewo 
tel. 55 243 26 87

s. Beata Vianneja Jachimczyk

 całodobowa wielofunkcyjna:    
a) socjalizacyjna, 
b) wsparcia dziennego 
c) mieszkania usamodzielnienia

42, w tym:                       
a) 14
b) 16 
c) 12

Zezwolenie na czas nieokreślony 

 

 

9

PS.IV.9033-III-3/10

Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej               ul. Królewiecka 26                   
14-500 Braniewo

Caritas Archidiecezji Warmińskiej        
ul. Grunwaldzka 45 
10-125 Olsztyn

Dariusz Tuptoński

rodzinna

8

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

IV POWIAT WĘGORZEWSKI

w powiecie węgorzewskim aktualnie nie funkcjonuje żadna placówka 
 

V POWIAT SZCZYCIEŃSKI

10

PS.IV.9019
-V.1/02

Dom dla Dzieci w Pasymiu
a) ul. Dworcowa 29
   12-130 Pasym 
   tel./fax 89 621 20 13   
b) ul. Dworcowa 31                       c) ul. Dworcowa 37 
   tel. 89 621 20 13

Powiat Szczycieński
Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Jolanta Dunaj

socjalizacyjna

54 w tym:                                       a) 28                                    
b) 12                                  
c) 14

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

11

PS.IV.9019
-V.2/02

Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
w Szczytnie, 
ul. Niepodległości 15
12-100 Szczytno
tel/fax
89 624 25 17
w tym:
 Dom Dziecka

Powiat Szczycieński
Starostwo Powiatowe           
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Dorota Sędzińska-
Bruździak

socjalizacyjna

30

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

VI POWIAT ELBLĄSKI

12

PS.IV.9019-VI.2/02

Dom Dziecka „Orle Gniazdo”
w Marwicy
 Marwica 1, 14-411 Rychliki 
tel./fax. 55 248 81 30 domdziecka2@poczta.onet

Powiat Elbląski    Starostwo Powiatowe
w Elblągu          
ul. Saperów 14 a 
82-300 Elbląg

Agnieszka Pytlarczyk 

wielofunkcyjna:    a) socjalizacyjna    b) wsparcia dziennego

79, w tym:                       
a) 49
b) 30

Zezwolenie na czas nieokreślony 

 

 

VII POWIAT KĘTRZYŃSKI

13

PS. IV.9033.VII-3/08

Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu, 
ul.Łukasińskiego 3,                
11-440 Reszel                             
tel. 89 674 21 57

Powiat Kętrzyński
Starostwo Powiatowe,
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn

Elżbieta Sobótka

 socjalizacyjna

30

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

VIII POWIAT NIDZICKI

14

PS.IV.9019–VIII.1/03

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza działająca przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" 
w Nidzicy
ul. Krzywa 9
tel. 89 625 21 53
psouu_nidzica @poczta.fin

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Nidzicy 
ul. Krzywa 9
13-100 Nidzica

Sylwia Pepłowska

opiekuńcza wsparcia dziennego

30

nie dotyczy

 

 

15

PS.IV.9033-VIII-2/08

Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji warmińskiej w Nidzicy
ul. Młynarska 12
13-100 Nidzica                        
tel. 89 625 23 27

Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Nidzicy 

Piotr Krupiński

rodzinna

8

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

IX POWIAT   GOŁDAPSKI

16

PS.VI.9033-IX-4/08

Dom św. Faustyny 
"Nie Lękajcie Się" w Gołdapi 
ul.Wojska Polskiego 16 
19-500 Gołdap
tel. 87 615 03 05

Caritas Diecezji Ełckiej 
ul. 3 Maja 10 
19-300 Ełk 
tel. 87 629 02 60

Beata Kuprewicz

socjalizacyjna

30

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

X POWIAT   MRĄGOWSKI

17

PS.IV.9033-X.4/06

Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”
 w Mrągowie, 
 w tym: 
a) Dom dla Dzieci,    ul.Spacerowa 3 A                         11-700 Mrągowo, 
b)Autonomiczne mieszkanie
dla dzieci i młodzieży
ul.Warszawska 8,                      
c) Autonomiczne mieszkanie
dla dzieci i młodzieży                 
ul. Warszawska 53, 
d)Mieszkanie usamodzielnienia dla pełnoletnich wychowanków 
Oś. Mazurskie 19/8,             

biurodomydladzieci@op.pl 


kontakt: Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom"
ul. Mrongowiusza 65B
11-700 Mrągowo
 89 741 24 22

Towarzystwo "Nasz Dom"
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa tel. 89 741 24 22

Dariusz Michalczyk

socjalizacyjna

42, w tym: 

a) 14


b) 10

c)14


d) 4                                 

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

XI MIASTO OLSZTYN

18

PS.IV.9019-XI.1/02

Dom Dziecka im.J.Korczaka
w Olsztynie
ul. Korczaka 6
10-071 Olsztyn             mieszkania filialne:                 
1) ul. Mrongowiusza 4/4                             
2) ul. Kościuszki 32/6               
tel. 89 527 55 91                    
fax. 89 535 00 39

Miasto Olsztyn
Urząd Miasta
 Plac J. Pawła II 1
10-101 Olsztyn

Anna Staszczak

socjalizacyjna

socjalizacyjna
46, 
w tym:                       
1) ul. Korczaka -30,        
2) ul. Mrongowiusza - 7,   
3) ul. Kościuszki - 9

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

19

PS.IV.9019-XI.3/04

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych
w Olsztynie ul. Pstrowskiego 5a
10-500 Olsztyn
tel. 89 527 90 12
fax. 89 527 68 45 zpowolsztyn@wp.pl
w tym:
a) Pogotowie Opiekuńcze
b)Dom dla Dzieci
 „W Parku”
c) Ośrodek Adopcyjno
- Opiekuńczy – prowadzący Wojewódzki Bank Danych

tel. 89 534 95 94Miasto Olsztyn
Urząd Miasta
Plac J. Pawła II 1
10-101 Olsztyn

Bogdan Prewysz - Kwinto

wielofunkcyjna,
w tym:

a) interwencyjna

b) socjalizacyjna diagnostyczno- konsultacyjna

a) 18


b) 26

Zezwolenie na czas nieokreślony


jw.
nie dotyczy

 

 

21

PS.VII.9033-XI.13/06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
– Ośrodek Wsparcia
i Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną
w Olsztynie
ul.Wańkowicza 3
10-684 Olszyn
tel. 89 544 11 55

Gmina Olsztyn
Urząd Miasta
Plac J. Pawła II 1
10-101 Olsztyn

Marianna Raubo

wielofunkcyjna,


w tym: 
a)socjalizacyjna  (dzieci 0-7 lat) 
b)interwencyjna (dzieci 0-7 lat)      
c) wsparcia dziennego opiekuńcza
(dzieci 5-letnie)

40
w tym:
a) 18

b) 6


c) 16

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

22

PS.VII.
9033
-XI.14/06

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
 w Olsztynie
 ul. M. Skłodowskiej – Curie 9/5
10-109 Olsztyn
tel. 89 523 66 78

Gmina Olsztyn
Urząd Miasta
Plac J. Pawła II 1
10-101 Olsztyn

Mariusz Emil Niedźwiecki

rodzinna

6

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

23

PS-IV-OL.9423.3-XI.16/11

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Olsztynie 
ul. Olsztyńska 20 A 
11-001 Dywity
tel. 89 511 82 69

Gmina Olsztyn
Urząd Miasta Pl. Jana Pawła II 1
10-001 Olsztyn

Ewa Karpowicz

rodzinna

8

Zezwolenie na czas  nieokreślony

 

 

XII POWIAT  GIŻYCKI

24

PS.VI.9033.XII.1/07

Dom św.Faustyny- Wielkie Serce
w Giżycku
ul. Staszica 13
11-500 Giżycko
tel.87 428 54 97

Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10
19-300 Ełk
tel.87 629 02 60

Anna Sawicka

wielofunkcyjna: 
a)socjalizacyjna, 
b)interwencyjna, 
c)mieszk. usam.        d) mieszkania chronione            
e) hostel

61, w tym:                       
a) 42
b) 7
c) 8
d) 2
e) 2

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

25

PS.IV.9033.XII.5/09

Placówka Rodzinna w Zelkach
Zelki 45
11-510 Wydminy
tel. 87 428 59 58
fax 87 428 55 06 

Powiat Giżycki
Starostwo Powiatowe
ul.1 Maja 14,                                  11-500 Giżycko

Wiesław Antoni Krysztofik

 rodzinna

8

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

XIII POWIAT   OSTRÓDZKI

26

PS.IV.9019-XIII.1/02

Placówka Wielofunkcyjna Dom dla Dziecii Młodzieży „Promyk”           w Morągu,14-300 Morąg ul. Żeromskiego 19 tel. 89 757 44 40 fax. 89 757 46 53 ddmorag@wp.pl

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin ul.Żeromskiego 19, 14-300 Morąg  

Jolanta Pilcek

Wielofunkcyjna: a)socjalizacyjna     b) wsparcia   dziennego

68, w tym:                       a) 58 b) 10

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

27

PS.VII.9019-XIII.2/04

Dom dla Dzieci im. Sybiraków
w Szymonowie
14-330 Małdyty
Szymonowo 14
te. 89 758 60 13

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku
i Rodzinie 
w Szymonowie, Szymonowo 14,
14-330 Małdyty

Zofia Bagińska

socjalizacyjna

44

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

28

PS.IV.9019-XIII.4/02

Rodzinny Dom Dziecka
 w Grabinku
14-106 Szyldak 
Grabinek 19/1 
tel. 89 647 66 88 grabinek@wp.pl

Powiat Ostródzki, Starostwo Powiatowe            
ul. Grunwaldzka 19A 
14-100 Ostróda

Gabriela Wiśniewska 

rodzinna 

8

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

XIV POWIAT   DZIAŁDOWSKI

29

PS.IV.9032-XIV.4/09

Placówka Opiekuńczo
-Wychowawcza
„Mario” ul.Brzozowa 19/23
13-230 Lidzbark                      
tel. 23 696 35 53

Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom „Mario'' w Lidzbarku, ul.Brzozowa 19/23 
13-230 Lidzbark

Małgorzata Kosobucka

socjalizacyjna

30

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

XV POWIAT   PISKI

w powiecie piskim aktualnie nie funkcjonuje żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza

XVI POWIAT   BARTOSZYCKI

30

PS.IV.9019-XVI.1/02

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
 w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce      ul.Limanowskiego 12
tel. 89 762 20 45 ddzieckabart@
op.pl

Powiat Bartoszycki Starostwo Powiatowe 
ul. Grota Roweckiego 1        11-200 Bartoszyce

Danuta Bill

Wielofunkcyjna:

a)socjalizacyjna, 


b)interwencyjna,   
c) wsparcia   dziennego

44, w tym:                       


a) 30
b) 4
c) 10

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

31

PS.IV.9019-XVI.2/06

Rodzinny Dom Dziecka
w Żydowie
11-200 Bartoszyce
Żydowo 21 A 
rodzinnydom@wp.pl

Powiat Bartoszycki Starostwo Powiatowe 
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

Małgorzata Sinkiewicz

rodzinna

7

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

XVII POWIAT   IŁAWSKI

w powiecie iławskim aktualnie nie funkcjonuje żadna placówka 

                                                                        XVIII POWIAT OLSZTYŃSKI 

32

PS.IV.9019-XVIII.1/02

Dom dla Dzieci „Nad Jeziorem”
w Olsztynku
ul. Sienkiewicza 26
11-015 Olsztynek
tel/fax  89 519 26 13

Powiat Olsztyński Starostwo Powiatowe
 
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Danuta Suchenek- Pikoluk

wielofunkcyjna,
w tym:                  
a) socjalizacyjna   
b) interwencyjna

30
w tym:
 a) 20
b)10

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

33

PS.IV.9019-XVIII.2/02

Dom dla Dzieci
im. Michała Lengowskiego
w Gryźlinach
Gryźliny 64
11-034 Stawiguda
tel. 89 519 18 24

Powiat Olsztyński Starostwo Powiatowe
 
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Jolanta Guszczanowska

socjalizacyjna

30

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

34

PS.VII.
9033
-XVIII.6/06

Dom dla Dzieci „Keja”
 w Biskupcu
al. Broni 1c/30
11-300 Biskupiec skr.pocztowa nr 72
tel. 89 715 22 29

Powiat Olsztyński Starostwo Powiatowe
 
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

Tadeusz Wolski

socjalizacyjna

14

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

 35

PS-IV-OL.9423.3-XVIII.8/11

Dom dla Dzieci "Promyk Nadziei" 
10-687 Bartąg 1B

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Promyk Nadziei" 
ul. Karłowicza 12/3 
10-276 Olsztyn

Izabela Marchiel

socjalizacyjna

14

zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

XIX Miasto Elbląg

36

PS.IV.9019-XIX.2/02

Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu              ul. Chrobrego 4 82-300 Elbląg

Miasto Elbląg                                Urząd Miasta               ul. Łączności 1                                  82-300 Elbląg

Dom Dziecka: Barbara Nalińska

Świetlica:


Franciszek Dawgul

wielofunkcyjna,
w tym:                  
a) grupy wychowawcze    
b) mieszkania usamodzielnienia

   a) 30                              
b) 30

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

37

PS.IV.9033
XIX-06/10

Wielofunkcyjna
Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Elblągu 
ul.Mazurska 6
82-300 Elbląg

Gmina Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Joanna Wasielewskawielofunkcyjna,
w tym: 
a)socjalizacyjna 
b)interwencyjna

30, w tym:

20
10Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

XX POWIAT LIDZBARSKI

38

PS.IX.EB.
9033-XX.3/06

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza
 „Mój Dom”
w Ornecie
ul. Dworcowa 8
11-130 Orneta
tel. 55 242 23 69 

Powiat Lidzbarski
Starostwo Powiatowe
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Małgorzata Krupa

wielofunkcyjna,
w tym: 
a) socjalizacyjna    
b) wsparcia dziennego c) interwencyjna

45, w tym:


a) 25
b) 15 
c)  5

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

39

PS.V.9033-XX.4/07

Rodzinny Dom Dziecka
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 29a
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 70 22

Powiat Lidzbarski
Starostwo Powiatowe
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

Danuta Karczewska

rodzinna

6

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 

XXI POWIAT NOWOMIEJSKI

40

PS.IV.9019-XXI.1/02

Dom Dziecka
w Pacółtowie
Pacółtowo 58
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 20 59 panstwowy.dom.dziecka1@
Neostrada.pl

Powiat Nowomiejski         Starostwo Powiatowe
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Małgorzata Wejnarowicz

socjalizacyjna

30

Zezwolenie na czas nieokreślony

 

 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna