Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Enterprise 1 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 271 Kb.
Strona5/10
Data03.05.2016
Rozmiar271 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Część druga

Unit 5

An Early Bird or a Night Owl?

 • słownictwo potrzebne do wyrażania godzin (np. quarter, half, past, to, minute, hour, a.m., p.m.);

 • przymiotniki opisujące samopoczucie
  (np. happy, stressed, bored, satisfied);

 • przysłówki częstotliwości
  (always, often, sometimes, seldom, never, once a week, every day);

 • nazwy miesięcy

 • zasady określania godzin
  (np. It’s 3 o’clock.);

 • przyimki czasu at, on, in (np. at night,
  at 6 o’clock,
  on Monday, in July
  );

 • miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu;

 • zasady określania datPoziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie teksty o typowym dniu postaci i odpowiedzieć na pytania;

 • określać godziny (np. It’s ten to nine. It’s eight fifty.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o rozkładzie lotów, programie kin itp.
  (np. A: What time does the plane for New York leave? B: It leaves at twenty past seven.);

 • zrozumieć ogólnie tekst o godzinach otwarcia sklepów, banków itp. w Holandii
  i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie ilustracji i podanych informacji mówić o swoim samopoczuciu
  i powodach takiego samopoczucia (np. I feel happy because I enjoy my work.);

 • opowiedzieć o swoim dniu;

 • na podstawie podanych informacji opowiedzieć o czynnościach zwyczajowych postaci, stosując przysłówki częstotliwości (np. Laura never goes climbing on Sundays.);

 • opowiedzieć o swoich czynnościach zwyczajowych;

 • z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą na temat dnia codziennego
  (np. A: What time do you get up? B: I usually get up early. A: How often do you go
  to the swimming pool?
  B: Twice a week.);

 • określać daty (np. Tom was born on Friday the 22nd of March, in 1957.);

 • podać swoją datę urodzenia;

 • z pomocą nauczyciela napisać o codziennym dniu innej osoby


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty o typowym dniu postaci;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać o rozkładzie lotów, programie kin itp. (np. A: What time does the plane for New York leave? B: It leaves at twenty past seven.);

 • zrozumieć szczegółowo tekst o godzinach otwarcia sklepów, banków itp. w Holandii;

 • samodzielnie rozmawiać z kolegą na temat dnia codziennego (np. A: What time do you get up? B: I usually get up early. A: How often do you go to the swimming pool?
  B: Twice a week.);

 • samodzielnie napisać o codziennym dniu innej osobyRealizowanie wytycznych Podstawy

Programowej

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • codzienne czynności ucznia;

 • dokładna data urodzenia ucznia
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • godziny otwarcia sklepów, banków itp. w Holandii;

 • powiedzenia i przysłowia dotyczące wczesnego wstawania (np. The early bird catches the worm.)Rozwijanie samodzielności

Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. long hours, countryside);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. an early bird, long walks);

 1. pisanie – teksty przykładowe i ćwiczenia wskazujące, jak napisać o codziennym dniu innej osoby


Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Część druga

Unit 6

Birds
of a Feather


 • części ciała zwierząt (np. wings, tail, beak, feathers, fins, mane);

 • nazwy zwierząt
  (np. mammals: horse, elephant, lion; birds: penguin, rooster; reptiles: snake, crocodile; insects: ladybird, fly, butterfly);

 • kolory;

 • przymiotnki opisujące zwierzęta (np. very big, quite long, small, short)

 • zaimki pytające
  what, where, when, why, how (np. What is this animal? Where does it live? How tall is it?);

 • nieregularną liczbę mnogą rzeczownika
  (np. deer - deer, mouse – mice)

Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie teksty o wyglądzie, zwyczajach itp. różnych zwierząt
  i odpowiedzieć na pytania;

 • na podstawie podanych informacji opisać wygląd, zwyczaje itp. różnych zwierząt
  (np. Dolphins are mammals. They are unusual because they can swim...);

 • na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytania o różne zwierzęta, używając kolorów i wielkości (np. A: What is this animal? B: It’s a kangaroo.
  A: How big is it? B: It’s quite big...);

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o różnych zwierzętach, zadając pytania z czasownikami can i have got oraz stosując nieregularną liczbę mnogą rzeczownika (np. A: Have mice got wings? B: No, mice haven’t got wings.);

 • opowiedzieć o swoim zwierzęciu domowym;

 • powiedzieć czy i dlaczego lubi/nie lubi danego zwierzęcia (np. A: Do you like dogs?
  B: Yes, I love dogs. They are very friendly animals.);

 • na podstawie podanych informacji pisemnie opisać zwierzęta (gdzie żyją, co jedzą,
  co potrafią itp.)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo teksty o wyglądzie, zwyczajach itp. różnych zwierząt;

 • na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o różnych zwierzętach, używając kolorów i wielkości (np. A: What is this animal? B: It’s a kangaroo.
  A: How big is it? B: It’s quite big.);

 • rozmawiać z kolegą o swoim i jego zwierzęciu domowymThe Loch Ness Monster

Episode 2

The Wrong Photograph

 • przymiotniki opisujące emocje (np. scared, surprised, upset)
Poziom podstawowy

 • zrozumieć ogólnie komiks o fotografiach potwora i odpowiedzieć na pytania;

 • zaprzeczyć podanym informacjom, stosując czasownik have got (np. The monster has got a big head. – No, it hasn’t. The monster has got a small head.)


Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo komiks o fotografiach potwora
Realizowanie wytycznych Podstawy

Programowej

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • zwierzę domowe ucznia;

 • zwierzęta (nie)lubiane przez ucznia
Interdyscyplinarność

 • rodzaje, nazwy, wygląd i zwyczaje różnych zwierząt (biologia);

 • ochrona zagrożonych gatunków zwierząt (biologia)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • powiedzenia i przysłowia dotyczące zwierząt (np. Birds of a feather flock together.)
Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 1. słownictwo

 • odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu (np. funny, smile);

 • zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń (np. to lay eggs, thick feathers);

 • definiowanie (np. they have got babies and they feed their young on milk – mammals);

 • podawanie synonimów (np. cold – warm);

 • grupowanie wyrazów (np. monkey, horse, lion - mammals);

 1. pisanie – teksty przykładowe oraz ćwiczenia wskazujące, jak opisać zwierzęta (gdzie żyją, co jedzą,
  co potrafią itp.);

 1. Możliwość samooceny własnych postępów przez przerobienie Progress Test Units 5-6 (w Zeszycie ćwiczeń);

 2. Zachęcenie do samodzielnego czytania w języku angielskim przez lekturę komiksu The Loch Ness Monster
Projekt

 • zagrożone gatunki zwierząt w Polsce i na świecie
Ścieżka międzyprzedmiotowa

 • edukacja ekologiczna – ochrona zagrożonych gatunków zwierząt1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna