Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja EdukacjiPobieranie 372.1 Kb.
Strona1/14
Data09.05.2016
Rozmiar372.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji:

Kierunki kształcenia 2013


Szczegółowe opisy

Maj 2015 r.

Szczegółowe opisy agregatów kierunków kształcenia

Niniejszy dokument opisuje zawartość każdej z nazw klasyfikacji kierunków kształcenia ISCED-F 2013. Tam, gdzie jest to możliwe, przy każdym opisie znajdują się przykłady zarówno kierunków należących do danego agregatu (tzn. grupy, podgrupy lub nazwy) oraz niektóre przypadki znajdujące się na pograniczu różnych agregatów. Takie przykłady pomagają lepiej rozróżnić jeden agregat od drugiego zwłaszcza tam, gdzie zawartość tych dwóch agregatów kierunków kształcenia wydaje się być podobna.

Pod koniec dokumentu znajduje się alfabetyczny wykaz kierunków i ich agregatów wraz z symbolami. Wykazy te zawierają więcej przykładów przedmiotów/kierunków niż te wspomniane w samych opisach agregatów.

Uwzględniono również podsumowanie wszystkich możliwych kodów agregatów kierunków kształcenia oraz ich miejsca w hierarchii klasyfikacji.


00 GRUPA – PROGRAMY OGÓLNE


Programy i kwalifikacje ogólne zapewniają kształcenie dotyczące podstawowych
i osobistych umiejętności pokrywających szeroki zakres przedmiotów, bez specjalizacji
w określonym obszarze.

Grupa ta nie powinna być stosowana jako kategoria rezydualna. Programy i kwalifikacje,


w których można wyróżnić szczegółowe programy edukacyjne należy przyporządkować
do grup kierunków kształcenia o symbolach od 01 do 10. W szczególności, kształcenie na poziomie wyższym powinno być klasyfikowane tutaj jedynie w drodze wyjątku.

001 Podgrupa programów i kwalifikacji podstawowych

0011 Nazwa - Podstawowe programy i kwalifikacje


Podstawowe programy i kwalifikacje mają na celu zapewnienie uczestnikom podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia wraz z podstawowym zrozumieniem innych przedmiotów, takich jako historia, geografia, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, sztuka i muzyka, a także, w niektórych przypadkach, lekcje religii. Te programy i kwalifikacje są zazwyczaj oferowane na poziomie podstawowym i niższym średnim. Szerokie, niespecjalistyczne programy na poziomie średnim wyższym są również klasyfikowane tutaj, nawet w przypadku pewnej koncentracji na, np. przedmiotach humanistycznych, naukach przyrodniczych, naukach społecznych itp. Programy i kwalifikacje zawodowe zostały uwzględnione tutaj jedynie w drodze wyjątku.

Programy i kwalifikacje z następującymi głównymi przedmiotami są sklasyfikowane tutaj:

Podstawowe programy i kwalifikacje

Szerokie, ogólne (niespecjalistyczne) programy i kwalifikacje

Programy i kwalifikacje ogólne bez żadnego szczegółowego nacisku na poszczególne przedmioty

Programy i kwalifikacje na poziomie podstawowymDo nazwy tej należy włączyć:

Podstawowe programy i kwalifikacje na poziomie średnim wyższym (w niektórych krajach na poziomie średnim niższym) koncentrujące się w pewnym stopniu na np. przedmiotach humanistycznych, naukach społecznych lub naukach przyrodniczych, lecz wciąż obejmujące inne obszary wiedzy. W niektórych krajach takie programy lub kwalifikacje są oferowane na zasadzie modułowej i również powinny być klasyfikowane tutaj.

Nie należy tutaj klasyfikować:

Programów uważanych za ogólne w sensie orientacji programu (niezawodowe), ale


z wyraźnym naciskiem na przedmioty, które można zakwalifikować do jednej z grup 01-10, podgrup lub nazw.

002 Podgrupa umiejętności czytania, pisania i liczenia

0021 Nazwa - Umiejętność czytania, pisania i liczenia


Umiejętność czytania, pisania i liczenia to programy lub kwalifikacje organizowane głównie dla dorosłych, mające na celu nauczenie ich podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia. Typowy przedział wiekowy uczestników może zostać wykorzystany do rozróżnienia pomiędzy nazwą 0011 Podstawowe programy i kwalifikacje a tą nazwą.

Programy i kwalifikacje z następującą główną treścią są sklasyfikowane tutaj:

Podstawowe programy zaradcze dla młodzieży lub dorosłych

Umiejętność czytania i pisania

Umiejętność liczenia

003 Podgrupa rozwoju umiejętności osobowościowych

0031 Nazwa – Umiejętności osobowościowe


Umiejętności osobowościowe są definiowane przez odniesienie do rezultatów
w zdolnościach jednostki (psychicznych, społecznych itd.) Ta nazwa obejmuje programy rozwijające umiejętności osobowościowe nieuwzględnione w nazwie 0011 "Podstawowe programy i kwalifikacje" lub nazwie 0021 Umiejętność czytania, pisania i liczenia zapewniające kluczowe kompetencje i umiejętności uniwersalne.

Programy i kwalifikacje z następującą główną treścią są sklasyfikowane tutaj:

Argumentacja i prezentacja

Szkolenie z asertywności

Umiejętności komunikacyjne

Współpraca

Rozwój zdolności behawioralnych

Rozwój umiejętności psychicznych

Programy poszukiwania pracy

Kursy opieki rodzicielskiej

Publiczne przemówienia

Poczucie własnej wartości

Kompetencje społeczne

Zarządzanie czasemDo nazwy tej należy włączyć:

Kształcenie i szkolenia w zakresie przywództwa w kontekście rozwoju osobistego.

Kształcenie i szkolenia związane z miejscem pracy lub zadaniami w pracy, jeżeli mają więcej wspólnego z rozwojem osobowościowym niż rozwojem zawodowym. Kursy z umiejętności osobowościowych mogą być przeprowadzane w miejscu pracy, ale wciąż będą klasyfikowane tutaj na podstawie ich treści.

Programy dla osób ze specjalnymi potrzebami dotyczącymi tego, jak radzić sobie z życiem codziennym.Nie należy tutaj klasyfikować:

Kształcenia w zakresie przywództwa w kontekście zarządzania, należy je zaklasyfikować do nazwy 0413 Zarządzanie i administracja.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna