Miejscowość), dn. (data) Do Sądu Rejonowego Wydział Karny w (miejscowość siedziby sądu okręgu, w którym popełniono przestępstwo) Oskarżyciel prywatny (Imię, nazwisko, dokładny adres) OskarżonyPobieranie 7.27 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.27 Kb.
PRYWATNY AKT OSKARŻENIA

(Miejscowość), dn. (data)
Do

Sądu Rejonowego

Wydział Karny

w (miejscowość siedziby sądu

okręgu, w którym popełniono

przestępstwo)


Oskarżyciel prywatny (Imię, nazwisko,

dokładny adres)

Oskarżony (Imię, nazwisko, dokładny adres)PRYWATNY AKT OSKARŻENIA

o popełnienie przestępstwa z art.212 Kodeksu karnego.

Wnoszę o:

I. Akt oskarżenia przeciwko Janowi Zapotocznemu oskarżonemu o pomówienie mojej osoby w dniu……………w (miejscowość) w obecności personelu pracującego na Oddziale Chirurgii w Szpitalu ( nazwa szpitala) tj. o czyn z art. 212 Kodeksu karnego.Uzasadnienie:

4 maja 2010 roku o godzinie 8, syn pacjenta naszego szpitala, Pana Romana Zapotocznego, Pan Jan Zapotoczny w obecności oddziałowej Zuzanny Kowalskiej (imię ,nazwisko, adres) salowej Moniki Nowak (imię, nazwisko, adres) oraz mojej pacjentki Doroty Mięsek (imię ,nazwisko, adres) dokonał pomówienia w stosunku do mojej osoby mówiąc, że jestem konowałem, rzeźnikiem i jestem winny śmierci jego ojca .

Chciałem zaznaczyć, że jestem lekarzem, a Pan Roman Zapotoczny nie był to moim pacjentem i nie miałem z tym pacjentem żadnego kontaktu. Opisana sytuacja miała miejsce w dniu, kiedy wróciłem z miesięcznego urlopu.

Świadkami całego zdarzenia byli: (wymienić i podać imię, nazwisko, adres).

Uważam, że Pan Jan Zapotoczny, pomówił mnie i naraził na szwank moje dobre imię. Publicznie stawiając takie zarzuty, poniżył mnie oraz naraził na utratę zaufania wymaganego przy wykonywaniu mojego zawodu lekarza.

(Własnoręczny podpis oskarżyciela)Załączniki:

1. lista osób wnioskowanych do wezwania na rozprawę:

a) oskarżony: (imię ,nazwisko, adres)

b) oskarżyciel prywatny: (imię ,nazwisko, adres)c) świadkowie: (imię ,nazwisko, adres)

2. dowód wpłacenia do kasy sądu zryczałtowanej równowartości wydatków.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna