Matura 2013 tematy na ustny egzamin z języka polskiegoPobieranie 48.57 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar48.57 Kb.
MATURA 2013

TEMATY NA USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO


 1. Funkcje kreacji wizerunku artysty w utworze literackim. Przedstaw je, odwołując się do dwóch wybranych powieści.

 2. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Przedstaw je, analizując wybrane powieści.

 3. Role maski historycznej w dziełach. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 4. Artystyczne funkcje świata widzianego oczyma dziecięcego bohatera literackiego. Omów problem, analizując wybrane nowele pozytywistyczne.

 5. Symbolika sztuki średniowiecznej. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 6. Różnorodne funkcje motywu genezyjskiego w literaturze pozytywistycznej. Przedstaw je, analizując wybrane utwory epoki.

 7. Różnorodne ujęcia konfliktu pokoleń przedstawionego w literaturze XIX wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

 8. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia, odwołując się do współczesnej literatury.

 9. Literackie reinterpretacje mitu o Syzyfie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literatury XX wieku.

 10. Literackie inspiracje mitem o Prometeuszu. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 11. Porównaj różne postawy człowieka wobec żywiołów natury. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich oświecenia i romantyzmu.

 12. Przedstaw różne funkcje obrazu burzy. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 13. Próby przezwyciężenia poczucia bezsensu życia. Określ ich charakter, analizując wybrane utwory Leopolda Staffa z okresu Młodej Polski.

 14. Funkcje dzieł sztuki w utworach literackich. Przedstaw je, analizując wybrane utwory.

 15. Problemy okresu dorastania człowieka. Scharakteryzuj je, analizując biografie wybranych bohaterów literackich.

 16. Radości i smutki dzieciństwa. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literackie.

 17. Omów problem wpływu historii na los człowieka. Realizując temat, odwołaj się do wybranych utworów literatury dwudziestolecia międzywojennego i współczesnej.

 18. Różne sposoby pisania o przeżyciach wewnętrznych człowieka. Omów problem na przykładach z utworów wybranych z literatury po 1939 roku.

 19. Różne sposoby pisania o cierpieniu. Omów problem na przykładach z utworów literatury staropolskiej.

 20. Literackie wizerunki patriotów. Omów temat, odwołując się do utworów romantycznych i pozytywistycznych.

 21. Różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.

 22. Człowiek w sytuacji zagrożenia. Przedstaw różne postawy bohaterów literatury wojny i okupacji.

 23. Tęsknota za ojczyzną jako czynnik wpływający na postawy bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literatury XIX wieku.

 24. Umiłowanie wolności jako czynnik kształtujący postawy bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów romantyzmu.

 25. Poezja religijna – wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyrażania uczuć.

 26. Różne obrazy stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane fragmenty Biblii i teksty literackie.

 27. Funkcje dialogu człowieka z Bogiem. Omów je, analizując wybrane utwory..

 28. Portrety cudzoziemców w literaturze polskiej. Przedstaw je, analizując wybrane utwory.

 29. Epistolografia dawna i współczesna. Omów tematykę i formę listów, analizując wybrane przykłady z dwóch epok.

 30. Biografia autora jako klucz do odczytania jego twórczości. Opracuj temat, analizując wybrane teksty literackie.

 31. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw problem, analizując utwory i różnych epok.

 32. Problem antysemityzmu. Rozważ zgubne skutki braku tolerancji, analizując wybrane utwory pozytywistyczne.

 33. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Omów je, odwołując się do wybranych przykładów.

 34. Karykatury Polaków w literaturze. Analizując wybrane utwory, omów sposoby kreowania postaci.

 35. Rosja w oczach pisarzy polskich. Przedstaw różne obrazy, odwołując się do utworów literackich dwóch epok.

 36. Mowa ezopowa. Omów zjawisko, analizując wybrane utwory XIX i XX wieku.

 37. Przedstaw obrazy dworu polskiego, analizując ich rolę w staropolskich utworach literackich

 38. Dylematy młodych. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

 39. Konflikty młodych i starych. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

 40. Polemika romantyków z racjonalistami. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

 41. Ludowa wizja świata w utworach romantycznych. Przedstaw problem, analizując wybrane teksty literackie.

 42. Portrety postaci obłąkanych w literaturze. Przedstaw ich funkcję, analizując wybrane teksty

 43. Rola didaskaliów w utworze dramatycznym. Przedstaw problem, analizując wybrane teksty literackie.

 44. Rola motta w utworze literackim. Przedstaw problem, analizując wybrane teksty.

 45. Dylematy zakochanych. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie.

 46. Portrety władców. Przedstaw problem, analizując wybrane teksty literackie z dwóch epok.

 47. Różne wizje zaświatów. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie.

 48. Różne wizje raju na ziemi. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie.

 49. Rozterki rządzących. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

 50. Racje serca i rozumu. Przedstaw dylematy wybranych bohaterów literackich.

 51. Funkcje ogrodu w utworach literackich. Omów je, analizując wybrane teksty literackie.

 52. Motyw matki cierpiącej – omów temat, analizując wybrane dzieła literackie.

 53. Dramat człowieka samotnego. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie.

 54. Dramat tułacza. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie.

 55. Dramat nieszczęśliwych kochanków. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie.

 56. Radości zakochanych. Scharakteryzuj wybrane postaci literackie i omów ich rolę we wskazanych utworach.

 57. Motyw gór w twórczości pisarzy młodopolskich. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

 58. Związki bohaterów z morzem. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

 59. Literackie portrety kobiet. Omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach.

 60. Etos rycerza średniowiecznego w literaturze fantazy. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

 61. Etos lekarza-przedstaw problem, analizując zachowania wybranych bohaterów literackich.

 62. Etos nauczyciela-przedstaw problem, analizując zachowania wybranych bohaterów literackich.

 63. Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości wybranych autorów.

 64. Metamorfoza bohatera literackiego, jej sens i wiarygodność. Omów na wybranych przykładach.

 65. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema. Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science–fiction.

 66. Różne kreacje outsidera we współczesnej literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranych utworów oraz biografii ich twórców.

 67. Literatura faktu. Analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.

 68. Funkcje motywów muzycznych w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 69. Młodzi gniewni w literaturze romantycznej, modernistycznej, współczesnej. Przedstaw ich problemy, analizując wybrane przykłady.

 70. Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.

 71. Funkcje inspiracji biblijnych w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

 72. Funkcje inspiracji antycznych w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

 73. Rola motywu dumy twórczej. Przedstaw na wybranych przykładach.

 74. Różne obrazy rozstania w utworach literackich. Rozważ ich funkcje, analizując wybrane przykłady.

 75. Konflikty pokoleń w utworach literackich. Rozważ problem, analizując wybrane przykłady.

 76. Funkcje scen batalistycznych w literaturze. Rozważ problem, analizując wybrane utwory.

 77. Różne role postaci historycznych w literaturze. Rozważ problem, analizując wybrane przykłady.

 78. Portrety przyjaciół w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 79. Różne relacje między rodzicami i dziećmi. Omów na wybranych przykładach.

 80. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny... Refleksja na temat najnowszej literatury polskiej (np. O. Tokarczuk, T. Tryzna, P. Huelle, A. Stasiuk).

 81. Moralne koszty zdobycia pieniędzy i sławy. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane teksty literackie.

 82. Polskie mity narodowe i polemika z nimi. Omów temat, odwołując się do twórczości wybranych autorów.

 83. Filozoficzne inspiracje polskiej poezji XX wieku. Zrealizuj temat, odwołując się do twórczości wybranych autorów.

 84. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych tekstów.

 85. Polski dwór – od sielanki do groteski. Przedstaw różne ujęcia tego tematu w literaturze.

 86. Carpe diem - piewcy radości życia i urody codzienności. Przedstaw na podstawie wybranych utworów różnych okresów literackich.

 87. Człowiek w odwiecznej wędrówce do szczęścia. Omów zagadnienie na podstawie dzieł literackich i filozoficznych różnych epok.

 88. Obraz powstania styczniowego w literaturze XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.

 89. Sposoby kreowania przestrzeni i czasu w twórczości B. Schulza. Przedstaw na wybranych przykładach.

 90. Krajobrazy polskie w liryce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 91. Bohater literacki jako alter ego twórcy dzieła. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 92. Motywy franciszkańskie w poezji Jana Twardowskiego. Omów na wybranych przykładach.

 93. Żart i ironia w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów problem na wybranych przykładach.

 94. Różne wizje szczęśliwej rodziny. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie.

 95. Różne obrazy miasta w literaturze. Omów problem, analizując wybrane utwory.

 96. Motyw labiryntu w utworze literackim. Omów problem na wybranych przykładach.

 97. Bohater prozy Marka Hłaski. Przedstaw go, odwołując się do problematyki wybranych utworów.

 98. Dramat cywila w powstaniu warszawskim. Omów problem, analizując twórczość Mirona Białoszewskiego.

 99. Portrety postaci idealizowanych. Omów problem, analizując wybrane utwory.

 100. Rola sakralizacji w kreowaniu świata przedstawionego. Omów problem na wybranych przykładach.

 101. Człowiek wobec swego przeznaczenia. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

 102. Zwyczaje i obyczaje ludowe w literaturze. Przedstaw sposoby ich ukazywania, analizując celowo dobraną literaturę z trzech epok.

 103. Różne funkcje motywu uczty w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach.

 104. Kryzys wartości i zagubienie człowieka we współczesnym świecie. Omów problem, interpretując wybrany materiał literacki.

 105. Czas i przemijanie w literaturze. Omów stosunek człowieka do tego zjawiska, interpretując wybrane utwory z różnych epok.

 106. Satyra jako narzędzie walki z przywarami ludzkimi dawniej i dziś. Omów, analizując wybrane utwory literackie.

 107. Wybitni Polacy w literaturze. Przedstaw, analizując stosowne przykłady z literatury wybranych epok.

 108. Literackie i filozoficzne wyobrażenia o życiu szczęśliwym. Zinterpretuj wybrane dzieła, uwzględniając kontekst epoki.

 109. Paraboliczność i dokumentaryzm- dwa sposoby prezentacji świata w literaturze współczesnej. Omów problem na wybranych przykładach.

 110. Funkcja alegorii w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 111. Symbolika kolorów w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

 112. Antyczne fascynacje Zbigniewa Herberta. Przedstaw je, interpretując wiersze poety.

 113. Pogranicza literatury i publicystyki. Omów ten problem, interpretując celowo dobrany materiał literacki.

 114. Galeria postaci szlacheckich w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 115. Moralne dylematy spiskowców. Rozważ problem na wybranych przykładach.

 116. Różne oblicza heroizmu. Rozważ problem na wybranych przykładach.


ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
 1. Wpływ komercji na kształt współczesnej literatury i kina. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych.

 2. Kreacja Chopina w literaturze, sztuce i filmie. Omów na wybranych przykładach.

 3. Biblia jako źródło inspiracji poetów i malarzy renesansu i baroku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 4. Tatry w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

 5. Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach.

 6. Portrety kobiet w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.

 7. Polskie powstania narodowe w malarstwie, teatrze, filmie, literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach.

 8. Przedstaw sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.

 9. Alegoria i symbol jako środki wyrazu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 10. Komiks- „papka” dla umysłu czy jeden z najpopularniejszych sposobów przekazu fabularnego? Omów temat na wybranych przykładach.

 11. „ Szary człowiek też jest bohaterem”- przedstaw współczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera.

 12. Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców.

 13. Ludzie pracy w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw ich kreacje (na wybranych przykładach).

 14. Powroty do motywów mitologicznych i biblijnych. Rozważ zagadnienie odwołując się do literatury i sztuki.

 15. Przedstaw kreacje Żydów w literaturze i sztuce polskiej.

 16. Przedstaw i omów wpływ filozofii na literaturę i sztukę na przykładzie różnych epok.

 17. Obraz Warszawy w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 18. Motywy dzieciństwa w literaturze i malarstwie różnych epok. Zanalizuj dowolne przykłady.

 19. Holocaust w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 20. Motyw przemijania w literaturze i sztuce różnych epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady.

 21. Brzydota jako kategoria estetyczna w literaturze i sztuce. Zanalizuj dowolne przykłady.

 22. Pocztówka z PRL-u (lata '45 - '56) - omów wpływ doktryny socrealizmu na literaturę i sztuki plastyczne.

 23. „Dowiedziałem się, że pośrednio kładłem podpis pod śmiercią tysięcy ludzi, że nawet tę śmierć powodowałem, uważając za słuszne czyny i zasady, które j ą nieuchronnie sprowadzały" (A.Camus, „Dżuma"). Przedstaw problem kary śmierci w wybranych dziełach literackich, filmowych i / lub teatralnych.

 24. Między nieskończonością, a nicością - zaprezentuj, jak wybrani twórcy literatury i malarstwa portretują człowieka renesansowego.

 25. Groteska jako reakcja na przedawkowanie powagi, patosu i piękna w ocenie świata i człowieka - przedstaw temat, odwołując się do literatury i sztuk plastycznych.

 26. Zaprezentuj, jak Hieronim Bosch, Rembrant van Rijn i wybrane teksty literackie opowiadają historię syna marnotrawnego.

 27. Przedstaw rolę stołu w procesie integracji rodziny (na wybranych przykładach literackich, filmowych i / lub teatralnych).

 28. Być albo mieć - to alternatywa, przed którą staje każdy człowiek. Scharakteryzuj bohaterów literackich i filmowych, którzy dokonywali takich wyborów.

 29. Charakterystyka społeczeństwa polskiego. Ukaż obraz w oparciu o wybrane utwory XIX i XX wieku z odwołaniem do historii i tradycji.

 30. Światło i ciemność jako ważny motyw w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 31. Moralne rozterki w literaturze i kinie XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.

 32. Omów zachowania człowieka w przypadkach ekstremalnych na przykładzie wybranych utworów literackich i filmowych.

 33. Zaprezentuj wizerunki Chrystusa w literaturze i sztuce.

 34. Przedstaw postaci aniołów w literaturze i sztuce.

 35. Turpizm jako ważne zjawisko w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 36. Literatura, malarstwo, rzeźba odzwierciedleniem ideałów epoki. Zanalizuj wybrane przykłady.

 37. Motywy animalistyczne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 38. Symbolika kolorów w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 39. Scharakteryzuj motyw rozstania w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego znaczenie w wybranych dziełach kultury.

 40. Strój jako element znaczący w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

 41. Rozważ wzajemne wpływy i paralele literatury i malarstwa. Odwołaj się do tekstów kultury z dwóch epok.

 42. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie baroku. Przedstaw na wybranych przykładach.

 43. S. Wyspiański - artysta wszechstronny. Rozważ problem, przywołując wybrane dzieła literackie i plastyczne tego artysty.

 44. Używając argumentów z dziedziny literatury i kultury, przekonaj swoich rówieśników, że prowincja nie musi oznaczać izolacji od świata. Ma natomiast powody, by szczycić się tradycjami i dorobkiem kulturowym oraz inspirować twórczo.

 45. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.

 46. Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi.

 47. Orientalizm w literaturze i sztuce. Omów zjawisko i sposób jego funkcjonowania na podstawie wybranych utworów.

 48. Język teatru i język literatury. Odwołując się do utworów wybranego dramaturga, porównaj dzieła literackie z ich adaptacjami teatralnymi.

 49. Omów zjawisko poezji śpiewanej na wybranych przykładach.

 50. Dzieło sztuki w literaturze, literatura w dziełach sztuki - omów wzajemny wpływ różnych dziedzin działalności artystycznej i przenikanie się tematów na wybranych przykładach.

 51. Współczesny moralitet - w literaturze, teatrze, filmie i innych sztukach. Zinterpretuj i omów na wybranych przykładach.

 52. „Quo vadis" Sienkiewicza i jego filmowe adaptacje. Którą z nich uważasz za najbardziej udaną?

 53. Literackie i malarskie kreacje szatana. Omów wybrane przykłady z różnych okresów kultury.

 54. Pieta -jej różnorodne ujęcie w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 55. Wielkie powieści europejskie końca XIX wieku w adaptacjach filmowych. Porównaj sposób kreowania świata przedstawionego w dziele literackim i w jego adaptacji filmowej.

 56. Rzeczywistość zdeformowana. Przedstaw różne (sposoby) formy odchodzenia od realizmu w literaturze i malarstwie lub filmie XX wieku.

 57. Przedstaw kulturotwórcze znaczenie Krakowa i Zakopanego w życiu literackim Młodej Polski.

 58. Interpretacja i sposoby kreowania czasu w sztuce literackiej i filmowej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.

 59. Motyw Pasji. Interpretując wybrane przykłady realizacji tego motywu w literaturze, filmie i w malarstwie, porównaj specyfikę środków obrazowania typowych dla różnych dziedzin artystycznych i wyciągnij wnioski.

 60. Morze w literaturze i sztuce. Omów problem, analizując funkcje tego motywu na podstawie wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki.

JĘZYK 1. Błąd językowy jako źródło komizmu. Zanalizuj temat, wykorzystując polskie teksty kabaretowe.

 2. Eksperymenty językowe w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 3. Elementy turpizmu w stylistyce literatury współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 4. Emocje w języku bohatera literackiego. Przedstaw językowe środki ekspresji w dziełach literackich wybranej epoki.

 5. Gwara ludowa i stylizacja gwarowa w tekstach piosenek współczesnych zespołów i solistów. Zanalizuj na wybranych przykładach.

 6. Imię, nazwisko, przydomek, pseudonim. Omów różne typy i funkcje osobowych nazw własnych w literaturze.

 7. Językowe środki kształtowania wypowiedzi lirycznej na przykładzie twórczości wybranego poety.

 8. Komizm słowny w wybranych dramatach XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 9. Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności z tekstem, określ funkcje językowe.

 10. Od Biblii królowej Zofii do Biblii Tysiąclecia. Zestawiając wybrane fragmenty różnych tłumaczeń Biblii, przedstaw różnice wynikające z interpretacji tłumaczy i rozwoju polszczyzny.

 11. Od znaczenia etymologicznego do realnego. Odwołując się do wybranych przykładów, omów zmiany znaczeniowe we współczesnej polszczyźnie.

 12. Omów funkcje gwary podhalańskiej w tekstach K. Przerwy-Tetmajera, S. Wyspiańskiego i J. Tischnera.

 13. Perswazja czy manipulacja? Omów funkcję środków językowych we współczesnej reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej.

 14. Różne czy takie same językowe środki perswazji w publicystyce dawnej i współczesnej? Zbadaj problem, analizując język kilku wybranych tekstów publicystycznych.

 15. Słownictwo i frazeologia o literackim rodowodzie. Omów zagadnienie, opierając się na zebranym materiale językowym.

 16. Zjawisko nowomowy na przykładzie “Trybuny Ludu”. Analiza wybranych przykładów z jednego rocznika

 17. Żart językowy i jego funkcje w różnych gatunkach literackich. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.

 18. Funkcja magiczna języka i jej zastosowanie w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując wybrane przykłady.

 19. Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

 20. Dialektyzacja w tekstach literackich i jej funkcje. Omów zagadnienie, uwzględniając cechy fonetyczne, fleksyjne, składniowe i leksykalne wybranych tekstów.

 21. Zanalizuj środki językowe charakterystyczne dla gwary środowiskowej myśliwych.

 22. Indywidualizacja języka bohaterów literackich. Omów jej sposoby na wybranych przykładach z różnych epok.

 23. Język współczesnej publicystyki-nowomowa czy poprawna polszczyzna? Zbadaj problem, odwołując się do wybranych tekstów prasowych.

 24. Zwroty grzecznościowe dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 25. Język ludzi radia i telewizji. Odwołując się do konkretnych przykładów, przedstaw najczęściej pojawiające się typy błędów i przeprowadź ich analizę.

 26. Nazwy współczesnych zespołów muzycznych. Omów je pod względem etymologicznym, semantycznym i słowotwórczym. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 27. Język miłości w literaturze baroku. Zanalizuj wybrane przykłady literackie.

 28. Język mojego pokolenia. Omów typowe zjawiska i procesy na wybranych przykładach.

 29. Wpływ kultury masowej na kształtowanie się współczesnej polszczyzny. Omów problem na wybranych przykładach.

 30. Funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok. Omów
  na wybranych przykładach.

 31. Polszczyzna początku XXI wieku. Scharakteryzuj język wybranych środowisk.

 32. Omów pochodzenie nazw osiedli, dzielnic i ulic w Twojej miejscowości.

 33. Język dawnych i współczesnych polityków. Omów i porównaj typowe zjawiska, i procesy na wybranych przykładach.

 34. Językowe środki wyrazu w prasie młodzieżowej. Zanalizuj język wybranych czasopism.

 35. Styl przemówień. Omów na wybranych przykładach z XX wieku.

 36. Stylizacja, pastisz, polemika z tradycją na przykładzie wybranych tekstów piosenek współczesnych polskich zespołów muzycznych. Rozwiń temat.

 37. Język mediów. Omów główne tendencje na wybranych przykładach.

 38. Styl retoryczny w literaturze staropolskiej i w powieściach H. Sienkiewicza. Zanalizuj i omów wybrane przykłady.

 39. Zapożyczenia w języku polskim i ich związki z rozwojem nauki, techniki
  i kultury. Omów na wybranych przykładach.

 40. Wpływ języków: łacińskiego, niemieckiego i czeskiego na kształtowanie się języka polskiego. Omów na wybranych przykładach.

 41. Omów najczęstsze błędy językowe, które dostrzegasz w swoim środowisku rówieśniczym i rodzinnym. Wskaż przyczyny powstawania błędów.

 42. Rodzaje neologizmów i ich funkcje w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 43. Scharakteryzuj stylizację biblijną w twórczości P. Skargi i A. Mickiewicza. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 44. Rola wyrazów zdrobniałych w twórczości dwóch wybranych pisarzy różnych epok. Przeanalizuj i porównaj wybrany materiał językowy.

 45. Na podstawie różnych form wypowiedzi prasowych wybranego dziennika zanalizuj i oceń jego styl publicystyczno- dziennikarski.

 46. Przeanalizuj i porównaj językowe środki kształtowania wypowiedzi poetyckiej w twórczości dwóch wybranych poetów współczesnych.

 47. Barbaryzmy i wulgaryzmy w języku współczesnej młodzieży. Omów zagadnienie, odwołując się do własnych obserwacji, filmów, tekstów piosenek, internetu.

 48. Język potoczny w funkcji poetyckiej. Analiza środków językowych i ich funkcji w wierszach wybranego poety( np. Stanisława Barańczaka)
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna