Miasto to miejsce w którym mieszkają ludziePobieranie 11.02 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar11.02 Kb.
DEFINICJE


 1. Poniższej definicji nadaj stylizację słownikową, a następnie semantyczną. Czy definicja ta zawiera błąd, jeśli tak, to jaki i na czym on polega?

  1. Miasto to miejsce w którym mieszkają ludzie

  2. Desygnat nazwy to informacja o ilości słów użytych w nazwie

  3. Koniunkcja to funktor, który jest fałszywy, kiedy obydwa jego argumenty są fałszywe

  4. Ustawa to akt prawny dotyczący spraw oświaty

  5. Binegacja to funktor, który jest prawdziwy, kiedy obydwa jego argumenty są fałszywe

  6. Stratyfikacja to tyle, co dobrze obejrzany przedmiot

  7. Filozofia społeczna to relacja między jednostką a jej społecznym otoczeniem

  8. Prawo to zbiór norm postępowania, które instruują jak działać zgodnie z prawem

  9. Równoważność to funktor, który jest prawdziwy między innymi wtedy, kiedy obydwa argumenty tego funktora są prawdziwe

  10. Student to tyle co osoba, która pobiera naukę

  11. Miasto to położone w Polsce miejsce zamieszkałe przez ludzi

  12. Nazwy równoważne to nazwy równoznaczne

  13. Partycja to podział przedmiotu na części

  14. Sprawiedliwość to postępowanie zgodne z regułami sprawiedliwości

  15. Student to osoba zainteresowana naukami humanistycznymi

  16. Aksjologia to refleksja z zakresu aksjologii

  17. Nazwa abstrakcyjna to nazwa, która oznacza uczucia

  18. Człowiek to ssak żyjący w Europie
PODZIAŁ LOGICZNY


 1. Zaproponuj podział logiczny zakresu nazwy książka. Uzasadnij poprawność swojej propozycji.

 2. Zaproponuj podział logiczny zakresu nazwy „miasto leżące w Polsce”, który mógłby być przydatny przy przygotowaniu (redagowaniu) turystycznego przewodnika po naszym kraju. Uzasadnij poprawność swojej propozycji.

 3. Kasia przygotowująca się do powtórzenia wiadomości o państwach Europy w następujący sposób podzieliła sobie materiał: Polska, Niemcy, Francja, Czechy, Albania, Ukraina, państwa Unii Europejskiej, pozostałe. Czy taki sposób uporządkowania materiału jest poprawny z punktu widzenia zasad podziału logicznego? Jeśli nie, zaproponuj podział poprawny. Uzasadnij odpowiedź.

 4. Czy podział zakresu nazwy „błąd w definicji” na: „błąd nieadekwatności”, „błąd ignotum per ignotum”, „błąd przesunięcia kategorialnego” i „błąd błędnego koła” spełnia wymogi podziału logicznego? Uzasadnij odpowiedź.

 5. Czy podział błędów w definicji na: błąd błędnego koła, błąd nieadekwatności, błąd nieznane przez nieznane, błąd krzyżowania się zakresów definiendum i definiensa spełnia wymogi podziału logicznego? Uzasadnij odpowiedź.

 6. Jan ułożył następujący plan pracy magisterskiej poświęconej wnioskowaniom prawniczym: I Zagadnienia wprowadzające, II Znaczenie wnioskowań prawniczych, III Wynikanie logiczne, IV Wynikanie instrumentalne, V Wynikanie aksjologiczne, VI Wnioskowania a fortiori, VII Znaczenie możliwości odwoływania się do założenia o konsekwencji ocen prawodawcy. Czy z punktu widzenia kryteriów poprawności podziału logicznego propozycja Jana jest udana? Jeśli nie, zaproponuj podział poprawny. Uzasadnij odpowiedź.

 7. Dokonaj podziału logicznego zbioru następujących nazw: „człowiek”, „mężczyzna”, „kobieta”, „młoda kobieta”, „duży dom”, „gniew”, „wielka odwaga”, „niepokój”, „komputer”, „stolica Polski”. Uzasadnij zaproponowany podział.

 8. Wnioskowania w logice dzieli się na: wnioskowania, w których mamy do czynienia z pewnością konkluzji, wnioskowania, w których prawdziwość konkluzji jest jedynie prawdopodobna, oraz wnioskowania typu indukcja enumeracyjna zupełna. Czy podział ten jest poprawny z punktu widzenia zasad podziału logicznego. Jeśli jest on błędny, to wskaż na czym owe błędy polegają.

 9. Zaproponuj podział logiczny zakresu nazwy wnioskowanie niededukcyjne. Uzasadnij poprawność swojej propozycji.

 10. Czy podział definicji nominalnych na sprawozdawcze, projektujące i konstrukcyjne jest poprawny z punktu widzenia zasad podziału logicznego? Jeśli nie, zaproponuj podział poprawny odwołując się do użytego tu kryterium podziału. Uzasadnij odpowiedź.

 11. Zaproponuj podział logiczny zakresu nazwy „samochód”, który to podział mógłby być przydatny przy redakcji aktu prawnego mającego na celu ochronę dróg. Uzasadnij swoją propozycję odwołując się do kryteriów podziału logicznego.

 12. Dokonaj podziału logicznego następujących nazw: „człowiek”, „ustawa”, dom”, tekst”, „porządek”, „wielki bałagan”, „szary zając”, „łatwe zadanie”.

 13. W księgarni posegregowano książki na następujące grupy: historyczne, prawnicze, powieści, filozoficzne, nowości, podręczniki, przyrodnicze, inne. Czy spełnione zostały tu kryteria podziału logicznego? Uzasadnij odpowiedź.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna