Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Enterprise 1 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 271 Kb.
Strona4/10
Data03.05.2016
Rozmiar271 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Część pierwsza

Unit 4

Like Father, like Son

 • nazwy członków rodziny (mother, father, grandmother, uncle, aunt, brother, sister, cousin, parents);

 • dni tygodnia;

 • zajęcia w wolnym czasie (np. listening to rock music, going on
  a picnic, travelling, exercising, camping
  );

 • czynności dnia codziennego (np. get up, go shopping, do the ironing, clean the house);

 • cechy charakteru
  (np. kind, lazy, pretty,

clever, rude)

 • dopełniacz saksoński;

 • przymiotniki dzierżawcze
  (np. my, your, his)
  i zaimki dzierżawcze (np. mine, yours, his);

 • różnicę między pytaniem z who’s
  a pytaniem z whose
  (np. Who’s Lisa? Whose is this ball?);

 • czas Present Simple
  w zdaniach twierdzących, pytających
  i przeczących;

 • pytanie o wygląd
  What does he look like? oraz o cechy charakteru What is he like?

Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie listy, w których autorzy opisują swoje rodziny i odpowiedzieć
  na pytania;

 • z pomocą nauczyciela opisać rodziny z tekstów;

 • mówić o swoich ulubionych i nielubianych zajęciach w czasie wolnym (np. I like fishing but I don’t like camping.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o lubianych i nielubianych czynnościach innych osób (np. A: Why does Helen hate Monday? B: Helen hates Monday because she gets up very early.);

 • na podstawie drzewa genealogicznego określić stopień pokrewieństwa osób, stosując dopełniacz saksoński i określniki dzierżawcze (np. A: Who’s Dave? B: Dave is John and Ann’s nephew.);

 • z pomocą nauczyciela zapytać o posiadanie i odpowiedzieć na takie pytanie, stosując dopełniacz saksoński i określniki dzierżawcze (np. A: Whose bag is this? B: I think
  it’s Lyn’s. Yes, it is hers
  .);

 • odpowiedzieć na pytania o wygląd i cechy charakteru postaci (np. A: What does Phillip look like? B: He’s good looking with short fair hair and green eyes. A: What is he like? B: He’s lazy.);

 • opisać członków swojej rodziny, ich wygląd zewnętrzny oraz cechy charakteru;

 • napisać list do kolegi o sobie i swojej rodzinie


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo listy, w których autorzy opisują swoje rodziny;

 • samodzielnie opisać rodziny z tekstów;

 • samodzielnie zapytać o posiadanie i odpowiedzieć na takie pytanie, stosując dopełniacz saksoński i określniki dzierżawcze (np. A: Whose bag is this? B: I think it’s Lyn’s. Yes, it is hers.);

 • rozmawiać o wyglądzie i cechach charakteru postaci (np. A: What does Phillip look like? B: He’s good looking with short fair hair and green eyes. A: What is he like?
  B: He’s lazy.)Realizowanie wytycznych Podstawy

ProgramowejUwzględnianie realiów życia codziennego ucznia
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • powiedzenia i przysłowia dotyczące rodziny (np. The apple never falls far from the tree.)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

  1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. surgeon, primary school);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. tidy your room);

 • podawanie antonimów (np. husband – wife);

  1. pisanie – tekst przykładowy oraz ćwiczenia wskazujące, jak napisać list do kolegi o sobie i swojej rodzinie;

 1. Możliwość samooceny własnych postępów przez przerobienie Progress Test Units 3-4 (w Zeszycie ćwiczeń) oraz Revision Units 1-4 (w Podręczniku ucznia)
Projekt
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • wychowanie do życia w rodzinie – znaczenie rodziny w życiu młodego człowieka1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna