Materiał gramatyczny Część pierwszaPobieranie 360.82 Kb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar360.82 Kb.
  1   2   3   4   5

Części podręcznikaUczeń zna

Uczeń potrafiSłownictwo

Materiał gramatyczny

Część pierwsza
People andPlaces

Unitl


ReadmyLips

- przymiotniki opisujące typy

osobowości i cechy charakteru

(np. raponsibk, quick-tempered,

generous, decisiw, bossy, reserued,

smsitwe);

- słownictwo dotyczące wyglądu

zewnętrznego (np. hairstyk: straight,

wavy, atrly, blonde, brown; heigbt: tali,

shart, of medium height; agę: old,young,

middle-aged; otherfeatures: beard,

freddes, lerinkkś);

- nazwy ubrań (np.jeans, shorts, high-

heeled shoes,far coał, V-neckjumper,

bow-tie, cweralh, trainers);

- czasowniki używane z nazwami

ubrań (np. matcb.gpwith, suit,Jh,

put on, wear, try on);

- łączniki andaho, and ... as wett, but,

on the other band, bowever


- różnicę w użyciu i znaczeniu między

czasem Present Simple (do wyrażania

czynności zwyczajowych

i regularnych, upodobań

i czynności przyszłych opartych np.

na planie lekcji, rozkładzie jazdy

eto.) a czasem Present Continuous (do

wyrażania czynności tymczasowych,

mających miejsce w momencie

mówienia oraz zaplanowanych

czynności przyszłych);

- czasowniki nie występujące w czasie

Present Continuous (np. like, hate, don t

mind)- na podstawie podanych informacji i fotografii znanych osób opisać ich cechy charakteru

(np. Sylwester Stcdlone hasgpt lips with datm-turning comers. h means be is generous.);

- opisać cechy charakteru kolegi na podstawie kształtu jego ust;

- opisać cechy charakteru członków swojej rodziny;

- opisać wygląd zewnętrzny swojego najlepszego kolegi;

- na podstawie podanych informacji rozmawiać o cechach i wyglądzie innej osoby (np. A:

How old isjanet? B: Sbe 'sinher łatę thirties.);

- rozmawiać z kolegą o jego i swoim przyjacielu (np. A: Whaf 'syour bestjriend 's name? B: Her

name is Debbie.);

- wymienić części garderoby, które ma na sobie w sali gimnastycznej, w podróży, w pracy, na

przyjęciu etc. (np. When Igo to tbegym 1 wear a tracksuit and trainers.);

- mówić o tym, co lubi, a czego nie lubi robić;

- opisać siebie (wiek, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru etc.) w liście do kolegi z zagranicy

(pen-jriend)Realizowanie

wytycznych

Podstawy

programowejUwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

- cechy charakteru członków rodziny ucznia; - wygląd zewnętrzny kolegi ucznia;

- ubrania ucznia na różne okazje;

- lubiane i nie lubiane zajęcia ucznia


Rozwijanie kompetencji interkulturowej

- znani aktorzy amerykańscy i ich cechy charakteru; - powiedzenia i przysłowia dotyczące wyglądu zewnętrznego (np. Never trust appearances.)

Rozwijanie samodzielności

1. Trening strategii:

a) słownictwo

- odgadywanie z kontekstu znaczenia nieznanych słów;

' - zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń, tzw. kolokacji (np. casually dressed, on upttimednose);

- podawanie antonimów (np. cheafid - sad, guiet — talkatwe);

- tworzenie przymiotników od podanych rzeczowników i czasowników za pomocą

przyrostków (np. success -suazssfid, toact- actwe), antonimów za pomocą przedrostków

(np. attractwe — unattractive, polite - impolite) oraz przymiotników złożonych (np. a boy with acrly bair - a curly-bairedboy);

b) pisanie

- teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list o sobie do kolegi z zagranicy oraz jak opisać osobę;

- zasady stosowania interpunkcji

2. Możliwość samodzielnego przećwiczenia i powtórzenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference Unit 1

(w Podręczniku ucznia)


Części podręcznika

Uczeń zna

Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny

Część pierwsza

Peopk andPlacK

f

Unit2


.

(n the i ublic tye

Listening

& Speaking

Units 1-2


- przymiotniki określające cechy

charakteru (np. s/y, caring,

camplicated, aeatżue, bńght,

muironmentaHy-jriendly, sincere);

- przysłówki częstotliwości (np.

sometimes, usually, neuer, occasionaEy,

bardly ever);

- czasownik kok z różnymi

przyimkami (look after, lookfor, look

forwardto, look up)- zaimki względne (wrm, that, wbkh,

whose) oraz różnicę między zdaniami

względnymi ograniczającymi

(definingrelative dauses) a zdaniami

nieograniczającymi (non-dęfining

rdatim clauses)- wymienić sławne postacie i powiedzieć, z czego zasłynęły;

- zdefiniować różne zawody i przedmioty, stosując zaimki względne (np. A porter is someone who

auries suitcases);

- rozmawiać z kolegą o swoim hobby;

- opowiedzieć o czynnościach, które wykonuje zwykle, często, rzadko etc.

- rozmawiać z kolegą o ubraniu na przyjęcie (np. A: What areyougoing to wear to the barbecue

party? B: I tbink l'mgoingto wear my blackjeans and a black T-shirt.)',

— rozmawiać z kolegą, o tym, jakie ubrania powinien zabrać ze sobą w podróż służbową;

- zgłosić policjantowi zaginięcie dziecka w wesołym miasteczku (opisać jego wygląd

i ubranie);

- na podstawie podanych informacji opisać cechy charakteru osoby odpowiedniej do

wykonywania danego zawodu (np. Apoliceman should be responsible because the lives ofpeopk depend

on them);

- na podstawie podanych informacji opisać wygląd i cechy sławnej osoby,

- napisać wypracowanie o zaletach i wadach bycia sławnym


Realizowanie

wytycznych

Podstawy

programowyUwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

- hobby ucznia; - czynności, które uczeń wykonuje często, rzadko etc.

Rozwijanie kompetencji interkulturowej

- sławne postacie w kulturze i historii różnych państw (np. Napoleon Bonaparte, Daryl Hannah);

- powiedzenia dotyczące sławy (np. Try not to become a mań ofsucces, but rather try to become a mań ofvalue - Albert Einstein)Rozwijanie samodzielności

1. Trening strategii:

a) słownictwo

- odgadywanie z kontekstu znaczenia nieznanych słów;

- zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń, tzw. kolokacji (np. natural beauty, strong views);

- definiowanie (np. A camem is sometłńng wbich takes photographs.);

- podawanie synonimów (np. to revud - to show, beliejs - ideas);

- wyrazy często mylone (np.fomoiisjbr -poptdor with,-waitfor - expect);

- tworzenie przymiotników od rzeczowników i czasowników za pomocą przyrostków

(to wonder - wonderfid, dtznger - dongerous);

- korzystanie ze słownika jednojezycznego '•

b) czytanie - opis strategii, jak czytać tekst, by odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru

c) pisanie - teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak sporządzić opis osoby oraz wypracowanie

o zaletach i wadach danego zjawiska

d) słuchanie - opis strategii, jak odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru oraz rozwiązać zadanie typu prawda/fałsz

e) zadania typu English in Use - opis strategii, jak rozwiązać test luk wielokrotnego wyboru (multipk choice cloze test)

2. Możliwość samodzielnego przećwiczenia i powtórzenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grawimetr Reference Unit 2

(w Podręczniku ucznia)


Części podręcznika

Uczeń zna

Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny

Część pierwsza

People andPlaces

Unit3 Around tkeWorld

Culture Clips: Natura! Wonders- nazwy miejsc zakwaterowania na wakacjach (np.guest-house, campsite, hotel); - przymiotniki opisuące miejsce pobytu (np. unfriendly, dirty, awful, crowded,filthy, magnificeni); - słownictwo używane do opisu pogody (np. bot andsticky, wid, miny, doudy,freezing, snawy, stormy, windy); - słowa używane z czasami Past Simple (np. agp,yesterday, last month), Past Continuous (np. when, while, as), Present Perfect (np. never, already.yet, so far, far, sińce) i Present Perfect Continuous (np.Jbr, sińce)

- różnice w użyciu i znaczeniu między czasem Past Simple a Past Continuous, między czasami przeszłymi a czasem Present Perfect oraz między czasami Present Perfect i Present Perfect Continuous

- opowiedzieć, gdzie i kiedy zwykle spędza wakacje, jak spędza czas na wakacjach etc.; - przekonać kolegę, że powinien pojechać na wakacje w wybrane przez ucznia miejsce, opisując mu je (np. A: Wbat is Malta like? B: It 's reallyjabulous.); - na podstawie podanych informacji mówić o tym, jak pogoda wpływa na samopoczucie różnych osób (wp.Itwascoldandrainy.Hefeltunhappy, miserabk and depressed.); - na podstawie podanych informacji i ilustracji mówić o czynnościach postaci, stosując czasy Past Simple, Past Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous (np. Whik she was hcwing lunch someone stole her camera. She is tired; she bas been working sińce mcmmg.); - powiedzieć, które z opisanych osobliwości przyrodniczych uważa za najwspanialsze i dlaczego; - opowiedzieć o osobliwości przyrodniczych w swoim kraju; - zarezerwować pokój w hotelu; - napisać list z wakacji; - napisać list-zaproszenie

Realizowanie wytycznych

Podstawy programowejUwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

-wakacje ucznia; f - osobliwości przyrodnicze w kraju ucznia

Możliwość wyrażania własnej opinii ucznia

- najwspanialszy cud natury

Interdyscyplinarność

-wakacje w różnych miejscach świata, np. w Madrycie, na Krecie etc. (geografia); - osobliwości przyrodnicze, np. wodospad Wiktorii na rzece Zambezi, Wielki Kanion, Mount Everest (geografia); - opisywanie pogody (geografia)

Rozwijanie kompetencji interkulturowej

- powiedzenia i przysłowia dotyczące podróży i rozrywki (np. AUwork andnoplay makesjack a duli boy}

Rozwijanie samodzielności

1. Trening strategii: a) słownictwo - odgadywanie z kontekstu znaczenia nieznanych słów; - zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń, tzw. kolokacji (np. to do same sightseeing, afabulous hotel); - podawanie antonimów (np. sumy - chudy, delidous - disgusting); - tworzenie przymiotników od rzeczowników (np. wind - windy, hunger - hungry) b) pisanie - teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak napisać list z wakacji oraz list-zaproszenie c) zadania typu English in Use- opis strategii, jak tworzyć transformacje ze słowem kluczowym (key word transformatums) oraz jak wyszukiwać zbędne lub błędne wyrazy w tekście (error correction) 2. Możliwość samodzielnego przećwiczenia i powtórzenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference Unit 3 (w Podręczniki ucznia)

Projekt

- plan wycieczki dookoła świata - miejsca godne odwiedzenia w kraju ucznia, w krajach anglojęzycznych i na świecie

Części podręcznika

Uczeń zna

Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny

Część pierwsza

Peopk andPlac.es

Unit4 Tra-udlm 'Taks

Listening & Speaking Units 3-4- nazwy miejsc do zwiedzania w mieście (np. zoo, beach, bridge, thane park, galkry); - przymiotniki opisujące miejsca (np. colourjul, perfect, gorgeous, tiny, ddigbtful, lively) oraz wyrażenia odnoszące się do zmysłów (np. crashing waves, rustling leaues, smdl ofwet soi!); - zajęcia na wakacjach (np. visit museum, go sightseeing, buy souvmirs, taste localfood); - zwroty używane przy udzielaniu wskazówek, jak dojść do danego miejsca (np.go straight on, turn lefi, carry on untilyou get ...) - czasownik run z różnymi przyimkami (run into, run out of, run after, run over)

- przyimki miejsca (aboue, next to, beside, opposite, bdow, aver, by); - zasady stosowania przedimka określonego tbe; - konstrukcję such/so ... that ... (np. It was such a livdy place that I went out evay nigbt.)

- opowiedzieć o swojej podróży za granicę, dokąd, kiedy i z kim pojechał; - mówić o swoim ulubionym rodzaju wakacji i wymarzonych wakacjach, z kim i gdzie pojedzie; - na podstawie podanych informacji zdecydować z kolegą, które miejsca zwiedzą w czasie wycieczki do Londynu; - na podstawie podanych informacji zarekomendować miejsce (np. You really ought to visit Dimeyland as ii Ijimfor tbe -wbokfamily); - na podstawie planu miasta udzielić koledze wskazówek, jak dojść do danego miejsca; - mówić o różnych środkach transportu i ich przeznaczeniu na wakacjach (np. I-would use a bicyde to go for a ride in the countryside.); -zarezerwować bilet na samolot, pociąg, autobus; - zarezerwować miejsce na kempingu; - porównać wakacje zimą w górach i latem nad morzem; - opisać wizytę w miejscu godnym zwiedzenia w swoim kraju; - napisać raport oceniający miejscowość wakacyjną

Realizowanie wytycznych

Podstawy programowejOdwoływanie się do indywidualnych upodobań i zainteresowań ucznia

- ulubiony rodzaj wakacji ucznia

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

- podróż zagraniczna ucznia

Interdyscyplinarność

- Kalifornia i Hawaje (geografia); - miejsca godne zwiedzenia w Londynie (geografia)

Rozwijanie kompetencji interkulturowej

- Kalifornia i Hawaje; - miejsca godne zwiedzenia w Londynie; - powiedzenia i przysłowia dotyczące podróży (np. When in Rome do as tbe Romans do.)

Rozwijanie samodzielności

1. Trening strategii: a) słownictwo - odgadywanie z kontekstu znaczenia nieznanych słów; - zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń, tzw. kolokacji (np. steep roads, palm trees); - podawanie synonimów (np. smali - tiry, good -fantastić); - podawanie antonimów (n.p.Jresh - stale, acdting - duli); - tworzenie przymiotników od rzeczowników za pomocą przyrostków (np. sense - senseless, peace -peacefid); - wyrazy często mylone (np. to bok - to watcb - to see, to take - to bring) b) czytanie - opis strategii, jak czytać tekst, by dopasować podane informacje do części tekstu c) pisanie - teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak opisać wizytę w miejscu godnym zwiedzenia d) słuchanie - opis strategii, jak wstawić brakujące informacje w tekście oraz jak dopasować informacje do osoby 2. Możliwość samodzielnego przećwiczenia i powtórzenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference Unit 4 (w Podręczniku ucznia)

Projekt

- plan wycieczki po Polsce dla zagranicznego turysty

Części podręcznika

Uczeń zna

Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny

Część pierwsza

Peopk and Plaas

UnitS Etycy Reading


- przymiotniki używane w opowiadaniach do wzbogacenia i ubarwienia ich treści (np. doudless s/y, moonless night, pebbly beach, steep mountain, wugb sea, narrcne Street); - przymiotniki opisujące samopoczucie (np. scared, anncyed, miserable, terrified, glad, tkrilled, furiom)

- różnice w użyciu między czasem Past Simple (do wyrażania czynności w określonym czasie w przeszłości i czynności następujących po sobie w przeszłości), a czasem Past Continuous (do wyrażania czynności trwających w określonym czasie w przeszłości); — konstrukcję usedto do wyrażania zwyczajowych czynności i stanów w przeszłości

- opisać zdarzenia i uczucia bohaterów na ilustracji; - powiedzieć, jak czuje się w różnych sytuacjach (np. Ifeel happy when Igo on holiday); — na podstawie ilustracji i podanych informacji mówić, co robiły postacie w przeszłości, stosując czasy Past Simple i Past Continuous (np. Angela was driving to work when her mobile pbone rang); - rozmawiać z kolegą, którego dawno nie widział, o najnowszych wydarzeniach w jego życiu; - dopisać początek lub koniec do podanego opowiadania

Realizowanie wytycznych

Podstawy programowejUwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

- uczucia ucznia w różnych sytuacjach

Rozwijanie kompetencji interkulturowej

- powiedzenia i przysłowia dotyczące historyjek i opowiadań (np. There arę no duli subjects; tbere arę only duli writers)

Rozwijanie samodzielności

1. Trening strategii: a) słownictwo - odgadywanie znaczenia nieznanych słów z kontekstu; - zapamiętywanie całych fraz i wyrażeń, tzw. kolokacji (np. a moonlit night, to rain heamly); - podawanie antonimów (np.Jreezing - boiling, to land - to take oj) b) pisanie - teksty przykładowe oraz opis strategii i ćwiczenia wskazujące, jak rozpocząć i zakończyć opowiadanie; - zasady stosowania interpunkcji 2. Możliwość samodzielnego przećwiczenia i powtórzenia zagadnień gramatycznych w sekcji Grammar Reference Unit 5 (w Podręczniku ucznia)
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna