Miejsko-gminnej biblioteki publicznej w węgorzewiePobieranie 383.45 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar383.45 Kb.
  1   2   3   4
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W WĘGORZEWIEBIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

UZALEŻNIEŃ I PATOLOGII SPOŁECZNYCH

NA PODSTAWIE ZBIORÓW

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĘGORZEWIE

oprac.: mgr Dorota Zaranko


Węgorzewo, 2007Opracowania popularno-naukowe


  1. Ackerman, Robert ; Pickering, Susan E.

Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie.

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 158 s. ; 21 cm

ISBN 83-89120-28-3

Hasła Alkoholizm a rodzina – wydawnictwa popularne

Hasła Kobieta – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Przemoc w rodzinie – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Przemoc w rodzinie – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne

Hasła Substancje uzależniające – wydawnictwa popularne

wd 001-0778552. Alkohol w kulturze i obyczaju / praca zbiorowa pod red. Jana Górskiego i Kazimierza Moczarskiego.

Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1972. – 271 s. ; 18 cm.Hasła Alkoholizm – wydawnictwa popularne

wd 001-040667

  1. Aronson, Elliot

Człowiek istota społeczna. – [Wyd. 3 zm.]

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. – 574 s. ; 21 cm.

ISBN 83-01-11563-7

Hasła Agresja

Hasła Przemoc

wd 001-071455, 001-075006

  1. Aronson, Elliot

Człowiek istota społeczna. – [Wyd. 8].

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. – 481 s. ; 24 cm.

ISBN 83-01-14497-1

Hasła Agresja

Hasła Przemoc

cd 002-004015

  1. Beattie, Melody

Koniec współuzależnienia : jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie.

Poznań : „Media Rodzina”, 2003. – 287 s. ; 21 cm.

ISBN 83-85594-58-2

Hasła Psychoterapia – metody – wydawnictwa popularne

Hasła Samowychowanie – wydawnictwa popularne

Hasła Stosunki interpersonalne – wydawnictwa popularne

Hasła Wolność – zagadnienia – wydawnictwa popularne

wd 001-080718

  1. Browne, Kevin

Zapobieganie przemocy w rodzinie.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999. – 351 s. ; 24 cm.

ISBN 83-86103-94-9

Hasła Przemoc w rodzinie

Hasła Przemoc wobec dziecka

wd 001-0750485. Cekiera, Czesław

Toksykomania : narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm.

Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. – 299, [1] s. ; 21 cm.ISBN 83-01-05264-3

Hasła Alkoholizm

Hasła Lekomania

Hasła Narkomania

Hasła Nikotynizm

wd 001-059192, 001-059193, 001-0600276. Cermak, Timmen L.

Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 257 s. ; 24 cm.

ISBN 83-86103-51-5

Hasła Alkoholizm a dziecko – psychologia

Hasła Alkoholizm a rodzina – psychologia

Hasła Dziecko – psychologia – zagadnienia

Hasła Psychoterapia – metody

wd 001-0807307. Dimoff, Timothy; Carper, Steve

Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki?

Warszawa : ELMA BOOKS”, 1994. – 203, [1] s. ; 21 cm.

ISBN 83-901046-0-1

Hasła Dziecko – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Młodzież – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne

Hasła Narkotyki – wydawnictwa popularne

wd 001-071621, 001-074800 ; mw 004-0299028. Dobrzyński, Andrzej

Za co pod sąd?. – [Wyd. 2 poszerz. i uzup.].

Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1987. - 303, [1] s. ; 20 cm.

ISBN 83-212-0444-9

Hasła Gwałt – Polska – 20 w.

Hasła Narkomania – Polska – 20 w.

Hasła Przestępczość – publicystyka

Hasła Prawo karne – publicystyka

wd 001-0638729. Dodziuk, Anna

Trudna nadzieja.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 64 s. ; 21 cm.

ISBN 83-86103-02-7

Hasła Alkoholizm

wd 001-075055, 001-07505610. Dodziuk, Anna

Trzeźwieć razem.

Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1999. – 46 s. ; 21 cm.

ISBN 83-85452-58-3

Hasła Alkoholizm – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Alkoholizm a małżeństwo – wydawnictwa popularne

Hasła Małżeństwo – psychologia – wydawnictwa popularne

wd 001-07787911. Ekologia : jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. Alicji Kurnatowskiej.

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – Wyd. 3. – 290 s. ; 24 cm.

ISBN 83-01-12831-3

Hasła Alkoholizm

Hasła Narkomania

Hasła Nikotynizm

Hasła Uzależnienia

Hasła Środowisko człowieka – higiena i ochrona – podręcznik

wd 001-075850

  1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 A-F / aut. Krystyna Ablewicz et al.

Warszawa : „Żak”, 2003. – 1208 s. ; 25 cm.

ISBN 83-88149-92-XHasła Alkoholizm

cd 002-003974

  1. Encyklopedia socjologii. T. 3.

Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. – 361 s. ; 29 cm.

ISBN 83-88164-15-5Hasła Patologia społeczna

Cd 002-00405614. Fiutowski, Jerzy

Obyczaj, nawyk czy choroba?. – Wyd. 2.

Warszawa : Państwowy Związek Wydawnictw Lekarskich, 1981. – 55, [1] s. ; 20 cm.ISBN 83-200-0529-9

Hasła Alkoholizm

wd 001-05412815. Forward, Susan

Szantaż emocjonalny.

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – 242 s. ; 24 cm.

ISBN 83-85416-91-9

Hasła Przemoc – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Przemoc – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne

wd 001-07492516. Frieske, Kazimierz

Narkomania : interpretacje problemu społecznego.

Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. – 314, [2] s. ; 21 cm.

ISBN 83-202-0584-0

Hasła Narkomania – socjologia

wd 001-065093

  1. Gardocki, Lech

Prawo karne. – Wyd. 11 zm.

Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2005. – 337 s. ; 21 cm.

ISBN 83-7387-883-1Hasła Narkomania – przestępczość

wd 001-078688 ; cd 002-003751

18. Gdzie się podziało moje dzieciństwo : o dorosłych dzieciach alkoholików / [red. Piotr Żak].

Kielce : „Charaktery”, 2006. – 115 s. ; 20 cm.

ISBN 83-921701-2-1

Hasła Alkoholizm a dziecko

Hasła Alkoholizm a rodzina

Hasła Dziecko – psychologia – zagadnienia

Hasła Psychoterapia – metody

wd 001-080155

  1. Gierowski, J.K. ; Lew-Starowicz, Zbigniew ; Mellibruda, Jerzy

Psychopatologia zjawisk społecznych (w) Psychologia : podręcznik akademicki . T. 3 / pod red.

Jana Strelaua.

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. – 931 s. ; 25 cm.

ISBN 83- 87957-06-2Hasła Alkoholizm

Hasła Narkomania

Hasła Patologia społeczna

cd 002-00359520. Gilligan, James

Wstyd i przemoc : refleksje nad śmiertelną epidemią.

Poznań : „Media Rodzina”, 2001. – 303 s. ; 21 cm.

ISBN 83-7278-004-8

Hasła Przemoc – psychologia

wd 001-07789221. Goodyer, Paula

Dzieciaki + narkotyki : praktyczny poradnik dla rodziców.

Warszawa : Wydawnictwo Mada, 1999. – 173 s. ; 19 cm.

ISBN 83-86170-41-7

Hasła Narkomania

wd 001-075007, 001-075008 ; mw 004-03004222. Gossop, Michael

Nawroty w uzależnieniach.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997. – 237 s. ; 24 cm.

ISBN 83-86103-64-7

Hasła Uzależnienia – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne

wd 001-07787823. Gossp, Michael

Narkomania : mity i rzeczywistość.

Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. – 214 s. ; 21 cm.

ISBN 83-01-11307-3

Hasła Narkomania

wd 001-070353 ; mw 004-02617124. Guerin, Suzanne

Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży.

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 63. ; 21 cm.

ISBN 83-89574-09-8

Hasła Agresywność – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Młodzież szkolna – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Przemoc w szkole – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne

Hasła Przestępczość nieletnich i młodocianych – zapobieganie i zwalczanie

wd 001-07785725. Gutkowska, Krystyna

Przyczyny i rozmiar alkoholizmu w środowisku wiejskim .

Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 125 s. ; 21 cm.Hasła Alkoholizm – socjologia – Polska

Hasła Wieś – socjologia – Polska

wd 001-06612626. Habrat, Bogusław

Organizm w niebezpieczeństwie.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – 52 s. ; 21 cm.

ISBN 83-86103-86-8

Hasła Alkoholizm – wydawnictwa popularne

wd 001-075051
27. B., Hamilton

Poczatek w AA.

Poznań : „Media Rodzina”, 1997. – 257 s. ; 21 cm.

ISBN 83-85594-54-X

Hasła Alkoholizm – organizacje – wydawnictwa popularne

Hasła Anonimowi alkoholicy – wydawnictwa popularne

wd 001-07788928. Hirigoyen, Marie-France

Molestowanie moralne : perwersyjna przemoc w życiu codziennym.

Poznań : „W Drodze”, 2002. – 206 s. ; 21 cm.

ISBN 83-7033-410-5

Hasła Przemoc w rodzinie – psychologia

Hasła Przemoc w miejscu pracy – psychologia

wd 001-07970429. Herman, Judith Lewis

Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi.

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. – Wyd. 2. - 279 s. ; 24 cm.

ISBN 83-85416-80-3

Hasła Przemoc – psychologia

Hasła Psychoterapia – zagadnienia

wd 001-07483830. Herzberger, Sharon D.

Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002. – 232 s. ; 24 cm.

ISBN 83-88075-32-2

Hasła Przemoc w rodzinie – psychologia – podręcznik akademicki

wd 001-08072231. Hołyst, Brunon

Wiktymologia.

Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1997. – 458 s. ; 25 cm.

ISBN 83-86-70290-7

Hasła Alkoholizm

Hasła Narkomania

Hasła Nikotynizm

Hasła Przemoc

cd 002-003546


32. Hostetler, Jep

Dopóki nie jest za późno : poradnik dla rodziców : narkotyki i alkohol.

Katowice : „Edytor”, 1995. – 127 s. ; 21 cm.

ISBN 83-86107-81-2

Hasła Alkoholizm

Hasła Narkomania

wd 001-074973, 001-074974 ; mw 004-30004, 004-03000533. Jarosz, Maria

Bariery życiowe młodzieży .

Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1986. – 307 s. ; 20 cm.

ISBN 83-05-11738-3

Hasła Alkoholizm – młodzież – Polska – 20 w.

Hasła Awans społeczny – zagadnienia - Polska

Hasła Młodzież – psychologia – Polska

Hasła Narkomania – młodzież – Polska – 20 w.

Hasło Patologie społeczne – Polska – 20 w.

wd 001-06368534. Jędrzejewski, Marek

Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży.

Warszawa : „Żak”, 2001. – 293 s. ; 21 cm.

ISBN 83-88149-47-4

Hasła Młodzież – kultura – socjologia – Polska – od 1944 r.

Hasła Przemoc – Polska – od 1944 r.

Hasła Przestępczość młodzieży – Polska – 20 w.

wd 001-07598835. Juczyński, Zygfryd.

Narkomania : podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców.

Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003. – 140 s. ; 21 cm.

ISBN 83-200-2866-3

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – podręcznik

wd 001-07788036. Kamiński, Aleksander

Studia i szkice pedagogiczne.

Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 426 s. ; 20 cm.Hasła Pedagogika społeczna

Hasła Alkoholizm – przeciwdziałanie

wd 001-050863


37. Karwicka, Krystyna ; Ochremiak, Andrzej

My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego.

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 1998. – 212 s. ; 21 cm.

ISBN 83-87021-89-X

Hasła Narkomania a rodzina – Polska – od 1989 r.

wd 001-075002, 001-075003 ; mw 004-030040, 004-03041


38. Kenrick, Douglas T. ; Neuberg, Steven L. ; Cialdini Robert B.

Psychologia społeczna: [rozwiązane tajemnice].

Gdańsk : GWP, 2002. – 808 s. ; 24 cm.

ISBN 83-87957-62-3

Hasła Alkoholizm

Hasła Przemoc

cd 002 –00383439. Kępiński, Antoni

Rytm życia.

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983. – [Wyd. 4]. – 335 s. ; 21 cm.Hasła Alkoholizm – psychologia

Hasła Psychoterapia – zagadnienia

Hasła Psychiatria – zagadnienia

wd 001-056844


40. Kotański, Marek

Ty zaraziłeś ich narkomanią.

Warszawa : PZWL, 1984. – 61 s. ; 21 cm.

ISBN 83-200-0871-9

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – wydawnictwa popularne

wd 001-057676, 001-057675


41. Kozioł, Andrzej

Rozmowy bez kieliszka.

Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. – 180 s. ; 20 cm.

ISBN 83-205-3631-6

Hasła Alkoholizm

wd 001-057368


42. Kozioł, Andrzej

Wąchacze, sportowcy, ćpuny.

Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. – 189 s. ; 20 cm.

ISBN 83-205-3789-4

Hasła Narkomania

wd 001-063490, 001-06349143. Lindenmeyer, Johannes

Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu.

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 285 s. ; 24 cm.

ISBN 978-83-7489-067-0

Hasła Alkoholizm – leczenie – wydawnictwa popularne

Hasła Ból – leczenie – wydawnictwa popularne

Hasła Nikotynizm – leczenie – wydawnictwa popularne

Hasła Patologia społeczna – wydawnictwa popularne

Hasła Toksykomania – leczenie – wydawnictwa popularne

Hasła Uzależnienia – wydawnictwa popularne

wd 001-080720


44. Majchrzycki, Zdzisław

Motywacje zabójczyń : alkohol i przemoc w rodzinie.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995. – 192 s. ; 24 cm.

ISBN 83-86103-41-8

Hasła Alkoholizm a przemoc

Hasła Kobieta – psychologia

Hasła Rodzina – psychologia

Hasła Zabójstwo – psychologia

wd 001-074884


45. Marek Kotański – człowiek i jego dzieło / praca zbiorowa pod red. Pawła Karpowicza.

Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, cop. 2004. – 242 s. ; 24 cm.

ISBN 83-7344-019-4

Hasła Kotański, Marek

Hasła Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałaniu Narkomanii „MONAR”

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie

wd 001-077983


46. Maxwell, Ruth

Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców. – [Wyd. 2].

Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1982. – 208 s. ; 21 cm.

ISBN 83-85416-97-8

Hasła Alkoholizm a dziecko – wydawnictwa popularne

Hasła Alkoholizm a rodzina – wydawnictwa popularne

Hasła Narkomania a dziecko – wydawnictwa popularne

Hasła Narkomania a rodzina – wydawnictwa popularne

wd 001-074945, 001-071654 ; mw 004-029993, 004-028577


47. McGill, Tom

Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców.

Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 2007. – 147 s. ; 19 cm.

ISBN 978-83-7506-086-7

Hasła Narkomania – zapobieganie i zwalczanie – poradnik

wd 001-080721


48. Mellibruda, Jerzy

Pułapka nie wybaczonej krzywdy.

Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1999. – 122 s. ; 21 cm.

ISBN 83-85452-60-5

Hasła Przemoc – psychologia – wydawnictwa popularne

wd 001-080729


49. Mellibruda, Jerzy ; Sobolewska-Mellibruda, Zofia

Integracyjna psychoterapia uzależnień : teoria i praktyka.

Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne. – 419 s. ; 24 cm.

ISBN 83-85452-92-3

Hasła Alkoholizm – leczenie – wydawnictwa popularne

Hasła Alkoholizm – psychologia – wydawnictwa popularne

Hasła Psychoterapia – metody – wydawnictwa popularne

Hasła Uzależnienie – leczenie – wydawnictwa popularne

wd 001-080728


50. Mellody, Pia

Toksyczne związki : anatomia i terapia współuzależnienia.

Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1993. – 191 s. ; 21 cm.

ISBN 83-386-45-9

Hasła Współuzależnienie

Hasła Miłość – psychologia

Hasła Psychoterapia – metody

Hasła Stosunki interpersonalne

wd 001-070954


51. Miller, William R. ; Munoz, Ricardo

Picie kontrolowane : sposoby na umiarkowanie.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. – 242 s. ; 24 cm.

ISBN 83-89566-23-0

Hasła Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie – poradnik

wd 001-080734


52. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner.

Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. – 142 s. ; 24 cm.

ISBN 83-88075-45-4

Hasła Alkoholizm a młodzież szkolna – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne

Hasła Alkoholizm – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna