„maksymilian” Instytucje pierwszego kontaktuPobieranie 27.95 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar27.95 Kb.

„MAKSYMILIAN”

Instytucje pierwszego kontaktu


Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej, ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 94 99, dyżury: wtorek – sobota w godzinach 1700 - 2000-

Grupy samopomocowe:

AL-ANON poniedziałek 1730-1930 (w RCT Maksymilian”),

A-A środa 1700-1900 (w RCT „Maksymilian”)

niedziela 900-1100(w RCT „Maksymilian”)niedziela 1115-1315 (plebania przy kościele p.w. św. Barbary)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna , tel. 81 752 11 50 (pisma składać w Urzędzie Miasta, komisja pracuje w każdy poniedziałek w godzinach 1530 – 1700 w lokalu Urzędu Miasta, pl. Kościuszki 22)

Poradnia Terapii Uzależnień ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, (siedziba Szpitala Powiatowego) tel. 81 752 00 82

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
ul Górnicza 3 , 21-010 Łęczna, tel. 81 752 07 41

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 83 74 codziennie w godz. 700 -1500 wtorek 800-1600

Komenda Powiatowa Policji Łęcznej, ul. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna, tel. 997 , 81  752 00 91, 81 752 00 92 czynna całą dobę.

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Akacjowa 11, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 31 90

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9,
21-010 Łęczna, tel. 81 462 31 11 codziennie w godz. 700 -1500

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej, ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna, codziennie w godz. 800 -1500 tel. 81 462 25 89

Pedagodzy i psycholodzy szkolni:

Gimnazjum nr 1, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 00 31

Zespół Szkół nr 1, ul. Szkolna 3, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 00 26

Zespół Szkół nr 2, ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 10 92

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach, Dom Samotnego Rodzica i Ofiar Przemocy w Kijanach, 21-077 Spiczyn, tel. 81 752 32 71

Kuratorzy Sądu Rodzinnego IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Ks. Kar. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik – zespoły kuratorskie
tel. sekr. 81 464 89 24
Zespół

„MAKSYMILIAN”

Instytucje pierwszego kontaktu


Regionalne Centrum Trzeźwości „Maksymilian” w Łęcznej, ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 94 99, dyżury: wtorek– sobota w godzinach 1700 - 2000-

Grupy samopomocowe:

AL-ANON poniedziałek 1730-1930 (w RCT Maksymilian”),

A-A środa 1700-1900 (w RCT „Maksymilian”)

niedziela 900-1100(w RCT „Maksymilian”)niedziela 1115-1315 (plebania przy kościele p.w. św. Barbary)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna , tel. 81 752 11 50 (pisma składać w Urzędzie Miasta, komisja pracuje w każdy poniedziałek w godzinach 1530 – 1700 w lokalu Urzędu Miasta pl. Kościuszki 22)

Poradnia Terapii Uzależnień ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, (siedziba Szpitala Powiatowego) tel. 81 752 00 82

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
ul Górnicza 3 , 21-010 Łęczna, tel. 81 752 07 41

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jaśminowa 4 21-010 Łęczna, tel. 81 462 83 74 codziennie w godz. 700 -1500 wtorek 800-1600

Komenda Powiatowa Policji Łęcznej, ul. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna , tel. 997 , 81 752 00 91, 81 752 00 92 czynna całą dobę.

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Akacjowa 11, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 31 90

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9,
21-010 Łęczna, tel. 81 462 31 11 codziennie w godz. 700 -1500

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej, ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna, codziennie w godz. 800 -1500 tel. 81 462 25 89

Pedagodzy i psycholodzy szkolni:

Gimnazjum nr 1, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 00 31

Zespół Szkół nr 1, ul. Szkolna 3, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 00 26

Zespół Szkół nr 2, ul. Jaśminowa 6, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 10 92

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kijanach, Dom Samotnego Rodzica i Ofiar Przemocy w Kijanach, 21-077 Spiczyn, tel. 81 752 32 71,

Kuratorzy Sądu Rodzinnego IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Ks. Kar. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik – zespoły kuratorskie
tel. 81 464 89 24

Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin, całodobowy telefon zaufania 81 534 60 60
ODDZIAŁY ODWYKOWE :
Zakład Lecznictwa Odwykowego – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Abramowicka 2,
20-709 Lublin tel.: 81 744 30 61

 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
  ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin tel. 81 744 30 61

 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
  ul Abramowicka 4b, 20-442 Lublin, tel. 81 744 30 61

 • Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul Abramowicka 4b,
  20-442 Lublin, tel. 81 744 30 61

Ośrodek Leczenia Uzależnień, ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, tel.: 81 532 13 82, 81 534 74 04

SP ZOZ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
ul. Kościelna 124, 21-200 Parczew tel. 83 355 21 71

SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny; ul. Klasztorna 4,
22-463 Radecznica, tel. 84 681 80 02 e:mail: poczta@spwszpradecznica

SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Szpitalna 53, 22-100 Chełm, tel. 82 565 54 37

SP ZOZ Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 20 07

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, tel. 81 751 45 61

SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Szpitalna 53, 22-100 Chełm tel.: 82 565 54 37

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Leśmiana 4 21-040 Świdnik tel.: 81 751 45 61 e:mail: nzozpzpiu@interia.pl

Punkt Konsultacyjny MONAR, ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 87 21 Kontakt – e:mail pk_monar leczna@vp.pl

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” , ul. Hutnicza 10, 20-218 Lublin tel. 81 745 10 10

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin,
ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 20-078 Lublin tel. 81 532 48 22

Folder wydano w ramach realizacji zadań zleconych do wykonania w formie wsparcia przez Urząd Miasta Łęczna i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin, całodobowy telefon zaufania 81 534 60 60
ODDZIAŁY ODWYKOWE :
Zakład Lecznictwa Odwykowego – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Abramowicka 2,
20-709 Lublin tel.: 81 744 30 61

 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
  ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, tel.: 81 744 30 61

 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
  ul Abramowicka 4b, 20-442 Lublin, tel. 81 744 30 61

 • Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu, ul Abramowicka 4b,
  20-442 Lublin, tel. 81 744 30 61

Ośrodek Leczenia Uzależnień, ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, tel.: 81 532 13 82, 81 534 74 04

SP ZOZ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
ul. Kościelna 124, 21-200 Parczew tel. 83 355 21 71

SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Klasztorna 4,
22-463 Radecznica, tel. 84 681 80 02 e:mail: poczta@spwszpradecznica

SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Szpitalna 53, 22-100 Chełm, tel. 82 565 54 37

SP ZOZ Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 20 07

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, tel. 81 751 45 61

SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Szpitalna 53, 22-100 Chełm tel.: 82 565 54 37

NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, ul. Leśmiana 4 21-040 Świdnik tel.: 81 751 45 61 e:mail: nzozpzpiu@interia.pl

Punkt Konsultacyjny MONAR, ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna, tel. 81 462 87 21 Kontakt – e:mail pk_monar leczna@vp.pl

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” , ul. Hutnicza 10, 20-218 Lublin tel. 81 745 10 10

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin,
ul. I Armii Wojska Polskiego 1, 20-078 Lublin tel. 81 532 48 22


Folder wydano w ramach realizacji zadań zleconych do wykonania w formie wsparcia przez Urząd Miasta Łęczna i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna