Mądrość, która tańczy : wokół Sofii-Mądrości Bożej z fresku w bułgarskiej Rile / Izolda Topp. Streszcz w jęz ang. // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. 10 (2013), s. 279-292 : ilPobieranie 47.03 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar47.03 Kb.
Rok 2013
Mądrość, która tańczy : wokół Sofii-Mądrości Bożej z fresku w bułgarskiej Rile / Izolda Topp. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. - 10 (2013), s. 279-292 : il.
O przyszłości między wizją a zaangażowaniem / Izolda Topp // W: Przyszłość w kulturze / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 15). - S. 13-17. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Zasób elektroniczny na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci: http://pkult.wuwr.pl/category/15-2013-288. - . - Link zweryfikowany 11.12.2013
Przyszłość w kulturze / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013 - 437 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 15). - S. 11-12 : Wprowadzenie / Stefan Bednarek - W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3487 - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. rozdz. w jęz. ang.
Spotkanie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim (Wrocław, 15 listopada 2012) / rozm. Stefan Bednarek, Krystyna Hrycyk, Izolda Topp, Elżbieta Chromiec, Jacek Schindler, Elżbieta Lenczyk, Elżbieta Kościelak, Viola Krajewska, Michał Kasprzak // W: Przyszłość w kulturze / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 15). - S. 369-379. - Zasób elektroniczny na portalu Czasopisma Naukowe w Sieci: http://pkult.wuwr.pl/category/15-2013-288. - . - Link zweryfikowany 11.12.2013
Rok 2012
Droga : w poszukiwaniu toposów polskiej pamięci na Dolnym Śląsku / Izolda Topp. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Kulturoznawczy. - Wybór tekstów z roku 2012, część A, s. 12-25 : fot.
Kultura (w) granica(ch) natury / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - 229 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 14/1). - W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3425. - Bibliogr. w przypisach przy rozdz. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Sław Krzemień-Ojak, Sławomir Magala
Las jako park tematyczny / Izolda Topp // W: Natura (w) granica(ch) kultury / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 14/2). - S. 205-215 : fot. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Sław Krzemień-Ojak, Sławomir Magala
Mit i pamięć : o lokalnych mitologiach na Dolnym Śląsku / Izolda Topp // W: Studia mitoznawcze : współczesna obecność mitu / pod red. Ilony Błocian i Ewy Kwiatkowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. 260-284. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta, prof. dr hab. Zofia Rosińska
Muzyka i medytacja : o technikach ekstazy / Izolda Topp. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. - Nr 8 (2012), s. 229-240. - Numer czasopisma nosi tytuł "Fenomen muzyki" i jest pokłosiem konferencji o tym samym tytule, zorganizowanej w listopadzie 2011 roku przez Centrum Badań im. Edyty Stein, Katedrę Muzykologii UAM, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.
Natura (w) granica(ch) kultury / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - 220 s. : fot. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 14/2). - W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3426. - S. 9-10 : Wprowadzenie - Bibliogr. w przypisach przy rozdz. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Sław Krzemień-Ojak, Sławomir Magala
Polacy na Syberii : język i tożsamość w podróży / Izolda Topp // W: Polâki v Sibiri : Polâki o Sibiri : materialy I Meždunarodnoj naučnoj konferencii (g. Tomsk, 3-5 iűnâ 2012 g.) / otv. red. T.V. Galkina, T.A. Gončarova. - Tomsk : Izd-vo Tomskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta, 2012. - S. 118-130. - Tekst także w jęz. ros.
W poszukiwaniu sensu śmierci : o współczesnych zaświatach / Izolda Topp. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein. - 9 (2012), s. 263-272. - Numer czasopisma posiada własny nosi tyt.: Wobec śmierci.

Rok 2011
Dziki Zachód w Brzózce / Izolda // W: Śladami fotografii Augustyna Czyżowicza / [red. Izolda Topp, Magdalena Barbaruk, Piotr J. Fereński, Krzysztof Konieczny]. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", 2011. - S. 206-207 : fot. - Recenzent: dr hab. Dariusz Czaja.
Krajobraz wiejski z bliska i z oddali / Izolda Topp // W: Śladami fotografii Augustyna Czyżowicza / red. Izolda Topp, Magdalena Barbaruk, Piotr J. Fereński, Krzysztof Konieczny. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", 2011. - S. 7-10. - Recenzent: dr hab. Dariusz Czaja
Kultura jako cultura / pod redakcją Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - 321 s. : il., fot. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 12). - W serii gł. : Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3345. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Recenzenci: Piotr Kowalski, Roch Sulima.
Kultura jako kult i jako trans : o religijnych kontekstach metaforycznego języka współczesnej refleksji o kulturze / Izolda Topp // W: Kultura jako cultura / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 12). - S. 45-58. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Piotr Kowalski, Roch Sulima.
Pamięć i lokalna tożsamość / Izolda Topp // Dolny Śląsk. - Nr 16 (2011), s. 248-250
Śladami fotografii Augustyna Czyżowicza / [red. Izolda Topp, Magdalena Barbaruk, Piotr J. Fereński, Krzysztof Konieczny]. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", 2011. - 215 s. : fot. - Recenzent: dr hab. Dariusz Czaja
Sympatyjce - sympatyjka / Izolda Topp // W: Nie tylko o pocztówkach : szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi / red. Stefan Bednarek, Jacek Jackowski. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo "Korporacja Polonia", 2011. - S. 51-54 : il.
Złota legenda : o pięknym życiu świętego / Izolda Topp-Wójtowicz // W: Fenomen pięknego życia / red. nauk. Małgorzata Jankowska, Sergiusz Niziński. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011. - S. 247-255. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Kopania

Rok 2010
Dolnośląskie miejsca pamięci : pamięć i zmiana / Izolda Topp // Dolny Śląsk. - Nr 15 (2010), s. 69-71
EUROPA i MARIA, dwanaście gwiazd i niewiasta na bestii : o kobiecych obliczach europejskości / Izolda Topp // W: Fenomen ducha Europy / red. nauk. Marek Jędraszewski, Mirosław Loba, Dorota Jewdokimow. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010. - (Seria Filozofia i Logika ; 109).- S. 87-102 : il. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Półtawski.
Niemcza/Nimptsch : obraz z pamięci / Izolda Topp // W: Takie były koleje losu : wspomnienia mieszkańców Niemczy = So waren die Wege des Schicksals : Erinnerungen der Bürger von Nimptsch / [wybór i oprac. Jadwiga Sierka ; współpr. nauk., wybór il. Izolda Topp, Rafał Eysymontt ; tł. z jęz. niem. Jerzy pasieka, Dorota Cygan, Waldemar Könighaus]. - Dzierżoniów : Studio "Edytor" Drukarnia Wydawnictwo ; Niemcza : Towarzystwo Miłosników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, 2010. - S. 11-26. - Wersja tekstu w jęz. niem. na s. 27-45. - Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Polsko-Niemieckiej.
Pamięć i nostalgia : sentymentalne podróże Dolnoślązaków na Kresy / Izolda Topp. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna. - 2010, nr 1, s. 110-125 : fot.
Takie były koleje losu : wspomnienia mieszkańców Niemczy = So waren die Wege des Schicksals : Erinnerungen der Bürger von Nimptsch / [wybór i oprac. Jadwiga Sierka ; współpr. nauk., wybór il. Izolda Topp, Rafał Eysymontt ; tł. z jęz. niem. Jerzy Pasieka, Dorota Cygan, Waldemar Könighaus]. - Dzierżoniów : Studio "Edytor" Drukarnia Wydawnictwo ; Niemcza : Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, 2010. - 222 s. : il. - Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
Tradycja i pamięć w czasach transformacji : o współczesnym szamanizmie na Syberii / Izolda Topp // W: Granice kultury / pod red. Andrzeja Gwoździa, przy współpracy Magdaleny Kempnej-Pieniążęk. - Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2010. - S. 386-396. - Materiały z I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, 15-17 października 2009, Katowice - Cieszyn.
Rok 2009
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego / Stefan Bednarek, Izolda Topp, Andrzej Gwóźdź // Kultura Współczesna. - 2009, nr 4, s. 218-221
Kultura post-religijna? : o religii w obliczu jej współczesnych przemian / Izolda Topp. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna. - 2009, nr 4, s. 161-171
Miejsca pamięci : Bystrzyca Kłodzka / Izolda Topp // Dolny Śląsk. - Nr 14 (2009), s. 197-208 : fot.
"Nadbużańscy Olędrzy" na Syberii : język i tożsamość w podróży / Izolda Topp. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura - Historia - Globalizacja [Dokument elektroniczny]. - Nr 4 (2009), s. 65-81 : fot. - Dostęp do artykułu: http://www.khg.uni.wroc.pl. - W serwisie wybrać spis treści lub Archiwum, nr 4/2009, lub wpisać tytuł/autora do wyszukiwarki na stronie www czasopisma. - Artykuł udostępniany w formie pliku pdf - do odczytania konieczne posiadanie Adobe Acrobat Reader lub innej przeglądarki dokumentów pdf. - Link zweryfikowany 02.11.2009
Słowo jako symbol / Izolda Topp // W: Fenomen słowa / red. nauk. Anna Grzegorczyk, Małgorzata Grzywacz, Rafał Koschany. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009. - (Seria Filozofia i Logika ; 105). - S. 47-57. - Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Szkatułka : znaki sekretne i uobecnienie tajemnicy / Izolda Topp // W: O kulturze i jej poznawaniu : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce / pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia", 2009. - S. 23-32 : il., fot. - Recenzent: Adam Paluch. - Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Rok 2008
Kultura posttradycyjna? : o tradycji w kulturze współczesnej / Izolda Topp // W: Perspektywy badań nad kulturą / pod red. Ryszarda W. Kluszczyńskiego i Anny Zeidler-Janiszewskiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - (Sztuka - Media - Kultura). - S. 119-132. - Bibliogr.
Rola tradycji w kształtowaniu tożsamości kulturowej pogranicza : Kudowa-Zdrój i okolice po 1945 roku / Izolda Topp // W: Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranicza : Kudowa-Zdrój - tożsamość, zbliżenie / pod red. Ryszarda Gładkiewicza. - Kudowa-Zdrój : Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju, 2008. - (Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju : Studia i Materiały Centrum Edukacji Etnologicznej ; 1). - S. 109-118. - Streszcz. w jęz. ang.
Rok 2007
Kiedy światłość służy jako droga : św. Iwan Rylski / Izolda Topp // W: Wielcy mistycy w duchowych spotkaniach / red. Elżbieta Adamiak [et al.]. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007. - (Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein ; 2). - S. 19-25
O radości i jej uobecnieniu : wokół ikony Bożego Narodzenia / Izolda Topp // W: Fenomen radości / red. Jan Grad, Anna Grzegorczyk, Paulina Szkudlarek . - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007. - S. 175-186. - Bibliogr. w przypisach
Oblicza otwartości / Izolda Topp. - Rec. pracy: Kultura i przyszłość : prace ofiarowane prof. Sławowi Krzemieniowi-Ojakowi z okazji 75 lecia urodzin / pod red. Alicji Kisielewskiej, Natalii Szydłowskiej. Białystok, 2006 // Kultura Współczesna. - 2007, nr 4, s. 203-208
Rok 2006
Folklor dolnośląski - mit czy rzeczywistość? / Izolda Topp-Wójtowicz // W: Trudne dziedzictwo : tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska / red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Atut - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2006. - S. 150-161. - Bibliogr.
Kamień jako symbol, czyli o wtajemniczeniu w materię / Izolda Topp // W: Fenomen duchowości / red. nauk. Anna Grzegorczyk, Jacek Sójka, Rafał Koschany. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2006. - (Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu ; nr 98). - S. 195-204. - Bibliogr.
Symbol w hermeneutyce, czyli sztuka i kicz interpretacji / Izolda Topp // W: Sztuka interpretacji / pod red. Bronisława Czajkowskiego. - Wrocław : Atla 2, 2006. - S. 141-151. - Bibliogr.
W poszukiwaniu utraconej tożsamości / Izolda Topp // W: Migracje : dzieje, typologia, definicje / pod red. Antoniego Furdala i Włodzimierza Wysoczańskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2945). - S. 207-214. - Bibliogr.
Żywot świętego jako odmiana kulturowej narracji : między biografią św. Franciszka a legendą św. Mikołaja / Izolda Topp // W: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura : wokół interdyscyplinarności badań historycznych / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ; 175). - S. 187-192. - Bibliogr.
Rok 2005
Biblioteka a hierarchia wartości, potrzeb i oczekiwań młodego człowieka / Izolda Topp - Bibliogr. // Książka i Czytelnik. - 2005, nr 1 , s. 4-7
Czy Europa jest kobietą? : przyczynek do dziejów kulturowego wizerunku / Izolda Topp // W: Gender : wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze / pod red. Elżbiety Durys i Elżbiety Ostrowskiej. - Kraków, 2005. - S. 13-24. - Biliogr.
Łowcy przygód czy informacji? : biblioteki i młodzież na progu stulecia / Izolda Topp // W: Przyjaciele po obu stronach Sudetów - Piękno naszej ziemi. - Dzierżoniów : Wer Graf, Drukarnia Cyfrowa, 2005. - S. 1-4
Moda na prywatność / Izolda Topp // W: Aksjotyczne przestrzenie kultury / pod red. Renaty Tańczuk i Doroty Wolskiej. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 9). - S. 91-103. - Bibliogr.
Rok 2004
Od daru do prezentu : o przemianach postaci św. Mikołaja w kulturze / Izolda Topp // W: Fenomen daru / red. nauk. Anna Grzegorczyk, Jan Grad, Rafał Koschany. - Poznań, 2004. - (Seria Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 92). - S. 54-66 : il. - Bibliogr.
Pocztówkowy żywot świętego Mikołaja / Izolda Topp // W: Aksjosemiotyka karty pocztowej II / pod red. Pawła Banasia. - Wrocław ; Warszawa, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 8). - S. 137-159 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.
Współczesne zaświaty : materiały studenckiej konferencji naukowej, Wrocław 28-29 października 2003 / pod red. Izoldy Topp. - Wrocław : Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 154 s. : il. - (Zeszyty Kulturoznawcze / Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa ; 5). - S. 7-14: Wprowadzenie w za-światy / Izolda Topp-Wójtowicz. - Bibliogr. przy rozdz.
Rok 2001
Aktywność kulturalna mieszkańców Wrocławia / Izolda Topp // W: Życie kulturalne we Wrocławiu : szkice do portretu kulturalnego miasta / pod red. Stefana Bednarka. - Wrocław, 2001. - S. 20-39 : tab. - Bibliogr.
Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : (z doświadczeń wrocławskich) / [zespół red. Krystyna Hrycyk, Maria Kulewska, Izolda Topp]. - Wrocław : "Silesia", 2001. - 221 s., [8] s. tabl. : faks. - Bibliogr. s. 206-212.
Religia a współczesne modele edukacji kulturalnej młodzieży : analiza wybranych przykładów / Izolda Topp // W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : (z doświadczeń wrocławskich) / [zespół red. Krystyna Hrycyk, Maria Kulewska, Izolda Topp]. - Wrocław, 2001. - S. 64-69
Czy Europa jest kobietą? : przyczynek do dziejów kulturowego wizerunku / Izolda Topp// W: Nauka Wrocławska. Biuletyn informacyjny oddziału PAN. - Wrocław, 2001. - s. 8-9
Rok 2000
Głód Bożej obecności : debata "Tygodnika": objawienia prywatne / z Izoldą Topp, Bartłomiejem Dobraczyńskim, Arturem Sporniakiem i ks. Tomaszem Węcławskim rozmawia Wojciech Bonowicz // Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 17, s. 8-9
Kultura postsymboliczna? : symbol we współczesnej polskiej refleksji o kulturze / Izolda Topp // W: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku : Kongres Kultury Polskiej KKP 2000 : materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000 / pod red. Stefana Bednarka i Krzysztofa Łukasiewicza. - Wrocław, 2000. - S. 179-193. - Bibliogr.
Między inicjacją a poszukiwaniem autentyczności : rola nowych ruchów religijnych w życiu młodego pokolenia / Izolda Topp - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr specjalny, s. 61-66
Rok 1999
Utracona pamięć kultury : o interpretacji związku świadomości i kultury w hermeneutycznych koncepcjach jej kryzysu / Izolda Topp // W: Kultura i świadomość / pod red. Stanisława Pietraszki. - Wrocław, 1999. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 7). - S. 39-52. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
Rok 1997
Od przeżytku do zabytku : szkic do obrazu kultury ludowej w PRL-u / IzoldaTopp // W: Nim będzie zapomniana : szkice o kulturze PRL-u / red. Stefan Bednarek. - Wrocław, 1997. - s. 123-141
Rok 1996
Ślad blasku : szlakiem bułgarskich monastyrów / Izolda Topp. - Wrocław, 1996 [katalog wystawy]
Symbol jako kategoria socjopragmatycznej koncepcji kultury / Izolda Topp / W: Współczesna myśl o kulturze : szkice metateoretyczne / pod red. Stanisława Pietraszki. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1996. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1848. Prace Kulturoznawcze ; 6). - s. 72-85
Rok 1995
Góra, która śpiewa / Izolda Topp - Bibliogr. // Notatnik Teatralny. - Nr 9 (1994/95), s. 97-101 : fot.
Człowiek jako symbol / Izolda Topp // W: Kultura a jednostka ludzka / pod red. Stanisława Pietraszki. – Wrocław :Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1830. Prace Kulturoznawcze ; 5). – s. 159-168
Swoi i obcy : szkic do najnowszych dziejów kształtowania się tożsamości kulturowej na kłodzkiej wsi / Izolda Topp // Dolny Śląsk. - 1995, nr 1, s. 215-221
Rok 1991
Symbol i kultura / Izolda Topp // W: Kultura i wartości : materiały z konferencji naukowej / red. Stanisław Pietraszko . – Wrocław, 1991. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 965. Prace Kulturoznawcze ; 2). – s. 75-81
Rok 1988
Biała przestrzeń „fotografii elementarnej” [katalog wystawy] / Izolda Topp. - Kielce, 1988

Rok 1987
Symbol w fenomenologii religii Eliadego / Izolda Topp // W: Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 893 ; Prace Kulturoznawcze ; I. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987. - s. 87-97
Rok 1986
Kultura i wartości / Izolda Topp // Kultura i Społeczeństwo. – 1986 R XXX, nr 3, s. 263-267


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna