Microsoft access – zajęcia 2Pobieranie 29.86 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.86 Kb.
MICROSOFT ACCESS – ZAJĘCIA 2
Na dzisiejszych zajęciach zapoznasz się z przykładową bazą danych – Northwind Traders, dołączoną do programu MS Access. Celem zajęć jest:

 • zapoznanie się z interfejsem użytkownika MS Access

 • zapoznanie się ze strukturą typowej bazy danych

 • znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie podstawowe operacje można wykonywać na danych

 • wstępne zapoznanie z możliwościami programu Access

 • wstępne zapoznanie z ułatwieniami oferowanymi użytkownikowi przez program (np. kreatory).

ZADANIA: zarówno do wykonania na komputerze jak i na kartce. Miłej zabawy!
 1. Uruchom MS Access. Wybierz opcję „otwórz istniejącą bazę danych”, a następnie pozycję „więcej plików”. Wejdź do folderu: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Przykldy. Otwórz bazę Northwind.mdb

Pytanie 1. Jakie jest standardowe rozszerzenie, nadawane plikom bazy danych przez program Access?


 1. Obejrzyj ekran bazy danych

Pytanie 2: Jakie zakładki widzisz na ekranie w oknie bazy danych? Wypisz je poniżej: 1. Wybierz zakładkę Tabele. Wybierz tabelę Klienci i otwórz ją (przycisk Otwórz z prawej strony okna).

Pytanie 3: Jakie pola są w tabeli klienci? Wypisz je:
Pytanie 4: Które z tych pól jest według Ciebie kluczem podstawowym?
Zamknij tabelę Klienci. W podobny sposób obejrzyj tabelę Produkty i Pracownicy. Odpowiedz na takie same pytania jak w przypadku tabeli Klienci. Zamknij tabele.


 1. Otwórz tabelę Pracownicy w trybie projektowania (przycisk Projektuj z prawej strony okna).

Pytanie 5: Które pole jest kluczem podstawowym (czyli przy którym polu widzisz symbol kluczyka?) Czy jest to to samo pole, które wskazałeś jako klucz w zadaniu poprzednim? Jeżeli nie, to przypomnij sobie wiadomości na temat kluczy z poprzednich zajęć i zastanów się, jaki błąd popełniłeś w rozumowaniu.
Pytanie 6: Wypełnij poniższą tabelkę.
Tabela otwarta w widoku

arkusz danych”Tabela otwarta w widoku „projekt”

1. Jaki jest układ pół w tabeli (pionowy, poziomy)?2. Czy widać, które pole jest kluczem podstawowym?3. Czy można wprowadzić dane (tak/nie)?4. Czy widać jaki jest typ danych?5. Czy można usunąć pole (tak/nie)?


 1. Jakiego typu operacje na danych możesz wykonać, mając do dyspozycji tabele? Wypisz je poniżej:

Wykorzystując tabelę Pracownicy: • dodaj rekord pracownika Jana Kowalskiego (pozostałe potrzebne dane pana Kowalskiego wymyśl sam)

 • zmień nazwisko pana Kowalskiego na Nowak.

 • usuń rekord pana Nowaka.
 1. Ponownie wybierz zakładkę Tabele (o ile jesteś w innym oknie). Wciśnij przycisk Nowy a następnie wybierz opcję „widok projekt” Stwórz tabelę o następującej strukturze i typach danych:
NAZWA POLA

TYP DANYCH W POLU

ID_pracownika

Autonumer

Nazwisko

Tekst

Imię

Tekst

Dzieci

Tak/Nie

strona_domowa

hiperłącze

Zapisz tę tabelę pod nazwą Moja pierwsza tabela (po prostu zamknij okno tabeli, a wtedy Access zapyta, czy ją zapisać).
 1. Otwórz tabelę z poprzedniego zadania i usuń z niej pole Dzieci (Uwaga: sam zdecyduj, w jaki sposób otworzyć tabelę, aby możliwe było usunięcie pola!). Zamknij tabelę, zachowując zmiany.

 2. Usuń tabelę Moja pierwsza tabela

 3. A teraz stworzymy nową tabelę, korzystając z kreatora tabel i proponowanych przez niego tabel przykładowych. Oczywiście trzeba będzie dokonać małych zmian. A zatem: ponownie wciśnij przycisk Nowy, ale tym razem wybierz opcję Kreator tabel. Z listy przykładowych tabel wybierz pozycję Zamówienia. Z listy przykładowych pól wybierz do nowej tabeli następujące pola:

IDklienta

IDzamówienia

NazwaPrzesyłki

AdresOdbiorcy

KodPocztowyOdbiorcy

MiastoOdbiorcy


Pytanie 7: Jak myślisz, do czego można by wykorzystać w firmie taką tabelę?
Korzystając z przycisku Zmień nazwę pola dokonaj następujących zmian w nazwach wybranych przez Ciebie pól:

NazwaPrzesyłki -> Nazwa

AdresOdbiorcy -> Ulica

KodPocztowyOdbiorcy -> Kod

MiastoOdbiorcy -> Miasto.
Pytanie 8: Po co komu takie zmiany?
Nazwij nową tabelę Moja druga tabela. Nie ustanawiaj żadnych relacji, a po utworzeniu tabeli wprowadź do niej kilka przykładowych rekordów.


 1. Znajdź w otrzymanych materiałach informacje na temat kwerend i zapoznaj się z nimi
 1. Przejdź do zakładki kwerendy. Wykorzystując przycisk Otwórz obejrzyj wynik działania kwerend:

 1. bieżąca lista produktów (ta kwerenda po prostu prezentuje wszystkie produkty z bazy „Northwind”)

 2. dziesięć najdroższych produktów (a co robi ta kwerenda? Nazwa mówi sama za siebie!)

 3. dostawcy wg miast (to kwerenda składająca, czyli pokazując w jednym okienku dane z kilku tabel)

 4. zamówienia kwartalne wg produktów (to jest kwerenda krzyżowa, cokolwiek miałoby to znaczyć)

Teraz otwórz te wszystkie kwerendy po kolei w widoku Projekt. Jaka jest różnica?

W widoku projekt odszukaj przycisk Uruchom na pasku narzędzi i wciśnij go. Co się stało? Powtórz tę operację dla każdej z kwerend.
Pytanie 9: Czym różni się wynik działania kwerendy uruchomionej przyciskiem uruchom i otwartej przyciskiem „otwórz”?


 1. Zapoznaj się z otrzymanymi informacjami dotyczącymi formularzy.
 1. Przejdź do zakładki Formularze. Analogicznie jak w zadaniach dotyczących tabel i kwerend, obejrzyj kilka formularzy, najpierw używając przycisku Otwórz, a potem przycisku Projektuj.


Pytanie 10: Kiedy otwieramy formularz przyciskiem „otwórz”, a kiedy przyciskiem „projektuj”?


 1. Używając przycisku Nowy, a następnie Kreatora formularzy, stwórz formularz, który będzie korzystał z tabeli Klienci i zawierał pola: Idklienta, NazwaFirmy, Adres, KodPocztowy, Miasto, Telefon. Układ formularza, styl i tytuł wybierz dowolnie.

Na końcu pozostaw wybraną opcję „Otwórz formularz aby zobaczyć lub wprowadzić informacje”.

Przejdź na koniec formularza i dodaj dowolny jeden rekord.

Zamknij formularz.

Usuń stworzony przez siebie formularz.
 1. Przejdź do zakładki Raporty. W otrzymanych materiałach znajdź informacje na temat raportów i zapoznaj się z nimi.

Korzystając z przycisku Podgląd, obejrzyj następujące przykładowe raporty:

Te same raporty obejrzyj w widoku Projekt.
Pytanie 11: Co przypomina Ci widok „Projekt” raportu?


 1. Skorzystaj z przycisku Nowy i uruchom Kreatora raportów. Spróbuj z jego pomocą utworzyć jak najprostszy (!!!) raport z takimi samymi polami jak w zadaniu 14 (czyli jak w formularzu). Nazwij go Mój pierwszy raport. Obejrzyj wynik swoich działań, a potem skasuj raport.

 2. Makrami i modułami nie przejmuj się, zajmiemy się nimi kiedy indziej....

 3. Zamknij bazę „Northwind” (ale nie Accessa!!!). Otwórz teraz bazę Zamówienia.mdb (jest ona w tym samym folderze co baza Northwind). Jest to aplikacja wykorzystująca dane z Northwind, która pokaże Ci, co jeszcze można zrobić w Accessie) chociaż to oczywiście nie koniec możliwości). Miłej zabawy.
ZADANIE DOMOWE

Przypomnij sobie podstawowe pojęcia baz danych, omawiane na poprzednich zajęciach. Zastanów się, jaką strukturę powinna mieć baza danych, służąca do obsługi niewielkiej księgarni? Jakie powinny być tabele, jakie dane, jakiego typu? Które z nich ustaliłbyś jako klucze itd.? Przygotuj na kartce propozycję struktury tej bazy.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna