Śląski Związek Pracodawców Zakładów Opieki ZdrowotnejPobieranie 21.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.95 Kb.
Śląski Związek Pracodawców

Zakładów Opieki Zdrowotnej


Zabrze, dnia 07.12.2015 r.

Panie / Panowie Dyrektorzy Zakładów

zrzeszeni w ŚZP ZOZ

oraz Sympatycy Związku

Wielokrotnie w trakcie dotychczasowych przypadkowych spotkań pojawiał się problem integracji środowiska dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej. Wielu z nas zwracało uwagę na konieczność wymiany doświadczeń, dzielenia się nawet drobnymi osiągnięciami. Mimo olbrzymiego nawału pracy nieraz odkrywamy to co nasz kolega już dawno zrobił.

W miesiącach czerwcu , wrześniu 2003 r. , styczniu, kwietniu i wrześniu 2004 r. ,styczniu, maju, wrześniu 2005 r. ,styczniu, maju, wrześniu 2006 r. , styczniu, czerwcu, wrześniu 2007r. styczniu, maju i wrześniu 2008 r. ,styczniu, maju, wrześniu 2009 r. , styczniu, wrześniu 2010 r., styczniu, wrześniu 2011 r. , styczniu, maju, wrześniu 2012 r. , styczniu, maju, wrześniu 2013 r., styczniu, maju i wrześniu 2014 r., styczniu, maju, wrześniu 2015 r. zorganizowaliśmy szkolenia pod roboczym tytułem „Jak ja to robię”.

Bardzo duże zainteresowanie szkoleniem, pozytywne oceny uczestników zachęciły nas do ich kontynuowania. Postanowiliśmy zachować dotychczasowe miejsce oraz te same dni tygodnia.

Kolejne XXXVII szkolenie organizowane przez nasz Związek odbędzie się w dniach

12-13.01.2016 r. w Hotelu „Jano” w Jaworzynce-Krężelce (gmina Istebna). Program szkolenia oraz szczegóły zgłoszenia w załączeniu.
Przypominamy, że cykl szkoleniowy „Jak ja to robię” opiera się na następujących zasadach:


  • przedstawiane są tylko tematy praktyczne, aktualnie realizowane w danej jednostce,

  • prelegentami jesteśmy my sami lub pracownicy naszych zakładów,

  • wykłady prowadzone są nieodpłatnie co znacznie obniży koszty szkolenia,

  • osoba decydująca się na wykład gra w otwarte karty; przedstawia w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenia, udostępnia własne materiały zainteresowanym,

  • spotkanie kończy się wypracowaniem stanowiska w sprawie aktualnie najważniejszej.

Mimo dużego wysiłku nie udaje nam się dotrzeć z informacją do wszystkich zainteresowanych. Zwracamy się więc z gorącą prośbą aby informować swoich znajomych (sąsiadów) dyrektorów o naszych spotkaniach, najprościej przekazując faksem lub drogą elektroniczną treść niniejszego zaproszenia. Posiadaczy naszych koszulek organizacyjnych prosimy o ich zabranie na szkolenie.

Prezes Zarządu ŚZP ZOZ

Tadeusz Urban

Zabrze, dnia 07.12.2015 r.

Szkolenie kadry kierowniczej Zakładów Opieki Zdrowotnej


Organizator: Śląski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
Miejsce : Hotelu „Jano” w Jaworzynce-Krężelce - gmina Istebna tel./fax 48(33) 855 63 20

Dojazd : Z Wisły jedziemy drogą w kierunku Istebnej. W Istebnej Centrum na skrzyżowaniu przejeżdżamy prosto w kierunku Jaworzynki. W Jaworzynce mijamy kościół ( po prawej stronie) i po około 50 m skręcamy w lewo. Stromą drogą w dół dojeżdżamy do rzeki Czadeczki. Skręcamy w prawo i wzdłuż rzeki dojeżdżamy do Hotelu.Program:

12.01.2016 r. ( wtorek)

9:00 - 9:45 - Zakwaterowanie,

10:00 - 10:15 - Przywitanie gości, Tadeusz Urban – Prezes ŚZP ZOZ,

10:15 - 11:00 - Wystąpienie zaproszonych gości,

11:00 - 11:45 - Praktyczne aspekty wdrożenia systemu informatycznego – mgr Katarzyna Hartman Kotulla, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

11:45 - 12.15 - Przerwa kawowa

12:15 – 13:00 - Podwyżki dla pielęgniarek- na przykładzie Szpitala Śląskiego w Cieszynie – Czesław Płygawko

13:00 – 14:00 - Geriatria – czy może być opłacalna – dr n. med. Andrzej Bunio - konsultant woj. d/s geriatrii

14:00 – 15:00 - Obiad,

15:00 – 15:45 - Zmiany ustawowe i prawne w podejściu do pracowniczych ubezpieczeń grupowych w szpitalach – Olga Dobrakowska,

15:45 – 16:30 - Teletransmisja w leczeniu szpitalnym i przedszpitalnym – Adam Sroczyński

16:30 – 17:00 - Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą szpitala - dr Zbigniew Twardowski S4Bi

17:30 - Zajęcia integracyjne


13.01.2016 r. ( środa)

830
Śniadanie

900
Dyskusja nad treścią seminarium.

                                                                 
Koszt: Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 280 zł; płatne przelewem na konto

Bank Spółdzielczy Ustroń nr konta 47 8129 1014 2002 0028 9375 0001

JAWOR 43-476 Jaworzynka 401 z dopiskiem  „Opłata za pobyt  w Hotelu Jano - Konferencja ŚZPZOZ”  

 Basen wraz z siłownią – gratis . Nie przewiduje się zmniejszenia odpłatności przy uczestnictwie w części zajęć.Zgłoszenia: Zgłoszenie na dołączonej karcie zgłoszeń wraz z kopia przelewu należy przysyłać w terminie do 08.01.2016 r. ( piątek) na adres:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

41-800 Zabrze ul. M. Curie-Skłodowskiej

fax. 32 373 23 96 tel. 32 373 23 13

Śląski Związek Pracodawców Zakładów Opieki ZdrowotnejFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie kadry kierowniczej Zakładów Opieki Zdrowotnej

Jaworzynka - Krężelka Hotel „Jano” 12-13.01.2016 r. ( wtorek, środa)
Wykaz uczestników


Imię i nazwisko

StanowiskoŁączna ilość osób

Dane dotyczące zakładu


Pełna nazwa zakładu
Dokładny adres
Nr telefonu
Nr faxu
Numer NIP
Numer REGON
Adres e-mail
W załączeniu przesyłam kopię przelewu.

..................................................................

data, pieczęć i podpis


Uwagi:

  1. Zgłoszenia wraz z dokumentem wpłaty przesyłać na adres:

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu

41-800 Zabrze ul. M. Curie-Skłodowskiej

fax. 32 373 23 96 tel. 32 373 23 13

w terminie do 08.01.2016 r. ( piątek)

  1. Zapłata

Bank Spółdzielczy Ustroń nr konta 47 8129 1014 2002 0028 9375 0001

JAWOR 43-476 Jaworzynka 401z dopiskiem  „Opłata za pobyt  w Hotelu Jano - Konferencja ŚZPZOZ”  


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna