Melodia nr 1 „Młody ponPobieranie 47.04 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar47.04 Kb.
Melodia nr 1 - „Młody pon” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Czardasz oraz Klepany/.Młody pon, młody pon dzieś podzioł tulipon?

|: Siej haj siuhaj, wielko woda była, tulipon mi wziyna :|.Janicku, Janicku cos to mos na licku?

|: Siej haj siuhaj, cyrwonôm lelijôm, podarujze mi jôm :|.

Melodia nr 3 – „Niedaleko młyna” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Czardasz /.Niedaleko młyna, wyrosła wiyrzbina, trzeba by jôm wyrômbać.

|: Jest tam dziyfce śwarne, co mo ocka corne, ale mi jôm nie fcôm dać 1:|.Dawołef jym owce i piyniyndzy w copce, ale mi jôm nie fcôm dać.

|: Ej dadzôm, dadzôm, jesce odprowadzôm, ale trzeba trucôwać :|.

Melodia nr 4 – „Pragnom chłopcy” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Czardasz oraz Klepany /.


|: Pragnôm chłopcy pragnôm,

za dziyfcynom śwarnôm :|,

|: Obiecała a nie dała,chustecke jedbownôm :|.
|: Obiecała potym,

ze wysyje złotym :|.

|: Zeby mama ani tata,nie wiedzieli o tym :|.

Melodia nr 6 – „Juz zef obeseł” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Czardasz /.
Juz zef obeseł śtyry dziedziny, piontom wieś,

|: jesce zef nie naseł takiego dziyfcyncia, jako dziś :|.
Ocka biyławe, ładne nózecki ona mo,

|: i dobre serdusko, to moje dziyfcontko, prze mnie mo :|.
Ciece wodzika spod jaworzicka, jako lód,

|: mojego Janicka, słodko gymbusicka, jako miôd :|.

Melodia nr 8 – „Malorz” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Czardasz Klepany, Chodzony/.


Kieby jo sie z malorzami znała,

to by jo sie wymaluwać dała.

|: Hej malorz, malorz, maluj na cyrwôno,zeby mi sie licko rumiyniyło :|.
Ftotys to tam za dźwiyrzami pisko,

to młody pon kucharecke ścisko.

|: Ej młody, młody wy mnie nie sciskojcie,jo jef młoda wy mi pokôj dejcie :|.

Melodia nr 14 – „Staro baba” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Kulawy/.
Staro baba tońc´i,

nogi sie jyj chwiejômn

|: zymby wyscyrzyła,ludzie sie z niyj śmiejôm :|.
Ludzie sie z niyj śmiejôm,

i o niyj godajôm,

|: bo moze nie wsyndy,tako babe majôm :|.

Melodia nr 27 – „Jo se chłopek” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Hajduk/.
Jo se chłopek śwarny, gipki, hop dzin dzin, hop dzin dzin,

i do tońca i do bitki hop, dzin dzin, hop dzin dzin.
Fto nie wierz’i nief spróbuje, hop dzin dzin, hop dzin dzin,

kielo fasek wyfasuje, hop dzin dzin, hop dzin dzin.
Folyłeś sie ty fujaro, hop dzin dzin, hop dzin dzin,

dzies mos kapelusz gandziaro hop dzin dzin, hop dzin dzin.

Melodia nr 30 – „Nie bedym jo kasy jadła” Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Polka /.
Nie bedym jo kasy jadła,

bo by zymnie krasa spadła,

|: ale bedym mlycko piyła,

zeby jo sie rumiyniyła :|.
Nie pódym jo za starego,

bo jo nimom hasnu śniego,

|: jacy legnie, zaroz chrapi,

ani mie roz nie obłapi :|.
Ej Janicku śwarny chłopce,

na wiyrsycku twoje owce,

|: jo byf ci jyf zawróciyła,

kiebyf ci sie nie hańbiyła :|.
Melodia nr 32 – „Siedymdziesiont sukiyń” /Zapis własny. Melodia, do której tańczona jest Polka oraz Mietlorz/.
Siedymdziesiont sukiyń miała,

a jesce sie nie wydała.

|: Jo mom ino, ino, ino jednôm,

pytajôm mie jaz za Wiedniôm :|.
Siedymdziesiąt złotyf miała

A jesce się nie wydała

Jo mom ino jedyn jedyn złoty,

dostoł mi sie bałusiaty.

Jo by oroł

Melodia nr 10 – „Jo by oroł” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Czardasz/.
Melodia nr 12 - „Pod mostnym, nad mostym” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Czardasz/.


Pod mostym, nad mostym miała jedna dwie.

Cyrwune rózycki, jednôm dała mnie.
|: Jo jom pytoł piwnicy, zeby dała przy świycy.

Piwnicy przy świycy winka sie napić :|.
Pod mostym, nad mostym miała jedna dwie.

Cyrwune rózycki, jednôm dała mnie.

|: Zawołołef do Zosi, zeby dała gymbusi.Nie fciała, nie dała pocałuwać sie :|.

Melodia nr 18 – „Okuj mi kowolu” ” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Wałaski/
Okuj mi kowolu siykiyrecke,

bo jo môm za wodôm fryjerecke,

|: za wodôm, za wodôm,

dziywce jak jagodôm,

maluwane, cyfruwane :|.

Melodia nr 26 – „Jo mazur” /Zapis własny. Melodia, do której tańczony jest Mazur /.
|: Jo mazur, tyś mazur :|.

Oba my som mazurowie:

jo na wole, tyś na krowie

TULAŁO SIE


Tulalo się tulalo tulało

to cyrwône jabłusko

/:Jaz się ôno stulało stulało

ku Hanusi na łôzko:/
Jo cie miły rada môm, rada môm

co mnie pytos to ci dôm

/:C’i barana c’i koze, c’i koze

c’i sie sama połozym:/


Hanuś corne ocka mos, ocka mos

cymu do mnie nie godos

/:Prziniesym ci jabłusko, jabłusko

sepnij mi co na usko:/Z GôRY DO DOLINY2
Z gôry do doliny myntno woda toc’i x 2

Môm takiego chlopca co mo corne oc’i x 2


Z gôry do doliny woda sie poleje x 2

Môm takie dziyfcôntko co sie ładnie śmieje x 2


Z gôry do doliny montno woda schodzi x 2

Zodno niewiastecka świekrze nie wygodzi x 2


Choćbyś ty niewiasto zloty kfiot wysyła x 2

To ci swiokra powiy ześ nic nie robiyła x 2


Stoń s e już niewiasto, boś się już wyspała x 2

Idź se podôj krowy co ci matka dała x 2


Kied ześ ty wiedziała ze jo krôw nimiała x 2

Pocoześ ty do mnie syna posyłała x 2


Mogłaś se go posłać do bogatyj dziyfki x 2

Byłaby ci dała śtyry wycielônki x 2


Śtyry wyciwlônki i piôntôm jałowôm x 2

Byłabyś ty miała bogatôm synowôm x 2
Pod Tatrami

Pod tatrami poda tatrami w tyj dolinie x2

Corny gawron corny x2

Wode pije wode pije.
Pije wode pije wode bo od zolu x2

Bo on mom fryjyrke X2

W cudzym kraju w cudzym kraju.

.

1 We wsi Łapsze Niżne zwrotka ta śpiewana jest w nieco innej wersji:

Tam, koło młyna, rośnie wiyrzbina, trzeba by jôm wyrômbać.|: Spodobało mi sie u suąsiada dziyfce, ale mi jôm nie fcôm dać:|.2 Piosenkę podała p.Maria Tomasz z Kacwina


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna