Magdalena Kębłowska Plan wynikowy Enterprise 1 Wstęp Czym jest plan wynikowyPobieranie 271 Kb.
Strona6/10
Data03.05.2016
Rozmiar271 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Część druga

Unit 7

Come Rain or Shine

 • części garderoby
  (np. coat, trainers, gloves, suit, tie, cap, socks, blouse, jumper, dress, shirt, trousers);

 • czasowniki związane
  z noszeniem ubrań
  (np. wear, put on,
  take off, try on
  );

 • przymiotniki opisujące ubrania (np. tight, long, expensive);

 • słownictwo związane
  z opisem pogody
  (np. rain, rainy day, wet, hot, sunny day, snow, freezing cold, chilly)
 • czas Present
  Continuous
  w zdaniach twierdzących, przeczących
  i pytających;

 • różnicę w formie
  i znaczeniu między czasem Present Simple
  a Present Continuous;

 • zasady opisywania pogody z użyciem konstrukcji it’s...
  (np. It’s a rainy day.
  It’s cold.);

 • przysłówek too
  z przymiotnikami
Poziom podstawowy

 • powiedzieć, jaka jest pogoda w różnych porach roku (np. A: What’s the weather like
  in spring?
  B: It’s warm and sunny in spring.);

 • zrozumieć ogólnie kartki świąteczne i odpowiedzieć na pytania;

 • z pomocą nauczyciela powiedzieć, gdzie są, co robią itp. autorzy kartek;

 • na podstawie mapy pogody rozmawiać o pogodzie w różnych częściach świata
  (np. A: What’s the weather like in Cairo today? B: It’s warm and sunny.);

 • na podstawie podanych informacji mówić o czynnościach, które można wykonywać
  w zależności od pogody (np. When it’s snowy you can ski or make a snowman.);

 • powiedzieć, jaka jest dzisiaj pogoda (np. It’s raining. It’s wet.);

 • opisać czynności postaci na ilustracji stosując czas Present Continuous (np. Patty
  is sunbathing
  .);

 • zrozumieć ogólnie teksty o klimacie w różnych krajach i odpowiedzieć na pytania;

 • opisać strój postaci na ilustracji w czasie Present Continuous (np. John is wearing
  a black jacket
  .);

 • na podstawie podanych informacji i ilustracji opisać ubrania używając przysłówka too (np. A: What do you think of this shirt? B: Well, I think it’s too short.);

 • z pomocą nauczyciela kupić ubranie (powiedzieć, co chciałby kupić, jaki lubi kolor itp.);

 • na podstawie podanych informacji powiedzieć, co postacie zwykle noszą/robią,
  a co mają na sobie/robią dziś (np. A: Look at Pam! She’s wearing a dress today!
  B: Oh, yes! She usually wears jeans and T-shirts. She looks nice in a dress.);

 • z pomocą nauczyciela napisać kartkę z wakacji, prosto opisując co robi, jaka jest pogoda i co ma na sobie
Poziom ponadpodstawowy

 • zrozumieć szczegółowo kartki świąteczne;

 • samodzielnie powiedzieć, gdzie są, co robią itp. autorzy kartek;

 • zrozumieć szczegółowo teksty o klimacie w różnych krajach;

 • napisać o klimacie w Polsce;

 • samodzielnie kupić ubranie (powiedzieć, co chciałby kupić, jaki lubi kolor itp.);

 • samodzielnie napisać kartkę z wakacji, prosto opisując co robi, jaka jest pogoda
  i co ma na sobie
Realizowanie wytycznych Podstawy

Programowej

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • klimat w Polsce;

 • pogoda w danym dniu
Interdyscyplinarność

 • pogoda w różnych częściach świata (geografia);

 • mapa pogody, określanie pogody (geografia)
Rozwijanie kompetencji interkulturowej

 • powiedzenia i przysłowia dotyczące pogody i ubrań (np. Clothes make the man.)
Rozwijanie samodzielności

Trening strategii:

 1. słownictwo

 1. pisanie – teksty przykładowe i ćwiczenia wskazujące, jak napisać kartkę z wakacji1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna