Mazowiecki ośrodek doradztwa rolniczego w warszawie cennikus ł u g nr 14/2011Pobieranie 202.18 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar202.18 Kb.
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W WARSZAWIE

C E N N I K U S Ł U G Nr 14/2011

LP.
WYSZCZEGÓLNIENIECENA

I.

BIZNES PLANY (ceny brutto- uzależnione od kwoty kredytu)


1

Biznes plan w zakresie rolnictwa, w tym działy specjalne (osoby fizyczne)


kredyt do 25 000 zł

250,00 zł

25 001 – 100 000 zł

250,00zł + 0,4% od kwoty kredytu ponad 25 000 zł

100 001 – 200 000 zł

550,00 zł + 0,3% od kwoty kredytu ponad 100 000 zł

200 001 – 1 000 000 zł

850,00 zł + 0,2% od kwoty kredytu ponad 200 000 zł

kredyt powyżej 1 000 000 zł

3500,00 zł

2

Biznes plan w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, innych przedsięwzięć (podmioty gospodarcze) oraz biznes plan nierolniczy

kredyt do 100 000 zł

1200,00 zł

100 001 – 300 000 zł

1200,00 zł + 0,6 % od kwoty kredytu ponad 100 000 zł

kredyt powyżej 300 000 zł

2400,00 zł + 0,3 % od kwoty kredytu ponad 300 000 zł

3

Kolejna wersja biznes planu


25 % ceny wyliczonej zgodnie z pkt. 1 lub pkt. 2

4

Biznes plan dla rolnika prowadzącego FADN


80% ceny wyliczonej zgodnie z pkt.1 lub pkt.2II.

KURSY (ceny brutto)1

Operator kombajnu samobieżnego


kombajn zbożowy

350,00 zł/os.

200,00 zł/os. – uczeń

sieczkarnia - dodatkowo

50,00 zł/os.
2

Operator prasy wysokiego stopnia zgniotu

50,00 zł/os.

30,00 zł/os. – uczeń

3

BHP


podstawowy

40-45,00 zł/os.

min. 1000 zł od grupy

okresowy

35-40,00 zł/os.

min. 800 zł od grupy
III.

SZKOLENIA CHEMIZACYJNE (ceny brutto)1

Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

70,00 zł/os.

2

Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin

200,00 zł/os.
IV.

KURSY I SZKOLENIA POZOSTAŁE (ceny brutto)1

HACCP i inne standardy europejskie

warsztaty szkoleniowewg ind. kalkulacji na kurs

2

EUREPGAP – szkolenie wprowadzające

wg ind. kalkulacji na kurs

3

Kurs żywieniowy

wg ind. kalkulacji na kurs

4

Kurs agroturystyczny

wg ind. kalkulacji na kurs

5

Kurs w zawodzie rolnik , ogrodnik

wg ind. kalkulacji na kurs

(min. 9000 zł od grupy)6

Integrowana produkcja

wg ind. kalkulacji na kurs


7

Inne kursy i szkolenia

wg ind. kalkulacji na kurs

8

Seminarium wyjazdowe dla rolników

5,00-50,00 zł/os.

w zależ. od trasy wyjazduV.

WYDAWNICTWA (ceny brutto)


1

„Wieś Mazowiecka”


cena jednostkowa

2,00 zł/szt.
prenumerata roczna (11 wydań w roku)

22,00 zł

20,35 zł – powyżej 25 szt. miesięcznie

prenumerata roczna redakcyjna

41,80 zł

zawiera koszty przesyłki

2

Wydawnictwa nieperiodyczne


wg indywidualnych kalkulacji
VI.

REKLAMY W WYDAWNICTWACH (ceny netto – doliczyć 23% VAT)WIEŚ MAZOWIECKA

1

Reklama kolorowa na okładce


ostatnia strona (cała strona)

1700,00 zł

II , III strona (cała strona)

1500,00 zł

2

Reklama kolorowa wewnątrz numeru


cała strona

1200,00 zł

1/2 strony

600,00 zł

1/4 strony

400,00 zł

3

Reklama czarno-biała na okładce


ostatnia strona (cała strona)

1200,00 zł

II , III strona (cała strona)

1000,00 zł

4

Reklama czarno-biała wewnątrz numeru


cała strona

1000,00 zł

1/2 strony

500,00 zł

1/4 strony

250,00 zł

1/8 strony

125,00 zł

5

Artykuł sponsorowany cała strona


1000,00 zł

6

Wkładka reklamowa cały nakład

1000,00 zł

7

Opracowanie i skład graficzny cała strona

200,00 zł

8

Upusty
1 krotne powtórzenie reklamy

10%
Zamówienie powierzchni reklamowej na cały rok (11 emisji)

15%
Zamówienie powierzchni reklamowej na pół roku (5,6emisji)

10%
Zamówienie powierzchni reklamowej na kwartał (3 emisje)

5%

9

Reklamy w wydawnictwach nieperiodycznych


wg indywidualnych kalkulacji
VII.

USŁUGI POLIGRAFICZNE (ceny brutto)1

Usługi zlecone

wg indywidualnych kalkulacji

2

Powielanie materiałów ( usługi ksero )

odbitka A4 jednostronna

0,25 zł/szt.

odbitka A4 dwustronna

0,40 zł/szt.

odbitka A3 jednostronna

0,50 zł/szt.

odbitka A3 dwustronna

0,80 zł/szt.

3

Powielanie materiałów ( usługi na risografie )

nakład powyżej 400 odbitek A4 jednostronnych

0,20 zł/szt.

nakład powyżej 400 odbitek A4 dwustronnych

0,35 zł/szt.
VIII.

BADANIA LABORATORYJNE (ceny brutto)


1

Badanie paszy


oznaczenie suchej masy i wilgotności

10,00 zł/próbki

oznaczenie pH w kiszonkach

5,00 zł/próbki

oznaczenie azotu metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko

30,00 zł/ próbki

oznaczenie zawartości włókna

40,00 zł/ próbki

oznaczenie zawartości popiołu

15,00 zł/ próbki

2

Badanie materiału roślinnego i siewnego


oznaczenie suchej masy i wilgotności

10,00 zł/ próbki

oznaczenie masy 1000 nasion

15,00 zł/ próbki

procent zanieczyszczeń

5,00 zł/próbki

oznaczenie zdolności kiełkowania

15,00 zł/próbki

oznaczenie glutenu, elastyczności, rozpływalności

25,00 zł/próbki

oznaczenie azotu metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko

30,00 zł/ próbki

3

Badanie gleby


oznaczenie pH (w 1 n KCL)

5,00 zł/ próbki

oznaczenie P, K, Mg oraz pH

6,00 zł/ próbki

4

Badanie nawozów


oznaczenie zawartości CaO

35,00 zł/ próbki

oznaczenie wilgotności

10,00 zł/ próbki
IX.

WYNAJEM POMIESZCZEŃ I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH


(ceny brutto)

1

Wynajem sali


do 50 osób

60,00 zł/h

do 70 osób

70,00 zł/h

powyżej 70 osób

100,00 zł/h

Upusty:
wynajem sali na okres dłuższy niż jeden dzień

20%

2

Wynajem zestawu multimedialnego (rzutnik+komputer)

50,00 zł/h

3

Wynajem systemu tłumaczenia symultanicznego


1500,00 zł/dzień

nagłośnienie

250,00 zł

4

Wynajem do celów szkoleniowych zestawu urządzeń pomiarowych: GPS, pehametr prosty, laska glebowa, miernik uniwersalny, detektor gazów


300,00 zł/dzień

5

Pozostałe ( inne niż wymienione )

wg indywidualnych kalkulacji
X.

WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z OBSŁUGĄ (ceny brutto)


1

opryskiwacz z ciągnikiem C-330

60,00 zł/h

2

rozsiewacz do nawozów z ciągnikiem C-330

60,00 zł/h

3

rozsiewacz do nawozów z ciągnikiem C-360

70,00 zł/h

4

pług 3-skibowy z ciągnikiem C-360

85,00 zł/h

5

pług 3-skibowy z ciągnikiem MF255

85,00 zł/h

6

pług 4-skibowy z ciągnikiem MTZ-82

110,00 zł/h

7

głębosz z ciągnikiem MTZ-82

120,00 zł/h

8

glebogryzarka z ciągnikiem C-360

72,00 zł/h

9

glebogryzarka z ciągnikiem MF255

72,00 zł/h

10

brona talerzowa z ciągnikiem C-360

72,00 zł/h

11

brona talerzowa z ciągnikiem MF255

72,00 zł/h

12

brona talerzowa z ciągnikiem MTZ-82

95,00 zł/h

13

agregat uprawowy z ciągnikiem C-360

85,00 zł/h

14

agregat uprawowy z ciągnikiem MF255

85,00 zł/h

15

agregat uprawowy z ciągnikiem MTZ

100,00 zł/h

16

sadzarka do ziemniaków z ciągnikiem MF255

75,00 zł/h

17

sadzarka do ziemniaków z ciągnikiem C-330

68,00 zł/h

18

siewnik do zboża z ciągnikiem C-360

72,00 zł/h

19

siewnik do zboża z ciągnikiem MF255

72,00 zł/h

20

kosiarka rotacyjna z ciągnikiem C-360

70,00 zł/h

21

kosiarka rotacyjna z ciągnikiem MF255

70,00 zł/h

22

kosiarka bijakowa z ciągnikiem C-360

70,00 zł/h

23

kosiarka bijakowa z ciągnikiem MF-255

70,00 zł/h

24

przyczepa z ciągnikiem C-330

50,00 zł/h

25

przyczepa z ciągnikiem C-360

60,00 zł/h

26

przyczepa z ciągnikiem MF 55

60,00 zł/h

27

przyczepa z ciągnikiem MTZ-82

95,00 zł/h

28

kombajn Bizon Super

200,00 zł/h

29

kombajn Bizon Record

240,00 zł/h

30

kombajn Bizon Rekord z szarpakiem

290,00 zł/h
XI.

USŁUGI TRANSPORTOWE (ceny netto – doliczyć 23% VAT)

1

BUS 8 osób+kierowca

1,50 zł/km

2

Postój każda godzina

12,00 zł/h

3

Samochód osobowy z kierowcą

1,00 zł/km
XII.

INNE USŁUGI (ceny brutto)

1

Rozliczanie rocznych ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka dostawców bezpośrednich

20,00 zł/dostawca

2

Organizacja targów i wystaw


wg indywidualnych kalkulacji lub zawartych umów

3

Opracowanie zaleceń nawozowych na podstawie analizy gleby


5,00 zł /zalecenie

4

Opracowanie planów zagospodarowania terenów zieleni


300,00 – 600,00 zł

5*

Opracowanie planu nawozowego


120,00 zł

6

Pomiar wielkości pól z wykorzystaniem GPS
- do 20 ha


13 zł/ha + koszty dojazdu**

- powyżej 20 ha


8 zł/ha + koszty dojazdu

7

Oznaczenie pH


5 zł/próbki+ koszty dojazdu

8

Pobranie próby glebowej


5 zł + koszty dojazdu

9

Pomiar poziomu: hałasu, światła, wilgotności i temperatury


10 zł + koszty dojazdu

10

Pomiar stężenia gazów: dwutlenku węgla, siarkowodoru, amoniaku


30 zł + koszty dojazdu

11

Organizacja wizyt studyjnych w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych (grupa do 30 osób)
– 1 gospodarstwo


700,00 zł/ od grupy***

–2 gospodarstwa lub więcej


1000,00 zł/od grupy***

12

Promocja firm na konferencjach i seminariach organizowanych przez MODR Warszawa
- o zasięgu wojewódzkim, oddziałowym


200,00 zł – 500,00 zł

- o zasięgu powiatowym, gminnym


100,00 zł - 300,00 zł

13****

Wypełnienie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, uzupełniających, rolnośrodowiskowych i na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
- do 5 działek ewidencyjnych + deklaracja pakietów rolnośrodowiskowych


40,00 zł + 50,00 zł

- od 6 do 10 działek ewidencyjnych + deklaracja pakietów rolnośrodowiskowych


60,00 zł + 50,00 zł

- od 11 do 20 działek ewidencyjnych + deklaracja pakietów rolnośrodowiskowych


60,00 zł + 4,00 zł za każdą działkę powyżej 10 + 50,00 zł

- powyżej 20 działek ewidencyjnych + deklaracja pakietów rolnośrodowiskowych


100,00 zł + 2 zł za każdą działkę powyżej 20 + 50,00 zł

14

Wypełnienie wniosku w ramach działania „renty strukturalne”
- każdy wniosek


70,00 zł

15

Wypełnienie planu działalności rolnośrodowiskowej
- wnioskowana kwota dofinansowania do 600 zł + każdy następny pakiet


150 + 100 zł

- wnioskowana kwota dofinansowania od 601 – do 2000 zł + każdy następny pakiet


250 + 100 zł

- wnioskowana kwota dofinansowania od 2001 – do 5000 zł + każdy następny pakiet


400,00 + 100,00 zł

- wnioskowana kwota dofinansowania powyżej 5000 + każdy następny pakiet


600,00 + 100,00 zł

- wprowadzenie zmian do planu + każdy następny pakiet


50,00 zł + 100,00 zł

- wprowadzenie zmian do planu z 2008 r. wymagające przygotowania planu na nowym wzorze + każdy następny pakiet


150,00 zł + 100,00 zł

- wprowadzenie zmian do planu dla pakietu „rolnictwo zrównoważone” wymagające przygotowania planu nawozowego+każdy następny pakiet


100,00 zł+ 100,00 zł

16

Wypełnienie wniosku dla działania „grupy producentów rolnych”
- wniosek rejestracja grup rolnych + plan działania


1000,00 zł

- wniosek o płatność: do 150 sztuk faktur


1000,00 zł

od 151 do 200 sztuk faktur


1500,00 zł

powyżej 200 sztuk faktur


2000,00 zł

17

Wypełnienie wniosku dla działania „modernizacja gospodarstw rolnych”
- wniosek o dofinansowanie+biznes plan do 50 000,- kosztów kwalifikowalnych


200,00 zł

- wniosek o dofinansowanie+biznes plan od 50 001,- do 100 000,- kosztów kwalifikowalnych


400,00 zł

- wniosek o dofinansowanie+biznes plan od 100 001,- do 200 000,- kosztów kwalifikowalnych


600,00 zł

- wniosek o dofinansowanie+biznes plan powyżej 200 000,- kosztów kwalifikowalnych


800,00 zł

- wniosek o płatność:
do 5 faktur


200,00 zł

powyżej 5 faktur


300,00 zł

18

Wypełnienie wniosku do działania „ułatwienie startu młodym rolnikom”
- wniosek o dofinansowanie + plan rozwoju


500,00 zł

- wniosek o płatność


200,00 zł

19

Wypełnienie wniosku do działania „różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
-wniosek o dofinansowanie+biznes plan do 100 000,- zł kosztów kwalifikowalnych


400,00 zł

- wniosek o dofinansowanie +biznes plan powyżej 100 000,-zł kosztów kwalifikowalnych


800,00 zł

- każdy wniosek o płatność


400,00 zł

20

Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne


100,00 zł

21

Wypełnianie wniosku do działania „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- wniosek+plan o dofinansowanie do 100 000,- kosztów kwalifikowalnych


500,00 zł

- wniosek+plan o dofinansowanie powyżej 100 000,- kosztów kwalifikowalnych


1000,00 zł

- wniosek o płatność


500,00 zł

22

Wypełnianie wniosku do działania „uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”


20,00 zł

23

Wypełnianie wniosków dotyczących „Dopłat do materiału siewnego”


30,00 zł

24

Wypełnianie wniosków dotyczących kwotowania produkcji mleka


50,00 zł

25

Wypełnianie dokumentacji na potrzeby jednostki certyfikującej w gospodarstwach ekologicznych


50,00 zł/jednorazowa usługa

26

Upusty:
- dla rolników prowadzących FADN


20%*****- dla pracownika MODR, korzystającego z usługi zawartej w pkt 15


90%

27

Usługi związane z upowszechnianiem wiedzy rolniczej, nowych technologii produkcji, systemów organizacji produkcji, sprzedaży i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego zlecane przez inne podmioty


wg indywidualnych kalkulacji i zawartych umów

*nie dotyczy gospodarstw, w których prowadzone są demonstracje z KDPR

**według ilości kilometrów po stawce ryczałtowej zależnej od pojemności silnika

***przedstawione ceny nie obejmują kosztów wyżywienia, tłumaczenia i transportu uczestników

**** dotyczy działek, za które otrzymywane są płatności bezpośrednie

***** upust nie ma zastosowania do punktu 13 przy opłatach w wysokości 40 zł


XIII

USŁUGI DORADCZE ŚWIADCZONE W RAMACH DZIAŁANIA „KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW”

(ceny netto – doliczyć 23% VAT)

1

Kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności –produkcja roślinna

1200,00 zł*

2

Kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności –produkcja roślinna i zwierzęca

2200,00 zł*

3

Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy -produkcja roślinna

150,00 zł*

4

Ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy -produkcja roślinna i zwierzęca

300,00 zł*

5

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: ochrona środowiska w gospodarstwie położonym na obszarach Natura 2000 - produkcja roślinna

500,00 zł*

6

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: ochrona środowiska dla gospodarstwa położonego na obszarach Natura 2000 – produkcja roślinna i zwierzęca

700,00 zł*

7

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: ochrona środowiska dla gospodarstwa położonego poza obszarami Natura 2000 - produkcja roślinna

250,00 zł*

8

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: ochrona środowiska dla gospodarstwa położonego poza obszarami Natura 2000 – produkcja roślinna i zwierzęca

400,00 zł*

9

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt oraz zdrowotność roślin, a także identyfikacja i rejestracja zwierząt - produkcja roślinna

1200,00 zł*

10

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie : zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt oraz zdrowotność roślin, a także identyfikacja i rejestracja zwierząt – produkcja roślinna i zwierzęca

2000,00*

11

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: dobrostan zwierząt

800,00 zł*

12

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: dobra kultura rolna zgodna z wymogami ochrony środowiska - produkcja roślinna lub produkcja roślina i zwierzęca

300,00 zł*

13

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy - produkcja roślinna

300,00 zł*

14

Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy - produkcja roślinna i zwierzęca

500,00 zł*

*podmioty, które podpiszą z MODR Warszawa umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie w/w działania ponoszą koszt 20% ceny netto oraz całą wartość podatku VAT

Upust:

80%, ale nie więcej niż 500 zł – na usługi zawarte w części III, IV i XII (od punktu13 do 25) dla podmiotów, którym wykonano usługę zawartą w części XIII cennika na podstawie podpisanej z MODR Warszawa umowy. Z upustu można skorzystać w ciągu 24 miesięcy od daty wykonania usługi zawartej w części XIII cennika. Upust nie sumuje się z upustami wymienionymi w części XII cennika.
XIV

USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ( ceny brutto)
Cena

1

Apartament


260,00 zł

2

Pokój 1-osobowy o podwyższonym standardzie


140,00 zł

3

Pokój 1-osobowy


90,00 zł

4

Pokój 2-osobowy


120,00 zł

5

Pokój 2-osobowy dla 1 osoby


90,00 zł

6

Pokój 3-osobowy


150,00 zł

7

Pokój 4-osobowy


180,00 zł

8

Pokój 4 osobowy dla 3 osób

150,00 zł

9

Pokój 5 osobowy dla 4 osób

180,00 zł

10

Pokój 5-osobowy (dla niepełnosprawnych)

200,00 zł

11

Śniadanie firmowe


12,00 zł

12

Posiłki


wg kalkulacji - karty menu

13

Imprezy okolicznościowe


wg indywidualnych kalkulacji

14

Catering


wg indywidualnych kalkulacji

15

Parking dla samochodów osobowych


6,00 zł/doba

16

Parking dla samochodów dostawczych (do 4 ton)


9,00 zł/doba

17

Parking dla samochodów ciężarowych i autokarów


15,00 zł/doba

18

Bilard


10,00 zł/h

19

Sala tenisa stołowego


8,00 zł/h

20

Boisko do gry „bulle” wraz z kulami


10,00 zł/h

21

Łazienka z prysznicem dla osoby z zewnątrz


12,00 zł

22

Upusty dla korzystających z usług zawartych w punktach 1-10*:
- osoby nocujące powyżej 7 dni


10%

- osoby nocujące powyżej 15 dni


15%

- grupy powyżej 5 osób 1 doba hotelowa


5%

- grupy powyżej 5 osób 3 doby i następne


10%

- dla posiadaczy karty stałego klienta**


15%

- cena weekendowa (piątek/sobota/niedziela)


10%/

- dla pracownika MODR


40%

23

Dla grup szkoleniowych, kursów, konferencji i innych grup zorganizowanych


wg indywidualnych kalkulacji

* Upusty nie podlegają sumowaniu

**Za stałego klienta uważa się osobę, która w ciągu kolejnych 4 miesięcy nocuje przynajmniej dwa razy w miesiącu. Karta traci ważność po 3 kolejnych miesiącach nie korzystania z usług hotelowych.
XV.

Reklamy na stronie internetowej (ceny netto– doliczyć 23% VAT)


1.

Zamieszczenie na stronie internetowej MODR Warszawa banneru reklamowego o parametrach: szer. 550 x wys. 80 pikseli, wielkość do 100 kB, format jpeg, gif, swf


300,00 zł/tydzień

600,00 zł/miesiąc

2

Zamieszczenie na stronie internetowej MODR Warszawa banneru reklamowego o parametrach: szer. 149 x wys. 49 pikseli, wielkość do 100 kB, format jpeg, gif, swf


200,00 zł/tydzień

400,00 zł/miesiąc

3

Wykonanie banneru reklamowego o wymiarach szer. 550 x wys. 80 pikseli


300,00 zł statyczny

600,00 zł animowany

4

Wykonanie banneru reklamowego o wymiarach szer. 149 x wys. 49 pikseli


200,00 zł statyczny

400,00 zł animowany

5

Wykonanie banneru reklamowego w innym formacie


wg indywidualnych kalkulacji

Pozostałe odpłatności za usługi nieujęte w „Cenniku usług”, a wykonywane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego będą naliczane wg indywidualnych kalkulacji z uwzględnieniem cen konkurencyjnych po zatwierdzeniu przez Dyrektora MODR Warszawa.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna