Microsoft® activesync® wersja 5 — plik readmePobieranie 64.84 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar64.84 Kb.
MICROSOFT® ACTIVESYNC® WERSJA 4.5 — PLIK README
©2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
W tym dokumencie znajdują się najnowsze informacje oraz inne wiadomości uzupełniające dokumentację oprogramowania Microsoft® ActiveSync® 4.5 przeznaczonego dla komputerów stacjonarnych.
________________________________________________________________

SPIS TREŚCI
1. INSTALOWANIE PROGRAMU ACTIVESYNC 4.5

2. ZGODNOŚĆ

3. OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA

4. ZNANE PROBLEMY

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

6. NOWOŚCI
________________________________________________________________

1. INSTALOWANIE PROGRAMU ACTIVESYNC 4.5
1.1 Instalowanie menedżera informacji osobistych (PIM)
Jeśli z urządzeniem jest dostarczony dysk CD z programem Microsoft® Outlook®, zaleca się zainstalowanie tego programu przed zainstalowaniem lub uaktualnieniem programu ActiveSync.
1.2 Instalowanie programu ActiveSync
Aby rozpocząć instalację, włóż do stacji CD ROM w komputerze dysk CD „Wprowadzenie do systemu Windows Mobile”, który został dostarczony z urządzeniem. Kliknij opcję „Konfiguracja i instalacja”; zaznacz pole wyboru dotyczące programu Microsoft® ActiveSync® 4.5, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.
______________________________________________________________

2. ZGODNOŚĆ
Program ActiveSync 4.5 jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi i aplikacjami:
· systemem operacyjnym Microsoft® Windows® 2000 z dodatkiem Service Pack 4;

· systemem operacyjnym Microsoft® Windows® Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1;

· systemem operacyjnym Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition z dodatkiem Service Pack 1;

· systemem operacyjnym Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 1;

· systemem operacyjnym Microsoft® Windows® XP Professional z dodatkiem Service Pack 1 i 2;

· systemem operacyjnym Microsoft® Windows® XP Home z dodatkiem Service Pack 1 i 2;

· systemem operacyjnym Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005;

· systemem operacyjnym Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005;

· systemem operacyjnym Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition;

· klientami obsługi wiadomości i współpracy Microsoft® Outlook® XP i Microsoft® Outlook® 2003;

· pakietem Microsoft® Office XP;

· pakietem Microsoft® Office 2003;

· programem Microsoft® Internet Explorer 6.0 lub nowszym (wymagany);

· oprogramowaniem Microsoft® Systems Management Server 2.0.
_______________________________________________________________

3. OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA
Poniższe systemy operacyjne przeznaczone dla urządzeń przenośnych są obsługiwane przez program ActiveSync 4.5:

· Microsoft® Windows Mobile 6

· Microsoft® Windows Embedded CE 6.0

· Microsoft® Windows Mobile 5.0

· Microsoft® Windows Mobile 2003 Second Edition

· Microsoft® Windows Mobile 2003

· Microsoft® Pocket PC 2002, Microsoft® Windows CE OS 3.0

· Microsoft® Smartphone 2002, Microsoft® Windows CE OS 3.0

_______________________________________________________________

4. ZNANE PROBLEMY
· Należy pamiętać, że w przypadku uaktualniania z wcześniejszej wersji programu ActiveSync może być konieczne ponowne utworzenie powiązania z urządzeniem przenośnym.

· Program ActiveSync 4.5 nie obsługuje programu Microsoft Outlook 2000. Zaleca się uaktualnienie do klienta Microsoft Outlook 2003 umożliwiającego obsługę wiadomości i współpracę.

· Program ActiveSync 4.5 nie obsługuje konwersji plików bazy danych w celu użycia w urządzeniu przenośnym. We wcześniejszych wersjach ta funkcja była ograniczona do urządzeń z zainstalowanym systemem Windows Mobile dla urządzeń Pocket PC 2003 i wcześniejszych.

· Program ActiveSync 4.5 nie obsługuje konwersji plików czcionek w celu użycia w urządzeniu przenośnym. We wcześniejszych wersjach ta funkcja była ograniczona do urządzeń z zainstalowanym systemem Windows Mobile dla urządzeń Pocket PC 2003 i wcześniejszych.

· Kreator „Nawiązywanie połączenia” nie jest uruchamiany automatycznie po zakończeniu instalacji programu ActiveSync 4.5. Dostęp do kreatora można uzyskać za pomocą elementu menu Ustawienia połączenia.

· Program ActiveSync 4.5 nie obsługuje synchronizacji elementów z listy Ulubione w urządzeniu przenośnym, które są zagnieżdżone w folderze głównym głębiej niż na poziomie jednego podfolderu.

· Program ActiveSync 4.5 nie obsługuje synchronizacji zdalnej.

· Program ActiveSync 4.5 nie obsługuje tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych na urządzeniu przenośnym.

· Aby program ActiveSync 4.5 poprawnie wyświetlał znaki rozszerzone w niektórych językach, konieczna może być zmiana języka w programach nieobsługujących kodu Unicode.

Aby zmienić język, który jest używany w programach nieobsługujących kodu Unicode, należy wykonać następujące czynności:

1. Z menu Start komputera stacjonarnego wybierz polecenie Ustawienia, wybierz polecenie Panel sterowania, a następnie wybierz polecenie Opcje regionalne i językowe.

2. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe wybierz kartę Zaawansowane.

3. Dokonaj wyboru spośród języków dostępnych na liście Język dla programów nieobsługujących kodu Unicode, która określa język, z którego korzysta program ActiveSync 4.5.

· Gdy urządzenie jest podłączone do komputera PC za pośrednictwem łącza USB, które przechodzi przez koncentrator zewnętrzny USB, może wystąpić niestabilność połączenia, na przykład przerwy w połączeniu lub brak odpowiedzi stacjonarnego komputera PC.

Więcej informacji na temat tego problemu można znaleźć w Bazie wiedzy firmy Microsoft pod adresem http://support.microsoft.com, w artykule 817900 zatytułowanym „Port USB może przestać działać po wyjęciu lub włożeniu urządzenia USB”.

· Aby pomyślnie odinstalować program ActiveSync 4.5 i ponownie zainstalować poprzednią wersję tego programu na stacjonarnym komputerze PC, należy wykonać następujące czynności:

1. Odinstaluj program ActiveSync 4.5.

2. Otwórz Eksploratora Windows, przejdź do katalogu System32 w katalogu Windows, a następnie ręcznie usuń bibliotekę dołączaną dynamicznie Rapi.dll.

3. Ponownie zainstaluj poprzednią wersję programu ActiveSync.

· W przypadku uaktualniania systemu operacyjnego stacjonarnego komputera PC lub instalowania dodatku Service Pack należy przeprowadzić instalację programu ActiveSync w trybie naprawy w celu włączenia oczekiwanych funkcji tego programu.

· Jeśli program Windows Media Player zostanie uaktualniony do wersji 10 po zainstalowaniu programu ActiveSync na stacjonarnym komputerze PC, należy przeprowadzić instalację programu ActiveSync w trybie naprawy. Umożliwi to pomyślne synchronizowanie plików multimedialnych z urządzeniem z systemem Windows Mobile.

· Jeśli na stacjonarnym komputerze PC jest zainstalowany system operacyjny Windows XP z dodatkiem SP1, kontrolery hosta EHCI USB 2.0 mogą powodować nieoczekiwane przerwy w połączeniu USB między komputerem PC a urządzeniem.
Informacje na temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w Bazie wiedzy firmy Microsoft pod adresem
http://support.microsoft.com, w artykule 822603 zatytułowanym „Dostępność aktualizacji sterowników USB 1.1 i 2.0 dla systemu Windows XP z dodatkiem SP1”).

· Na stacjonarnym komputerze PC, na którym działa program ActiveSync, nie można otworzyć jednocześnie sesji wielu użytkowników.

· Jeśli na stacjonarnym komputerze PC jest zainstalowane i uruchomione oprogramowanie zapory innej firmy niż Microsoft, konieczne może być takie jego skonfigurowanie, aby w celu zapewnienia działania programu ActiveSync udostępnić następujące porty: 5678, 5679, 990, 26675 oraz 5721.

· Może się zdarzyć, że oprogramowanie antywirusowe zainstalowane na stacjonarnym komputerze PC będzie powodować konflikty z funkcjami programu ActiveSync.

· Sporadycznie niektóre narzędzia do konfiguracji sieci LAN mogą również powodować konflikty z połączeniem programu ActiveSync. Aby zapewnić pomyślną synchronizację urządzenia z systemem Windows Mobile ze stacjonarnym komputerem PC, konieczne może się okazać wyłączenie narzędzi do konfiguracji sieci LAN.
_______________________________________________________________

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Informacje ogólne można znaleźć w Pomocy online programu ActiveSync. Informacje o rozwiązywaniu problemów dotyczących połączeń zawiera temat Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów dla programu ActiveSync.
Aby uzyskać bezpłatne informacje w trybie online, pomoc techniczną lub informacje na temat kontaktu z producentem urządzenia, odwiedź witrynę systemu operacyjnego Microsoft Windows Mobile.
_______________________________________________________________

6. NOWOŚCI
Funkcja: Urządzenie może być połączone jednocześnie z sieciami komórkowymi i bezprzewodowymi oraz z komputerem PC.

Zaleta: Dzięki temu urządzenie może odbierać przychodzące połączenia VoIP i wiadomości MMS, kiedy jest podłączone do komputera PC.
Funkcja: Zintegrowaną usługę Zarządzanie prawami do informacji (IRM, Information Rights Management) można aktywować za pomocą komputera PC.

Zaleta: Umożliwia uzyskiwanie dostępu do treści chronionej przez usługę Zarządzanie prawami do informacji.
Funkcja: Certyfikaty urządzenia można zarejestrować przy użyciu komputera PC.

Zaleta: Umożliwia synchronizację z serwerami Exchange wymagającymi uwierzytelnienia na podstawie certyfikatów.
Funkcja: Obsługa wiadomości e-mail w formacie HTML.

Zaleta: Możliwość konfigurowania ustawień synchronizacji wiadomości e-mail w formacie HTML oraz synchronizowania tych wiadomości w programach Outlook i Microsoft Exchange.
Funkcja: Instalator systemu Windows zapewnia bezproblemową instalację.

Zaleta: Ułatwienie procesu instalacji.
Funkcja: Odświeżony wygląd aplikacji.

Zaleta: Nowoczesne elementy graficzne doskonale pasują do wyglądu urządzenia przenośnego.
Funkcja: Dołączono zintegrowane narzędzie do rozwiązywania problemów.

Zaleta: Narzędzie skanuje komputer PC i urządzenie w celu zidentyfikowania problemów, które mogą wpływać na korzystanie z urządzenia przy użyciu komputera PC
Funkcja: Użytkownik może zalogować się do serwera Microsoft Exchange, używając tylko nazwy użytkownika i hasła.

Zaleta: W przypadku obsługiwanych użytkowników w polu nazwy użytkownika mogą być wprowadzane identyfikatory w postaci adresów e-mail, co ułatwia logowanie.
Funkcja: Poprawiono ogólną stabilność programu.

Zaleta: Zwiększenie niezawodności łączenia urządzeń i synchronizacji.
Funkcja: Lepsze zastosowanie kodu PIN ułatwia współpracę między komputerem PC a urządzeniem.

Zaleta: Zapewnienie lepszej obsługi i większego bezpieczeństwa.
Funkcja: Ulepszona obsługa standardu USB.

Zaleta: Program ActiveSync 4.5 zapewnia obecnie najszybszy transport danych za pośrednictwem łącza USB między komputerem PC a urządzeniem przenośnym.
Funkcja: Ulepszono zarówno interfejs użytkownika, jak i nowy kreator powiązań.

Zaleta: Łatwiejsze lokalizowanie kluczowych funkcji, uzyskiwanie dostępu do najważniejszych ustawień konfiguracyjnych i możliwość skonfigurowania urządzenia podczas pierwszej synchronizacji.
Funkcja: Zapewniono bardziej niezawodną synchronizację z programem Outlook.

Zaleta: Synchronizacja z programem Outlook jest teraz bardziej niezawodna.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna