Magiczne Roztocze comPobieranie 32.41 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar32.41 Kb.
Turystyka

Gmina Lubycza Królewska. Pogranicze geograficzno-kulturowe, tekst: Mariusz Koper, wydawca: Urząd Gminy w Lubyczy Królewskiej, druk: Białostockie Zakłady Graficzne SA, Lubycza Królewska-Jakubów 2010, s. 151.

Magiczne Roztocze.com., Zamość i pogranicze, [b. m. i r. w.].

Miniprzewodnik. Roztocze, wydawca: ATUT Biuro Promocji, teks: Marek Jawor, fotografie: Marek Jawor, Marek Piotrowski, Robert Rabiega, Zamość 2010, ss. 40.

Turystyka i krajoznawstwo w Zamościu i na Roztoczu, praca zbiorowa, wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Zamościu, Zamość 2010, ss. 64.

Zamość i Roztocze, Lato 2010. Informator turystyczny, wydawca: ATUT Biuro Promocji, tekst: Marek Jawor, Janusz Dziurawiec, Robert Rabiega, Robert Bijas i Tadeusz Grabowski, [Zamość 2010].

Zamość miasto idealne. Informator turystyczny, wydawca: ATUT Biuro Promocji, na zlecenie Ośrodka Sportu i rekreacji w Zamościu, tekst: Anna Jawor, Marek Jawor oraz Jacek Bełz, Adam Jaworski, Stanisław Orłowski, Henryk Szkutnik, [Zamość 2010], ss. 15.

Regionalia

Dwadzieścia pięć lat Zespołu Pieśni i tańca „Zamojszczyzna”,1985-2010, wydawca: Zamojski Dom Kultury, druk: Abacus, Zamość 2010, [nlb].

Dzieje gminy Szczebrzeszyn, red. Regina Smoter-Grzeszkiewicz, Bogusław Garbacik, wydawca: Gmina Szczebrzeszyn, druk: ABACUS, Zamość-Szczebrzeszyn 2010, ss. 225.

Słownik biograficzny mieszkańców gminy Radecznica, red. Regina Smoter-Grzeszkiewicz, wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna, wydruk komputerowy, Szczebrzeszyn 2010, ss. 44.

Działalność Ojców Bernardynów w Radecznicy w latach 1945 – 1950, oprac. Regina Smoter-Grzeszkiewicz, (wydruk komputerowy), wydawca – Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna, Szczebrzeszyn 2010, ss. 15.

Smoter-Grzeszkiewicz Regina, Epitafia – poezja i ból w kamieniu zaklęte, cz. II, wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna, wydruk komputerowy, Szczebrzeszyn 2010, ss. 24.Dzisiaj po nich cisza… Wspomnienia o ludności żydowskiej, red. Regina Smoter-Grzeszkiewicz, wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna (wydruk komputerowy), Szczebrzeszyn 2010, ss. 32.

Historia

Ajewski Konrad, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856, wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2010, ss. 722.

Banasiewicz – Szykuła Ewa, Szykuła – Żygawska Agnieszka, Niedźwiedź Józef, Szykuła Bogdan, Dzieje miejscowości gminy Łabunie powiat zamojski, z cyklu Dzieje Gmin Zamojszczyzny, tom IX, wydawca: Urząd Gminy Łabunie, Druk AKAPIT, Łabunie 2010, ss. 201.

Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku, red. Tadeusz Guz, Wojciech Lis, Ryszard Sobczuk, wydawnictwo Werset 2010, ss. 272.

Bondyra Wiesław, Lorentz Ewa, Prusicka-Kołcon Ewa, Korzeniowski Mariusz, Dzieje miejscowości gminy Zamość, Zamość 2010, ss. 320.

Feduszka Jacek, Zamojszczyzna w kulturze i historii Polski. Dziedzictwo umysłowe i historyczno-literackie regionu X-XX w., wydawca: Witryna Kresowa Zdzisław Kaźmierczuk, AKAPIT, Zamość-Lublin 2010, ss. 152.

Klukowski Zygmunt, Gawęda o starym Szczebrzeszynie, wydruk komputerowy, Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna, Szczebrzeszyn 2010, ss. 23.

Kołodziejczyk Romuald, Mój adres: Szczebrzeszyn Szlakówka, realizacja wydawnicza BEL Studio, Warszawa 2010, ss. 132.

Kuwałek Robert, Obóz zagłady w Bełżcu, druk: Drukarnia Magic, Lublin 2010.Najnowsza Historia Polski w plakatach i afiszach Zamojskiego Archiwum, oprac. Andrzej Kędziora, druk: Abacus, Zamość 2010, ss. 72.

Niedźwiedź Ewa, Niedźwiedź Józef, Kalisz Jan, Panasiewicz Janusz, Dzieje miejscowości gminy Hrubieszów powiat hrubieszowski, wydawca: Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, druk AKAPIT, Hrubieszów-Zamość 2010, ss. 232.

Prusicka-Kołcon Ewa, Zamek w Kryłowie, wydawca: Urząd Gminy w Mirczu, druk: Witryna Kresowa Zdzisław Kazimierczuk Zamość, Zamość 2010, ss. 56.

Szyszka Bogdan, Zamość europejskie miasto kultury, wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, druk: Zamdruk, Zamość 2010, ss. 100.Sztuka

Ars Armeniaca, Sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich, [katalog wystawy:] Muzeum Zamojskie w Zamościu, Zamość 2010, red. naukowa Waldemar Deluga, druk i oprawa: ARW Fine Grain, Zamość 2010, ss. 226.

Blaschke Kinga, Nasze własne, nasze polskie. Mit renesansu lubelskiego w polskiej historii sztuki, seria wydawnicza De Arte, Kraków 2010, ss. 80.Chopinowi – Nie wysłane listy [katalog wystawy:] październik – listopad 2010, RESTAURACJA – Galeria - Pub, BRAMA, Zamość, Organizator: Zamojskie Towarzystwo „RENESANS”, Druk ATTYLA, Zamość 2010, ss. 19.

Gąsianowski Adam, Horbaczewski Robert, Czar starej fotografii z albumów rodzin z Zamojszczyzny, ABACUS, Zamość 2010, ss. 256.

Krasny Piotr, Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777–1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego, seria wydawnicza De Arte, Kraków 2010, ss. 72.

Kurzej Michał, Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, seria wydawnicza De Arte, Kraków 2010, ss. 112.

Pawlicki Bonawentura, Najnowsza historia schodów ratusza w Zamościu, druk: wydawnictwo „Czuwajmy”, Kraków 2010, ss. 34.

Olga Siemaszko Ilustracje [katalog wystawy: red. Maria Grażyna Szpyra], Krasnobrodzki Dom Kultury 2010, wydawca: Krasnobrodzki Dom Kultury, Krasnobród 2010, ss. 48.

Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty. Ocalić od zapomnienia, XXV Międzynarodowy Plener Ilustratorów – Kawęczynek 2009, wydawca: Miasto Zamość, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria zamojska, druk: Drukarnia Attyla, ss.48.

Zabytki techniki codziennego użytku w Muzeum Zamojskim w Zamościu [katalog wystawy:] oprac. Piotr Kondraciuk, Leszek Sadowski, Maria Rzeźniak, Maria Dudziak, Jolanta Późniak-Głąb, Muzeum Zamojskie w Zamościu październik 2010- marzec 2011, Drukarnia Akapit, Zamość 2010, ss. 46.

Zimowy przegląd plastyki zamojskiej, [katalog wystawy:] Biuro Wystawa Artystycznych Galeria Zamojska 2010, druk: ATTYLA, Zamość 2010, brak pag.

Literatura


Leśmian Bolesław, Dzieła wszystkie, Poezje zebrane, oprac. Jacek Trznadel, PIW, Warszawa 2010, ss. 776

Banaszkiewicz Jerzy, Czas, wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna, wydruk komputerowy, Szczebrzeszyn 2010, ss.40.

Cichosz Jan Henryk, In blanco, wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2010, ss. 31 .

Cimek Edward Franciszek, Pod skrzydłami orła, Izbica 2010, druk Polianna, ss. 45.

Danel Jacek Krzysztof, Poeta z Siemierza. Antologia tekstów Bronisława Przyłuskiego z lat 1956-1980, w sto piątą rocznicę urodzin i trzydziestolecie śmierci. Londyn-Zamość 2010, ss.76.

Darda Stefan, Czarny Wygon. Słoneczna Dolina, wydawnictwo Videograf II, Chorzów 2010, ss. 269.

Domańska Maria, Słota Alina, Krasnobród wierszem pisany, druk: ARW Triada, Zamość -Krasnobród 2010, ss. 52.

Domańska Maria, Jak słońce pomagało wiośnie , druk ARW Triada, Zamość-Krasnobród 2010.

Dmitroca Zbigniew, Wierszykowy zawrót głowy, Polonijne Centrum Nauczycielskie, Lublin, 2010.

Dmitroca Zbigniew, Literki na cztery fajerki, wydawnictwo Świat Książki, Warszawa, 2010 .

Dmitroca Zbigniew, Ptasie psoty i zgryzoty, wydawnictwo Świat Książki, Warszawa, 2010.

Gałczyńska-Szurek Bożena, Tajemnice greckiej Madonny, wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2010, ss. 404.

Karczmarczyk Marian, Z bliska po pyskach, wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2010, ss. 105.

Rebizant – Siwiło Monika, Singiel, wydawnictwo Interwers, Łódź 2010, ss. 276.

Michał Słotwiński, Wspomnienie dalsze, współwydawca: Green Art, druk: Attyla, Zamość 2010, ss.78.

Katarzyna Żytomirska, Opowieści roztoczańskie. Okładka i ilustracje: Katarzyna Krasuska [Warszawa] 2010, ss.110.Literatura włoska na tle literatury europejskiej i światowej. Materiały z seminarium popularnonaukowego. Opracowanie redakcyjne: Danuta Zwolinska, wydawca: Książnica Zamojska, Zamość 2010, ss.60.

Najpiękniejsza historia świata. Nowy Testament w twórczości osób niewidomych i słabo widzących, wydawnictwo pokonkursowe, opracowanie redakcyjne: Danuta Wójcik, wydawca: Książnica Zamojska, Zamość 2010, ss.60.

O książce prawie wszystko, opracowanie redakcyjne: Halina Zielińska, wydawca: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Zamość 2010, ss. 38.

Wnuk Andrzej, Fun Club, wydawca: wydawnictwo Andrzej Wnuk, Zamość 2010, ss. 142.

Płyty

4. Zamojski Festiwal Kultury im. Marka Grechuty, DVD, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Zamość 2010.

„ARTE, CULTURA, MUSICA E...", Zamość 2010, DVD, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Zamość 2010.

Majewska Alicja, Miśkiewicz Dorota, Cugowski Piotr, Bałata Marek. Golgota Polska - Artyści Janowi Pawłowi II w hołdzie, wydawca: Polskie Radio, 2010.

Chopinowi – Nie wysłane listy, Multimedialny Pokaz Włodzimierza Pastuszaka, Płyta CD, Zamość 2010.

Czasopisma

„Archiwariusz Zamojski”, wydawca: Archiwum Państwowe w Zamościu, druk: ABACUS, nr 9, 2010, ss. 142.

„Nestor. Czasopismo Artystyczne”, R. IV, 1 (11) 2010, wydawca: Oficyna Wydawnicza „ELIPSA”, ss. 80.

„Skafander”, Pismo studenckie, marzec 2010, Nr 4, wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ss. 16.

„Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 4 (105) 2010, Wydawca: Zamojski Dom Kultury, druk: Abacus, Zamość 2010, ss. 130.

„Zapis czasu. Dziedzictwo i współczesność”, red. Elżbieta Gnyp, wydawnictwo „SPEKTRUM”, Zamość nr 3 2010, ss. 168.Wydawnictwa uniwersyteckie

Officina Simonidis. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zeszyty NaukoweFacta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, nr 3, Zamość 2010, ss. 324.

Monografie i OpracowaniaEuropa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, red. Henryk Chałupczak, Marek Pietraś, Piotr Tosiek, Zamość 2010, ss. 628.

Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, red. Henryk Chałupczak, Justyna Misiągiewicz, Edward Balashov, Zamość 2010.

Język polski. Współczesność – historia, red. Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda, Zamość 2010.

PodręcznikiEkologia w polityce, Waldemar Martyn, Zamość 2010, ss. 208.

Podstawy konstrukcji maszyn. Przewodnik do ćwiczeń projektowych, Aleksander Nieoczym, Zamość 2010, ss.144.

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Szyszka Bogdan, Zamość europejskie miasto kultury, wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, druk: Zamdruk, Zamość 2010, ss. 100.

„Barometr Regionalny”, nr 2 (20) 2010.Jan Paweł II - pytania o Polskę w Unii Europejskiej, materiały z V Sympozjum, Zamość, 2010.

„Biuletyn Informacyjny Nasze Forum” nr 47, 2010, red. Małgorzata Bzówka.

Metodyka nauczania wybranych przedmiotów za pomocą narzędzi multimedialnych na kierunku budownictwo, Zamość 2010.

Prace studenckich kół naukowych, społeczne, ekonomiczne i prawne problemy integracji europejskiej, Zamość 2010.


Orłowski Wojciech, Ewolucja ustrojów państw Unii Europejskiej, Zamość 2010.

Orłowski Wojciech, Ustrój państwa w erze integracji europejskiej, Zamość 2010.

„Zamojskie Studia i Materiały” R. XII, z. 1 (31), seria: Fizjoterapia, Zamość 2010.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna