Mgr Bernadetta Łozińska-Zięborak Projekt lekcji z okazji święta Halloween TematPobieranie 44.13 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar44.13 Kb.
Bank scenariuszy i konspektów:

Halloween


Opracowała:
mgr Bernadetta Łozińska-Zięborak

Projekt lekcji z okazji święta Halloween


Temat: Amerykańskie Święto Zmarłych.

Czas: 3x45min.

Materiały: ksero tekstu o Halloween (L1), ksero tekstu jak wykonać lampion z dyni (L1), nagranie związane ze świętem (L1), materiały potrzebne do sporządzenia „duszków” (L2), ksero historyjki obrazkowej „Midnight Terror” (L2), przybory do rysowania (L2), ksero Quizu (L3).

Cele:

a) zaznajomienie uczniów z tradycją Halloween (L1), (L3). 1. słownictwo tematyczne (L1), (L2).

 2. wykorzystanie zdobytych informacji w quizie (L2), (L3).

 3. wykonanie ozdób na święto Halloween (L2).

 4. uczestnictwo w zabawach okolicznościowych (L3).

LEKCJA 1
Prezentacja (5 min.)

Nauczyciel pisze na tablicy słowo HALLOWEEN i pyta uczniów o skojarzenia, a następnie krótko wyjaśnia, co to za święto.
Praca z tekstem (15 min.)

Nauczyciel rozdaje kopie tekstu o Halloween i prosi uczniów o przeczytanie (zał. 1). Następnie, nauczyciel sprawdza zrozumienie tekstu zadając uczniom pytania.


Ćwiczenie ze słuchu (15 min.)

Nauczyciel pyta uczniów o zabawę „trick or treat”, którą powinni pamiętać z wcześnie omawianego tekstu. Następnie, informuje uczniów, że będą słuchać przepisu na „toffee apples” i ich zadaniem jest spisanie owego przepisu.

Nauczyciel odtwarza nagranie dwa razy.

Następuje sprawdzenie i ewentualnie poprawienie przepisów (zał. 2).Praca w grupach (10 min.)

Nauczyciel pyta o symbol Halloween. Po ustaleniu, że jest to dynia nauczyciel rozdaje pocięty tekst o tym jak zrobić lampion z dyni na Halloween. Zadaniem uczniów jest ułożenie tekstu we właściwej kolejności (zał. 3). Następuje sprawdzenie poprawności wykonanego zadania.


Podsumowanie (5 min.)

Nauczyciel pyta uczniów co najbardziej podoba im się we święcie Halloween.

Nauczyciel dziękuje za pracę na lekcji.
LEKCJA 2

Wstęp (5 min.):

Nauczyciel wprowadza uczniów w atmosferę halloween’ową poprzez wspólne wykonanie z nimi duszków z chusteczek higienicznych. Nauczyciel pokazuje i objaśnia uczniom kolejne etapy tworzenia duszka w języku angielskim (zał. 1). Kiedy uczniowie są gotowi, nauczyciel pozwala uczniom przypiąć duszka do szkolnej gazetki lub zasłon okiennych.Ćwiczenie z mówienia, praca w parach lub małych grupach (20 min.):

Nauczyciel prosi uczniów o dobranie się w pary lub grupy trój osobowe. Następnie, nauczyciel rozdaje każdej parze (grupie) zestaw obrazków z rozciętej uprzednio historyjki obrazkowej pt. „Midnight Terror” i prosi uczniów o ułożenie obrazków w takiej kolejności aby powstała spójna historyjka (uczniowie muszą użyć wszystkie obrazki). Kolejnym zadaniem uczniów jest przygotowanie i opowiedzenie historyjki halloween’owej na forum klasy. Uczniowie najciekawszych a zarazem poprawnie opowiedzianych opowiadań są nagrodzeni ocenami. Na koniec nauczyciel pokazuje uczniom oryginalną wersję tejże historyjki i czyta ją uczniom na głos (zał. 2).


Prezentacja (5 min.)

Nauczyciel rysuje na tablicy dynię i przypomina, że jest to symbol Halloween.Ćwiczenie praktyczne (15min.)

Nauczyciel prosi uczniów o narysowanie własnych dyń i ozdobienie nimi sali.


Podsumowanie (5 min.):

Jako podsumowanie lekcji nauczyciel organizuje krótki quiz halloween’owy (zał. 3). Nauczyciel czyta opisy różnych postaci, zjaw i widm pojawiających się na balu halloween’owym. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie nazw tych postaci. Tym samym nauczyciel sprawdza ilość zapamiętanych przez uczniów wyrazów związanych z tematem lekcji. Pod koniec lekcji nauczyciel nagradza wybranych uczniów plusami za aktywność.

LEKCJA 3

Nauczyciel stara się stworzyć atmosferę przyjęcia Halloween’owego. Uczniowie siedzą w kręgu. Następnie bawią się w zabawy charakterystyczne dla tego święta.Zabawa 1(10 min.)

Nauczyciel rozwiesza po klasie jabłka zawieszone na nitce. Zaprasza do konkursu kilku uczniów. Każdy uczeń staje przy jednym jabłku zwisającym z sufitu, a jego zadaniem jest zjedzenie danego jabłka jak najszybciej. Nauczyciel odmierza czas, który jest ściśle określony na zjedzenie tego jabłka. Uczeń, który wygra daną konkurencję jest nagrodzony małym podarunkiem np. zakładką do książki lub słodyczami.Zabawa 2 (15 min.)

Nauczyciel przygotowuje małe karteczki z napisanymi na nich nazwami różnych postaci halloween’owych. Nauczyciel wkłada wszystkie karteczki do woreczka. Kolejno, uczniowie losują jedną karteczkę. Ich zadaniem jest opisanie danej postaci pozostałej części grupy. Uczeń, który prawidłowo odgadnie daną postać jest następną osobą losującą karteczkę z woreczka (zał. 1)Zabawa 3 (10 min.)

Jest to typowa zabawa wśród dzieci angielskich i amerykańskich podczas tego święta: nauczyciel przypina do tablicy papierowego osiołka, któremu brakuje ogonka. Nauczyciel wybiera ochotnika spośród uczniów i zawiązuje mu oczy i daje do ręki papierowy ogonek osiołka. Pozostali uczniowie okręcają danego ucznia kilka razy (aż do mementu jak czuje, że kręci mu się w głowie). Zadaniem okręcanego ucznia jest dotarcie do osiołka przypiętego do tablicy i doczepienie mu w odpowiednim miejscu ogonka. Ta zabawa nazywa się PIN-THE-TAIL-ON-THE-DONKEY (zał. 2).Podsumowanie (10 min.)

Na zakończenia dnia ze świętem Halloween nauczyciel rozdaje kopie quizu związanego ze świętem i tym samym sprawdza uczniów wiedzę związaną z tym świętem.

Wygrywa ta grupa, która najszybciej i najlepiej odpowie na wszystkie pytania (zał. 3).
ZAŁĄCZNIK 1 (L 3)a goblin

a werewulf

a soul

a monster

a vampire

a jack o’-lantern

a witch
a fairy

a black cat

a dracula

a devil

a wizard

a bat
a ghost

a skeleton


ZAŁĄCZNIK 3 (L 3)


Halloween quiz

1. When is Halloween? 1. November 28 b) October 31 c) November 5

2. What is the symbol of Halloween?

a) a pie b) a skeleton c) a pumpkin
3. What are the symbolic colours of Halloween?
4. What do children do on Halloween?

......................................................................................

.....................................................................................

......................................................................................


5. What is a ‘trick or teat” game?

....................................................................................................................................


6. What kind of tricks can the children play on you if you don’t give them any sweets?
7. Which of those things do you need to make toffee apples?

 1. sticks, apples, butter, sugar, cold water, a pan

 2. spoon, sticks, butter, toffee, warm water, a pan

 3. sticks, apples, chocolate, sugar, cold water, a pan

8. What do children wear for Halloween party?ZAŁĄCZNIK 1 (L1)

Halloween


October 31st is Halloween. On this day, children in the USA and Britain dress up as witches or ghosts. Some children also make lamps out of pumpkins. They put them in the windows at night. In the evening, the children go out in groups and knock at people’s doors. The children call out: “Trick or treat”. Most people give the children a “treat”. This is usually a sweet, some chocolate or maybe a toffee apple. But some people do not give the children a treat. Then the children play a trick on them. Sometimes, they ring the doorbell again and then they hide or run away. Or, they come to the house again ten minutes later and put leaves, grass, stones or other things into the letterbox.

Children and older people often have Halloween parties where they play games. Such a game is “bobbing the apple”. Players try to get an apple out of a bowl of water, but they cannot use their hands. Of course, they get wet in this game. Another game is “apples on string”. People hang apples on pieces of string. The players try to eat an apple, but they cannot use their hands. A third game is “fortune telling”. For this game you need some apples and a knife. This is what you do: take an apple and peel it so that the peel is one long piece. Then throw the peel over the shoulder. Then look at the peel on the floor. Try to see a letter of the alphabet. This letter is the first letter of a name: the name of the person you are going to marry.

Halloween goes back many, many hundreds of years. At that time the Celts lived in England. The Celts said: “In this night the ghosts of the dead come back.”ZAŁĄCZNIK 3 (L 1)
HOW TO MAKE A HALLOWEEN LAMP

You need:

a pumpkin, a knife, a spoon, a candle, some red, yellow, or orange tissue paper, some pins.Do this:

- put the top back on

- put the pumpkin on your window

- put a candle in the pumpkin

- use the knife and the spoon to hollow it out

- light the candle

- cut off the top of the pumpkin with the knife

- cut out the eyes, the nose and the mouth

- cover them with the tissue paper; fix it with pins
ZAŁĄCZNIK 2 (L 2)

Midnight Terror

On the top of the Fox Mountain, there was a big castle which once belonged to King Arthur the Third.

One night, a little before midnight, a big black bat flew out towards the moon in search of a house.

Some minutes later he found one.

Flying towards it, he saw a light in a window.

He got a little closer and saw a man inside.

The bat started wondering why the man was always looking at the clock.

He started shaking and …

All of a sudden there was a big cloud which went “Puff” and burst…

The figure of big ugly Dracula appeared!

He went towards the window to suck some of the man’s blood when the clock struck midnight.

He looked and …there was no longer a man sitting in the chair, but instead there was …a

WEREWOLF!ZAŁĄCZNIK 3 (L 2)


Quiz

 1. A spirit of a dead person who appears again (a ghost).

 2. A black or red creature with two horns and a tail, lives in Hell (a devil).

 3. A little woman who has magic power (a fairy).

 4. A pumpkin with cut out eyes, nose, mouth and a candle inside (a jack o’-lantern).

 5. An old woman who has evil magic power (a witch).

 6. A small, ugly creature that looks like a man and likes hurting people, causing trouble (a goblin).

 7. A big unreal frightening animal (a monster).

 8. A small animal like a mouse with wings (a bat).

 9. A body of a dead person that is believed by some to leave its grave at night and suck the blood of living people (a vampire).

 10. A spiritual part of a person, believed to exist after death (a soul).Temat: The Tragedy of Macbeth

Poziom: Intermediate, Upper-Intermediate
Pomysł do wykorzystania na obozach językowych jako zajęcia alternatywne lub w trakcie szkolnych konfrontacji teatralnych.

Nauczyciel ma za zadanie jedynie zachęcić grupę do wystawienia sztuki. Nie angażuje się w nic. No, może dyskretnie powinien sprawdzić czy rekwizyty, które mają ewentualnie być użyte w przedstawieniu, nie zagrażają bezpieczeństwu aktorów na scenie. Nie ma wpływu na obsadę, scenografię, reżyserię. Uczniowie powinni zrobić wszystko sami.

Nauczyciel dokonuje tylko adaptacji sztuki. Przedstawianie nie powinno być dłuższe niż 30 min. Skrótów dokonujemy tak, aby całość była zrozumiała i logiczna, a akcja wartko się toczyła. Staramy się również zachować język i metrum oryginału. Jednak poszczególne partie powinny być krótkie. W sztuce powinny się też znaleźć elementy nadprzyrodzone, np.: wiedźmy. Jeśli nie ma ich w sztuce oryginalnej, dobrze jest je wprowadzić w krótkim epizodzie. Szalenie zwiększa to atrakcyjność sztuki zarówno z punktu widzenia ucznia jak i widza.

Efekt końcowy w 100% przedstawień przechodzi najśmielsze oczekiwania. Uczniowie wykazują się niezmierną inwencją twórczą. Grając, reżyserują, wykorzystując na bieżąco przychodzące im do głowy pomysły. Świetnie się bawiąc, uczą się. Jest to doskonała okazja, aby przemycić w ten sposób lub przybliżyć literaturę kraju, którego języka się uczymy. Na pierwszym spotkaniu, na którym omawiamy sztukę, możemy powiedzieć kilka słów o autorze, epoce, w której żył, o ówczesnym teatrze. Dla wielu uczniów jest to pierwszy i ostatni kontakt ze sztuką.

Zabawa w teatr pomaga młodzieży również lepiej poznać samych siebie, własne zdolności i umiejętności. Uczy pracować w grupie, dyscypliny, punktualności. Nie wszyscy bowiem muszą grać. Ktoś musi wymyślić scenografię, ktoś inny proponuje kostiumy, jeszcze inne osoby odpowiedzialne są za oprawę muzyczną, wreszcie ktoś powinien czuwać nad całością od strony reżyserskiej. Jest potrzebny też ktoś, kto całość zareklamuje: wymyśli plakaty, ogłoszenia.

Życzę wszystkim dobrej zabawy!


Małgorzata Syc-Jędrychowska, nauczyciel j. angielskiego w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna