Microsoft® Office System Analiza wdrożenia u klientaPobieranie 218.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar218.12 Kb.

Microsoft® Office System

Analiza wdrożenia u klienta


Firma windykacyjna i rejestr długów wprowadzają na szeroką skalę zintegrowane oprogramowanie biznesowe, biurowe i finansowe

Dane ogólne:

Kraj: Polska

Przemysł: finansowy
Informacje o kliencie

Firma Kaczmarski Inkasso (KI) specjalizuje się w windykacji należności i jest jedną


z czołowych firm w tej dziedzinie. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (KRD) powstał w roku 2003 i zajmuje się zarządzaniem informacjami gospodarczami.
Sytuacja

Od początku istnienia firmy te są zinformatyzowane, a ich dynamiczny rozwój przekładał się na szybką rozbudowę sieci informatycznej. Nieudany eksperyment


z programami open source i wielokierunkowy rozwój struktury firmy sprawiły, że potrzebne okazało się kompleksowe oprogramowanie finansowo-biurowe.
Rozwiązanie

Po dokładnej analizie możliwości i planów rozwoju zdecydowano się sięgnąć po pełną paletę oprogramowania firmy Microsoft.


Korzyści

  • Jednolita platforma systemowa

  • Wygodne narzędzia pracy grupowej

  • Usprawnienie obiegu dokumentów

  • Zwiększenie wydajności pracowników

  • Poprawienie bezpieczeństwa danych


„Bardzo pomaga nam to, że oprogramowanie pracuje sprawnie


i stabilnie. Możemy skupiać się na tych zagadnieniach, które dla
nas jako działu IT są najważniejsze, np. polityką bezpieczeństwa, procedurami transportu, normami i certyfikatami”

Łukasz Wrona, kierownik Sekcji Technicznej Działu IT, Starszy Administrator


Kaczmarski Inkasso i Krajowy Rejestr Długów BIG SA działają w branży finansowej. Specyfika działalności tych firm wymaga korzystania ze sprawnego oprogramowania biznesowego i biurowego oraz pełnego zabezpieczenia danych należących zarówno do firm, jak i ich klientów.


Po latach pracy ze słabo zintegrowanymi programami i rozproszonymi danymi oraz nieudanym eksperymencie z oprogramowaniem typu open source zapada decyzja o wprowadzeniu pełnej gamy ściśle zintegrowanego oprogramowania biurowego, finansowego
i administracyjnego firmy Microsoft.
Firmy stworzyły w ten sposób bardzo nowoczesną, bezpieczną strukturę informatyczną i wygodną platformę do wprowadzania własnych rozwiązań programistycznych. Zbudowały także stabilną podstawę do późniejszego rozwoju na dowolną praktycznie skalę.


Sytuacja
Firmy Kaczmarski Inkasso i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA,


w których przeprowadzane były opisane w tej analizie wdrożenia, od lat działają
z powodzeniem w branży finansowej.
Analizowane firmy są ze sobą połączone osobą właściciela, strukturami organizacyjnymi, siecią informatyczną, mieszczą się także w jednym nowoczesnym biurowcu, oddanym do użytku w roku 2001. Siedziba ww. podmiotów mieści się we Wrocławiu.
Profil działalności Kaczmarski Inkasso

Opowiada Maciej Kaczmarski:

„Specjalizujemy się w branży windykacji należności już kilkanaście lat – jesteśmy prekursorem działań windykacyjnych
w Polsce. Nasze działania opieramy
na tradycji i wieloletniej praktyce,
a wspieramy zastosowaniem najnowocześniejszej technologii, co wyróżnia nas na rynku. Głównym przedmiotem działalności naszej firmy jest dochodzenie roszczeń finansowych dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Koncentrujemy się przede wszystkim na polubownym dochodzeniu roszczeń.
Doświadczenie zdobyte w czasie dwunastu lat działalności pozwoliło nam na stworzenie nowoczesnych metod zarządzania wierzytelnościami naszych klientów. Zostało to potwierdzone przyznaniem w bieżącym roku tytułu 'Lidera 2004 w branży windykacji zadłużenia'. Wprowadziliśmy i systematycznie doskonalimy system zarządzania jakością zgodny z normą PN–EN ISO 9001:2001”.
Rynek usług windykacyjnych

Specjaliści z firmy Kaczmarski Inkasso określają polski rynek wierzytelności jako stosunkowo młody, ale systematycznie się rozwijający. Niestety – również dlatego, iż od kilku lat systematycznie rośnie zadłużenie polskich przedsiębiorstw. To sprawia, że dziś w zasadzie nie istnieje już taka branża gospodarki, która nie byłaby reprezentowana u pośredników obrotu długami. W ślad


za rosnącą ofertą długów narastają kłopoty
z ich egzekwowaniem.

Zdecydowana większość polskich firm niewłaściwie zarządza własnymi należnościami – nie znają lub nie korzystają


z takich usług, jak sprzedaż wierzytelności, ubezpieczenie należności lub faktoring. Słabo funkcjonują w nich służby windykacyjne.
W dodatku decyzje o podjęciu działań windykacyjnych z reguły są odwlekane
w czasie i nieprofesjonalne.
„Kaczmarski Inkasso jest jedną z pierwszych firm w Polsce, które wskazały przedsiębiorcom w pełni legalną i skuteczną metodę odzyskiwania należności” – opowiada Wiola Samborska, Koordynator ds. Marketingu i PR. „W ciągu kilku lat działalność firma objęła swym działaniem obszar całego kraju. Druga połowa lat dziewięćdziesiątych to okres,
w którym coraz rzadziej pojawiały się na rynku firmy windykacyjne o wątpliwych walorach prawnych i etycznych. Pomimo to
w świadomości społecznej pozostał stereotyp skrzywdzonego dłużnika, którego losy bezwzględny wierzyciel oddał w ręce firmy windykacyjnej. Podjęliśmy wiele działań mających na celu usytuowanie naszej firmy
w gronie instytucji dbających o interes nie tylko przedsiębiorcy, ale i szeroko rozumiany interes społeczny. Dziś Kaczmarski Inkasso jest instytucją finansowo–prawną działającą w obszarze dochodzenia roszczeń”.
Historia Kaczmarski Inkasso

Firma Kaczmarski Inkasso została założona przez Małgorzatę i Macieja Kaczmarskich


w 1992 roku. Początkowo była głównym przedstawicielstwem na Polskę niemieckiej firmy Burgel, która zajmowała się windykacją wierzytelności. Firma zatrudniała wówczas
16 pracowników.

W 1996 r. w miarę wzrostu zapotrzebowania na usługi windykacyjne w Polsce Kaczmarski Burgel Inkasso zaczęło otwierać pierwsze oddziały na terenie kraju, by w roku 1998 strukturą terenową objąć całą Polskę (13 oddziałów). W roku 1998 również nastąpił rozłam Kaczmarski Burgel Inkasso, z którego powstał nowy, samodzielny podmiot gospodarczy o nazwie Kaczmarski Inkasso.

Firma bardzo szybko się rozwijała i zwiększała obroty – w roku 1998 generowała przychód na poziomie 8 mln zł, w ciągu dwóch lat wzrósł on do 18 mln zł. W 2001 r. firma Kaczmarski Inkasso zmieniła siedzibę, przeprowadzając się do własnego biurowca, gdzie mieści się do dzisiaj.

Obecnie bezpośrednią obsługą ok. 8 tys. klientów KI zajmuje się około 50 osób pracujących w centrali.


„Obsługujemy kilka tysięcy klientów detalicznych, a także klientów strategicznych oraz klientów posiadających wierzytelności masowe” – opowiada Wiola Samborska. „Średnia miesięczna liczba przyjmowanych spraw to 5–8 tys. Kaczmarski Inkasso posiada ok. 10 proc. udziału w rynku”.


Próbowaliśmy wykorzystywać pakiety biurowe typu open source
– Open Office i Star Office. Pracowały przez pewien czas na części stacji roboczych, ale eksperyment zakończył
się fiaskiem”

Dariusz Muraszko
Administrator Systemu InformatycznegoRównie prężnie rozwija się też druga firma będąca tematem tej analizy, czyli...
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Jak doszło do powstania rejestru?

„W Polsce, co roku setki firm tracą miliony złotych w związku z ogromną liczbą złych długów powstałych wskutek działalności nierzetelnych kontrahentów – 20–25 proc.
z nich ma kłopoty z terminowym regulowaniem należności. Do tej pory koszty nieściągalnych długów były przerzucane przez firmy na innych konsumentów, ponieważ system ściągania należności od niewypłacalnych dłużników był wysoce niedoskonały. Z jednej strony działał niewydolny Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, mający w bazach zaledwie ok.4 tys. pozycji, z drugiej strony niesławne internetowe czarne listy balansujące na krawędzi prawa. Należy wspomnieć też o Biurze Informacji Kredytowej, które działa na podstawie „Ustawy o prawie bankowym”, ale korzystać mogą z niego jedynie instytucje bankowe”
– nakreśla sytuację Adam Łącki Prezes KRD BIG SA.
W 2001 r. w oparciu o rozwiązania europejskie została stworzona giełda wierzytelności Kaczmarski www.debt.pl.
Ten nowoczesny system stał się później podstawą do stworzenia Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Rejestr działa od sierpnia 2003 roku
na podstawie „Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych” uchwalonej
14 lutego 2003.

W gronie ponad 15 tys. klientów znajdują się największe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy produkcyjne


i usługowe, wydawnictwa, ponad 160 spółdzielni mieszkaniowych z całego kraju, zakłady energetyczne, gazownicze
i ciepłownicze. Klientami KRD BIG SA
są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje. Obsługuje ich grono ponad 40 pracowników. Potwierdzeniem jakości działania firmy jest przyznanie certyfikatu PN–EN ISO 9001:2001.
Sytuacja informatyczna

Struktura informatyczna łącząca obie firmy jest bardzo rozbudowana i nowoczesna. Wielowarstwowa i wieloelementowa sieć odpowiada za każdy aspekt ich funkcjonowania, a właściwie jest podstawą ich działania – bez niej niemożliwe byłoby funkcjonowanie ww. podmiotów na taką skalę i osiągnięcie tak wysokiej pozycji wśród największych polskich firm.


Oprogramowanie firmy Microsoft (w tym serwerowe, biurowe, finansowe
i bazodanowe), będące platformą funkcjonowania firm jest najwyższej klasy
i zawsze funkcjonuje w najnowszych wersjach. KI i KRD wykorzystują niemal wszystkie programy, mechanizmy
i technologie wspomagające funkcjonowanie dużej firmy. Stosowane w firmie programy
są w pełni zintegrowane i tworzą najwyższej klasy strukturę informatyczno–finansową.

Jej sercem jest 38 serwerów zorganizowanych w tzw. farmę. Tworzą one hermetyczny system, zarządzany od środka


i skupiający wszystkie kluczowe dane firmy.

Sprzęt i oprogramowanie są unowocześniane i rozbudowywane w sposób bezkompromisowy i na szeroką skalę. Struktura informatyczna stale się rozwija, nowe programy i technologie wprowadzane są niezwłocznie po ukazaniu się na rynku. Ambicją działu IT jest kierowanie najnowocześniejszą możliwą strukturą


i wykorzystywanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań.


Dział IT odpowiada za każdy aspekt programowy i sprzętowy funkcjonowania firmy, musi być więc rozbudowany, sprawny
i profesjonalnie zorganizowany. Obecnie liczy on 17 osób, a w szczytowym momencie było ich 27. W jego ramach działają m.in. trzy zespoły programistyczne, odpowiadające
za strony internetowe i bazy danych oraz przygotowujących autorskie oprogramowanie, wspomagające funkcjonowanie firmy.

Bezkompromisowa co do stopnia zaawansowania i klasy zastosowanych rozwiązań jest także rozbudowana


i szczegółowa polityka bezpieczeństwa opisywanych przedsiębiorstw. Obejmuje ona m.in. wielostopniowy system kontroli dostępu pracowników do różnych części budynku.
Sytuacja przed wdrożeniami

Nie zawsze firmy te były tak nowoczesne i na wskroś zinformatyzowane. W ich historii informatycznej używano wielu niezintegrowanych ze sobą programów, kilku platform systemowych oraz oprogramowania zarówno płatnego, jak i typu open source.


Na początku działania Kaczmarski Inkasso informatyzacja polegała na istnieniu kilku komputerów z systemami Microsoft Windows 95 i 98 oraz kilku drukarek atramentowych. W tym czasie podjęta została próba wykorzystania darmowych pakietów biurowych oraz systemu Linux na stacjach roboczych, lecz to rozwiązanie zostało szybko odrzucone. Dlaczego? Tłumaczy to Dariusz Muraszko, Administrator Systemu Informatycznego: „Próbowaliśmy wykorzystywać pakiety biurowe typu open source – Open Office i Star Office. Pracowały przez pewien czas na części stacji roboczych, ale eksperyment zakończył się fiaskiem. Serwisanci zamiast skupiać się na poważnych problemach, tylko biegali po firmie ponieważ albo coś się zawieszało, albo dokument stworzony w Open Office niepoprawnie otwierał się w pakiecie Office... Podobnych problemów było więcej i stwierdziliśmy,
że taka praca nie ma sensu. Zaprzestaliśmy wszelkich prób używania darmowego oprogramowania”.

N

Otwarta Subskrypcyjna
Umowa Licencyjna (OSL)

OSL jest sposobem licencjonowania oprogramowania, który polega na czasowym prawie do korzystania


z najnowszych wersji wybranych produktów firmy Microsoft. Licencja OSL przeznaczona jest dla małych
i średnich firm, mających minimum pięć komputerów. Podpisywana jest na co najmniej 3 lata, a opłaty wnoszone są
w miesięcznych lub rocznych ratach.
Niektóre korzyści płynące z OSL

•pełna legalność: dostęp


do legalnego oprogramowania na wszystkich komputerach
w firmie, także dokupionych
w trakcie trwania umowy

•najnowsze wersje: bezpłatny dostęp


do najnowszych wersji oprogramowania objętego umową

•atrakcyjne upusty

•precyzyjne planowanie wydatków
na oprogramowanie

•bezpłatna telefoniczna pomoc technicznaastała era systemu Windows NT i serwerów Linux. System informatyczny składał się z:
• 280 stacji roboczych WinNT 4.0

• na początku jednego aż do 7 serwerów Windows NT pełniących rolę kontrolerów domeny i serwerów plików

• trzech niezależnych domen Windows NT

• oprogramowania m.in. MS Works, MS Access i ISA Server 2.0


Dodatkowo część baz danych w wersji testowej działała na systemie Informix, który jednak nigdy nie został wdrożony produkcyjnie, zaś system pocztowy, WWW
i DNS był oparty na systemie Linux.
Rozwiązanie to miało wiele wad – niektóre
z nich, wymienione przez Łukasza Wronę:
• Korzystaliśmy z mało wydajnych
i rozproszonych baz MS Works, co powodowało problemy w kontaktach
z klientami. Szczególnie dokuczliwy był brak jednej spójnej bazy klientów i prowadzonymi dla nich usługami windykacyjnymi

• Kontakty z 10 oddziałami firmy odbywały się za pomocą przesyłanych plików MS Works nagranych na płyty CD. Powodowało to,


że handlowcy z całej Polski mieli z reguły nieaktualne informacje i często zdarzały się próby sprzedaży naszych usług firmom, które takie usługi już wykupiły

• Historia kontaktów z klientami, wymieniane dokumenty, podpisywane umowy i zlecenia istniały jedynie w formie papierowej, wypełniając całe magazyny

• Wykorzystywaliśmy trzy domeny Windows NT, przez co nie istniał spójny system uwierzytelniania i przekazywania informacji. Miało to znaczenie przy wykorzystaniu bardzo wielu małych baz typu MS Works

• Nie istniał jakikolwiek system raportowania, przez co nasi klienci nie byli informowani


o postępach prowadzonych dla nich usług,
a kierownictwo firmy było pozbawione bieżących informacji o firmie

• Plików przenoszonych z MS Works były ogromne liczby – jeden zespół windykacyjny pracował na przykład na kilkunastu plikach. Umiejętność ich kopiowania i obrabiania prezentowana przez asystentki była fantastyczna, ale nie było to wygodne rozwiązanie

• Nie wszyscy pracownicy posiadali konta pocztowe, więc nie byli osiągalni w ten sposób dla klientów. Powodem był outsourcing usług pocztowych na systemach Linux i związane z tym koszty. Jedynie 10 proc. pracowników posiadało konta e–mail

• Serwisy WWW były w prowadzone w outsourcingu na systemach Linux, przez co nie mieliśmy możliwości szybkiej modyfikacji serwisów internetowych. Dotyczyło to również systemu DNS utrzymującego zewnętrzne rekordy firmy

• Niska skalowalność Linuksa nie pozwalała np. zbudować grupy wielu serwerów, które będą sprawnie równoważyć obciążenie sieci. Również baza MySQL nie była zbyt dobra,
a na pewno nie wystarczająco sprawna
i bezpieczna
Stosowane oprogramowanie w coraz większym stopniu utrudniało funkcjonowanie firmy, hamowało jej rozwój i ograniczało skalę działania. Zdecydowano się sięgnąć po najnowsze rozwiązania i zastosować je na szeroką skalę, obejmując całą firmę i każdy aspekt jej funkcjonowania zintegrowanym oprogramowaniem biznesowym, serwerowym i biurowym.
Podstawą nowego systemu stało się oprogramowanie firmy Microsoft, a jego wdrożenie jest przedmiotem tej analizy.
Rozwiązanie
Przed przystąpieniem do wdrożenia dział IT
w porozumieniu z zarządem firmy musiał dokonać wyboru platformy oprogramowania, czyli tak naprawdę kierunku rozwoju struktury informatycznej na następne lata. O procesie decyzyjnym opowiada Łukasz Wrona: „Główne pytanie brzmiało – czy nadal używać Linuksa
i programów typu open source, czy zdecydować się na zintegrowane oprogramowanie Microsoftu.

Z jednej strony Linux był darmowy


– przynajmniej na etapie wprowadzania,
z drugiej Microsoft zaoferował rozwiązanie kompleksowe i możliwe do sfinansowania
w dogodny sposób. Dodatkowo mieliśmy
w firmie tylko kilku specjalistów od Linuksa”.

Wybór padł na technologię Microsoftu.


„To nie była łatwa decyzja. W końcu mieliśmy już spore doświadczenie i konkretne, działające rozwiązania. O wyborze Microsoftu przesądziły możliwości, jakie oferowała baza danych SQL Server oraz możliwość szybkiego tworzenia aplikacji użyciu Visual Studio. Zachęciła nas także perspektywa wygodnego budowania usług sieciowych za pomocą mechanizmów serwera Windows Server 2000” – mówi Łukasz Wrona.

Jednym z decydujących czynników wpływających na wybranie Microsoftu była także umowa OSL, która stworzyła Grupie Kaczmarski możliwość szybkiego i racjonalnie finansowanego rozwoju.


OSL w Kaczmarski Inkasso

Pierwsza Otwarta Subskrypcyjna Umowa Licencyjna, podpisana przez Microsoft


i Kaczmarski Inkasso oraz KRD BIG SA datowana jest na październik 2001 roku. „Byliśmy jedną z pierwszych polskich firm, które podpisały OSL – nasz umowa była druga co do wielkości w 2001 roku. Obejmowała OSL w wersji 1.0, czyli korzystamy z niej praktycznie od początku istnienia tego sposobu finansowania”
– wspomina Łukasz Wrona.
Jakie korzyści odnosi firma z OSL?
• posiadanie pewnego, licencjonowanego oprogramowania

• możliwość korzystania z najnowszych technologii i aktualnych wersji programów Microsoftu

• możliwość powiększenia liczby stacji roboczych nawet o 100 proc. w ciągu roku, bez ponoszenia dodatkowych kosztów

• łatwy sposób zarządzania licencjami

• funkcjonowanie Software Assurance: darmowe szkolenia w autoryzowanych ośrodkach, pomoc (telefoniczna i online)

• dostęp do bazy wiedzy TechNET

• promocyjne ceny produktów MS dla pracowników
W ramach OSL do omawianych firm trafiły wszystkie produkty firmy Microsoft, jakie
są w niej wdrażane i używane. 30 listopada 2004 roku podpisana została nowa umowa OSL, która obowiązywać będzie przez
trzy lata.
„Chwalimy sobie to rozwiązanie, bo dla firmy jest korzystne finansowo. Mamy też prawo
do najnowszych wersji oprogramowania
i wykorzystujemy je. Zawsze sięgamy po najnowocześniejsze technologie. Chcemy wciąż się rozwijać, podnosić kwalifikacje
i zależy nam, by system informatyczny był 'topowy'„ – podsumowuje korzyści
z posiadania OSL Łukasz Wrona.
Wdrożenie w Kaczmarski Inkasso
SharePoint znacznie zmienia filozofię obiegu dokumentów i danych


w porównaniu np. do folderów publicznych”

Łukasz Wrona
kierownik Sekcji Technicznej Działu IT
Starszy AdministratorDoprowadzenie do aktualnego stanu rozwoju struktury informatycznej wymagało w firmie Kaczmarski Inkasso kilku wdrożeń, rozłożonych w czasie na lata 2000–2005. Szczególnie ważny był rok 2000, nie tylko
ze względu na dokonanie wyboru platformy software'owej. Wtedy to zapadła także decyzja o całkowicie samodzielnej obsłudze informatycznej firmy przez wewnętrzny dział IT. Wcześniej niektóre elementy sieci znajdowały się poza kompetencjami firmowych informatyków i administratorów
– m.in. poczta elektroniczna. „Musieliśmy zadecydować, czy obsługujemy wszystko samodzielnie, czy korzystamy z outsourcingu informatycznego. Czy będziemy w stanie nad wszystkim zapanować? W tym czasie bowiem firma zaczęła bardzo szybko się rozwijać
m.in. jeżeli chodzi o liczbę serwerów i systemy serwerowe oraz liczbę stacji roboczych
– opowiada Łukasz Wrona.
Zapadła decyzja, że obsługą informatyczną zajmie się wewnętrzny dział IT, który od roku 2000 zaczął systematycznie i szybko rosnąć. Rozpoczęcie głównego wdrożenia w roku 2001 zbiegło się też z otwarciem nowej siedziby, przeprowadzką i szybkim rozwojem firmy. Przenosiła się ona do nowo wybudowanego, bardzo nowoczesnego biurowca, w pełni przygotowanego pod względem infrastruktury informatycznej (łącza światłowodowe itp.).
Przeprowadzka do nowej siedziby sprawiła, że, dział IT miał trochę czasu na oswojenie się z nową technologią, zaplanowanie struktury informatycznej firmy i stworzenie jej od podstaw. „W 2001 roku zamknęliśmy się jako dział IT na trzy miesiące w nowej siedzibie”
– wspomina Łukasz Wrona. Przez ten czas instalowaliśmy i konfigurowaliśmy całe oprogramowanie, potem je testowaliśmy, celowo staraliśmy się je 'zepsuć' tworząc wszelkie możliwe problemy techniczne
i programowe, by być przygotowanym
na każdą ewentualność”.

Warto dodać, że pracownicy działu IT nie korzystali jeszcze wtedy ze szkoleń, nie mieli pełnego dostępu do baz wiedzy Microsoftu ani większego doświadczenia we wprowadzaniu nowego w tym czasie oprogramowania, dodatkowo bardzo odmiennego od programów typu open source. Pomimo tych trudności reorganizacja struktury informatycznej firmy zakończyła


się sukcesem.

Poszczególne działy przenosiły się do nowej siedziby po kolei i stopniowo dołączane były do nowej struktury informatycznej, opartej


na oprogramowaniu Windows Server 2000. Równolegle wprowadzane było oprogramowanie Exchange Server 2000, które również zastępowało rozwiązania oparte na Linuksie. Mniej więcej po pół roku
od pierwszego uruchomienia Exchange'a
w nowym budynku całkowicie przejął on obsługę firmowej poczty lokalnej. Przez pewien czas pocztę zewnętrzną obsługiwał jeszcze serwer linuksowy, ale wkrótce i on zamieniony został na pracujący pod kontrolą oprogramowania Microsoftu.
Etap 1:

Łukasz Wrona podsumowuje ten etap wdrożenia:

„Systemy serwerowe przeszły migrację do oprogramowania Windows Server 2000, wdrożona była jednocześnie także jedna, spójna domena Active Directory 2000 Native Mode. Pociągnęło to za sobą kolejne wdrożenia”:

• Podłączenie 10 oddziałów do Active Directory (płaska struktura jednej domeny)

• Wdrożenie Exchange Server 2000,
przejęcie poczty z Linuksa

• Migracja z MS SQL 7.0 do MS SQL 2000

• Wdrożenie replikacji MS SQL Centrala
– Oddziały

• Przeniesienie serwisów WWW i DNS


z Linuksa do IIS 5.0

• Wdrożenie ISA Server 2000

• Wdrożenie systemu certyfikacji Windows Server 2000

• Migracja wszystkich stacji roboczych do Windows 2000, a potem XP

• Wdrożenie i pełne wykorzystanie nowych możliwości Active Directory, takich jak GPO
i instalacje zdalne MSI

• Wdrożenie Software Update Services, Systems Management Server 2003 i innych produktów, które znacznie podniosły poziom bezpieczeństwa


W roku 2000 w strukturze informatycznej Kaczmarski Inkasso pojawiły się także foldery publiczne, przez kilka lat bardzo ważne narzędzie dla funkcjonowania firmy. Pracownicy przechowują w nich wszelkie dokumenty, kontakty, formularze i pliki, foldery publiczne przydatne są też przy wprowadzaniu i realizowaniu certyfikatów ISO. Do folderów publicznych łatwy i bezpieczny dostęp mają filie i oddziały firmy poprzez Outlook Web Access (w 2000 roku dostęp poprzez OWA miało stu kilkudziesięciu pracowników). „Nalegałem, by technologia
ta była wykorzystywana” – opowiada Łukasz Wrona. „Jest prosta w obsłudze, bezpieczna
i centralnie zarządzana, co dla nas jest bardzo ważne”.
Etap 2

Po wprowadzeniu systemu Windows 2000 przyszedł czas na migrację do oprogramowania Windows 2003


i wprowadzenie pakietu Office System.
Jej kolejne etapy to:

• Migracja do Exchange Server 2003

• Migracja do Active Directory 2003 Native Mode

• Migracja do systemu certyfikacji Windows Server 2003

• Migracja do IIS 6.0

• Migracja do ISA Server 2004


Dodatkowe wdrożenia, które podniosły poziom przetwarzania informacji, to:

• SharePoint Portal Server 2003

• Wdrożenie CRM 1.2

• Testowe wdrożenie Navision


Jednym z kluczowych dla całej struktury momentów było wdrożenie oprogramowania Exchange Server 2003. Udało się je przeprowadzić szybko – skonfigurowany został serwer zastępczy gdzie tymczasowo trafiły skrzynki użytkowników, a na „starym” serwerze przeinstalowany został system,
na koniec przeniesiono skrzynki z powrotem. Użytkownicy nie dowiedzieli się, że zaszła jakakolwiek zmiana.
„Migracja została w programie Exchange Server 2003 poprawiona i jest bardzo wygodna. Bez większego trudu przenoszone są konta i skrzynki użytkowników, wszystko łatwo się konfiguruje i ustawia. Istnieje poza tym bardzo wiele dokumentacji pomagającej w migracjach i konfigurowaniu oprogramowania Microsoftu” – opowiada Łukasz Wrona.
Wdrożenie w KRD BIG S.A

W przypadku drugiej z opisywanych firm, Krajowego Rejestru Długów BIG SA historia informatyzacji jest sporo krótsza – rejestr powstał w roku 2003, praktycznie w momencie premiery systemu Windows 2003. Tutaj od razu zdecydowano się na pełne wprowadzenie tej technologii.

„Mając duże doświadczenie z jej poprzednikiem podjęliśmy decyzję o budowie systemu informatycznego opartego na oprogramowaniu Windows Server 2003, a nie systemie Linux, na którym działał poprzednik KRD SA – Giełda Wierzytelności. Główne powody, to:

• Mniejsza skalowalność Linuksa

• Brak usług katalogowych

• Lepszy system bazodanowy – MS SQL 2000 w stosunku do MySQL

• Nowoczesna i rozwojowa technologia .NET
W wyniku wdrożenia wprowadzony został szereg technologii i mechanizmów. Najczęściej wykorzystywane to:

• Active Directory 2003 Native Mode

Technologia NLB

• IIS 6.0, .NET, WebServices, SOAP

• MS SQL 2000

• System certyfikacji Windows Server 2003

• Terminal Services 2003
Po wdrożeniach

W efekcie opisanych wdrożeń firmy Kaczmarski Inkasso i KRD BIG SA połączone zostały nowoczesną, bardzo rozbudowaną siecią informatyczną, opartą na rozwiązaniach firmy Microsoft. Zastosowano m.in. następujące programy i technologie:


• Office 2003 Professional Enterprise Edition

• Office SharePoint Portal Server 2003

• Office System (m.in. Word, Excel, Power Point, OneNote, InfoPath, Visio)

• Visual Studio Tools for Office

• Windows XP Professional Edition

• Windows Server 2003 Standard Edition

• Windows Server 2003 Professional Edition

• Windows Server 2003 Professional Enterprise Edition

• SQL Server 2000

• SQL Server 2000 Analysis Services

• SQL Server 2000 Reporting Services

• Exchange Server 2003

• Systems Management Server 2003

• ISA Server 2000 i 2004

• .NET

• WebServices• Active Directory

• SMS 2003

• MOM 2005

• Windows SharePoint Services

• Outlook Web Access (OWA)

• Język XLM

• IIS 6.0

Obydwie firmy wykorzystują też oprogramowanie z grupy Microsoft Business Solutions, a konkretnie CRM i Navision (wdrożenie na ukończeniu).


Bazą sprzętową są od roku 2000 serwery firmy IBM, działa także jeszcze kilka serwerów Compaq (obsługujących np. zewnętrzne DNS'y). „Stacje robocze to komputery składane, co jest dla nas najwygodniejszym rozwiązaniem, posiadamy bowiem własny serwis sprzętowy” – wyjaśnia Łukasz Wrona.
Jeszcze Linux


Bardzo pomaga nam
to, że oprogramowanie pracuje sprawnie
i stabilnie, bo możemy skupiać się na tych zagadnieniach, które
dla nas jako działu IT są najważniejsze, np. polityką bezpieczeństwa”

Łukasz Wrona
kierownik Sekcji Technicznej Działu IT
Starszy AdministratorW firmie funkcjonuje jeszcze także system Linux, ale według działu IT jego dalsze użytkowanie jest ekonomicznie nieuzasadnione i rozwiązanie to wkrótce zakończy funkcjonowanie. „Używamy obecnie 3 serwerów na systemie Linux Red Hat”
– nakreśla sytuację Łukasz Wrona. „Pierwszy z nich służy jako serwer proxy w dostępie do Internetu i służy pracownikom naszej firmy. Drugi utrzymuje system Giełdy Wierzytelności (www.debt.pl, www.rdk.pl), a używane technologie to MySQL, PHP, Apache, Tomcat, Java. Nie przewidujemy zmiany technologii dla tego serwisu na .NET, ze względu na koszty 'przepisania' systemu.
Korzyści
Wdrożone oprogramowanie pozwoliło omawianym firmom na zbudowanie nowoczesnej, stabilnej i bardzo rozbudowanej struktury informatycznej. Powiedzieć, że technologie Microsoftu zmieniły działanie firmy to zdecydowanie za mało – one stworzyły dla Kaczmarski Inkasso i KRD BIG SA możliwość funkcjonowania na tak dużą skalę. Korzyści, które przyniosło wdrożone oprogramowanie można podzielić na wiele rodzajów ze względu na zastosowane rozwiązania, grupy programów i rodzaje użytkowników.
Dominującą rolę w strukturze informatycznej odgrywa pakiet Office System, jednak jest on tak intensywnie użytkowany i tak mocno powiązany z innymi programami, że trudno
o nim mówić jako o odrębnej części systemu informatycznego.
Współpraca z klientami

Łukasz Wrona wymienia ogólne korzyści, jakie przyniosło wdrożenie:


1. Centralizacja informacji, baz danych

2. Ułatwienie i przyspieszenie dostępu
do informacji poprzez użycie technologii:

• MS SQL 2000

• SharePoint Portal Server 2003

• Foldery publiczne programu Exchange Server 20033. Stały dostęp do aktualnych informacji
w oddziałach firm poprzez zastosowanie replikacji MS SQL serwera do oddziałów i filii, co było główną bolączką firmowych handlowców

4. Automatyzacja procesów biznesowych:

• procesu windykacji – znaczne zwiększenie wydajności pracowników oraz wykluczenie możliwości popełnienia błędów

• nadzór nad integralnością danych

bieżące raportowanie i tworzenie statystyk

• kompletny elektroniczny system obiegu dokumentów i informacji. Dokumenty historyczne, bieżące, e–maile, dokumenty Word, Excel zostały umieszczone w bazie MS SQL 2000. Powstały w ten sposób elektroniczne teczki zawierające informacje
o prowadzonych sprawach dostępne dla każdego uprawnionego pracownika

5. Znaczne zwiększenie bezpieczeństwa danych w stosunku do poprzednich rozwiązań:

• ujednolicenie systemu oraz użycie oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo – np. SUS, SMS, ISA, MOM.

• jednolity system uprawnień Active Directories

6. Dostęp do systemu poprzez mechanizmy automatycznej wymiany informacji – Web Services

7. Zwiększenie dostępności pracowników
dla klientów firmy – każdy z nich posiada
już konto e-mail i elektroniczny fax.
Korzyści dla Kaczmarski Inkasso

Wprowadzone oprogramowanie w znaczącym stopniu zmieniło sposób pracy pracowników Kaczmarski Inkasso, czyli głównie windykatorów. Użytkownicy KI korzystają m.in. z następujących narzędzi i mechanizmów:

• współtworzenie i wymiana dokumentów

• praca grupowa na dokumentach

• zabezpieczenia dostępu do dokumentów

• grupy dystrybucyjne i grupy zabezpieczeń

• indeksowanie
Przed wdrożeniem każdy z windykatorów miał do swojej dyspozycji asystentów, którzy dbali o tworzenie i obieg dokumentów.

Jak jest dzisiaj?

Opowiada Robert Cichocki, kierownik jednego z zespołów programistów:

„Windykator nie ma żadnych asystentów, działa sam wykorzystując aplikacje, które wspomagają jego pracę. Obsługuje całą grupę klientów, a oprogramowanie przypomina mu jakie działania powinien w danym momencie podjąć, czyli np. zadzwonić o danej godzinie. Windykator korzysta także z przygotowanego automatycznie wyciągu spraw codziennych, podobnie automatycznie generują się raporty i pisma. Wszystkie dokumenty są zsynchronizowane czasowo z tokiem każdej ze spraw i uzupełnione o najnowsze dane, wprowadzane na bieżąco do systemu. Drukarki sieciowe drukują wszelkie potrzebne dokumenty, a maszyna w dziale pocztowym automatycznie pakuje wygenerowane pisma


i wszelką firmową korespondencję”.
Dodajmy, że dział korespondencji jest bardzo rozbudowany i zautomatyzowany. Każdy pojedynczy list czy dokument istnieje
w systemie jako osobny obiekt, ma swoją cyfrową historię, status, priorytet i kilka innych parametrów.
Znacznie poprawił się także kontakt pracowników z klientami, a poczta elektroniczna stała się jednym z głównych narzędzi. Gdy system informatyczny firmy pracował jeszcze pod kontrolą Linuksa, skrzynki poczty zewnętrznej miało tylko 10 proc. pracowników. „Informatyką zajmowała się zewnętrzna firma, za każde konto trzeba było płacić i nie chcieliśmy ponosić niepotrzebnych wydatków. Konto mailowe posiadali tylko ci, dla których było ono niezbędne” – tłumaczy Łukasz Wrona.
„Gdy zainstalowaliśmy Exchange'a
i zaczęliśmy samodzielnie obsługiwać sieć informatyczną, własne skrzynki dostali wszyscy. Sprzęt był, serwer był i czy skrzynkę ma 100 czy 300 osób – nie ma to dzisiaj żadnego znaczenia”.

Użytkownicy bardzo przyzwyczaili się już


do bezawaryjności poczty elektronicznej
i niezawodności systemu. „Narzekają już,
gdy poczta nie działa przez parę minut.
Dziś to jedno z naszych podstawowych narzędzi” – stwierdza Łukasz Wrona. Dodajmy, że również korespondencja elektroniczna (podobnie jak wszelkie inne elementy sieci informatycznej) obsługiwana jest samodzielnie przez dział IT, co zapewnia jej integralność i bezpieczeństwo.
Polepszyła się też komunikacja wewnątrz firmy. Poszczególne działy mają założone własne witryny intranetowe (wewnętrzne)
i zamieszczają na nich różnego rodzaju dokumenty i dane. Strony są cennym źródłem informacji o działach i ich funkcjonowaniu.
Korzyści KRD BIG SA

W unikalny sposób skonstruowana jest struktura informatyczna Krajowego Rejestru Długów – łączy najnowsze oprogramowanie Microsoftu z autorskimi aplikacjami


i mechanizmami, przygotowanymi przez grupy programistów z działu IT. O sposobie funkcjonowania i zastosowanych rozwiązaniach opowiada Sebastian Tkocz, kierownik Zespołu Programistów KRD BIG SA:
„System informatyczny KRD BIG SA jest sercem Biura Informacji Gospodarczej. Pozwala on klientom KRD zgłaszać do biura informacje gospodarcze oraz nimi zarządzać, pozwala także je wyszukiwać, czyli sprawdzać wiarygodność płatniczą kontrahentów. System umożliwia poza tym monitorowanie zmian w bazie KRD, wgląd w rejestr zapytań
i przechowywane informacje.

Spora część systemu KRD służy także pracownikom – istnieją aplikacje do zarządzania klientami, do obsługi poczty (zarówno pism drukowanych jak


i elektronicznych), do generowania raportów wysyłanych w odpowiedzi na listowne zapytania itp. Istnieje też webserwis do zarządzania wpłatami klientów oraz 'portal' służący do przygotowywania i prezentowania do raportów finansowych dla zarządu czy raportów biznesowych dla innych działów.

Dane przechowywane są w tej strukturze na serwerze Microsoft SQL. Zbudowano ponad dwadzieścia bibliotek biznesowych, które realizują różne usługi systemu – w zależności od potrzeb konkretnej aplikacji końcowej dołączany jest odpowiedni zestaw bibliotek.

Klienci KRD wykorzystują albo strony internetowej albo (jeden z wielu) webservices.

Pracownicy KRD używają do zarządzania firmą aplikacji .NET instalowanych na jednym serwerze z wykorzystaniem Terminal Services.


Stworzyliśmy też biblioteki ActiveX, będące klientami naszych Web Service'ów – w ten sposób oferujemy klientom integrację naszych usług np. w aplikacjach Microsoft Office.

Cały system działający w centrali oparty jest na technologii .NET.

Strony www, webserwices, aplikacje klienckie – wszystko jest napisane w .NET. Użyliśmy ASP.NET do stworzenia stron internetowych, Web Services–Security do podpisu i szyfrowania dokumentów napisanych w .XML, ADO.NET do dostępu do serwera SQL, .NET Security do zarządzania uprawnieniami itd...”
Programy – szczegółowo

Przyjrzyjmy się, jakie mechanizmy, narzędzia


i możliwości wdrożonego oprogramowania wykorzystywane są w firmach Kaczmarski Inkasso i Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.. Poniższe listy nie zawierają wszystkich wymienionych przez dział IT możliwości
– ich szczegółowe wypisanie przekracza możliwości Analizy Wdrożenia.
Exchange Server 2003


Windykator korzysta
z przygotowanego automatycznie wyciągu spraw codziennych, podobnie automatycznie generują się raporty
i pisma. Wszystkie dokumenty są zsynchronizowane czasowo z tokiem każdej ze spraw i uzupełnione
o najnowsze dane, wprowadzane na bieżąco do systemu”

Łukasz Wrona
kierownik Sekcji Technicznej Działu IT
Starszy Administrator• archiwizowanie baz danych, kopiowanie woluminów w tle (Shadow Copy)

• narzędzia do odzyskiwania skrzynek pocztowych

• zaawansowane, dynamiczne listy dystrybucyjne i narzędzia do ich obsługi

• protokół Internet Protocol Security

• Internet Information Services 6.0

• filtrowanie poczty elektronicznej, blokowanie podejrzanych załączników, skanowanie antywirusowe

• obsługa zaawansowanych opcji Outlook Web Access, dostęp przez strony WWW

• Exchange Server System Manager

• obsługa folderów publicznych
Łukasz Wrona dodaje:

„Wykorzystujemy Exchange'a na serwerach typu 'frontend' i 'backend'. Dlaczego? System antywirusowy musiał pracować non stop, spam zaczął być kłopotliwy i potrzebny


był serwer będący pierwszą zaporą dostępu do sieci (frontend), zabezpieczający wejście do niej, przejmujący zadanie filtrowania wiadomości i obsługujący oprogramowanie antywirusowe. Dzięki temu serwer backendowy został w ten sposób odciążony, nie docierają do niego wirusy i spam przeszkadzające w pracy firmy”.
SharePoint Portal Server 2003

„SharePoint 2003 jest pierwszą edycją tego oprogramowania, jaka działa w firmie – nie używaliśmy wersji 2001. SharePoint jest intensywnie wykorzystywany przez dział IT oraz kierowników innych działów.

Oprogramowanie to znacznie zmienia filozofię obiegu dokumentów i danych w porównaniu
np. do folderów publicznych. Użytkownicy powoli przekonują się do tego rozwiązania,
a foldery publiczne wykorzystywane są
w coraz mniejszym stopniu” – opowiada Łukasz Wrona.
Inne mechanizmy i możliwości wskazane przez dział IT i użytkowników SharePoint Portal Server:
• skalowalna i rozproszona architektura serwerów

• indeksowanie i przeszukiwanie firmowych stron internetowych i intranetowych (lokalnych)

• współpraca z innymi programami
i mechanizmami, jak Visio i Active Directory

• zapobieganie błędnemu adresowaniu listów elektronicznych

• identyfikacja i optymalizacja alertów

• tworzenie grup odbiorców z poziomu Active Directory

• ścisłe definiowanie grup odbiorców
i zarządzanie nimi

• odzyskiwanie danych

• zarządzanie kategoriami i tematami portalu z poziomu przeglądarki

• wykonywanie kopii zapasowych


i odzyskiwanie witryn

• asystent kategorii

• nowe szablony stron

• łatwe wybieranie obrazów z bibliotek obrazów

• wyniki alertów generowane w HTML

• ścisła integracja z serwerem Microsoft BizTalk Server 2002

• skalowalne indeksowanie i obsługa zapytań

• metadane i widoki witryn

• importowanie danych profilu z usługi Active Directory

• tworzenie i usuwanie właściwości profili oraz zarządzanie nimi


Centralne administrowanie

Również administratorzy sieci chwalą sobie wprowadzone oprogramowanie i na szeroką skalę wykorzystują narzędzia i mechanizmy oferowane przez Windows Server 2003.


Jego główne zalety według działu IT to:
• zaawansowane technologie programistyczne

• skalowalność

• stabilność

• duża wydajność

łatwa rozbudowa struktury

• równoważenie obciążenia sieci

• usługi terminalowe Terminal Server
Wszystkie serwery i cała sieć informatyczna zarządzana jest centralnie, z budynku firmy.
Na szeroką skalę wykorzystywane są narzędzia Active Directory. „Technologię tę, kluczową dla nas, przyniósł już Windows Server 2000” – opowiada Łukasz Wrona.

Dzięki Active Directory zarządzanie siecią jest proste nawet w oddziałach znacznie oddalonych od centrali. Nie trzeba do nich jeździć, wszystko jest centralnie podłączane


i zarządzane. Informatyk pojawił w każdym
z oddziałów raz – żeby podłączyć sprzęt.
Od tego momentu nie muszą się tam zjawiać ani administratorzy, ani informatycy.
„Mamy świetnie działające oddziały,
w których nigdy nie byłem i raczej nie będę. Nie ma takiej potrzeby – Active Directory pozwala instalować, aktualizować
i kontrolować wszystkie aplikacje, a także zarządzać całą siecią w łatwy i bezpieczny sposób. W każdym oddziale odpowiednie dane, np. bazy SQL, są aktualizowane
i replikowane automatycznie” – opowiada Łukasz Wrona. Administratorów wspomagają w pracy także: Systems Management Server 2003 i zdalne pulpity.

„Bardzo przydatna jest również technologia SUS (Server Update Services), którą zastosowaliśmy jako jedni z pierwszych


w kraju” – dodaje Łukasz Wrona. To tak naprawdę mały programik, a bardzo przydatny – instalujemy go i zapominamy
o wszystkich stacjach roboczych. Ich wszelkie aktualizacje wykonuje się dzięki SUS bardzo szybko i wygodnie”.
Jaki jest efekt korzystania z tych technologii? Opowiada Łukasz Wrona: „W tej chwili mamy 38 serwerów, 150 stacji roboczych i wszystko to obsługuje dwóch administratorów i dwóch serwisantów. Oprogramowanie z rodziny 2003 podniosło poprzeczkę bardzo wysoko, działa bardzo sprawnie. Oczywiście kontrolujemy sytuację w firmie bez przerwy, ale jakby się uprzeć, to np. do Exchange'a, MS SQL’a, IIS’ów można przez miesiąc nie zaglądać i będą chodziły sprawnie”.
Bezpieczeństwo

Jak widać nowe technologie znacznie odciążają informatyków i administratorów. Zgadza się z tym Łukasz Wrona, kierownik Sekcji Technicznej Działu IT zajmującego się całą strukturą informatyczną: „Bardzo pomaga nam to, że oprogramowanie to pracuje sprawnie i stabilnie, bo możemy skupiać się na tych zagadnieniach, które dla nas jako działu IT są najważniejsze, np. polityką bezpieczeństwa, procedurami transportu dokumentów i nośników, polityką backup'ową, normami i certyfikatami


(m.in. ISO 9001:2001, ISO 17799). Rośnie także wydajność pracowników – kilka osób może z powodzeniem zajmować się farmą serwerów tak dużą, jak nasza”.
Dodajmy, że polityka bezpieczeństwa jest bardzo rozbudowana – zarówno jeżeli chodzi o organizację wewnętrzną, jak i procedury dotyczące sieci informatycznej.

W opisywanych firmach często przeprowadzane są audyty, prowadzone


np. przez instytucje finansowe, a kontrahenci przywiązują bardzo dużą wagę do sprawy bezpieczeństwa danych, zarówno przechowywanych na serwerach, jak
i przesyłanych przy pomocy sieci.
W związku z tym możliwości działania w sieci informatycznej są dla pracowników ograniczone i ściśle uzależnione od ich funkcji, zakresu obowiązków i potrzeb zawodowych. Użytkownicy podzieleni są
na grupy posiadające różne prawa dostępu do poszczególnych elementów sieci
i programów, ale generalnie wiele funkcji
i mechanizmów jest dla nich zablokowane. Część pracowników posiada już także elektroniczne certyfikaty i podpisuje nimi dokumenty elektroniczne.
„Restrykcyjność rozwiązania wynika z naszych potrzeb” – opowiada Łukasz Wrona. „Świadczymy usługi windykacyjne dla dużych klientów, na przykład banków, dla których bezpieczeństwo danych jest kluczowe. Również Generalny Inspektor Danych Osobowych ma duże wymagania w tym względzie. Dane muszą być więc całkowicie bezpieczne i nie mają prawa dostać się
w niepowołane ręce”.
Dział IT przygotowany jest także na problemy techniczne:

„Staramy się, żeby każdy ważny serwer,


np. bazodanowy, miał swój serwer zapasowy, potrafiący szybko przejąć jego zadania. Często jest to sprzęt o nieco słabszej konfiguracji (mniej pamięci, słabszy procesor), jednak w zupełności wystarczający do podtrzymania ciągłości pracy firmy. W ten sposób radzimy sobie w sytuacjach, gdy nie możemy zastosować technologii klastrowej”
– tłumaczy Łukasz Wrona.
W firmie w bardzo dużym stopniu wykorzystywany jest także język XML.

Używany jest m.in. do:

• przechowywania informacji gospodarczych w rejestrze zapytań

• przechowywania profili (loginów, klientów)

• zapamiętywania stanów niezakończonych akcji na www

• przesyłania zleceń w webserwice'ach (transze zleceń w języku XML)


Plany

A jakie są plany rozwojowe i kierunki rozwoju sieci informatycznej w Kaczmarski Inkasso


i KRD BIG SA?


Gdy zainstalowaliśmy Exchange'a i zaczęliśmy samodzielnie obsługiwać sieć informatyczną, własne skrzynki dostali wszyscy. Sprzęt był, serwer był i czy skrzynkę ma 100 czy 300 osób – nie ma to dzisiaj żadnego znaczenia”
Łukasz Wrona
kierownik Sekcji Technicznej Działu IT
Starszy Administrator• jeszcze szersze wykorzystanie wdrożonego oprogramowania

• połączenie aplikacji Microsoftu z własnymi produktami (XML, BizTalk, Information Bridge Framework)

• eliminacja serwera proxy na Linuksie poprzez wykorzystanie nowych możliwości oprogramowania ISA Server 2004

• zwiększenie wydajności pracowników,

• minimalizacja liczby stacji roboczych

• zwiększenie zakresu prac wykonywanych automatycznie przez aplikacje, a za tym idzie użycie coraz większej liczby serwerów do wdrażania nowych rozwiązań


Powyższa analiza wskazuje, że Kaczmarski Inkasso i Krajowy Rejestr Długów BIG SA mają pełne możliwości informatyczne
i organizacyjne, by rozwijać się w praktycznie dowolnym tempie i kierunku. Zastosowana bardzo szeroka gama oprogramowania firmy Microsoft gwarantuje stabilność
i elastyczność struktury informatycznej
na wiele następnych lat.


Więcej informacji

Bliższe informacje dotyczące firm Kaczmarski Inkasso oraz Krajowy Rejestr Długów BIG SA znaleźć można na stronie:

www.kaczmarski.pl
Bliższe informacje dotyczące Windows Server 2003 można znaleźć na stronie:

www.microsoft.com/poland/windowsserver2003


Bliższe informacje dotyczące Office System można znaleźć na stronie:

www.microsoft.com/poland/officeOprogramowanie i usługi


  • Produkty

– Windows Server 2003 Standard Edition

– Windows Server 2003 Professional Edition

– Windows Server 2003 Professional Enterprise Edition

– Office SharePoint Portal Server 2003

– Office System

– Office 2003 Professional Enterprise Edition

– Windows XP Professional Edition

– SQL Server 2000

– Exchange Server 2003

– Systems Management Server 2003

– ISA Server 2000 i 2004

– MOM 2005

  • Technologie

– Visual Studio Tools for Office

– SQL Server 2000 Analysis Services

– SQL Server 2000 Reporting Services

– .NET


– WebServices

– Active Directory

– Windows SharePoint Services

– Outlook Web Access (OWA)

– Język XML

– IIS 6.0

Microsoft Office System

Pakiet Microsoft Office System rozwinął się


z zestawu aplikacji biurowych do obszernego
i zintegrowanego systemu. Oparty na znanych narzędziach pakiet Microsoft Office System zawiera programy, aplikacje serwerowe, usługi i rozwiązania zaprojektowane
do współdziałania w celu ułatwienia wykonywania wielu zadań związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
© 2005 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsze studium przypadku służy wyłącznie celom informacyjnym.

Microsoft nie oferuje w tym wydawnictwie żadnych gwarancji jednoznacznych czy też domyślnych.

Przedruk dopuszczalny za zgodą Microsoft Sp. z o.o.


Aktualne nazwy przedsiębiorstw i produktów wymienionych w tekście opracowania mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna