Mariola bidzan: „Nastoletnie matki”Pobieranie 23.68 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar23.68 Kb.
Mariola BIDZAN: „Nastoletnie matki”
Psychologiczne problemy związane z dorastaniem Inicjacja seksualna Medyczne aspekty ciąży, porodu i połogu u nastolatek Sytuacja psychologiczna nastolatek w ciąży Społeczne aspekty ciąży, porodu, połogu nastoletnich dziewcząt
Urszula KŁOSEK: „Niby-życie w Nibylandii”

Zbiór scenariuszy przeznaczony jest dla gimnazjalistów (ale nie tylko) i zawiera propozycje ciekawego i praktycznego podjęcia istotnych problemów młodych. Lęki i obawy młodzieży i ucieczka przed nimi. Iluzje i cechy konsumenta. Jak wpływa na młodzież mroczna pop-kultura? W jaki sposób uzależniają gry komputerowe? Na jakich potrzebach i tęsknotach nastolatków żerują reklamy - to tylko niektóre z zagadnień podejmowanych przez autorów scenariuszy.

Urszula OSZWA : „Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej”

Celem opracowania jest przybliżenie nauczycielom problematyki zaburzeń rozwoju i zachowania, aby potrafili pomóc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obecnym w ich klasie szkolnej, oraz aby umieli postępować z dzieckiem stosownie do jego możliwości i ograniczeń, a także wiedzieli, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Książka ma jednocześnie charakter podręcznika i poradnika ze wskazówkami i zaleceniami do pracy terapeutycznej dla osób niezajmujących się terapią zaburzeń rozwojowych w sposób profesjonalny, a mających z nimi kontakt na co dzień z powodu wykonywanego zawodu. Publikacja jest adresowana do nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz

integracyjnego, a także do pedagogów i rodziców.
Jerzy GORZELNIK: „Dziedzictwo

górnośląskiego baroku. Opactwo cysterskie w Rudach Wielkich 1648 - 1810 ”

Dzieje śląskiego klasztoru w okresie baroku przedstawione poprzez pryzmat sztuki: poznajemy kolejne fazy istnienia opactwa, jego wystroju, działalność na polu budownictwa poszczególnych opatów, postaci artystów dekorujących wnętrza. Książka ukazuje znaczenie zakonnej tradycji i politycznych przemian, które wiodły od tryumfu cesarskiego katolicyzmu epoki habsburskiej, przez niepewność czasów wojen śląskich, po demontaż sojuszu tronu i ołtarza w dobie pruskiego panowania. Pozycja obowiązkowa nie tylko dla historyków sztuki, miłośników dziejów Śląska czy zainteresowanych historią zakonów w Polsce.


Lea Regine Koll: „Wychowanie bez przemocy. Zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów”

Książka ta pokazuje, jak wychowawcy w przedszkolu mogą sobie radzić w prosty sposób z konfliktami, do jakich często dochodzi między dziećmi. Zawiera propozycje, które są niezwykle cenną pomocą w kształtowaniu zgodnych relacji w przedszkolu, świetlicy i szkole. Podpowiada, jak dzięki różnorodnym zabawom i ćwiczeniom uczyć dzieci lepszego rozumienia siebie, konstruktywnego podejścia do swojej złości i sprawiedliwego rozwiązywania sporów.


Agnieszka NOWICKA : „Wybrane problemy osób starszych”

Wzrost populacji ludzi w starszym wieku powoduje, że w wielu krajach obserwuje się rosnące zainteresowanie tą generacją. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stały się przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych pedagogów, psychologów, socjologów, polityków, ekonomistów, demografów. Starzejące się społeczeństwo i zaspokajanie jego potrzeb jest wyzwaniem dla służb społecznych. Zwrócenie uwagi na wybrane problemy osób w starszym wieku, było przesłaniem niniejszego opracowania, które składa się z trzech uporządkowanych problemowo części. Pierwszą część poświęcono biologicznym, psychologicznym i społecznym aspektom starzenia się i starości. W drugiej części znajdują się rozważania na temat funkcjonowania osób starszych w różnych środowiskach (rodzina, dom pomocy społecznej) oraz ról społecznych oraz związanych z tym trudnościami. W trzeciej części przedstawiono problematykę dotyczącą wybranych form aktywności i terapii ludzi starych.Klaus-Jurgen TILLMANN: „Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie”

Przystępnie wprowadza w wiedzę o zależnościach między społeczeństwem, instytucjami i ich wpływem na rozwój osobowości. Kompletnie omawia proces socjalizacji właściwej dla danej pici, socjalizacji szkolnej oraz w wieku młodzieńczym. Wyczerpująco prezentuje interdyscyplinarne ujęcie tych zagadnień z punktu widzenia różnych teorii psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych. Wielokrotnie odnosi się do konkretnych, praktycznych problemów pedagogicznych.
Małgorzata STARZOMSKA: „Anoreksja : trudne pytania”


Niniejsza publikacja przedstawia wiedzę naukową i kliniczną dla czytelnika szerszego niż środowisko profesjonalistów. Sposób prezentacji aktualnej wiedzy o anoreksji w tej monografii pozwala na dotarcie do: rodziców osób chorych, nauczycieli i wychowawców, wreszcie do osób doświadczających problemów z anoreksją.

Dorota SMYKOWSKA: „Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim”

Przygotowane materiały metodyczne obejmują propozycje pracy z uczniami w zakresie nauczania różnych przedmiotów, a także scenariusze zajęć do wychowania do życia w rodzinie i przykłady zajęć bibliotecznych. Scenariusze zajęć mają za zadanie ukazać także metody aktywizujące, które przez wprowadzenie efektu zaciekawienia, nowości, zabawy uatrakcyjniają zajęcia i przez to zwiększają zaangażowanie uczniów. Książka jest kierowana zarówno do nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają pracę z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, jak również do tych z bogatym już doświadczeniem, z nadzieją, że podzielą się

oni z autorką swoimi uwagami na temat przydatności

proponowanych materiałów.
Piotr SZAROTA: „Psychologia uśmiechu”


Znajdziemy tu psychologiczne teorie uśmiechu oraz roli uśmiechu w kulturze społeczeństw, a także zjawisko uśmiechu w języku i w sztuce: malarstwie, fotografii, filmie. Autor porusza się po wielu dyscyplinach, które zajmują się zjawiskiem uśmiechu, takich jak: fizjologia, socjologia, historia obyczajów i sztuki oraz językoznawstwo i kulturoznawstwo. Dzięki temu praca ma charakter interdyscyplinarny i może być interesująca dla przedstawicieli różnych zawodów.

Ewa Zelenay: „Bajkowe mosty czyli całkiem inne bajki rodzinne: terapeutyczne opowiadania”"Bajkowe mosty" to utwór szczególny nie tylko dla dzieci, ale i rodziców. W bajkach nie ma baśniowego świata, lecz jest realna rzeczywistość, bliska ludziom współczesnym. Teksty uczą, jak pokonać niesprawiedliwość i zło, w jaki sposób odnaleźć się w sytuacjach trudnych dla dziecka. Bohaterowie są powszechnie znani, to pory roku, dynia, fasolki, strumień czy cebulka. Mają oni takie same problemy, jak ludzie. Wniosek z opowieści napawa optymizmem: życie trzeba zaakceptować i pokochać, co nie oznacza, że należy godzić się ze złem.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna