Miareczkowanie alkalimetrycznePobieranie 19.68 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.68 Kb.

MIARECZKOWANIE ALKALIMETRYCZNE

ĆW. 8.1.Cel ćwiczenia

Miareczkowanie jest metodą oznaczania stężenia roztworu stosując inny roztwór o znanym stężeniu zwanym roztworem standardowym lub titrantem. Stosuje się trzy rodzaje miareczkowanie: miareczkowanie mocnego kwasu mocną zasadą, miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą oraz miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem. Miareczkowanie z użyciem słabego kwasu i słabej zasady komplikuje hydroliza zarówno kationu jak i anionu tworzącej się soli i dlatego nie stosuje się tego typu miareczkowania.

Reakcja pomiędzy HCl, mocnym kwasem, i NaOH, mocną zasadą może być opisana

NaOH(aq) + HCl(aq) NaCl(aq) + H2O(l)

lub w sposób jonowy równaniem

H+ (aq) + OH- (aq) H2O(l)

W punkcie równoważnikowym stężenie jonów wodorowych oraz wodorotlenkowych jest bardzo małe. Dodanie jednej kropli zasady może spowodować duży wzrost stężenia jonów [OH-] oraz pH roztworu. Do kontroli pH podczas miareczkowania używa się pehametrów lub wskaźników.

Celem tego ćwiczenia jest oznaczenie stężenia kwasu (HCl) poprzez dodawanie roztworu NaOH o dokładnie znanym stężeniu metodą miareczkowania kwas-zasada.
Odczynniki

► 0,10 M NaOH (mianowany roztwórz biurety)

► roztwór HCl o nieznanym stężeniu

► wskaźnik (fenoloftaleina)


Sprzęt laboratoryjny

► kolba miarowa na 250 cm3

► pipeta pełna na 50 cm3

► 3 kolby stożkowe (Erlenmayera) na 250 cm3

► cylinder miarowy o pojemności 50 cm3

► biureta na 50 cm3Wykonanie ćwiczenia:

 Roztwór HCl o nieznanym stężeniu otrzymuje się w kolbie miarowej od asystenta

 Dodać wody destylowanej do kreski oznaczającej 250 cm3 i dokładnie wymieszać

 Do trzech kolb Erlenmayera odmierzyć pipetą po 50cm3 roztworu HCl i rozcieńczyć

wodą destylowaną do 100 cm3. Przed odmierzaniem kwasu pipetę przemyć niewielką

ilością roztworu kwasu solnego.

 Do każdej kolby dodać po dwie krople wskaźnika (fenoloftaleiny).

 Biuretę napełnić mianowanym roztworem zasady; przed napełnieniem przemyć biuretę

niewielką objętością tej zasady.

 Ustawić poziom roztworu NaOH w biurecie na kresce zerowej.

 Następnie kroplami dodawać z biurety roztwór zasady, ciągle mieszając, tak długo aż

po dodaniu jednej kropli roztwór bezbarwny stanie się różowy .

 Zakończyć miareczkowanie w momencie, gdy roztwór od pierwszej kropli zabarwi się

na bladoróżowo; na skali biurety odczytać objętość zużytej zasady.

 Wykonać jeszcze dwa analogiczne miareczkowania pamiętając, aby za każdym razem

rozpoczynać miareczkowanie od punktu zerowego biurety.

 Z trzech pomiarów obliczyć średnią objętość zużytego mianowanego roztworu NaOH

 Obliczyć stężenie molowe roztworu HCl.Obliczenia

 Stężenie molowe roztworu HCl obliczamy korzystając z następującego wzoru:stąd:


gdzie:

cz - stężenie molowe zasady (NaOH)

Vz - objętość mianowanego roztworu zasady zużyta na zmiareczkowanie kwasu

ck - stężenie molowe kwasu (HCl)

Vk - objętość roztworu kwasu poddana miareczkowaniu roztworem zasady

Wyniki:

Numer próbkiObjętość


HCl

[cm3]


Stężenie molowe NaOH

[mol/dm3]

Objętość NaOH (odczytana

z biurety)

[cm3]


Średnia objętość NaOH

[cm3]

Stężenie molowe HCl [mol/dm3]1
2


3©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna