Michał Dębicki Rok III sdPobieranie 293.6 Kb.
Strona1/14
Data07.05.2016
Rozmiar293.6 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Michał Dębicki

Rok III SD


Biblioteki niemieckie


w Polskiej Bibliografii Bibliologicznej
oraz Bibliografii Analitycznej Biblio­tekoznawstwa i Informacji Naukowej


Zestawienie tematyczneStan na: 22 listopada 2010

Niniejsze zestawienie powstało w celu ukazania literatury, dotyczącej bibliotekarstwa i bibliotek niemieckich. Nie ogranicza się jedynie do polskiego piśmiennictwa – wymienia również zagraniczne prace bibliotekoznawcze. Podstawą tego zestawienia były dwie bazy bibliograficzne: Polska Bibliografia Bibliologiczna (z której przejęto 311 rekordów) oraz BABIN (Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – 276 rekordów). Źródło zaznaczane jest każdorazowo w nawiasie kwadratowym – [PBB] lub [BABIN].

Zestawienie obejmuje artykuły z wydawnictw ciągłych, rozdziały lub tomy wydawnictw zwartych oraz wydawnictwa zwarte w całości. Nie zbiera jedynie wydawnictw ciągłych jako takich. Tam, gdzie jest to konieczne, opis formalny wzbogacono adnotacją, objaśniającą treść lub precyzującą zakres, zawarty w tytule publikacji.

Zastosowany w zestawieniu opis bibliograficzny jest zgodny z Polską Normą PN 82/N-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki wraz ze zmianą A1 – PN-N-01152-1/A1 : 1997 Opis bibliogra­ficzny. Książki oraz PN-N-01152-2 : 1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Tam, gdzie jest to możliwe, zestawienie sto­suje opis drugiego stopnia szczegółowości. Adnotacje stworzone zostały zgodnie z normą PN-77/N-01221 Adnotacje i analizy dokumentacyjne, a indeksy – z normą PN-73/N-01159 Indeksy do bibliografii. Skróty sporządzone zostały z normą PN-N-01158 : 1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

Rekordy zebrane z dwóch baz bibliograficznych podzielono na 16 odrębnych działów tematycznych. Rozgraniczenie takie ma za zadanie ułatwić poruszanie się w zestawieniu, choć siłą rzeczy sprawiało trudności przy klasyfikowaniu kolejnych dokumentów. Wstępny dobór działów tego zestawienia obejmował zaledwie dziewięć grup, które dynamicznie się rozwijały podczas dodawania kolejnych rekordów. Tak stało się z działem „Automatyzacja, digitalizacja i niemieckie biblioteki cyfrowe”, do którego zakwalifikowano aż 138 dokumentów z obu baz. By uniknąć dysproporcji między tym a innymi działami, utworzono zamiast niego aż trzy: „Automatyzacja bibliotek niemieckich”, „Digitalizacja zbiorów i niemieckie biblioteki cyfrowe” oraz „Retrokonwersja katalogów i katalogi OPAC w Niemczech”.

Już pierwszy rzut oka na zebrane w kolejnych działach opisy pozwala porównać tendencje, zachodzące w piśmiennictwie polskim, do tendencji zagranicznego bibliotekoznawstwa. Weźmy choćby dokumenty, związane z automatyzacją i digitalizacją bibliotek niemieckich. Polska Bibliografia Bibliologiczna rejestruje zaledwie 22 takie publikacje, podczas gdy BABIN – aż 116. Podkreślmy, że z obu baz pobrano mniej więcej równą liczbę opisów. Mniej już zaskakuje brak w BABIN-ie literatury, dotyczącej polsko-niemieckich relacji bibliotekarskich, księgozbiorów niemieckich na ziemiach polskich lub poloników w książnicach niemieckich.

Polscy badacze chętnie natomiast zajmują się historią niemieckiego bibliotekarstwa i bibliotek, poszczególnymi placówkami publicznymi, naukowymi i akademickimi oraz niemieckim systemem szkolenia bibliotekarzy – choćby poprzez udział w praktykach zawodowych. Odbicie w literaturze naukowej znalazło również częste uczestnictwo w konferencjach i zjazdach bibliotekarzy, organizowanych w Niemczech.

Spis treściNiemiecka Biblioteka Narodowa 5

Biblioteka Państwowa w Berlinie 6

Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech 7

Biblioteki naukowe, fachowe i specjalne w Niemczech 12

Biblioteki miejskie i publiczne w Niemczech 15

Biblioteki niemieckie w ogólności 19

Historia bibliotek i bibliotekarstwa niemieckiego 24

Automatyzacja bibliotek niemieckich 27

Digitalizacja zbiorów i niemieckie biblioteki cyfrowe 32

Retrokonwersja katalogów i katalogi OPAC w Niemczech 37

Polsko-niemiecka współpraca bibliotekarzy, bibliotek i instytutów 41

Biblioteki i księgozbiory niemieckie w Polsce 45

Biblioteki i księgozbiory polskie w Niemczech 47

Zjazdy i konferencje bibliotekarzy niemieckich 49

Bibliotekarstwo niemieckie i polsko-niemieckie 51

Kształcenie bibliotekarzy w Niemczech 57Niemiecka Biblioteka Narodowa

  1. DRABCZYK, S.: Między obcością a bliskością, polskie i niemieckie książnice narodowe // Odra. – R. 46, nr 3, (2006), s. 92-96 : fot. [PBB]

  2. JANUSZKO-SZAKIEL, A.: Dysertacje via Internet, projekt elektronicznej archiwizacji rozpraw naukowych w Niemieckiej Bibliotece Narodowej // Przegląd Biblioteczny. – R. 74, z. 2, (2006), s. 141-152 [PBB]

  3. KLUKOWSKI, B.: Książka Niemiecka w Lipsku // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 22 [PBB]

  4. KLUKOWSKI, B.: Książnice narodowe świata, geneza, zasoby, działalność / Centrum Edukacji Bibliotekarskie. – Warszawa : CEBIiD, 2005. – 153 s., [4] s. : tabl. kolor., il. ; 24 cm [PBB]

  5. KOLASA, I.: Umschlag - Hülle - Inhalt : der Erweiterungsbau für die Deutsche Bibliothek, Standort Deutsche Bücherei Leipzig = Rozbudowa Biblioteki Niemieckiej : Książnica Niemiecka w Lipsku // Bibliothek Forschung und Praxis. Munchen. – 2003, Jg. 27, nr 1/2, s. 13-15. [BABIN]

  6. KOLASA, I.: Von Gesetzmässigkeit und Sinnlichkeit = Trochę rozważań o planowanej rozbudowie Książnicy Niemieckiej w Lipsku // Dialog mit Bibl., 2003, Jg. 15, H. 1, s. 31- 42. [BABIN]

  7. KONTYNUATORKA królewsko-pruskiej tradycji : z dziejów Biblioteki Narodowej w Berlinie. – S. 71-176 // W: KUCZYŃSKI, K., A.: Od Gerharta Hauptmanna do Otto Forst de Battaglii. – Płock, 2006 [PBB]
   M. in. dzieje Biblioteki Narodowej w Berlinie

  8. LEHMANN, K., D.: Innenansichten, Aussenansichten = Spojrzenie od wewnątrz i z zewnątrz : Książnica Niemiecka i Biblioteka Niemiecka po zjednoczeniu // Buch und Bibliothek. Reutlingen. – 1992, Jg 44, H. 4, s. 314-322. [BABIN]

  9. RAMS, D., WAŻYŃSKA, J.: Masowa konserwacja zbiorów bibliotecznych w Książnicy Niemieckiej w Lipsku // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. – 1996, [nr] 2, s. 26-29 : il. [PBB]

  10. RINN, R., WERNER, C.: Der Neuerscheinungsdienst der Deutschen Bibliothek = Serwis "Informacja o nowościach" Biblioteki Niemieckiej // Dialog Biblioth., 2004, Jg. 16, H. 2, s. 47- 51. [BABIN]

  11. SCHRÖDER, S.: Jugendinformationsstellen in Bibliotheken = Ośrodki informacyjne dla młodzieży w bibliotekach // Buch und Bibliothek. Reutlingen. – 1994, Jg. 46, H. 5, s. 446- 455. [BABIN]

  12. SCHWENS, U.: Die Deutsche Bibliothek : gesetzlicher Auftrag und elektronische Publikationen = Biblioteka Niemiecka -- zadania ustawowe i publikacje elektroniczne // Z. Bibl. - Wes. Bibliogr., 2002, Jg. 49, H. 1, s. 13-17. [BABIN]  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna